ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani RO

Martie 2012
Martie Calendar 2012

1/3 Cine cere primeşte Mt 7,8

Uneori spunem: „Dar eu sunt foarte rău, Domnul nu mă poate asculta!”. Această afirmaţie nu este în sintonie cu evanghelia. Inima de Tată rămâne întotdeauna inimă de Tată, chiar şi atunci când eu mă îndepărtez de el... Urechea sa este mereu atentă la glasul meu, şi cu atât mai mult, cu cât acesta îi vine de departe, ca umilă invocare a ajutorului şi pentru a obţine milostivirea.

2/3 Dacă dreptatea voastră nu o va întrece pe cea a farizeilor Mt 5,20

Fariseii erau meticuloşi în observarea poruncilor legii: a-i întrece era aproape imposibil. Dar cea despre care vorbeşte Isus este o altă „dreptate”: cea care „depăşeşte” porunca ascultând cu iubire de iubirea lui Dumnezeu. Porunca spune să nu ucizi, dar Tatăl mă cheamă şi să-l iubesc, să-l iert pe fratele meu şi pe duşmanul meu. Porunca îmi impune abstinenţa de carne vinerea, iubirea Tatălui mă determină să împart hrana cu cel care se află în strâmtorare.

3/3 Rugaţi-vă pentru cei care vă prigonesc Mt 5,44

Ai încercat vreodată să te rogi pentru acea rudă sau vecin sau coleg care ţi-a făcut rău? Încearcă astăzi, acum. Chiar dacă simţi un resentiment atât de mare, spune-i Tatălui: „Tu, care mă iubeşti aşa de mult, binecuvântează acea persoană, pentru ca să poată creşte după iubirea ta!”. Încearcă şi mâine. Încet, încet, acel resentiment va dispărea şi tu te vei regăsi cu o inimă liberă şi vei încerca bucuria de a fi... ca Dumnezeu!

4/3 Hainele lui au devenit strălucitoare Mc 9,3

Isuse, în acest Post Mare, să ne duci „pe munte”: vom sta mai aproape de tine, departe de atâtea distracţii şi preocupări; privindu-te, ascultându-te, împlinind împreună cu tine voinţa Tatălui şi „haina” noastră, viaţa noastră, va străluci de slava ta, de lumina ta: va deveni cu tine o „viaţă înviată”!

5/3 Iertaţi şi veţi fi iertaţi Lc 6,37

Oare nu poate fi o pregătire bună pentru celebrarea Paştelui a căuta să înlăturăm resentimentele şi motivele de ură şi de dezbinare care ne închid inima? A celebra Paştele înseamnă a celebra victoria lui Isus asupra morţii, victoria iertării sale asupra păcatului. Cum poate Isus să învie în mine dacă îl împiedic să mă ierte? Sânge al lui Isus, în care este putere ce iartă şi eliberează, coboară asupra mea şi reînnoieşte-mă!

6/3 Voi toţi sunteţi fraţi Mt 23,8

Acest cuvânt mă ajută să fiu în relaţii bune cu toţi şi să-i privesc în mod just. Mă ajută să nu mă simt subjugat de către cel care-mi este superior: şi el îl are pe acelaşi Domn al meu căruia să-i dea seamă şi, ca şi el, sunt şi eu iubit de acelaşi Tată. Mă ajută să nu mă simt mai presus de nimeni: dacă am primit o datorie, am primit-o pentru a-i sluji pe cei mai mici. Însă, atunci când mă simt mai presus de alţii... este momentul de a coborî!

7/3 Paharul meu îl veţi bea Mt 20,23

Este o promisiune a lui Isus care poate inspira teamă. Mă gândesc la cei care trăiesc neliniştea aşteptării rezultatului investigaţiilor medicale sau la cei care fac tratament, fiind neliniştiţi cu privire la rezultat.

Doamne Isuse, vreau să te rog astăzi pentru aceşti fraţi: fă-i să simtă iubirea ta, care este mai puternică decât viaţa şi decât moartea, care este mai puternică tocmai în momentul durerii; dă-le să audă glasul tău mângâietor şi dătător de siguranţă: „Curaj, nu te teme, nu eşti singur, bei împreună cu mine din paharul meu”.

8/3 Îl au pe Moise şi pe profeţi: să asculte de ei Lc 16,29

Avem adesea ispita de a socoti necesar un semn extraordinar pentru convertirea noastră sau a aceluia care trăieşte alături de noi. Dar Domnul ne-a vorbit şi ne vorbeşte în Biserica sa; „efortul” de a crede, de a asculta în mod concret de Cuvântul său: aceasta este calea care ne duce la cer!

Isuse, astăzi vreau să te ascult!

9/3 A trimis alţi slujitori Mt 21,36

Astăzi suntem noi, Biserica unită cu Isus, „viţa” de care se îngrijeşte Tatăl: iubirea sa face în aşa fel, încât noi să aducem noi roade de iubire. Şi când el îi va trimite pe slujitorii săi – circumstanţe ale vieţii, inspiraţii, cuvinte ale fraţilor – pentru a aduna vreunul dintre aceste roade, i le vom oferi cu bucurie: umila noastră viaţă este datorită lui şi în vederea lui!

10/3 Fiule, tu întotdeauna eşti cu mine Lc 15,31

Da, Tată, acesta este darul cel mai frumos pe care-l pot primi de la tine!

Când îl iert pe fratele meu, când îmi păstrez inima în pace şi în încredere, când fac un dar din viaţa mea, din orele mele, din calităţile cu care m-ai îmbogăţit, atunci ştiu să sunt cu tine. Îţi mulţumesc, Tată bun!

11/3 Isus s-a urcat la Ierusalim In 2,13

Isus urcă la Ierusalim, pentru a celebra Paştele său, adevăratul Paşte.

Învăţăm de la tine, Isuse: nu vom face să constea Paştele „nostru” în vreo rugăciune sau acţiune care nu ne atinge inima; însă şi datorită angajării din acest post, va fi sărbătoarea în care ne vom găsi mai aproape, mai uniţi cu tine, pentru a ne bucura şi a dărui viaţa de iubire a Tatălui.

12/3 L-au scos afară din localitate Lc 4,29

Oraşul este Nazaret, unde crescuse Isus.

Doamne Isuse, îţi mulţumesc: pentru mine şi pentru toţi, fără tânguire, ai suferit respingere, neînţelegere, singurătate. Cu umilinţă îţi cer lumina pentru a putea să te recunosc şi să te primesc: ştiu că tu mă vizitezi şi-mi vorbeşti în fiecare zi.

13/3 I-a iertat datoria Mt 18,27

Acel stăpân nu ascultă numai rugămintea slujitorului său datornic, merge mai departe: nu îi acordă numai puţin timp, pentru ca să poată plăti datoria, ci chiar îl iartă cu totul. Aceasta este „dreptatea” care mântuieşte, dreptatea iubirii care răscumpără.

Şi eu vreau să fiu „drept” asemenea Tatălui meu!

14/3 Am venit să desăvârşesc Mt 5,17

Privind la tine, Isuse, la exemplul minunat pe care mi l-ai dat în viaţa ta pământească şi venind la tine, pentru a-ţi cere cu umilinţă lumină şi tărie, iată, sunt sigur că voi putea sta întotdeauna înaintea Tatălui în lumina Fiului. Isuse, tu eşti împlinirea Scripturii, tu eşti tot ceea ce Tatăl a dorit dintotdeauna să-mi dăruiască! Îţi mulţumesc!

15/3 Mutul a vorbit Lc 11,14

Ce schimbare de viaţă pentru acest om care acum poate să vorbească! Probabil, ca şi pentru Zaharia, şi pentru acest om, primele cuvinte vor fi fost cuvinte de mulţumire şi de laudă. Poate şi eu sunt mut, în sensul că adesea nu ştiu să mulţumesc, nu sunt recunoscător nici faţă de Domnul, nici faţă de cel care-mi stă alături.

Pentru ca şi viaţa mea să devină nouă, în acest timp al rugăciunii mele voi avea grijă să dau întâietate cuvântului „mulţumesc”!

16/3 Nu eşti departe de împărăţia lui Dumnezeu Mc 12,34

Isus îi spune aceste cuvinte liniştitoare cărturarului care îl întrebase: vede că acesta înţelesese care este voinţa fundamentală a Tatălui; înţelesese care este scopul fiecărei porunci divine şi care trebuie să fie cauza oricărei practici religioase şi a oricărei acţiuni: iubirea, iubirea ca răspuns recunoscător faţă de Dumnezeu şi ca pas concret faţă de frate.

17/3 Dumnezeul meu, ai milă de mine, păcătosul Lc 18,13

În fiecare zi am ocazia de a-mi însuşi rugăciunea vameşului, când, în slăbiciune sau în păcat, alerg îndată la Isus şi cer intervenţia sa milostivă; atunci mă simt încurajat şi am chiar încrederea că el ştie să schimbe în bine chiar şi mizeria mea. Şi când acest lucru se întâmplă în sacramentul Spovezii, cuvântul preotului dă siguranţă încrederii mele. Îţi mulţumesc, Doamne Isuse!

18/3 Cine crede în el nu este osândit In 3,18

Doamne Isuse, astăzi şi în toată această săptămână, vrem să ţi-i aducem pe acei oameni care nu recunosc că au nevoie de tine: nu văd păcatul lor, nu-şi dau seama de condamnarea ce apasă asupra lor. Să poată veni la tine, să primească mântuirea ta, să cunoască adevărata pace!

19/3 Îi vei pune numele Isus Mt 1,21

Îţi mulţumesc, Isuse, pentru numele tău; îţi mulţumesc pentru darul de a-l putea pronunţa în intimitatea inimii şi în faţa altora. Îţi mulţumesc, pentru că tu, care eşti Dumnezeu, te-ai lăsat educat de un om. Îţi mulţumesc pentru sfântul Iosif, care ţi-a fost tată. Îţi mulţumesc pentru tatăl meu şi pentru ceea ce mi-ai transmis despre iubirea ta.

20/3 Isus, ştiind că este bolnav de multă vreme... In 5,6

Isuse, tu vezi toată sărăcia mea. Vezi cum de ani de zile duc o viaţă de credinţă superficială, de azi pe mâine, vezi toate infidelităţile mele, lipsa mea de angajare, iubirea mea slabă faţă de tine.

Îţi mulţumesc pentru că îţi mai îndrepţi privirea spre mine şi mă întrebi: „Vrei să te vindeci?” Îţi mulţumesc că, prin puterea iubirii tale, pot începe să fac noi paşi: nu abia mâine, ci acum, imediat.

21/3 Zicea că Dumnezeu este tatăl său In 5,18

Pentru iudei aceasta era „vina” lui Isus: a se face atât de apropiat de Dumnezeu! Nu înţeleseseră şi nu voiau să înţeleagă că Isus era alături de Tatăl ca Fiu, pentru a răspunde la iubirea sa şi a o arăta, nu ca satana, care ar fi voit să se aşeze în locul lui Dumnezeu pentru a stăpâni.

Tatăl ne spune: „Chiar dacă ar fi o femeie care să uite de propriul fiu, eu nu te voi uita niciodată”. El ne vrea şi pe noi aproape de sine, ca fii: într-adevăr, Isus ne-a spus că putem să-l numim Tată.

22/3 Voi nu vreţi să veniţi la mine ca să aveţi viaţă In 5,40

Doamne Isuse, iată ceea ce te face să suferi: faptul de a nu putea să ne dai viaţa! Când în setea mea de lumină, de iertare, de iubire, de bucurie, nu mă adresez ţie, rămân nesatisfăcut, fără viaţă... Şi tu, care aştepţi ca eu să mă îndrept spre tine cu încredere, suferi încă! Iartă-mă, Isuse!

23/3 Eu n-am venit de la mine însumi In 7,28

Cu câtă bucurie recunoaşte Isus că a venit în numele Tatălui! El este într-adevăr Fiul: trăieşte pentru Tatăl, lasă ca în sentimentele sale, în cuvintele sale, în gesturile sale să treacă şi să se concretizeze iubirea Tatălui!

Isuse, eşti bucuria Tatălui în timp ce îl faci cunoscut!

24/3 Nimeni n-a pus mâna pe el In 7,44

Acest cuvânt, Isuse, îmi va da pace de-a lungul acestei întregi zile! Viaţa mea unită cu a ta este în mâinile Tatălui: nimic nu va putea să mi se întâmple, dacă el nu vrea sau nu permite şi totul va fi numai iubire în tine şi datorită ţie!

25/3 După ce voi fi înălţat de la pământ îi voi atrage la mine pe toţi oamenii In 12,32

Isus răspunde ucenicilor săi: îi povestiseră că nişte greci, neam păgân, îl căutau. Isus înţelege că este aproape „ceasul” său, ceasul crucii: într-adevăr, jertfa sa este răspunsul iubirii sale la aşteptarea de mântuire a fiecărui om!

26/3 Bucură-te, tu, care eşti plină de har Lc 1,28

În salutul îngerului către Maria răsună invitaţia la bucuria mesianică adresată de mai multe ori de către profeţi poporului: este anunţarea celei mai mari bucurii, unica bucurie adevărată; cea pe care Tatăl a pregătit-o pentru fiecare om! Această bucurie eşti tu, Isuse, tu aproape de noi, pentru a ne iubi, a ne apăra, a ne salva!

Îţi mulţumesc, Marie, pentru că ai primit prima, cu credinţă pură şi iubire pură, darul Tatălui!

27/3 El nu m-a lăsat singur In 8,29

După care lucru îţi dădeai seama, Isuse, că Tatăl era întotdeauna cu tine? Tu aveai siguranţa acestui lucru, pentru că simţeai iubirea sa trăind în inima ta, iar mâinile tale, ochii tăi, glasul tău erau instrumente ale acestei iubiri!

28/3 Dacă rămâneţi în cuvântul meu, sunteţi într-adevăr ucenicii mei In 8,31

De atâţia ani caut să-l urmez pe Isus şi în fiecare zi îmi dau seama tot mai mult că a fi ucenicul lui nu este decizia unui moment sau o ţintă atinsă o dată pentru totdeauna. Este mai degrabă o decizie continuă, este o „rămânere”, este fidelitatea de astăzi, de acum, faţă de Isus.

29/3 Tatăl mă slăveşte In 8,54

Învăţ de la tine, Isuse; pentru viaţa mea îi las Tatălui orice grijă, primind totul din mâinile sale: bucurie şi durere, umilinţă şi laudă. Eu mă ocup numai de el, de împărăţia sa, cu iubire!

30/3 ...pentru că am zis: Sunt Fiul lui Dumnezeu? In 10,36

Învaţă-mă, Isuse, viaţa ta de Fiu: viaţă care vine clipă de clipă din inima Tatălui, viaţă care este o dăruire continuă, cu umilinţă! Aşadar numele de fiu al lui Dumnezeu, pe care îl port de la sfântul Botez, nu va fi motiv de orgoliu, aşa cum credeau fariseii în cazul lui Isus: va fi „slava” Tatălui!

31/3 Isus avea să moară In 11,51

Isus „trebuia” să moară: adică, era voinţa lui Dumnezeu ca Isus, prin moartea sa, transformată în actul celei mai mari iubiri, să devină Mântuitorul oricărui om!

Isuse, în timp ce mă pregătesc să trăiesc Săptămâna Sfântă, te ador, te iubesc, îţi mulţumesc! Ştiu că, rămânându-ţi aproape, voi primi Duhul tău, voi învăţa şi eu să ofer Tatălui „moartea” mea zilnică, din iubire!

In primo piano