ME
NU

Vicdan yoklaması için

 

Ey Babamız, Tanrı, bizi bağışla!

Sen bizi her zaman seven tek Tanrı’sın: senin sevgine cevap vermek yerine, geçici ve aldatıcı şeyleri sevdik; sanki senden daha önemliylermiş ve sanki sen kalbimizi dolduramazmışsın gibi, onları senin yerine koyduk.
Sana yalvarıyoruz : Ey Babamız Tanrı, bizi bağışla!

Senin adın kutsal ve bize olan senin sevgin mükemmel: Senin hakkında şikayet ettik ve senin davranış şeklini yargıladık. Böylece sana küfür ettik, bizim Babamız!
Sana yalvarıyoruz: Ey Babamız Tanrı, bizi bağışla!

Bize bir gün bahşettin öyle ki, senin varlığından ve eselerinden, Oğlu’nun dirilişinden ve kardeşlerimizle olan birliktelikten sevinelim, ama biz, sadece kendimizi düşünerek, eğlenmek için ya da işimize devam etmek için o Kutsal Günü kullandık.
Sana yalvarıyoruz: Ey Babamız Tanrı, bizi bağışla!

Yanımıza, bizi seven kişileri ve sevilecek kişileri koydun. Onların senin görüntün olduğunu unuttuk ve onları görmezden geldik, ayrıca onlara sözler ya da hareketler ile de zarar verdik.
Sana yalvarıyoruz: Ey Babamız Tanrı, bizi bağışla!

Seni ve insanları sevmemiz için bize bir beden bağışladın: Biz ise onu sadece zevk aramak için kullandık.
Sana yalvarıyoruz: Ey Babamız Tanrı, bizi bağışla!

Bize bir çok güzel ve iyi şeyler sundun. Biz bunlara tutunduk, senin yerine koyduk, senin evlatlarından daha çok baktık ve değer verdik.
Sana yalvarıyoruz: Ey Babamız Tanrı, bizi bağışla!

Senin sözünün gerçeğini ve sana olan övgüleri telaffuz edebilmek için bize dil bağışladın: Biz onu saçmalıklar ve yararsız şeyleri, kimseye faydası olmayan ve kardeşlerimizi aldatan sözleri söylemek için kullandık.
Sana yalvarıyoruz: Ey Babamız Tanrı, bizi bağışla!

Gerçek hazine olan seni arzulamamız için bize bir kalp bağışladın: Biz ise geçici şeyleri arzuladık.
Sana yalvarıyoruz: Ey Babamız Tanrı, bizi bağışla!

Ve şimdi, Rab’bimiz Isa’nın sözleriyle, Tanrı’ya seslenelim öyle ki, Babamız günahlarımızı bağışlasın ve bizi bütün kötülüklerden kurtarsın.

Göklerdeki Pederimiz, adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun.
Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

Ey Rab, kendilerini günahkarlar olarak bilen evlatlarına iyilik ile bak; senin Kilisen aracılığıyla onları her suçtan kurtar ve senin merhametli sevgine şükran sunmalarını sağla. Bunu, Rab’bimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz.