ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani RO

01 giu 2014
IUNIE Calendar 2014

IUNIE 2014 

1/6 Duminică
„Eu mă rog pentru ei.” (In 17,9)
Isus are o grijă specială faţă de ucenicii săi şi se roagă pentru ei, ca să ştie a se iubi cu iubirea sa şi a deveni o singură inimă şi un singur suflet, după cum este el faţă de Tatăl său. Îţi mulţumesc, Isuse, pentru că mijloceşti pentru toţi cei care cred în tine.

2/6 Luni
„Eu am învins lumea.” (In 16,33)
Această afirmaţie a lui Isus ne face tresăltăm de speranţă şi de recunoştinţă. Ştim, într-adevăr, câte dificultăţi suportăm, de câte ori suntem slăbiţi de duşmanul nostru: descurajări, neînţelegeri, insuccese, dezamăgiri… A crede şi a cunoaşte că Isus a învins lumea vrea să spună că, aliaţi cu el, vom depăşi şi noi toate înfrângerile (umiliri, temeri şi stres din partea lumii) şi vom participa la victoria sa.

3/6 Marţi
„Eu mă rog pentru ei.” (In 17,9)
Înainte de a pleca din această lume, Isus se roagă Tatălui pentru ucenicii lui care rămân singuri, fără prezenţa sa vizibilă. El îi mulţumeşte Tatălui, pentru că au primit viaţa veşnică, marele dar adus de iubirea sa. Cere ca ei să se poată bucura de marea bucurie de a forma o unitate cu el şi cu Tatăl, de a participa la sărbătoarea lor veşnică, chiar şi în mijlocul suferinţelor şi ispitelor.

4/6 Miercuri
„Ca ei să fie una ca şi noi.” (In 17,11)
Isus adresează această rugăciune Tatălui. Venise pentru a aduce ucenicilor comuniunea cu Tatăl. Vor avea plinătatea bucuriei sale, umblând în adevărul cuvântului său. Îţi mulţumim, Isuse, pentru că tu te rogi Tatălui în aşa fel, încât dezbinătorul să nu găsească loc între noi.

5/6 Joi
„I-ai iubit pe ei, precum m-ai iubit pe mine.” (In 17,23)
Isus vede şi ştie că iubirea Tatălui ajunge la ucenicii săi: nu este gelos pentru aceasta, dimpotrivă! El este mulţumit ca iubirea Tatălui aflată în ei să aducă acelaşi rod pe care l-a adus în el. Astfel vor experimenta unirea inimilor lor şi această unire va fi minunea care îi va determina pe mulţi să creadă pentru a fi mântuiţi.

6/6 Vineri
„Tu ştii că te iubesc.” (In 21,17)
Petru, după ce s-a lepădat de trei ori de Isus, se află acum, plin de încredere umilă, înaintea învăţătorului său iubit. Îşi mărturiseşte cu umilinţă sărmana sa iubire faţă de el. Graţie acestui raport simplu şi umil cu Domnul său, va putea fi în stare de a-i paşte, hrăni, conduce şi apăra pe aceia care aderă la şcoala lui Isus!

7/6 Sâmbătă
„Tu urmează-mă.” (In 21,22)
Este răspunsul lui Isus dat lui Petru, care voia să ştie cât timp ar fi rămas în această lume Ioan, discipol împreună cu el. Important este, îi spune Isus lui Petru, a-l urma în mod personal şi a se încrede în el. Dorinţa de a şti ceea ce vor face alţii, poate doar să tulbure iubirea noastră faţă de Isus.

8/6 Duminică
„Primiţi pe Duhul Sfânt.” (In 20,22)
Duhul Sfânt este dăruit apostolilor rămaşi încă în cenacol cu uşile încuiate de frica iudeilor. Duhul Sfânt îi luminează cu privire la adevărata viaţă şi le dă bucurie şi curaj pentru a deschide uşile şi a da tuturor cunoaşterea iubirii lui Dumnezeu Tatăl. Acum nu mai pot nega că Isus este darul lui Dumnezeu pentru oamenii bolnavi şi suferinzi.

9/6 Luni
„Isus, văzând mulţimile, s-a urcat pe munte.” (Mt 5,1)
Isus s-a urcat pe munte, asemenea lui Moise, pentru a prezenta poporului său începutul unui nou legământ, care va fi apoi pecetluit cu sângele său pe cruce.
Vor primi darul lui Dumnezeu, adică fericirea sa, aceia care se vor dovedi săraci înaintea lui, privindu-i pe alţii cu milostivire, şi vor şti să primească cu plăcere, din iubire, propriile suferinţe şi persecuţii.
Îţi mulţumim, Isuse, pentru acest dar minunat al tău!

10/6 Marţi
„Să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor.” (Mt 5,16)
La începutul cuvântării de pe munte, după fericiri, Isus îşi exprimă bucuria declarând că ucenicii săi sunt lumina lumii şi sarea pământului. Îi încurajează să nu rămână ascunşi: lumina trebuie să fie vizibilă, nu pentru a urmări să fie admirată, ci pentru a lumina fie drumul, fie munca oamenilor.

11/6 Miercuri
„Gratis aţi primit, gratis să daţi.” (Mt 10,8)
Dumnezeu nu a creat lumea pentru propriul interes, pentru propriul avantaj, ci din iubire, în mod gratuit. Isus, imagine a Tatălui, ne-a demonstrat-o prin viaţa sa: ne-a cerut, ca şi lui Petru, să permitem să ni se spele picioarele astfel încât să ne poată servi el însuşi! Pe măsură ce îl primim şi îl urmăm, trecem şi noi de la egoism la iubirea gratuită, suntem vindecaţi şi purificaţi de căutarea plăcerii şi a interesului nostru pentru a-i dărui viaţa Tatălui, pentru binele fraţilor.

12/6 Joi
„Apoi vino şi adu-ţi darul.” (Mt 5,24)
Isus ne învaţă astăzi cât de necesar este să avem milă faţă de cei care trăiesc alături de noi. Fără iertare nu putem să ne apropiem de Dumnezeu şi să credem că îi suntem plăcuţi. De fapt, Dumnezeu este iertare şi milostivire.

13/6 Vineri
„Ieşi pe munte şi stai în calea Domnului.” (1Rg 19,11)
Iată ce îi spune Dumnezeu lui Ilie după ce i-a ucis pe profeţii zeului Baal pe muntele Carmel. El a fugit, plin de teamă, şi s-a refugiat în pustiu, ascunzându-se în întunericul unei peşteri. Dumnezeu i se revelează nu în violenţa focului sau a cutremurului, ci în blândeţea unei dulci adieri de vânt. Ieşi pe munte în calea Domnului.
Iată-mă, spune Domnul, în blândeţe mă întâlneşti: când mă vei cunoaşte smerit îţi voi spune ce trebuie să faci!

14/6 Sâmbătă
„Tot ce este în plus vine de la cel rău.” (Mt 5,37)
Isus continuă învăţătura sa. Când vorbim, trebuie să fim simpli şi să răspundem cu sinceritate. Prin discursuri complicate riscăm atât să minţim, cât şi să-i condamnăm sau să-i judecăm pe alţii: vom deveni complici ai dezbinătorului.

15/6 Duminică
„Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi.” (2Cor 13,11)
Isus, apărând lui Paul pe drumul Damascului, a intrat în viaţa sa şi l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu ca Dumnezeul iubirii şi al păcii. Poate fi cunoscut astfel, pentru că este Tatăl Fiului preaiubit şi deci al tuturor celor care se unesc cu el. El ni-l dă apoi pe Duhul, care ne face capabili şi doritori de a-l iubi pe el şi pe fraţi. Astfel, iubirea şi pacea cuprind viaţa noastră.

16/6 Luni
„Lasă-i şi mantaua.” (Mt 5,40)
Isus ne învaţă cum să învingem răul. Neînţelegerile, suspiciunile, mâniile, geloziile ne ruinează pe noi şi raportul nostru cu ceilalţi, sărăcind viaţa noastră şi transformând-o încet, încet, într-un infern. Isus ne învaţă să nu ţinem cont de răul primit şi să învingem răul prin bine. Nu ne lasă singuri în această acţiune dificilă. Celor care îl urmează le dă tăria şi bucuria de a fi martori ai săi în această bătălie împotriva răului.

17/6 Marţi
„Fiţi, aşadar, desăvârşiţi, precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este.” (Mt 5,48)
Isus vorbeşte despre iertarea oferită acelora care ne ofensează, ne urăsc şi ne persecută. Ne prezintă exemplul Tatălui, care face să răsară soarele peste cei buni şi peste cei răi. Uniţi cu Isus, oboseala de a-i ierta şi de a-i iubi pe duşmani devine bucurie, har şi semn că în noi trăieşte Duhul său sfânt.

18/6 Miercuri
„Roagă-te Tatălui tău care este în ascuns.” (Mt 6,6)
Este una dintre perlele învăţăturii lui Isus. Rugăciunea noastră nu are nevoie de locuri particulare. Sau, mai bine zis, Dumnezeu te ascultă şi îţi vorbeşte cu plăcere, când te găseşte atent numai la el, nu absorbit de alte lucruri sau persoane. Nu spune nimănui că te rogi, dar fă-o, şi roagă-te întotdeauna. Dacă alţii îşi dau seama de aceasta, nu te vei ruşina.

19/6 Joi
„Cine mănâncă din această pâine va trăi în veci.” (In 6,58)
Isus spune aceste cuvinte mulţimii care cu o zi mai înainte mâncase pâine şi se săturase şi o îndeamnă: „Căutaţi nu hrana cea pieritoare, dar pe aceea care durează pentru viaţa veşnică”. El este pâinea ce trebuie să intre în viaţa noastră, ca să devină energia fiecărei acţiuni a noastre. Cu Isus în noi, viaţa devine veşnică, deplină, izvor de iubire perfectă.

20/6 Vineri
„Adunaţi-vă comori în cer.” (Mt 6,20)
Isus le recomandă ascultătorilor săi să aibă dorinţe mari! Îi îndeamnă să nu caute a acumula bunuri care trec, se învechesc, se deteriorează: este o prostie să ne complacem în bunurile care se veştejesc, cum ar fi, de exemplu, frumuseţea propriului chip. El doreşte să adunăm bunuri care durează şi sunt păstrate în tezaurele veşnice. Orice lucru făcut din iubire faţă de el capătă culoarea veşniciei.

21/6 Sâmbătă
„Pentru că l-aţi părăsit pe Domnul şi Domnul vă va părăsi pe voi.” (2Cor 24,20)
Adesea atribuim altora cauza falimentelor noastre sau a lucrurilor care ne merg rău. Mai întâi de toate ar trebui să ne oprim şi să ne facem un curajos examen de conştiinţă. Prima cauză a relelor noastre suntem noi înşine, prin neascultările faţă de Dumnezeu.

22/6 Duminică
„Cine mănâncă din această pâine va trăi în veci.” (In 6,58)
Isus spune aceste cuvinte mulţimii care cu o zi mai înainte mâncase pâine şi se săturase şi o îndeamnă: „Căutaţi nu hrana cea pieritoare, dar pe aceea care durează pentru viaţa veşnică”. El este pâinea ce trebuie să intre în viaţa noastră, ca să devină energia fiecărei acţiuni a noastre. Cu Isus în noi, viaţa devine veşnică, deplină, izvor de iubire perfectă.

23/6 Luni
„Domnul s-a aprins de o mare mânie împotriva triburilor lui Israel.” (2Rg 17,18)
Dumnezeu, Creatorul cerului şi al pământului, îl alesese pe Israel, cel mai mic popor, ca să fie aliatul său, părtaş la bunurile sale. Dar acest popor se lasă sedus să urmeze alţi zei, pe căile uşoare ale neascultării de porunci. Îndepărtându-se de Dumnezeu, poporul rămâne lipsit de ocrotirea sa. Pentru noi, astăzi, este uşor să ne oglindim în acea situaţie!

24/6 Marţi
„Vorbea binecuvântând pe Dumnezeu.” (Lc 1,64)
Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, primise corecţia lui Dumnezeu pentru necredinţa sa: rămăsese mut. La naşterea minunată a fiului, văzând cum Dumnezeu a fost fidel promisiunii, îl laudă şi îl binecuvântează pentru milostivirea sa. Şi noi îl lăudăm şi-l binecuvântăm pe Dumnezeu pentru răbdarea şi milostivirea sa, în ciuda neascultărilor şi a infidelităţilor noastre.

25/6 Miercuri
„După roadele lor îi veţi recunoaşte.” (Mt 7,20)
Este important să examinăm cu atenţie persoanele pe care le ascultăm şi le luăm ca exemplu şi ghid pentru a ne organiza viaţa. Care sunt roadele lor? Ne ajută să-l cunoaştem şi să-l ascultăm pe Fiul lui Dumnezeu? El este adevărul. Ne ajută să-l urmăm? El este calea. Trăiesc unit cu el? El este viaţa!

26/6 Joi
„Eu însumi îmi dau viaţa pentru oi.” (In 10,15)
Isus îşi dă viaţa: aceasta este adevărata iubire, iubire care costă, iubire care valorează. Noi ne bucurăm de această iubire, pentru că o primim şi o primim pentru a o imita.
Împreună cu Cristos şi sfinţii Ioan şi Paul şi-au oferit viaţa pentru a fi misionari şi purtători ai evangheliei.
Şi noi ne oferim viaţa şi astfel arătăm frumuseţea lui Dumnezeu.

27/6 Vineri
„Le-ai descoperit celor mici.” (Mt 11,25)
Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai lăsat ascunse acestea celor înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit celor mici. Isus învaţă că aceste lucruri sunt cunoaşterea pe care el o are despre Tatăl şi cea cu care Tatăl îl cunoaşte pe el. Această cunoaştere este sinonimă cu iubirea adevărată, personală, intimă şi cu actul de participare deplină.
Sunt mulţumit că sunt mic, pentru că astfel pot să mă bucur de bucuria cea mai mare, aceea de a-i cunoaşte pe Fiul şi pe Tatăl care sunt în ceruri!

28/6 Sâmbătă
„Cât de îngrijoraţi am fost, căutându-te, tatăl tău şi cu mine.” (Lc 2,48)
Sunt cuvintele pe care sfânta Fecioară Maria le-a adresat lui Isus la vârsta de 12 ani, când a rămas în templul din Ierusalim. Răspunsul lui Isus Nu ştiaţi că trebuie să fiu în casa Tatălui meu? este de mare importanţă pentru a-l cunoaşte. Creştinul care vrea să-l urmeze pe Domnul său va da această orientare propriei vieţi. Tatăl a fost punctul de referinţă contemplat de Isus în adolescenţă şi tinereţe, într-o viaţă cu totul egală cu a celorlalţi. Cu inima îndreptată spre Tatăl el creştea ca exemplu, în duh şi în trup.

29/6 Duminică
„Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu.” (Mt 16,16)
Evanghelia acestei sărbători ne face să privim la raportul dintre Isus şi Petru. Acesta îşi arată credinţa sa, chiar dacă nu încă total capabilă să aducă rod, iar Isus sprijină pe acea credinţă edificiul nou şi spiritual al Bisericii. În Biserică slujirea lui Petru este transformată de Isus într-o stâncă, neclintită peste veacuri! Noi, întăriţi şi de mărturia sfântului Paul, continuăm să proclamăm şi să trăim această credinţă: Isus este Fiul Dumnezeului celui viu!

30/6 Luni
„Te voi urma oriunde te vei duce.” (Mt 8,19)
Isus trebuie să răspundă acestei afirmaţii, pronunţată de unul dintre cei mulţi care voiau să-l urmeze pentru a rămâne cu el. Acest om nu avea nici cea mai vagă idee despre viaţa pe care Isus trebuia să o ducă pentru a ajunge la Tatăl, purtând cu hotărâre crucea.
Astăzi sunt aceleaşi condiţii, aceleaşi dificultăţi pentru a-l urma pe Isus. Îţi mulţumim, Isuse, pentru că tu ne faci să tresăltăm de o bucurie de nespusă şi glorioasă, când ne încredem în tine!

In primo piano