ME
NU

Kutsal Yüreğe övgü

KUTSAL YÜREĞE ÖVGÜ VE DUALAR

Rab’bimiz, bize merhamet eyle!
Mesih İsa, bize merhamet eyle!
Rab’bimiz, bize merhamet eyle!

Mesih İsa, bizi dinle!
Mesih İsa, dualarımızı kabul et!

Göklerdeki Baba, sen Allah’sın, bize merhamet eyle!

Dünyanın Kurtarıcısı Oğlu,

sen Allah’sın, bize merhamet eyle!

Kutsal Ruh, sen Allah’sın, bize merhamet eyle!

Kutsal Üçlü-Birlik, sen tek Allah’sın, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

sen ebedi Baba’nın Oğlu’sun, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

sen Kutsal Ruh’tan Meryem’de beden aldın, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

sen sonsuz yüceliğe layıksın, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

sen Allah’ın kutsal mabedisin, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

sen cennetin kapısısın bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

sen sevginin ocağısın, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

sen adalet ve sevginin kaynağısın, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

sen sevgi ve iyilikle dolusun, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

tüm erdemlerin kaynağısın, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

sen her övgüye layıksın, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

sen tüm kalplerin merkezi ve kralısın, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

sen ilim ve hikmet hazinesisin, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

sen Tanrı’nın mükemmeliğine sahipsin, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

Baba sende neşesini buldu, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

hepimiz sonsuz lütuflarından pay aldık, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

dünyanın ümidisin, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

sen sabırlı ve merhametlisin, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

tüm sana yalvaranları bağışlarsın, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

sen her kutsallığın ve hayatın kaynağısın, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

sen günahlarımızın cezasını çektin, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

sen binlerce hakarete maruz kaldın, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

sen günahlarımız yüzünden işkence çektin, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

ölüme kadar baş eğdin, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

mızrakla yaralandın, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

her tesellinin kaynağısın, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

yaşamımız ve dirilişimizsin, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

bizim barışımız ve huzurumuzsun, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

günahkarların kurbanısın, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

sana ümit bağlayanların kurtuluşusun, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

sana iman ederek ölenlerin ümidisin, bize merhamet eyle!

Mesih İsa’nın kutsal Yüreği,

tüm Azizlerin mutluluk kaynağısın, bize merhamet eyle!

Ey insanların günahlarını kaldıran Allah’ın kurbanı, bizi affet!

Ey insanların günahlarını kaldıran Allah’ın kurbanı, dualarımızı kabul et!

Ey insanların günahlarını kaldıran Allah’ın kurbanı, bize merhamet eyle!

DUA EDELİM!

Ebedi ve kadir Allah, sevgili Oğlu’nun Yüreğine bak ve günahkarlar için çektiği acıları gör! Sana yalvaran ve merhametine sığınanlara lütfunu ve affını bağışla. Bunu Mesih İsa’nın adına senden dileriz!

AMİN!