ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani RO

01 set 2023
SEPTEMBRIE Calendar 2023

SEPTEMBRIE 2023

1/9

„Iată mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!” (Mt 25,6)

O, dulce Isuse, Mirele fiecăruia dintre umilii tăi ucenici, astăzi voi face totul pentru tine, cu bucurie și angajament! Tu, care locuiești deja în inima mea, vei ști să mă surprinzi cu un semn al iubirii tale. Voi fi gata să te primesc.

2/9

„Peste puțin ai fost credincios, te voi stabili peste multe.” (Mt 25,21)

Eu nu sunt stăpân peste nimic: totul, chiar și viața, mi-a fost încredințat de Tatăl și face parte din planul său minunat. Voi lucra, așadar, cu angajament, dar și cu libertate și bucurie, ca un fiu iubit în casa Tatălui său.

3/9

„I-a spus lui Petru: «Mergi în urma mea, Satană!»” (Mt 16,23)

Voi fi foarte atent. Nu voi dori niciodată să-l învăț ceva pe Isus, dar voi sta mereu în urma lui, cu umilință. Atunci el va putea să mă vegheze, mă va corecta, îmi va transforma inima pentru a o face ca a lui, mereu primitoare pentru toți.

4/9

„Duhul Domnului este asupra mea.” (Lc 4,18)

Doamne Isuse, Duhul Sfânt este și asupra fiecăruia dintre frații tăi, în Biserică, trupul tău mistic. El devine astfel vestitorul tău pentru cei pe care îi pui în calea lui. El va vorbi cu un zâmbet, cu un cuvânt, cu o tăcere plină de încredere în intervenția ta.

5/9

„Însă Isus i-a poruncit cu asprime, spunându-i: «Taci și ieși din el!»” (Lc 4,35)

Isus, prin cuvântul său, alungă dintr-un om un duh care îl împiedica să-l asculte și să-i vadă bunătatea.

Îți mulțumesc, Isuse! Și de la mine, fratele tău, alungi duhurile care vor să mă țină departe de tine.

6/9

„Trebuie să vestesc împărăția lui Dumnezeu.” (Lc 4,43)

La fel ca Isus, și eu am nevoie să-l ascult pe Tatăl, pentru a putea vesti voința sa, fără condiționări umane.

O, Duhule Sfânt, astăzi și întotdeauna mă călăuzești să răspândesc împărăția lui Dumnezeu, sursa adevăratei bucurii pentru omenire.

7/9

„Învăța mulțimile din barcă.” (Lc 5,3)

Isus are o singură dorință: ca toți să cunoască iubirea Tatălui și astfel să trăiască cu adevărat. Pentru aceasta, își folosește imaginația, cere ajutor, întrebuințează tot ceea ce providența îi pune la dispoziție...

Vino, Duhule Sfânt, arată-mi astăzi „barca” din care pot anunța iubirea Tatălui!

8/9

„Îi vei pune numele Isus.” (Mt 1,21)

Îți mulțumim, Părinte bun, pentru viața Mariei, a cărei naștere o sărbătorim cu bucurie astăzi. Viața ei este prețioasă. Ea ne va aduce pruncul căruia Iosif îi va da numele „Isus”: Dumnezeu mântuiește. Acum pot și eu să strig: „Isus, Isus!”, cu încrederea Mariei, și să primesc viața. Mulțumesc, Maria!

9/9

„Fiul Omului este stăpânul sâmbetei.” (Lc 6,5)

Isus le răspunde fariseilor care, deși respectau toate regulile, nu aveau o relație adevărată cu Dumnezeu. Erau atașați de bani și de gloria lor, așa că nu puteau înțelege Scripturile. Isus încearcă să-i facă să înțeleagă că Tatăl este mai presus de orice iubire și că iubirea sa, prezentă în Mesia, este originea și împlinirea întregii sale „Legi”.

10/9

„Unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu acolo.” (Mt 18,20)

Întotdeauna mă bucur când întâlnesc frați în credință. Îmi amintesc în mod special, după mulți ani, când într-o fraternitate am fost eliberat de un spirit de disperare. Isus înviat era acolo, cu acei frați ai săi, și mi-a dat o bucurie pe care nici măcar nu mi-aș fi putut-o imagina.

11/9

„Isus i-a spus: «Întinde-ți mâna!»” (Lc 6,10)

Este minunat cât de mult realizează Isus! Oricine îl întâlnește este vindecat de el, precum omul cu mâna paralizată. Din nefericire, sunt unii care nu-l iubesc nici pe Isus, și nici pe omul pe care el îl iubește...

Îți mulțumesc, Isuse, pentru bunătatea ta și pentru că îmi permiți să te primesc! Îmi vindeci și îmi încălzești mâinile reci.

12/9

„Isus s-a dus pe munte, să se roage.” (Lc 6,12)

Este frumos să-l vedem pe Isus căutând momente și locuri de rugăciune. Cine știe cu câtă bunăvoință ascultă Tatăl rugăciunea lui Isus! El nu cere nimic pentru sine, pentru că are toată intenția de a se cufunda în iubirea Tatălui pentru a deveni una cu el și, împreună cu el, de a acoperi întreaga lume cu iubire.

13/9

„Fericiți veți fi când oamenii vă vor urî din cauza Fiului Omului.” (Lc 6,22)

Am atenționat o persoană din familia mea, încercând să fac acest lucru cu respect și grijă, dar... am îndurat de bunăvoie o anumită ostilitate și i-am mulțumit lui Isus când am reușit să dau cuvântul de iertare și pace care mi-a fost cerut mai târziu.

14/9

„După cum Moise a înălțat șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat Fiul Omului.” (In 3,14)

Isus îl citează pe Moise când, în deșert, Dumnezeu i-a poruncit, pentru a-i vindeca pe cei mușcați de șerpi, să ridice un șarpe de bronz pe un stâlp. Oricine se uita la șarpe, făcând un act de credință în Dumnezeu, era vindecat. Astfel, Isus, spunându-i lui Nicodim că va fi înălțat, i-a profețit moartea și misiunea sa de Mântuitor. Oricine se uită la Isus, recunoscând că a murit nevinovat pe cruce, primește Duhul său dătător de viață.

15/9

„Deși era Fiu, a învățat ascultarea.” (Evr 5,8)

Isuse, care din veșnicie ai cunoscut bucuria de a asculta de Tatăl în calitate de Fiu și de a te oferi cu generozitate lui, te-ai făcut om pentru a cunoaște, ca și noi, truda ascultării! Și Maica ta cea îndurerată a trăit această trudă. De aceea o simțim aproape de noi, mamă și soră, în toate necazurile noastre.

16/9

„Oricine ascultă cuvintele mele și le îndeplinește... a pus temelia pe stâncă.” (Lc 6,47-48)

Această evanghelie se citește adesea la celebrarea căsătoriei: cine își întemeiază familia pe cuvintele lui Isus are garanția stabilității. Rugăciunea zilnică va fi cea care va aduce cuvântul, cu toată puterea sa creatoare și perseverentă, în inimile celor doi și în viața lor împreună. În zilele dificile vor avea protecție.

17/9

„«De câte ori să-l iert?»... «Până la șaptezeci de ori șapte!»” (Mt 18,21-22)

Răspunsul lui Isus către Petru este clar: el vrea ca Petru să ierte întotdeauna. Îi oferă motivul recurgând la parabola slujitorului rău, care este foarte clară. Ca să ne dea viață, pe Tatăl l-a costat sângele Fiului său iubit. Și cum l-am putea lăsa pe fratele nostru să plece fără să-l iertăm? Am fi cu adevărat răi, nevrednici și incapabili să stăm în împărăție!

18/9

„Nici în Israel nu am găsit așa o credință!” (Lc 7,9)

Rămâi uimit și mulțumit, Isuse, în fața credinței centurionului roman. El crede că nu este necesar să intri în casa lui, impură după concepția evreilor. El îți sugerează să spui numai un cuvânt, iar servitorul său va fi vindecat. Astăzi voi fi atent la cuvântul tău: îl voi purta în orice situație ca lumină, vindecare și siguranță.

19/9

„Tinere, îți zic, scoală-te!” (Lc 7,14)

Isuse, ți-a fost milă de acea sărmană mamă văduvă și te-ai întors la fiul ei mort pentru a-l readuce la viață și pentru a-l reda ei: tu ești cu noi, înviat și viu în Biserica ta. Noi îți aducem tinerii care nu au viața ta, iar tu nu ne vei lăsa dezamăgiți, pentru că tu iubești infinit cu iubire de tată și de mamă.

20/9

„Voi spuneți: «Iată un prieten cu vameșii și păcătoșii!»” (Lc 7,34)

Acest lucru, pentru mulți, a justificat respingerea lui Isus. În mod similar, ei l-au criticat și l-au respins pe Botezătorul care postea. Însă cel care are o inimă de fiu ascultă ceea ce spune Isus și raportează propria viață la Scripturi. Astfel, va putea spune, la fel ca mulți după învierea sa: acesta a fost „un profet puternic în cuvânt și în faptă”.

21/9

„Isus a văzut un om și i-a spus: «Urmează-mă!»” (Mt 9,9)

Sfinte Matei, tu ești un apostol special: ai fost ales de Isus dintre cei considerați păcătoși. Nu ascunzi acest lucru în evanghelia ta. Exemplul tău va da curaj multora să se apropie cu încredere de Isus și să-l urmeze în ciuda prezenței păcatului din viața lor.

22/9

„Cei doisprezece erau cu el; de asemenea, unele dintre femei.” (Lc 8,1-2)

Ai început cu simplitate, Isuse, primind bărbați și femei simpli, cuceriți de adevărul și gratuitatea ta, pentru a colabora la misiunea ta. Și astăzi, prin Biserica ta, formată din frați și surori simpli care își întemeiază viața pe persoana ta, tu mergi și semeni speranța ta în lume. Îți mulțumesc că m-ai primit și pe mine!

23/9

„Vouă v-a fost dat să cunoașteți misterele împărăției lui Dumnezeu.” (Lc 8,10)

Cei care îl iubesc pe Isus sunt capabili să-l cunoască pe el și împărăția lui. Cei care nu îl iubesc pe el iubesc altceva, dezvoltă egoismul și, prin urmare, nu vor putea trăi viața nouă pe care o trăiesc cei care îl ascultă pe Isus, regele care moare pentru noi.

24/9

„Ceea ce este drept vă voi da!” (Mt 20,4)

Seara au primit cu toții un dinar: atât cei care lucraseră toată ziua, cât și cei din ultima oră. Primii au murmurat... Stăpânul i-a tratat cu o justiție nouă, necunoscută. O putem învăța uitându-ne la Isus pe cruce: i-a dat tâlharului aceeași răsplată ca și apostolilor. Este justiția practicată de cei care iubesc și învață să iubească.

25/9

„Celui care are i se va mai da.” (Lc 8,18)

Iată ce se întâmplă! Oricine și-a oferit inima lui Isus, oricine l-a ascultat poate primi darul său, prietenia sa, și poate crește în ea tot mai mult. Acela are... iubire, îl are pe Isus. De aceea se bucură să-i vadă pe cei care îl primesc cu smerenie și încredere.

26/9

„Au venit la Isus mama și frații lui.” (Lc 8,19)

Isus va observa imediat că mama sa și frații săi sunt cei care „ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl pun în practică”. Ne vom angaja cu dăruire și seriozitate în a-l asculta, astfel încât, atunci când vom merge la el pentru vreo nevoie, a noastră sau a cuiva drag, el ne va recunoaște ca pe mama sau pe frații săi. Nu ne va lăsa dezamăgiți!

27/9

„Chemându-i pe cei doisprezece…” (Lc 9,1)

Ne chemi din nou la tine, Isuse, în celebrarea duminicală. Ne spui că ne iubești, ne dai putere în cuvântul tău și în pâinea ta, și apoi ne trimiți. Acolo unde ajungem, în familiile noastre, la locul de muncă, toți te așteaptă... Te vom duce așa cum te-au adus discipolii pe care i-ai trimis înarmați doar cu sărăcia.

28/9

„Urcați pe munte, aduceți lemne și reclădiți casa, iar eu îmi voi găsi plăcerea în ea și voi fi cinstit.” (Ag 1,8)

Profetul încurajează poporul întors din exil să reconstruiască templul: „Urcați pe munte, aduceți lemne...”; în templu, Domnul își va manifesta prezența, își va aminti de promisiunile sale și ne va dărui iertarea sa. Acum, templul slavei Tatălui suntem noi, Biserica, cei care credem în Isus. Cu smerenie, cu iubire fraternă, cu dăruire de sine pentru el, fiecare dintre noi va construi templul la rândul său.

29/9

„Veți vedea pe îngerii lui Dumnezeu urcând și coborând deasupra Fiului.” (In 1,51)

Cetele luminoase ale celor mai pure spirite se închină și te slujesc pe tine, Fiul Omului, care șezi de-a dreapta Tatălui. Și tu îi trimiți pe drumurile noastre, pentru a ne însoți pe calea noastră spre tine: pe Mihail, pentru a-l învinge pe vrăjmașul seducător; pe Gabriel, pentru a ne arăta voința ta, așa cum a făcut cu Maria; pe Rafael, pentru a ne vindeca de bolile trupului și ale psihicului. Îți mulțumim, Isuse, pentru că ne-ai deschis calea spre cer, pentru ca noi să trăim în comuniune cu tine, fără teamă.

30/9

„Toți se mirau pentru toate câte le făcea.” (Lc 9,43)

Admirația oamenilor nu-l distrage pe Isus de la misiunea sa. Ceea ce contează cel mai mult pentru el este ca tot ceea ce știm despre el să fie corect: el este Mesia, este însuși Dumnezeu care își vizitează poporul. Cel mai mare miracol al său va fi să sufere și să moară pentru ca oamenii să vadă iubirea lui Dumnezeu în plinătatea ei și să-și deschidă inimile față de el.

Tu, Isuse, ești vrednic să fii iubit de noi și ești vrednic ca noi să avem parte de jertfa pe care ai trăit-o pe cruce.

In primo piano