ME
NU

Rabbin duası: kısa açıklama

Rabbin duası: kısa açıklama

Göklerdeki Pederimiz,
adın yüceltilsin,
hükümdarlığın gelsin,
göklerde olduğu gibi
yeryüzünde de senin isteğin olsun.
Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver.
Bize kötülük edenleri
bağışladığımız gibi,
sen de bağışla suçlarımızı.
Bizi günah işlemekten koru
ve kötülükten kurtar. Amin.

 

GÖKLERDEKİ PEDERİMİZ

Tanrım, benim layık olmamama rağmen, bana hayat verdin ve hâlâ vermektesin. Bu yüzden sana sesleniyorum “Baba”: nitekim sen benim için, dünyevi babam ve annemden daha çok yaptın ve onlardan daha çok beni seviyorsun.

Yalnızca bana değil de, bütün insanlara hayat verirsin: sen pederimizsin ve hepimiz kardeşiz.

Sen göklerdesin: seni görmüyorum, ama sen beni daima görüp, şefkatli bakışın ile beni izleyip korursun.

ADIN YÜCELTİLSİN

Senin adın o kadar güzel ve tatlı ki, onu söylemek için, yeterli sözlerim yok. Herkesin senin iyiliğini tanımasını istiyorum. Herkes tarafından tanınmış ve sevilmiş olman için, sana yaşamımı sunuyorum. Beni temizle, kutsal kıl, kardeşlerle birlik olmamı sağla: o zaman yaşamım senin güzelliğini gösterip, adını yüceltecektir!

HÜKÜMDARLIĞIN GELSİN

Dünyanın hükümdarlıkları acı çektirirler; sadece senin Hükümdarlığın sevindirir! Hükümdarlığın gelsin! Hükümdarlığının kralı İsa’dır: O, senin gönderdiğin sevilmiş Olan’dır. O’nunla kalıp, O’ndan alçakgönüllülük ve merhamet öğrenmek istiyorum.

GÖKLERDE OLDUĞU GİBİ, YERYÜZÜNDE DE SENİN İSTEĞİN OLSUN

Senin istediğin, istediğimden daha iyi ve hikmetlidir: senin görebildiğin gibi, ben geleceği göremem. İsteğini bana açıkla, göklerde meleklerin itaatli olduğu gibi, ben de isteğini yapayım!

GÜNLÜK EKMEĞİMİZİ BUGÜN DE BİZE VER

Bu günlük gereken ekmeği senden diliyorum. Yarın, sen en iyi babanın Çocuklarına olan sevgisinden daha çok sevgiyle dolu olacaksın. Bana ve bütün kardeşlerime günlük ekmeği bağışla. Yüreğimizi besleyen ekmeği de bize ver, çünkü sevgiye ve ahenge, birliğe ve hikmete ihtiyacımız var. Sana teşekkür ediyoruz, çünkü sen devamlı bize özen gösterirsin, bizi düşünüp, hem maddi hem de ruhsal bütün ihtiyaçlarımıza karşılarsın!

BİZE KÖTÜLÜK EDENLERİ BAĞIŞLADIĞIMIZ GİBİ, SEN DE BAĞIŞLA SUÇLARIMIZI

Sana karşı borçluyuz, çünkü bize hayat verdin: Borcumuzu hiç ödeyemeyeceğiz. Hatta, kötülük yapıyoruz, bunun için bizi bağışlamanı diliyoruz. Senden öğreniyoruz: senin affettiğin gibi, biz de, bize kötülük edenleri ve bize acı çektirenleri affediyoruz. Herkesin sana ulaşması gerekir: senin yarattıkların sana gelmezlerse, mutlu olamazsın.

BİZİ GÜNAH İŞLEMEKTEN KORU VE KÖTÜLÜKTEN KURTAR

Şeytan, bizi yoldan saptırmak için birçok değişik tarz eylemde bulunmaya devam ediyor, çünkü senden ayrılmamızı, sana kıskanç ve kuşkulu bir şekilde bakmamızı, senin bizi sevmediğini düşünmemizi istiyor. O, insanlardan nefret etmemizi, iffetsiz, yalancı, hırsız, iftiracı olmamızı istiyor. Senden, bizi ondan kurtarmanı diliyoruz, çünkü sen daha güçlüsün ve bizi yaralayan pençelerinden bizi kurtarabilirsin.

Sana teşekkür ediyoruz, çünkü Sana daima güvenebiliriz.