ME
NU

Diyalog ve Sorular (TR-IT)

2015 Ocak - Müslüman arkadaşlarımıza:

Papa Sri Lanka’dan Filipinler’e giderken uçakta hem din özgürlüğü hem de ifade özgürlüğü hakkında gazetecilerle konuştu. “Hiç kimse din adına, Tanrı adına başkalarına zarar veremez, savaşamaz, öldüremez” dedi. Papa sonra, yanındaki Vatikan görevlisi Alberto Gasbarri’ye dönerek, “Ama eğer Dr. Gasbarri, ki benim dostumdur, anneme küfrederse kendisini bir yumruk bekler. Bu normaldir. Provokasyon yapmak, başkalarının inancına hakaret etmek, bununla dalga geçmek doğru değildir” dedi. Bunu diyerek ifade özgürlüğünün de bir sınırı olduğunu belirtti.

Bu günlerdeki acılı olaylar karşısında Papa’nın bu sözlerine tüm desteğimizi ve birliğimizi ifade etmek istiyoruz ve birkaç yıllar önce aşağıdaki linkte (no: 18) yazdığımızı gibi, Konya’daki tüm Müslüman arkadaşlarımıza yürekten şunu tekrarlamak istiyoruz: “Size hakaret etmiş olan, bize de hakaret etmiş oldu. Biz sizinle acı çekiyoruz”, çünkü biliyoruz ki, siz de bize karşı gösterilen şiddet karşısında acı çekiyorsunuz.


Diyalog ve Sorular

Domande dei musulmani ai cristiani

1. (1-15)
Cevap için, buraya tıklayın

Per la risposta clicca qui

2. (16-30)
Cevap için, buraya tıklayın

Per la risposta clicca qui

3. (31-46)
Cevap için, buraya tıklayın

Per la risposta clicca qui

1. Hıristiyanlar Tanrı’nın göndermiş olduğu İsa’yı severler.

I cristiani amano Gesù. 

2. Biz İsa’yı kabul ediyoruz, siz niçin Muhammed’i kabul etmiyorsunuz?


Noi accogliamo Gesù, perché voi non accogliete Maometto?

 3. İncil değiştirildi!

Il Vangelo è stato cambiato!

4. Niçin dört İncil vardır?

Come mai quattro vangeli?

5. Siz üç Tanrı’ya inanıyorsunuz!

Voi credete in tre dèi!

6. Sizin için günah nedir?

Che cos’è peccato per voi?

7. Niçin evlenmiyorsunuz?

Perché non vi sposate?

8. Cinlere inanır mısınız?

Credete nei ginn?

9. RESİM VE HEYKELLER

Le Immagini

10. Kıyamet gününde kimler kurtulacak?

Nel giorno del giudizio chi si salverà?

11. Siz Müslüman olmayanlar, hepiniz Cehenneme gideceksiniz!

Voi, che non siete musulmani, andrete tutti all’inferno!

12. Papa XVI. Benediktus bizden nefret ediyor. Neden bizi kötüledi?

Il Papa Benedetto XVI ci odia. Perché ha parlato male di noi?

13. Allah’ın İsmi’ni telaffuz ederken ne düşünüyorsun?

A che cosa pensi quando nomini Dio-Allah?

14. Allah’ı düşünürken, O’nu nasıl düşünüyorsun?

Quando pensi a Dio, come lo pensi?

15. “DaVinci Şifresi” hakkında

Da Vinci

16. Hıristiyan Oruç

Sul digiuno cristiano -----

17. Misyonerleriniz, yeni insanları kazanmak için ahlaksız yöntemler kullanırlar mı?

I vostri missionari usano metodi immorali per accalappiare persone?

 18. İslamlığa karşi yapılan karikatürler hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Cosa pensate delle vignette contro l’islam?

19. Burada Konya’da niçin kilise binaya yapışıktır?

Perché la chiesa, qui a Konya, è costruita aderente al palazzo?

20. Yehova ·Şahitleri kimlerdir?

Chi sono i Testimoni di Geova?

21. Vatikan tarafından ücret alıyor musunuz?

Siete pagate dal Vaticano?

22. Televizyonda hakkınızda ne kadar kötü konuşulduğunu biliyor musunuz?

Sapete quanto si parla male di voi alla televisione?

23. Kutsal Ayin

La Messa

24. Diyalog nedir?

Che cos’è il dialogo?

25. Allah kimdir? Bu kelime ne demektir?

Chi è Dio? Che cosa significa questa parola?

26. Allah’ın İsmi’ni telaffuz ederken ne düşünüyorsun?

A che cosa pensi quando nomini Dio-Allah?

27. Nasıl Allah’ı tanıyabilirsiniz?

Come fate a conoscere Dio?

28. Mesih İsa Allah hakkında konuştu. Hangi şekilde?

Gesù ha parlato di Dio. In che modo?

29. İsa yaşitlarına şiddetle davranmadı mı?

Gesù non è stato violento con i suoi coetanei?

30. İsa’nın yaşamına kötülük girdi mi?

Il male è entrato nella vita di Gesù?

31. Şeytan hala etkin mi?

Satana interviene ancora? 

32. Neden İsa’nın öldügüne inanıyorsunuz? Dediğinize göre kendisi Allah ise, nasıl ölebilirdi?

Come mai dite che Gesù è morto? Se è di Dio, poteva morire?

33. Neden İsa’nın Allah olduğunu söylüyorsunuz?

Perché dite che Gesù è Dio?

34. İnsanlar Allah’ın sevgisinin sadece seyircileri mi?

Gli uomini sono solo spettatori dell’amore di Dio?

35. Niçin Üçlü-Birlik’ten bahsedersiniz?

Come mai parlate di Trinità?

36. Anlamak zor…

È difficile capire…

37. Niçin İsa’nın kurtarıcı olduğunu söylerseniz?

Perché dite che Gesù è salvatore?

38. Siz İncil’i değiştirdiniz değil mi?

Non avete voi cambiato il Vangelo?

39. Niçin Katolik ve Protestanların arasında ayrılma var?

Perché siete divisi tra cattolici e protestanti?

40. Muhammed hakkında ne düşünüyorsunuz?

E tu cosa pensi di Maometto?

41. Türkleri Hıristiyanlaştırmak için çalisiyor musunuz?

Voi cercate di convertire i Turchi?

42. Neden?

Perché?

43. Eğer bir Müslüman kendisi vaftiz edilmeyi dilerse...?

E se un musulmano vi chiede lui di essere battezzato?

44. Neden İsa’nın Aramice aldığı İncil’i, Yunanca’ya çevirdiginizde değiştirdiniz?

Perché per chiedere perdono andate dai sacerdoti?

45. Sizin duanız nasıl? Sizin duanız neye yarar? Onu Tanrı’nın kabul ettiğini nasıl bilebilirsiniz?

Com’è la vostra preghiera? A che cosa serve la vostra preghiera? Come fate a sapere che essa è gradita a Dio?

46. Kendi yüreğimizde Tanrı’dan af dilemek yeterl değil mi? Neden af dilemek için rahiplere gidiyorsunuz?

Perché avete cambiato il Vangelo che Gesù ha ricevuto in aramaico?

47. İslam hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Cosa pensi dell’islam?

1.(1-15)

2.(16-30)

3.(31-46)

Diyalog nedir?

1) Ben kendimi sana tanıtırım, sen bana kendini tanıtırsın; ben sana nasıl yaşayıp düşündüğümü anlatırım, sen bana nasıl yaşayıp düşündüğünü anlatırsın.

2) Bir şey anlamazsam, senden açıklama dilerim, sen de benden.

3) Senin söylediklerinden bir şeyini kabul edemezsem sana söylerim, sen de ayrı görüşte olursan, bana söylersin!

4) Eğer, aynı fikirde olmadığımızdan dolayı, kızarsam yada kızarsan, gerçek diyalog yapmakta yeteneksiz, beceriksiz olduğumuzu gösterir!

5) Bir konuda aynı düşüncede isek, aynı görüşte olursak, birlikte seviniriz!

 = = =

Senin sorularına cevap vermek kolay olmayacak. Sana imanımı açıklamak zor olacak çünkü biz, Hıristiyanlar, kullandığımız kelimeler sizin, Müslümanlar, tarafınızdan da kullanılır, ancak sizin için farklı bir anlam taşirlar. Ayrıca bazen aynı bir kelime bize ve size farklı olayları hatırlatır; ve aynı olaydan söz edilirse de, sık sık tarafımızdan ve tarafınızdan çok farklı bir şekilde tanınmış bir olay olabilir. Zihniyetimizin, kültürümüzün farklılıkları geçmişteki bazı tarihi olayların bize ya da size zıt bir şekilde anlatılmış, hatta bazılarının hiç anlatılmamış olduklarına bağlıdırlar. Bu yüzden aramızda anlaşmazlık ve önyargilarin olması mümkündür.


Che cos’è il dialogo?
1. Io mi presento a te, e tu ti presenti a me; ti racconto come vivo e come penso, e tu mi racconti come vivi e pensi.
2. Se non capisco qualcosa ti chiedo spiegazione, e tu a me.
3. Se non sono d’accordo su qualcosa, te lo dico, e se tu non sei d’accordo, me lo dici!
4. Se ti arrabbi o mi arrabbio perché non pensiamo la stessa cosa, non siamo capaci di dialogare!
5. Se in qualcosa ci troviamo d’accordo, siamo contenti insieme!
Non mi sarà facile rispondere alle tue domande. È difficile spiegarti quello che credo, anche perché molte parole che usiamo noi cristiani le usate anche voi musulmani, ma con significato diverso. Altre volte le stesse parole evocano fatti differenti per noi e per voi, oppure si riferiscono agli stessi fatti conosciuti però in modo molto discorde. La diversità della nostra cultura dipende anche dal fatto che alcuni eventi del passato ci sono stati raccontati in modi opposti, e addirittura qualcuno a noi o a voi è stato taciuto o nascosto. È possibile perciò che tra noi e voi ci siano incomprensioni o pregiudizi.