ME
NU

Dua edelim

Dua edelim! 

 

 

Sabaha karşı,
daha gün ağarmadan
İsa kalktı,
çıkıp tenha bir yere gitti
ve orada
dua etmeye başladı
Mk 1,35 

 

Haç işareti

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’un adına. Amin 

 

Rab’bin duası 

Göklerdeki Pederimiz,
adın yüceltilsin,
hükümdarlığın gelsin,
göklerde olduğu gibi
yeryüzünde de senin
isteğin olsun.
Günlük ekmeğimizi
bugün de bize ver.
Bize kötülük edenleri
bağışladığımız gibi,
sen de bağışla suçlarımızı.
Bizi günah işlemekten koru
ve kötülükten kurtar.
Amin. 

 

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a
şan ve şeref olsun,
ezelde olduğu gibi,
şimdi, her zaman ve ebediyete kadar!
Amin. 

 

Kutsal Ruh’a dua 

Gel, Kutsal Ruh,
yüce göklerden,
nurunla doldur kalplerimizi!
Gel bize, düşkünlerin Babası,
gel, nimetlerin kaynağı,
gel, kalplerimizin nuru!
Sen, bizi avutursun,
ruhumuzun aziz misafirisin,
kalplerimizin tatlı serinliğisin.
Yorgunlukta istirahat,
ateşte serinlik,
yaşlı gözlerde ümitsin.
Ey mutluğun nuru,
müminlerin ruhu,
kalplerimiz seninle dolu.
Senin kudretin olmayınca,
iyilik kalmaz insanda,
fenalık kaplar ruhunu.
Lekeli kalpleri yıka,
kuru olanları sula,
yaralı kalpleri sar.
Sert kalpleri yumuşat,
soğuk olanları ısıt,
düzensiz ruhlara düzen ver.
Sana güvenenlere
sana iman edenlere
yedi nimetini bağışla.
Fazilet ve nimet,
ölümden sonra selamet
ebedi saadet temin et.
Amin. 

 

Kendimizi Baba olan Tanrı’ya teslim etme duası 

Baba, kendimi sana teslim ediyorum!
Sen sadıksın:
yaşamımı senin ellerine bırakıyorum!
Sen hikmetlisin:
düşüncelerimi senin önüne koyuyorum!
Sen merhametlisin:
sebatsız yüreğimi sana sunuyorum!
Sen kutsalsın:
kutsal olma arzumu sana emanet ediyorum!
Sen iyisin:
buna seviniyorum!
Sen cömertsin:
sana benzemeyi arzu ederek, sana bakıyorum!
Sen Baba’sın:
kendimi daima senin rehberliğine teslim ediyorum!
Baba, işte buradayım,
beni al,
benim yaşamın ve ölmemin sorumluluğunu
sana bırakıyorum!
Ben seninim, senin evladınım!
Küçük bir çocuk gibi, huzurluyum
ve her konuda sana itaat etmek için,
işaretlerini bekliyorum!
Beni, düşündüğün gibi yap!
Amin. 

 

Kutsal Ruh’a dua 

Yaşayan Allah’ın Kutsal Ruh’u,
şimdi, iman aracılığıyla ve minnettarlıkla,
bende var olduğunu
söyleyebilirim.
Benliğimin derinliğine yerleştin,
ve düşüncelerimden, duygularımdan, irademden daha derinde
içime girdin.
Seni övüyorum, sana tapıyorum, seni seviyorum,
sana teşekkür ediyorum!
Çünkü bedenimi senin meskenin alacak kadar
ve onu mabedin seçecek kadar
çok alçalttın kendini.
Özellikle bana Kurtarıcımı, Rab Mesih İsa’yı gösterdiğin için
ve ölümü sayesinde elde ettiği lütufları bana bağışladığın için,
sana teşekkür ediyorum.
Yeni güne başlarken
hayatım için senin tasalarına açık olmak
ve tamamıyla senin rehberliğinde olmak istiyorum.
Beni her olaya hazırla ve yönelt,
o zaman senin gücünü elimle tutacağım.
İsa’nın içimde yaşayabilmesi için
haçımı üzerime yükle
ve bana kendi benliğimden vazgeçebilme
yeteneğini ver.
Bugün yoluma koyduğun ve karşılaşacağım tüm insanlar için,
sevgi, kuvvet, kutsama, kurtuluş aracı kıl beni.
Ey Kutsal Ruh,
tüm bunlar gerçekleşsin ki,
göklerdeki sevgili Baba yüceltilsin
ve üzerime sevgi dolu bakışını muhafaza etsin.
Amin. 

 

Aziz Efrem’in duası 

Yaşamımın Rab’bi ve Kralı,
hayatım boyunca
tembel, düşüncesiz, kibirli, dedikoducu
bir insan olmamam için
bana yardım et.
Hizmetkarına alçakgönüllü, sabırlı, bilge ve sevgi dolu
bir ruh bağışla.
Evet, ey yüce Rab’bim,
kendi günahlarımı görmemi
ve kardeşlerimi yargılamamamı
sağla,
madem ki yalnız sen
asırlar boyunca mübareksin.
Amin. 

 

Barış için dua 

Tanrım, her yerde,
barış ve huzuru sağlamak için
bana yardım et ki,
kinin bulunduğu yere, sevgi,
hakaretin bulunduğu yere, af;
anlaşmazlığın bulunduğu yere, birlik,
yanlışlığın bulunduğu yere, hakikat,
imansızlığın olduğu yere, iman,
ümitsizliğin olduğu yere, ümit,
karanlığın olduğu yere, aydınlık,
kederin olduğu yere, neşe getireyim.
Rab’bim lutfet,
avutulmaktan çok, avutmayı,
anlaşılmaktan çok, anlamayı,
sevilmekten çok, sevmeyi dileyeyim.
Çünkü insan verince, alır,
benliğini unutunca, benliğini bulur;
affedince, affedilir.
Ölünce, sonsuz hayata erişir.
Amin.
Aziz Fransua