ME
NU

Mezmurlar

 
Mezmurlar (Zebur) ile dua edelim!

 


133 Mezmurdan: Bakın! Ne iyidir

70 Mezmurdan: Ya Rab, sana sığınıyorum

42 Mezmurdan: Geyik akarsuları nasıl özlerse

71 Mezmurdan: Ey Tanrı, adaletini krala

(84 Mezmurdan) Ey Her Şeye egemen Rab

(98 Mezmurdan) Yeni bir ilahi okuyun Rab’be

İşaya'dan (12,2-6 ) Allah benim kurtarıcımdır

(125 Mezmurdan) Rab sürgünleri Siyon’a geri

(25 Mezmurdan) Ya Rab, yollarını bana öğret

(93 Mezmurdan)  Rab egemenlik sürüyor

(18 Mezmurdan) Seni seviyorum

(146 Mezmurdan) Rab’be övgüler sunun

(16 Mezmurdan) Koru beni, ey Tanrı   (İstersen, bu hafta boyunca, şu ilahi okuyabilirsin)

 

 
133  Mezmurdan: Bakın! Ne iyidir

 Bakın!  Ne iyidir, ne tatlıdır

Hep birlikle kardeşçe yaşamak;

Başa serpilen değerli koku gibidir,
Sakal üzerine, Harun’nun sakalı üzerine akan
Ve giysilerinin yakasına dek inen değerli yağ gibidir.

Siyon dağları üzerine inen,
Hermon’nun cığı gibidir.

Orada, sağladı Rab mutluluğu,
Ebedi hayatı.

(Mezmur 133)

 başa dön 
70   Mezmurdan


Ya Rab, sana sığınıyorum,
utandırma beni hiçbir zaman!
Adaletinle kurtar beni, tehlikeden
uzaklaştır,
kulak ver bana, kurtar beni!
Sığınacak kayam ol,
her zaman başvurabileceğim;
buyruk ver, kurtulayım,
çünkü kayam ve kalem sensin.

Umudum sensin, ey Egemen Rab,
gençliğimden beri dayanağım sensin.
Doğduğum günden beri sana güveniyorum,
beni ana rahminden çıkaran sensin,
övgülerim hep sanadır.

Birçokları için iyi bir örnek oldum,
çünkü sen güçlü sığınağımsın.
Ağzımdan sana övgü eksilmez,
gün boyu yüceliğini anarım.
Yaşlandığımda beni reddetme,
gücüm tükendiğinde beni terk etme!

Ey Tanrı, benden uzak durma,
Tanrım, yardımıma koş!
Ben her zaman umutluyum,
sana övgü üstüne övgü dizeceğim.
Gün boyu senin zaferini,
kurtarışını anlatacağım,
ölçüsünü bilmesem de.

Ey Tanrı, çocukluğumdan beri beni sen yetiştirdin,
senin harikalarını hala anlatıyorum.
Yaşlanıp saçlarıma ak düşse bile
terk etme beni, ey Tanrı,
gücünü gelecek kuşağa,
kudretini sonrakilere anlatana dek.

Ey Tanrı, doğruluğun göklere erişiyor,
büyük işler yaptın,
senin gibisi var mı, ey Tanrı?
Sen ki, bana birçok kötü sıkıntı gösterdin,
bana yeniden yaşam verecek,
beni toprağın derinliklerinden
çıkaracaksın.
Saygınlığımı artıracak,
yine beni avutacaksın.
Ben de seni,
senin sadakatini çenkle öveceğim,
ey Tanrım,
lir çalarak seni ilahilerle öveceğim,
ey Tanrım,
lir çalarak seni ilahilerle öveceğim.
Seni ilahilerle överek,
dudaklarımla, varlığımla sevincimi
dile getireceğim,
çünkü sen beni kurtardın.

 başa dön

 

 

 

42  Mezmurdan

  Geyik akarsuları nasıl özlerse,

canım da seni öyle özler, ey Tanrı!
Canım Tanrı’ya, yaşayan Tanrı’ya
Susadı*;
ne zaman görmeye gideceğim
Tanrı’nın yüzünü?
Gözyaşlarım ekmeğim oldu gece
gündüz,
gün boyu, ‘Nerede senin Tanrın?’
dedikleri için.
Anımsayınca içim içimi yiyor,
nasıl toplulukla birlikte yürür,
Tanrı’nın evine kadar alaya öncülük
ederdim,
sevinç ve şükran sesleri arasında,
bayram eden bir kalabalıkla birlikte.

Neden üzgünsün, ey gönlüm,
neden içim huzursuz?
Tanrı’ya umut bağla,
çünkü O’na yine övgüler
sunacağım;
O benim kurtarıcım ve Tanrım’dır.

Gündüz Rab sevgisini gösterir,
gece ilahi söyler, dua ederim
yaşamımın Tanrısı’na.

Kayam olan Tanrım’a diyorum ki,
‘Neden beni unuttun?’
Gün boyu hasımlarım: ‘Nerede
senin Tanrın?’ diyerek
bana sataştıkça,
kemiklerim kırılıyor sanki.

Neden üzgünsün, ey gönlüm,
neden içim huzursuz?
Tanrı’ya umut bağla,
çünkü O’na yine övgüler
sunacağım;
O benim kurtarıcım ve Tanrım’dır.

*Yaratıcı, insanı yaratırken, onun yüreğine Tanrı’ya susuzluğu koydu. Bunun için insan, ancak ve ancak samimi ve sevecen bir diyalog aracılığıyla Tanrı ile birlik içerisine girerek, kendi doluluğunu bulmaktadır.

 başa dön

 
71  Mezmurdan

Ey Tanrı, adaletini krala*,
doğruluğunu kral oğluna
armağan et.
Senin halkını doğrulukla,
mazlum kullarını adilce yargılasın!
Dağlar, tepeler,
halka adilce gönenç getirsin!
Mazlumlara hakkını versin,
yoksulların çocuklarını kurtarsın,
zalimleriyse ezsin!
Güneş ve ay durdukça,
kral kuşaklar boyunca yaşasın;
yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur
gibi,
toprağı sulayan bereketli yağmurlar
gibi olsun!
O’nun günlerinde doğruluk serpilip
gelişsin,
ay ışıdığı sürece esenlik artsın!

Tarşiş’in ve kıyı ülkelerinin kralları
O’na haraç getirsin,
Saba ve Seva kralları armağanlar
sunsun!
Bütün krallar önünde yere kapansın,
bütün uluslar O’na kulluk etsin!

Çünkü yardım isteyen yoksulu,
dayanağı olmayan düşkünü
O kurtarır.
Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar
onları,
çünkü O’nun gözünde onların kanı
değerlidir.

Yaşasın kral!
O’na Saba altını versinler;
durmadan dua etsinler onun için,
gün boyu onu övsünler!
Kralın adı sonsuza dek yaşasın,
güneş durdukça adı var olsun,
onun aracılığıyla insanlar kutsansın,
bütün uluslar ‘Ne mutlu ona’
desin!

Rab Tanrı’ya, İsrail’in* Tanrı’sına
övgüler olsun,
harikalar yaratan yalnız O’dur.
Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun,
bütün yeryüzü O’nun yüceliğiyle
dolsun!
Amin! Amin!

İsrail’in halkı için, kral, Rab’bin temsilcisidir. O halde kral, Rab’bin adına ve O’ndan gelen takdis ile, halkı sevip, onun barışı, güvenliği, birliği ve refahı için harcanmalıdır; tıpkı gerçek bir babanın yaptığı gibi! Böyle bir kral, ancak ve ancak kral Davut’un soy undan gelen Mesih İsa olacaktır! O, Peder Allah’ın sevgisinin bütünlüğünü gösterecektir.
Mezmurları okuyarak, ‘halkın kralı’ diyerek Hıristiyanlar Mesih İsa’yı düşünüyorlar; ‘İsrail’in halkı’ derken de, Kilise’yi düşünüyorlar. Nitekim Kilise – tıpkı Allah’ın İsrail halkı için düşündüğü gibi - tüm halkların uğruna, onlara Tanrı’nın sevgisini vermek için, alçakgönüllü ve sevecen hizmetkar olmalıdır!

 başa dön

84  Mezmurdan

 Ey Her Şeye egemen Rab,

ne kadar severim konutunu!

Canım senin avlularını özlüyor,

içim çekiyor,

yüreğim, bütün varlığım sana,

yaşayan Tanrı’ya sevinçle haykırıyor.

 

Kuşlar bile bir yuva,

kırlangıç, yavrularını koyacak bir yer buldu

senin sunaklarının yanında,

ey Her Şeye Egemen Rab, Kralım ve Tanrım!

Ne mutlu senin evinde oturanlara,

seni sürekli överler!

 

Ne mutlu gücünü senden alan insana!

Aklı hep Siyon’u ziyaret etmekte.

Baka Vadisi’nden geçerken,

pınar başına çevirirler orayı,

ilk yağmurlar orayı berekete boğar.

Gittikçe güçlenir,

Siyon’da Tanrı’nın huzuruna çıkarlar.

 

Ya Rab, Her Şeye Egemen Tanrı,

duamı dinle,

kulak ver, ey Yakup’un Tanrısı!

Ey Tanrı, kalkanımıza bak,

meshettğin* krala lütfet!

 

Senin avlularında bir gün,

başka yerdeki bin günden iyidir;

kötülerinin çadırında yaşamaktansa,

Tanrım’ın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim.

Çünkü Rab Tanrı bir güneş, bir kalkandır.

Lütuf ve yücelik sağlar;

dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez.

Ey Her Şeye Egemen Rab,

ne mutlu sana güvenen insana!

 

*Meshetmek = Eski Antlaşma’da kutsal bir amaçla kullanılacak bir eşyanın üzerine ya da yeni göreve atanacak bir kişinin başına zeytinyağı sürmek. Yeni Antaşma’da ‘mesh’ sözcüğü Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nu inanlılara verişini de kapsıyor.

Mesih = ‘Meshedilmiş Olan’ (Grekçe ‘Hristos): Peygamberlerin geleceğini önceden haber verdikleri Kurtarıcı Kral İsa.

başa dön98 Mezmurdan

 

Yeni bir ilahi okuyun Rab’be,
çünkü harikalar yaptı.
Rab bildirdi zaferini*,
gösterdi adaletini ulusların gözlerine.

Hatırladı, İsrail evine olan sevgisini
ve sadakatini.
Tüm yeryüzü gördü Allah’ımızın zaferini.
Neşe çığlıkları atın Rab’be doğru,
siz, ey tüm yeryüzünde oturanlar!

Saçın sevincinizi sazlarınızın sesiyle!
Kutlayın Rab’bi gitarla,
ilahilerin sesi karışsın gitarın ezgilerine!
Atın neşe çığlıkları kral Rab önünde!

*Rab’bin zaferi, tabii ki bir savaşçının zaferi değildir; O’nun zaferi, her insanın uğruna kazanılan zaferdir; nefret üzerindeki sevginin zaferidir, ölüm üzerindeki hayatın zaferidir, savaşlar ve sıkıntıların üzerindeki barışın zaferidir.

başa dön

İşaya  12,2-6

 

Allah benim kurtarıcımdır.

Artık güven içindeyim, korkum yok.

Rab benim kuvvetim ve neşemdir.

Kurtuluşumu* sağlayan O’dur.

 

Rab’be şükredin, onun adını yüceltin!

Tüm milletlere onun eserlerini müjdeleyin!

O’nun adını yüceliğini anlatın!

Rab’bi övün, çünkü harikalar yarattı.

 

Yeryüzündeki tüm insanlara bunu müjdeleyin.

Sevin, ey Siyon halkı, sevin ve ilahiler söyle,

çünkü senile birlikte olan Rab, yüce ve kutsaldır.

 

*Kurtuluşa ihtiyacımız var mı? Evet, her gün ve ölüm saatmizde; bencilliğimizden, korkularımızdan, bedenimizin ölümünden ve sonsuz ölümden kurtuluşa ihtiyacımız var. Allah bizim için güçlü bir Kurtarıcıyı hazırladı ve gönderdi ; O, Mesih İsa’dır! 

başa dön

 

 

125 Mezmurdan


 Rab sürgünleri Siyon’a geri

getirince,

rüya gibi geldi bize.

Ağzımız gülüşlerle,

dilimiz sevinç çığlıklarıyla doldu.

“Rab onlar için büyük işler yaptı”

diye konuşuldu uluslar arasında.

Rab bizim için büyük işler yaptı,

Sevinç* doldu içimiz.

 

Ya Rab, eski gönencimize kavuştur

bizi,

Negev’den suya kavuşan vadiler gibi.

Gözyaşları içinde ekenler,

sevinç çığlıklarıyla biçecek;

ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp

dolaşan,

sevinç çığlıkları atarak demetlerle

dönecek.

 

*Kutsal Kitapta; Eski Ahit’te vaat edilmiş, Yeni Ahit’te gerçekleşmiş olan sevinç, Mesih İsa’nın sağladığı sevinçtir. Bu sevinç, Allah'ın sonsuz hayatına katılmaktan gelmektedir, O'nun sevgisini, O'nun ölümsüzlüğünü paylaşmak demektir. 

başa dön


25 Mezmurdan 

  

Ya Rab, yollarını bana öğret,

yönlerini bildir.

Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit

beni;

çünkü beni kurtaran Tanrı sensin.

Bütün gün umudum sende.

 

Rab iyi ve doğrudur,

onun için günahkarlara yol gösterir.

Alçakgönüllülere adalet yolunda

öncülük eder,

kendi yolunu öğretir onlara.

Rab’bin bütün yolları sevgi ve

sadakate dayanır

antlaşmasındaki buyruklara

uyanlar için.

 

Rab kendisinden korkanlarla*

paylaşır sırrını,

onlara açıklar antlaşmasını. 

 

*Kutsal Kitap’ta, Rab’den korkmak, O’nun huzurunda korkunç içinde kalmak demek değil de, O’nu sevmek demektir;

O’nu öyle bir şekilde sevmek ki, O’nun hoşuna gitmeyen her şeyden korkuyoruz.

Bir Aziz şöyle yazmıştı: “Rab’den korkan insanda, hiç korkunç yok!”

  

başa dön

 

 

  

 

 93 Mezmur

Rab egemenlik sürüyor*,

görkeme bürünmüş,

kudret giyinip kuşanmış,

dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.

Ya Rab, tahtın öteden beri kurulmuş,

varlığın öncesizliğe uzanır.

 

Denizler gürlüyor, ya Rab,

denizler gümbür gümbür gürlüyor,

denizler dalgalarını çınlatıyor.

Yücelerdeki Rab engin suların

gürleyişinden,

denizlerin azgın dalgalarından

daha güçlüdür.

 

Koşulların hep geçerlidir;

tapınağına kutsallık yaraşır

sonsuza dek, ya Rab. 

 

*Rab’bimiz, sevginin egemenliği sürüyor: O’nun sevgisi tüm güçlerden, Kutsal Kitap’ta ‘deniz’ imajı ile ifade edilen kötülük güçlerinden bile, daha güçlüdür. O, bizi sonsuza dek sever!

başa dön 

    

 

16 Mezmurdan 

Koru beni, ey Tanrı,

çünkü sana sığınıyorum.

Rab’be dedim ki, “Rab’bim sensin.

Senden öte mutluluk yok benim için”.

 

Ülkedeki kutsallar gelince,

soyludur onlar, biricik zevkim

onlardır.

 

Başka ilahların ardınca koşanların

derdi artacak.

Onların kan sunularını

dökmeyeceğim,

adlarını ağzıma almayacağım.

 

Benim payıma,

benim kaseme* düşen sensin, ya Rab;

yaşamım senin ellerinde.

Payıma ne güzel yerler düştü,

ne harika bir mirasım var!

 

Övgüler sunarım bana öğüt veren Rab’be,

geceleri bile vicdanım uyarır beni.

Gözümü Rab’den ayırmam,

sağımda durduğu için sarsılmam.

 

Bu nedenle içim sevinç dolu,

yüreğim coşuyor,

bedenim güven içinde.

Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin,

sadık kulunun çürümesine izin vermezsin.

 

Yaşam yolunu bana bildirirsin.

Bol sevinç vardır senin huzurunda,

senin sağında mutluluk eksilmez. 

 

*kase: Kutsal Kitap’ta bu terim, yaşam paylaşmak ya da aynı sıkıntıları çekmek, demek oluyor

başa dön


         

 

    

 

146 Mezmurdan 

      

 

Rab’be övgüler sunun!

Ey gönlüm, Rab’be övgüler sun.

Yaşadıkça Rab’be övgüler sunacak,

var oldukça Tanrım’a ilahiler söyleyeceğim.

 

Önderlere,

sizi kurtaramayacak insanlara

güvenmeyin.

O, son soluğunu verince toprağa

döner,

o gün tasarıları da biter.

 

Ne mutlu yardımcısı

Yakup’un* Tanrısı olan insana,

umudu Tanrısı Rab’de olana!

Yeri göğü,

denizi ve içindeki her şeyi yaratan,

sonsuza dek sadık kalan,

ezilenlerin hakkını alan,

açlara yiyecek sağlayan O’dur.

 

Rab tutsakları özgür kılar,

körlerin gözünü açar,

iki büklüm olanları doğrultur,

doğruları sever.

Rab garipleri korur,

öksüze, dul kadına yardım eder,

kötülerin yolunuysa saptırır.

 

Rab Tanrın sonsuza dek, ey Siyon,

kuşaklar boyunca egemenlik

sürecek. 

Rab’be övgüler sunun! 

 

*Yakup: Çok denenmeyi görmüş olan eski İsrail halkının Atalarından biri 

başa dön    

 

18  Mezmurdan

 

Seni seviyorum, Rab’bim, tek gücüm sensin.

Rab benim kayam, hisarım ve kurtarıcımdır.

O benim Allah’ım, içine sığındığım kaya,

Kalkanım, güçlü koruyucum, kalemdir!

 

“Rab’be övgüler olsun” diye sesleniyorum

ve düşmanlarımdan* kurtuluyorum.

Rab yasasın! Beni koruyan O’na övgüler olsun!

Kurtarıcım olan Allah yüceltilsin!

 

Rab kralına ** büyük zaferler sağladı;

Mesih’ine, Davud’a ve onun soyuna

Sonsuz sevgi gösterdi. 

  

*düşmanlarımız insanlar değil, bizi günaha, kötülüğe iten şeytandır

**Kral, Allah’tan gelen, ölümü yenen Mesih’tir

başa dön