ME
NU

Kalendorių Lietuva

Garbė Jėzui Kristui!

Baigiasi 2011-ieji, kuriuos, vykdydami vyskupų valią, išgyvenome visoje Lietuvoje kaip Gailestingumo Metus. Tai buvo ypatingų malonių laikas. Daugelis mūsų turėjo progos aplankyti su Gailestingojo Jėzaus kultu susijusias vietas. Mūsų piligrimystės keliuose mus lydėjo šventieji globėjai – šv. Faustina bei palaimintasis kunigas Mykolas Sopočka, – visą savo gyvenimą pašventusieji tam, kad padėtų mums priartėti prie Dievo Gailestingumo šaltinių.

Trokšdami, kad šie išgyvenimai būtų tik mūsų dvasinių ieškojimų pradžia, į jūsų rankas atiduodame 2012 metų kalendorių, praturtintą citatomis iš didžiausios lenkų mistikės dvasios tėvo raštų. Turime viltį, kad Jo mintys paskatins jus būti geresniais krikščionimis, o taip pat padės kasdieniniame gyvenime gilintis į Dievo Gailestingumo paslaptį.

Kalendoriuje taip pat rasite pagrindinę liturginę informaciją kiekvienai dienai – šv. Mišių skaitymus bei patarimus kalbantiems kasdienines maldas (šventųjų atsiminimus, Valandų liturgijos savaitės numerį – romėniškas skaičius kvadratiniuose skliaustuose).

Kalendoriaus neįmanoma būtų buvę išleisti be Trento vyskupijos Prisikėlusio Jėzaus Bendruomenės. Kviečiame aplankyti jų internetinį puslapį (www.cinquepani.it) ir kasdien pasimelsti už jos narius.

Taip pat norime pranešti, kad visos aukos, surinktos platinant kalendorių, bus skirtos Gailestingojo Jėzaus brolių, kurie gyvena Dievo Apvaizdos dėka, namams Vilniuje išlaikyti. Kiekvieną trečiadienį broliai savo darbus ir maldas skiria už savo geradarius ir aukotojus. Dieve, atlygink.

Pasitikėkime Viešpačiu!

Galestingojo Jėzaus broliai