ME
NU

Selam sana açıklaması

Selam sana, Allah’ın en sevgili kulu Meryem

Meryem, baş melek Cebrail, Allah’ın sana gösterdiği dikkat ve senin alçakgönüllülüğünden etkilenerek,
sana bu sözlerle selam verdi.
Bu sözler seni sevinmeye davet ediyor: Peygamberlerin, bütün halk için ilan ettiği sevinç, Allah’ın söz verdiği ve herkesin beklediği Mesih’in gelişi için sevinç...
Allah seni sevdi: sana lütfünü verdi, yaşam veren sevgisinin zenginliğiyle seni sardı!

Rab seninledir

Ezelden beri, Rabbi kabul edebilmen için hazırlandın. O, bütün ayartmalara karşı güçlü olman ve sana verilen görevi cesaretle yerine getirebilmen için, sana kuvvet bağışlıyor.

Kadınların en mübareği sensin

Herkes seni kutsar, sever ve sana dua eder. Çünkü hiç bir kadın senin kadar Allah’a yakın olmadı, hiç kimse insanın düşmanını senin gibi alçakgönüllülükle yenmedi. Sen kendini tamamıyla Allah’ın planlarına sundun ve böylece içinde hiç bencillik kalmadı.

Mübarektir senin evladın İsa

Oğlun da senin kutsanmana katılıyor, hatta sen O’nun kutsanmasını yansıtıyorsun. Senin Oğlun, Kurtarıcıdır.
İsa insanları günahın etkilerinden, yalnızlıktan, bölünmelerden, tehlike korkusundan ve ölüm korkusundan kurtarır.

Azize Meryem, Allah’ın annesi,
biz günahkarlar için
şimdi ve ölüm saatimizde
dua eyle. Amin.

Meryem, Allah’a yakın olduğun için sana yöneliyoruz, O’na bizim için konuş. O seni dinler, çünkü sen O’nu kusursuzca sevdin, şikâyet etmeden O’na itaat ettin, lekesiz yüreğinin tüm sevgisiyle O’na hizmet ettin.
Sen ki günahsızsın, Allah’a bizim için şefaatte bulun!
Biz günahkârız, kötülük bizi yendi, ölüme doğru ilerliyoruz: Allah’tan, yaşamını bizim için kurban eden Oğluna benzememizi iste. Böylece biz de Allah sevgisi için kendimizi sunacağız ve O bizleri cennetin huzuruna ve nuruna kabul edecektir.