ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani RO

Iunie 2012
Iunie Calendar 2012

1/6 În toate să fie preamărit Dumnezeu 1Pt 4,11

Sfântul Petru ne îndeamnă şi pe noi, creştinii, să îndeplinim cu sârguinţă şi iubire diferitele ocupaţii care ne revin în timpul zilei, rămânând uniţi cu Isus: îl vom preamări astfel, cu ajutorul său, pe Dumnezeu, Tatăl nostru, prin cuvinte şi prin fapte.

2/6 Rugaţi-vă prin Duhul Sfânt Iuda 17,20

Cel care ne îndeamnă astfel este sfântul Iuda, apostolul. Ce înseamnă a ne ruga prin Duhul Sfânt? Putem să ne rugăm cu un spirit interesat doar pentru nevoile materiale, sau preocupat, sau chiar sceptic. Ne rugăm prin Duhul Sfânt când îl lăudăm pe Tatăl şi ne oferim pentru a trăi aşa cum doreşte el, când vrem ceea ce vrea el şi-i oferim crucile noastre, când aşteptăm împărăţia sa cerând iertare pentru noi înşine şi pentru alţii.

3/6 Mergeţi şi convertiţi popoarele Mt 28,19

Acest lucru îi stă cel mai mult la inimă lui Isus cel Înviat: ca toate popoarele, de orice religie, să-l poată cunoaşte şi să poată participa la viaţa sa divină. A fi ucenici ai lui Isus înseamnă a fi în comuniune cu el, cu Tatăl care l-a trimis şi cu Duhul Sfânt, care face din ei o familie de iubire. Bucuria ar înflăcăra lumea întreagă dacă toate popoarele ar face parte din ea!

4/6 Harul şi pacea să coboare cu îmbelşugare asupra voastră 2Pt 1,2

Prin această binecuvântare, sfântul Paul termină multe dintre scrisorile sale. Chiar şi sfântul Petru foloseşte această expresie, mărturisind astfel că ea era obişnuită în Biserică. Harul este iubirea gratuită a lui Dumnezeu care, fiind primită şi practicată, produce şi răspândeşte pace în jurul nostru. Această zi a ta să fie susţinută de har şi vei fi făcător de pace!

5/6 Ei au fost adânc impresionaţi de el Mc 12,17

Isuse, înţelepciunea şi iubirea ta, chiar şi faţă de cei care se apropie de tine cu răutate, ne înveselesc şi ne stimulează să învăţăm a trăi de la tine. Doamne, cât eşti de bun!

6/6 El nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii Mc 12,27

Unii spun că nu există înviere. Alţii se gândesc la o reîncarnare pentru a se purifica de ei înşişi şi în acest fel încearcă să nege realitatea morţii. Prin Isus, noi credem că Dumnezeu ne-a dat o viaţă care continuă să fie prezentă pentru inima sa: moartea trupului nu o poate distruge. El însuşi se bucură să fie numit încă Dumnezeu al lui Abraham, deşi Abraham a murit. Însă pentru el este întotdeauna prezent.

7/6 Acesta este sângele meu, vărsat pentru voi toţi Mc 14,24

Suntem obişnuiţi să auzim această afirmaţie, aşa încât nu ne gândim la valoarea sa. Ce înseamnă pentru Isus care o rostea? Şi pentru apostoli care o ascultau pentru prima dată? Isus era conştient că îşi dă viaţa şi voia să o ofere ca un act de iubire care îi mântuieşte pe mulţi, pe toţi cei care se unesc cu ai săi pentru a-l iubi. Pentru apostoli era o surpriză neverosimilă. Pentru mine dorinţa de a fi transformat într-un dar de iubire.

8/6 Mulţimea care era în număr mare îl asculta cu plăcere Mc 12,37

Isuse, te îngrijeşti de cei care sunt puţin pregătiţi în Sfintele Scripturi, pentru a-i lumina şi a le corecta interpretările greşite pe care le fac în această privinţă învăţătorii Legii. Îţi mulţumesc, Isuse! Suntem mulţumiţi de tine şi de Biserica ta, care ne fereşte de interpretările parţiale sau greşite ale cuvântului lui Dumnezeu.

9/6 Am alergat şi am ajuns la ţintă, mi-am păstrat credinţa 2Tim 4,7

După ce l-a întâlnit pe Isus, sfântul Paul l-a urmat cu fidelitate, imitându-i viaţa printr-o mare şi intensă iubire. La sfârşitul existenţei sale, comparată cu o cursă, se bucură de pace, graţie credinţei care l-a călăuzit şi susţinut mereu.

10/6 A intrat într-o casă, unde din nou s-au adunat mulţi oameni Mc 3,20

Isus, omul perfect, este Dumnezeu, plin de înţelepciune şi iubire; fiecare om are nevoie de aceste daruri.

Şi astăzi el este viu şi prezent în lume! Azi este duminică: ne adunăm cu el pentru a primi darul lui, pentru a-i spune mulţumirea noastră!

11/6 Isus, văzând mulţimile s-a urcat pe munte Mt 5,1

Te admir, Isuse, în timp ce stai numai cu ucenicii tăi, pentru a-i forma, ca să devină, asemenea ţie, lumină pentru toţi oamenii spre a trăi după inima ta. Doresc să rămân cu tine, pentru a învăţa adevărata viaţă şi a-l primi prin ea pe Duhul Sfânt.

12/6 Să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor Mt 5,16

Noi, care avem darul de a crede în Isus, primim astăzi acest îndemn al său de a trăi cuvântul său: astfel viaţa noastră va fi lumină, pace şi sprijin pentru toţi.

13/6 Eu sunt slujitorul tău 1Rg 18,36

Cum să recunoaştem credinţa în adevăratul Dumnezeu? Desigur, din faptele pe care această credinţă le săvârşeşte! Când, prin intermediul credinţei, rămân în dragoste faţă de toţi, dovedesc că cred în adevăratul Dumnezeu şi îi ajut pe toţi ceilalţi să se întoarcă la el. Este frumos să-l slujeşti pe adevăratul Dumnezeu, care este Tată, care este iubire.

14/6 Lasă-ţi darul şi du-te de te împacă Mt 5,24

Îţi mulţumesc, Isuse, care vrei ca eu să arăt iubire faţă de tine, iubindu-l mai întâi pe fratele care are ceva împotriva mea. Tu vrei să-l ajuţi să-şi vindece rana de care suferă din cauza mea.

15/6 El să vă sprijine cu puterea Duhului său Ef 3,16

În inima lui Isus este pace, milostivire, fidelitate, orice dar de sfinţenie; să ne rugăm ca el să ne poată comunica şi nouă şi celor dragi ai noştri aceste daruri ale sale. Şi suntem recunoscători faţă de cei care se roagă pentru aceasta şi pentru noi.

16/6 Tot ce este în plus vine de la Cel Rău Mt 5,37

Îţi mulţumim, Isuse, pentru că ne recomanzi o vorbire simplă şi esenţială, fără întortochieri de cuvinte; aşa ai vorbit tu, singurul nostru învăţător. Mulţumim pentru că ne eliberezi de înşelăciunea celui rău, care foloseşte cuvinte frumoase şi fraze frumoase pentru a ne tulbura şi a ne abate de la adevăr.

17/6 Împărăţia lui Dumnezeu este asemenea unui grăunte de muştar Mc 4,31

Un grăunte de muştar se pierde în grădină. O dată semănat nu-l mai găseşti. Numai după câtva timp vezi apărând mica plantă, care creşte încet. Tot la fel este şi împărăţia lui Dumnezeu: ea este invizibilă, dar se concretizează în mici iniţiative de iubire, de asistenţă, de solidaritate, de comuniune şi dă mângâiere şi speranţă multora. Primeşte-l pe Isus în inima ta şi vei fi şi tu un grăunte, sămânţă a împărăţiei lui Dumnezeu!

18/6 Lasă-i şi mantaua Mt 5,40

Îţi mulţumesc, Isuse, pentru că mă ajuţi să mă dezlipesc de lucrurile pământului, pentru a fi blând şi docil, din iubire; mă încred în tine, vreau să-ţi fiu supus, pentru că ştiu că mă iubeşti şi mă susţii în a face ceea ce îmi ceri.

19/6 Fiţi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este Mt 5,48

Îţi mulţumesc, Isuse, pentru că ne ajuţi să-l privim pe Tatăl din cer şi să-l imităm, aşa cum ai făcut tu; în tine vom găsi lumină şi tărie pentru a trăi în sfinţenie.

20/6 Când te rogi intră în camera ta Mt 6,6

Îţi mulţumesc, Isuse, pentru că mă înveţi să mă rog, aşa cum te-ai rugat tu: în taina inimii, fără a mă da în spectacol, îndreptat cu totul spre Tatăl ceresc, care ne iubeşte atât de mult şi este izvorul oricărui bine.

21/6 Vie împărăţia ta Mt 6,10

Rugăciunea pe care Isus o pune în fiecare zi în inima noastră conţine o mare dorinţă, aceea de a vedea împărăţia lui Dumnezeu. A vedea împărăţia lui Dumnezeu înseamnă a-l vedea pe Isus, regele, în acţiune; a vedea că el îi călăuzeşte pe oameni şi le împarte sarcini de iubire. Dacă mă rog astfel, înseamnă că sunt dispus să-l las pe Isus să-mi încredinţeze o slujire de iubire!

22/6 Adunaţi-vă comori în cer Mt 6,20

Acest îndemn al lui Isus este un dar mare, care trebuie primit cu recunoştinţă vie. Orice operă de caritate şi de generozitate, orice act de iubire este o comoară depozitată în siguranţă, în cer, şi deja aici, pe pământ, produce pace şi bucurie în inimă. Îţi mulţumesc, Isuse!

23/6 Nu vă faceţi atâta grijă pentru ziua de mâine Mt 6,33

Avem un Tată bun şi mare, care se gândeşte la noi. Ne încredem în el, aşa cum fac copiii faţă de tăticii şi mămicile lor! Îi aducem bucurie ascultând de Isus, Fiul său.

24/6 Copilul creştea şi duhul lui se întărea Lc 1,80

Chiar şi un copil este capabil de lucruri mari: nu de a face ceva mare, dar de a purta în sine lucrurile lui Dumnezeu, care sunt mari. Copiii îi imită pe părinţi: când văd în ei iubire faţă de Isus şi-o însuşesc, şi-o fac proprie şi devin puternici în credinţă şi capabili de viaţă creştină.

25/6 Scoate mai întâi bârna din ochiul tău Mt 7,5

Isuse, îţi mulţumesc, pentru că mă înveţi şi-mi atragi atenţia că numai tu eşti în măsură să-i judeci pe oameni. Mă avertizezi şi că, înainte de a privi defectele altora, trebuie să le observ pe ale mele, care sunt mai mari şi că mai întâi de toate trebuie să caut a mă îndrepta pe mine însumi!

26/6 Eu însumi îmi pun viaţa pentru oi In 10,15

„Bunul păstor” îşi dă viaţa pentru oi, este adevăratul păstor care-l reprezintă pe Dumnezeu. Este Isus care îşi dă viaţa pentru noi şi cel care primeşte de la el Duhul său pentru a conduce poporul lui Dumnezeu la întâlnirea cu Tatăl.

27/6 După roadele lor îi veţi recunoaşte Mt 7,16

E uşor de recunoscut plantele... Mai greu, dar mai important, este să recunoşti persoanele! Persoana cea mai amabilă şi plină de grijă este tocmai cea care spune adevărul? Trebuie să mă încred în amabilitatea sa? Nu. Dacă vorbele sale nu sunt cele ale lui Isus, sau nu sunt în sintonie cu el, nu mă las înşelat: lupul travestit în miel nu este numai în fabule!

28/6 Mulţimile au rămas uimite de învăţătura lui Mt 7,28

Când unul spune adevărul simplu şi curat, uimeşte. De ce? Suntem atât de obişnuiţi cu minciuna şi cu vorbele goale, încât rămânem uimiţi şi descumpăniţi când cineva ne readuce la înţelepciunea Aceluia care ne-a creat şi ne-a dat viaţă! Acesta este Isus. Ascultă-l şi tu!

29/6 Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu Mt 16,15

Simon, pescar din Galileea, este numit din acea zi Petru: a început să creadă că Isus este omul trimis de Dumnezeu pentru a-i conduce pe oameni şi deschide gura pentru a-şi exprima credinţa sa. El devine astfel bază sigură pentru a susţine edificiul. Pe această credinţă este zidită Biserica, piatră peste piatră: şi eu sunt una în mijlocul altora, desigur neşlefuite, dar puternice şi sigure!

30/6 Voi merge şi îl voi vindeca Mt 8,7

Isuse, acesta este răspunsul tău la credinţa centurionului. Acesta este răspunsul tău la credinţa mea, la rugăciunea mea încrezătoare. Îţi mulţumesc, Doamne Isuse, pentru că asculţi orice cerere şi împlineşti orice dorinţă a inimilor umile şi simple. Astăzi îţi cer să mă vindeci de orgoliu, boală cronică a inimii mele.

In primo piano