ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani RO

01 mar 2014
MARTIE Calendar 2014

MARTIE 2014

1/3 Sâmbătă
„Lăsaţi copiii să vină la mine.” (Mc 10,14)
Copiii sunt atraşi de către persoanele bune, le ascultă cu plăcere şi se joacă cu ele fără dificultate. Cu atât mai mult sunt atrase de Isus şi doresc să-l cunoască; pentru el sunt capabili să facă şi mari sacrificii. Isus este cel mai bun educator al copiilor şi, de aceea, părinţii îi aduc cu plăcere pe fiii lor.

2/3 Duminică
„Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui.” (Mt 6,33)
Isus nu vrea să fim preocupaţi, pentru că avem un Tată care ne cunoaşte, ne iubeşte şi ne însoţeşte cu privirea sa şi cu mâna sa. Dacă ne preocupăm de tot, lui nu-i rămâne ocazia de a se arăta ca tată! Când eu am căutat să-i ajut pe alţii să-l iubească şi să-l cunoască, atunci la lucrurile materiale s-a gândit el, chiar mai bine decât mine!

3/3 Luni
„Pentru Dumnezeu toate sunt cu putinţă.” (Mc 10,27)
Pentru Dumnezeu este posibil să-i convertească chiar şi pe cei bogaţi, adică să facă în aşa fel, încât acela care dă cea mai mare importanţă banilor şi posedării bunurilor pământeşti să înceapă să-i dea importanţă lui.
Acel bogat a început astfel să fie om.
Eliberează-mă şi pe mine, o Părinte, de stăpânirea bogăţiei, pentru ca eu să încep a trăi!

4/3 Marţi
„Fiţi sfinţi, pentru că eu sunt sfânt.” (1Pt 1,16)
Sfântul Petru aminteşte un cuvânt din cartea Leviticului şi îl repetă. Prin această frază vrea să ne ajute să perseverăm în viaţa nouă, acea viaţă care ne face diferiţi de felul în care eram atunci când egoismul ne făcea invidioşi, geloşi şi răi. Datorită lui Isus acum vedem adevăratul chip al lui Dumnezeu, Tatăl nostru, şi căutăm să ne asemănăm cu el.

5/3 Miercuri
„Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie.” (Mt 6,6)
Începem astăzi timpul Postului Mare. Isus însuşi ne propune să fim generoşi în iubirea fraternă, hotărâţi în a ne lipsi de plăcerile sensibile, perseverenţi în a păstra inima cufundată în cea a lui Dumnezeu. El însuşi, prin postul de patruzeci de zile, susţine oboseala noastră. Îl vom învinge pe Cel Rău din noi şi din lume.

6/3 Joi
„Cine îşi va pierde viaţa pentru mine o va mântui.” (Lc 9,24)
Este o impresie aceea de a pierde viaţa! Cine face totul pentru Isus, adică cine împlineşte toată ascultarea faţă de el, pare că-şi pierde viaţa, pentru cel care îl vede din afară; el însă îşi dă seama că dobândeşte o astfel de pace şi o astfel de plinătate, încât nu invidiază pe nimeni!

7/3 Vineri
„Slava Domnului te va însoţi.” (Is 58,8)
Profetul a învăţat care este adevăratul post. Nu este acela care ne dă satisfacţia de a ne putea gândi că suntem buni, ci cel care deschide inima spre aproapele. Cine ia asupra sa această oboseală devine revelarea Dumnezeului iubirii: slava lui Dumnezeu coboară asupra lui!

8/3 Sâmbătă
„S-a ridicat şi a mers după el. Lc” (5,28. )
Levi ne dă un exemplu minunat. El nu-l lasă pe Domnul să treacă zadarnic pe lângă el, nici nu permite ca cuvântul său să rămână neîmplinit. Părăseşte trecutul său, inclusiv bogăţiile, pentru a se oferi lui Isus. Iar bucuria sa este mare, aşa încât sărbătoreşte evenimentul printr-un ospăţ.

9/3 Duminică
„Nu numai cu pâine trăieşte omul.” (Mt 4,4)
Aşa îi răspunde Isus diavolului, care ar voi să-l determine să urmeze raţionamente uşoare în locul ascultării dificile.
Dorinţele trupului au tendinţa de a ne face să lucrăm singuri, să-l lăsăm deoparte pe Dumnezeu. Duhul Sfânt ne face să ascultăm cu supunere de acela care ne iubeşte şi ne va iubi întotdeauna fără a ne înşela.

10/3 Luni
„Înaintea lui vor fi adunate toate popoarele.” (Mt 25,32)
Câţi maeştri apar în jurul nostru! Şi toţi pretind că posedă leacul pentru sănătate şi bunăstare. Sănătatea nu ne va duce la veşnicie. Noi ştim că vom avea un singur judecător la sfârşit: de aceea, ne încredem numai în învăţătura sa, în Cuvântul său, singurul care nu înşală şi care, dimpotrivă, ne va da viaţa veşnică.

11/3 Marţi
„Tatăl vostru ştie de ce aveţi nevoie.” (Mt 6,8)
Este adevărat, Tatăl cunoaşte nevoile noastre reale.
De aceea, să căutăm să-l ascultăm pe acela pe care el ni l-a trimis pentru a ne da viaţă şi mântuire. Rugăciunea noastră nu se pierde în nevoile noastre, pe care el le cunoaşte deja, dar ne face să primim iubirea sa pentru a o dărui cu bucurie.

12/3 Miercuri
„Aici este unul mai mare decât Iona.” (Lc 11,32)
Pe cine admiri? Pe un fotbalist? Pe o miss univers? Pe un autor? Pe un om de ştiinţă? Admiră-i pe toţi, dar aminteşte-ţi să nu-l laşi să vorbească în zadar pe acela care îi va judeca pe toţi prin cuvântul său!

13/3 Joi
„Celui care bate i se deschide. Mt” (7,8. )
A bate la uşă este un act de umilinţă. Cine bate ştie că are nevoie de ajutor şi se umileşte. Celui umil Dumnezeu îi dă har!

14/3 Vineri
„Du-te de te împacă mai întâi cu fratele tău.” (Mt 5,24)
Nu întotdeauna este posibil să ne împăcăm, pentru că uneori fratele nu acceptă cererea de iertare şi nu iartă. Însă întotdeauna este posibil să dorim şi să cerem pentru fratele nostru mântuirea lui Dumnezeu, întâlnirea cu Isus şi lumina Duhului Sfânt.

15/3 Sâmbătă
„Fiţi, aşadar, desăvârşiţi, precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este.” (Mt 5,48)
Voi sunteţi dumnezei a spus într-o zi Isus citând un psalm. De aceea, putem să ne asemănăm cu Tatăl, să-l imităm în perfecţiunea iubirii sale. Iubirea desăvârşită este milostivirea, iubire faţă de acela care nu a învăţat încă să iubească.

16/3 Duminică
„Sculaţi-vă, nu vă temeţi.” (Mt 17,7)
Isus, după ce s-a rugat şi după ce a apărut plin de strălucire celor trei ucenici, îi cheamă ca să se ridice. S-au înspăimântat şi au căzut la pământ. După acea experienţă extraordinară, trebuie să reia drumul împreună cu el şi să înfrunte dificultăţile şi suferinţele, susţinuţi de lumina pe care au avut-o numai pentru un moment şi de glasul pe care l-au ascultat o singură dată.

17/3 Luni
„Iertaţi şi veţi fi iertaţi.” (Lc 6,37)
Doamne Isuse, tu ştii că iertarea este un pas important al iubirii noastre, este acea iubire care ne aseamănă cu tine mai mult decât orice. Dă-mi această iubire mare care mă apropie de Tatăl, în aşa fel încât el să mă poată primi în braţele sale!

18/3 Marţi
„Unul este învăţătorul vostru, Cristos.” (Mt 23,10)
Pentru Isus este important ca noi să ne considerăm fraţi, pentru ca printre noi să domnească numai iubirea. De aceea, nu putem nutri nici cea mai mică formă de superioritate. Într-adevăr, suntem toţi la şcoala lui Isus, toţi trebuie să fim ţinuţi de mână de el.

19/3 Miercuri
„Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul Domnului.” (Mt 1,24)
Cinstindu-l pe sfântul Iosif să privim care atitudine l-a făcut demn de atenţia lui Dumnezeu şi îl face, în continuare, capabil să mijlocească pentru noi: este ascultarea sa. Ascultarea este semn de umilinţă: celui umil Dumnezeu îi acordă harul de a fi curat şi spre el Dumnezeu îşi îndreaptă urechea pentru a-l asculta!

20/3 Joi
„Binecuvântat să fie omul care-şi pune încrederea în Domnul.” (Ier 17,7)
Profetul îşi însuşeşte învăţătura psalmului. Cine se încrede în înţelepciunea lui Dumnezeu este binecuvântat de el şi se bucură de favoarea sa. Cine însă se încrede în oameni, deşi puternici, va avea un sfârşit rău.
Eu vreau să fiu binecuvântat de Dumnezeu, de aceea, îmi pun încrederea în el şi ascult de el!

21/3 Vineri
„Mulţimea îl ţinea de profet.” (Mt 21,46)
Adesea se observă o mare distanţă între conducători şi mulţime. Şi adesea mulţimea înţelege mai uşor când Dumnezeu este în acţiune şi primeşte cu mai mare generozitate învăţăturile şi advertismentele provenind de la Cel Preaînalt!
Trebuie să fiu atent şi să nu mă las condiţionat de inteligenţa celor mari, ci mai degrabă de iubirea celor mici!

22/3 Sâmbătă
„S-a ridicat deci şi s-a dus la tatăl său.” (Lc 15,20)
Foametea şi suferinţa în care s-a aflat fiul a fost pentru el ocazia de a reflecta şi a-şi aminti de iubirea tatălui.
De câte ori sunt necesare durerea şi suferinţa pentru a îndepărta orgoliul din noi şi a ne aminti că avem un Tată care ne iubeşte şi ne aşteaptă!
Mulţumim pentru suferinţele care ne fac să îngenunchem recunoscându-ne păcatul şi cerând iertare!

23/3 Duminică
„Isus i-a zis: «Dă-mi să beau!»” (In 4,7)
Femeia venită să ia apă nu a întâlnit niciodată un om atât de umil care îi cere să bea şi nimic altceva. Graţie uimirii femeii, Isus are ocazia de a o ajuta să reflecteze asupra nemulţumirilor sale şi de a se revela ei şi întregului oraş drept singurul Mântuitor al lumii.

24/3 Luni
„Scaldă-te de şapte ori în Iordan.” (2Rg 5,10)
Naaman, comandantul armatei siriene, vine în Israel, ţara sa duşmană, pentru a cere vindecarea de lepră. I se cere doar umilinţă: umilinţă de a asculta, umilinţă de a se despuia de podoabele sale, umilinţă de a apărea gol înaintea slujitorilor săi, umilinţă de a face un gest aparent inutil. Acel gest, care prevesteşte Botezul, îl scapă de boala sa şi, mai ales, de orgoliul său, izvor al multor rele.

25/3 Marţi
„Va domni peste casa lui Iacob în veci şi împărăţia lui nu va avea sfârşit”. (Lc 1,33)
Îngerul Gabriel îi vorbeşte Mariei şi îi vorbeşte despre Isus. El este acela care trebuie să înceapă a ocupa inima şi mintea sa, el e cel care trebuie să absoarbă toate energiile sale. Noi învăţăm de la Maria, mai ales, să-l primim şi să-l iubim pe Isus, să ne dăruim cu totul lui şi să-l lăsăm să domnească mereu în noi!

26/3 Miercuri
„Dar cel care le va împlini şi-i va învăţa pe alţii să le împlinească, va fi numit mare în împărăţia cerurilor.” (Mt 5,19)
Isus vorbea despre poruncile date de Dumnezeu poporului lui Israel. Voinţa lui Dumnezeu este importantă, chiar şi atunci când se referă la lucruri sau gesturi pe care noi le considerăm mici. Ascultarea noastră este întotdeauna mare, pentru că exprimă umilinţă şi încredere, chiar şi mai frumoasă dacă o folosim pentru lucruri mici!

27/3 Joi
„Eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veţi fi poporul meu.” (Ier 7,23)
Ce promisiune frumoasă! Declarând că este Dumnezeul nostru, el ne garantează protecţia sa, călăuzirea sa, binefacerile sale. Îi promitem ascultare, ca să ne poată recunoaşte mereu ai săi!

28/3 Vineri
„Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Mc 12,31)
Prin această poruncă Isus ne spune cum trebuie să procedăm pentru a demonstra că îl iubim pe Dumnezeu din toată inima. Pentru aceasta nu există nimic mai bun decât de a ne osteni pentru acei fii pe care Dumnezeu ni-i pune alături. Cu cât sunt mai mici şi mai nevoiaşi, cu atât este mai adevărată iubirea noastră faţă de Tatăl tuturor. Fiind iubiţi de noi, ei pot să-i mulţumească lui Dumnezeu!

29/3 Sâmbătă
„Îşi bătea pieptul zicând: «Dumnezeul meu, ai milă de mine păcătosul!»” (Lc 18,13)
Ştii să te rogi? Ştiu să mă rog? Acum învăţ. Mă umilesc înaintea lui Dumnezeu cu aceste cuvinte şi rămân umil înaintea oamenilor prin acest gest.
Rugăciunea înseamnă a dori mântuirea, mai întâi de toate a mea, pentru că eu sunt cel mai orgolios dintre toţi.

30/3 Duminică
„Cine i-a deschis ochii, nu ştim.” (In 9,21)
Părinţii orbului vindecat nu vorbesc, le este frică. Ei nu l-au întâlnit pe Isus. Orbul, care acum nu mai este orb, este cel care l-a întâlnit pe Isus şi a ascultat de el mergând să se spele unde îi spusese Isus să meargă. El are acum curaj, curajul de a fi martor al lui Isus, martor al adevărului şi martor al mântuirii.

31/3 Luni
„Mergi, fiul tău trăieşte.” (In 4,50)
În cele din urmă Isus pronunţă acest cuvânt de speranţă şi de siguranţă! Acel tată a arătat o adevărată credinţă în Isus şi, de aceea, Domnul a putut să săvârşească minunea. Fără credinţa omului, el nu poate împlini nimic.
Dumnezeu nu ne vrea spectatori, ci colaboratori cu el: acest lucru se întâmplă datorită credinţei.

In primo piano