ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani RO

01 lug 2014
IULIE Calendar 2014

IULIE 2014 

1/7 Marţi
„Pregăteşte-te pentru întâlnirea cu Domnul Dumnezeul tău!” (Am 4,12)
Domnul încheiase legământ cu poporul său, Israel: avea să-l asiste, să-l ocrotească, să-l apere, cu condiţia să se lase condus de el.
Îndepărtându-se însă, ar fi rămas lipsit de apărare, singur, fără acest puternic aliat: ar fi căzut în mâinile duşmanilor. Amos şi toţi profeţii, văzând suferinţele poporului, continuă să-l îndemne să se întoarcă la Dumnezeu, mântuirea şi eliberatorul său.

2/7 Miercuri
„Căutaţi binele şi nu răul.” (Am 5,14)
Dumnezeu este binele infinit. Cineva îl caută când începe să-i dea importanţă, să-şi amintească de prezenţa sa, să-l pună pe primul loc, să se lase condus de el.

3/7 Joi
„Nu fi necredincios, dar credincios.” (In 20,27)
Toma nu reuşea să-i creadă pe ceilalţi apostoli care l-au văzut pe Isus înviat. Cum a fost ajutat în necredinţa sa? Acceptând invitaţia lui Isus: Întinde-ţi mâna şi pune-o în coasta mea! Privind rănile lui Isus, izvor al vieţii veşnice, trimis de Tatăl în lume, Toma a fost vindecat: adică a primit darul credinţei.

4/7 Vineri
„Nu am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi.” (Mt 9,13)
Urmându-l pe Isus şi rămânând cu el, Matei a trecut de la întuneric la adevărata lumină. A putut să se bucure şi să tresalte de veselie în Dumnezeu, mântuitorul său. A fost ales să fie, datorită evangheliei pe care a scris-o, unul dintre pilonii adevărului milostiv al lui Dumnezeu. S-a convins şi apoi a vestit că Isus, înainte de a fi judecător, este medic atent!

5/7 Sâmbătă
„Vinul nou se pune în burdufuri noi.” (Mt 9,17)
Isuse, tu eşti vinul cel nou pentru care este necesară o viaţă nouă! Turnând în mine vinul vieţii tale venite de la Tatăl pentru noi, tu reconstruieşti şi mentalitatea mea, însănătoşeşti educaţia mea şi reînnoieşti toată viaţa mea.

6/7 Duminică
„Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine.” (Mt 11,29)
Sfântul Silvan de la muntele Athos a scris: „Dacă lumea ar cunoaşte puterea cuvintelor lui Isus «Învăţaţi de la mine căci eu sunt blând şi smerit cu inima», atunci întreaga lume, întreg pământul ar lăsa toate celelalte ştiinţe şi ar învăţa numai această înţelepciune cerească… Cine a cunoscut-o, nu va lăsa această înţelepciune, nici chiar dacă i s-ar oferi toate comorile din lume”.

7/7 Luni
„Ai încredere, fiică, credinţa ta te-a vindecat.” (Mt 9,22)
Relatarea vindecării femeii suferinde de hemoragie este inserată, printr-o metodă abilă, în istorisirea învierii fiicei unei persoane de vază. În ambele cazuri se constată aceeaşi credinţă în puterea lui Cristos, Domnul vieţii. Mântuirea este dăruită de Isus, Dumnezeu adevărat şi om adevărat, celui care se lasă în voia lui cu încredere totală.

8/7 Marţi
„Văzând mulţimile, i s-a făcut milă de ele.” (Mt 9,36)
Evanghelistul Matei, stând în preajma lui Isus, vedea cu claritate motivul pentru care el se ostenea pentru a vesti evanghelia, străbătând oraşe şi sate: era iubirea sa compătimitoare.
Venind din cerul plin de viaţă şi de nemurire, el vrea să-i umple cu binefacerile sale pe aceia care îl ascultă. Cunoscând iluziile şi dezamăgirile oamenilor, el vrea să-i elibereze şi să le dea viaţă adevărată!

9/7 Miercuri
„A venit timpul ca să-l căutaţi pe Domnul.” (Os 10,12)
Profetul Osea descrie, cu atâtea imagini, starea de suferinţă şi de lipsă a poporului lui Israel, cauzate de îndepărtarea de Dumnezeu, singurul izvor de viaţă. Acest popor ajunsese să-şi umple mintea şi inima cu alte idealuri, alţi idoli. În mijlocul atâtor tensiuni şi temeri profetul afirmă: „A venit timpul ca să-l căutaţi pe Domnul, până va veni să reverse asupra voastră mântuirea” şi aminteşte promisiunea Domnului: „Eu îi voi vindeca de infidelităţile lor”.

10/7 Joi
„Gratis aţi primit, gratis să daţi.” (Mt 10,8)
Isus îi învaţă pe ucenici modul de a folosi marile daruri primite: „Vindecaţi pe cei bolnavi, înviaţi pe cei morţi, curăţaţi pe cei leproşi şi scoateţi pe diavoli”. Le dăduse puterea de a continua opera sa, de a-l vindeca pe om de deformările păcatului, dându-le puterea sa divină asupra celui Rău. De aceea, lucrătorii împărăţiei sunt foarte conştienţi că au primit totul şi că nu pot căuta propriile interese, sub pedeapsa sărăcirii şi a inutilităţii ostenelii lor.

11/7 Vineri
„Este ca un scut pentru cei care umblă pe calea cea dreaptă.” (Prov 2,7)
Acest fragment, asemenea primelor şapte capitole ale cărţii Proverbelor, definită ca o antologie a înţelepciunii Israelului, începe prin cuvintele afectuoase: „Fiul meu…”. Sunt expresia afecţiunii şi a gingăşiei Tatălui, a aceluia care ne iubeşte dintotdeauna şi vine la noi în Isus. El atestă, prin cuvântul de astăzi, că este scut şi pavăză, adică apărător sigur pentru toţi cei care acţionează cu corectitudine şi i se încredinţează ascultând de el.
Sfinte Benedict, patron al Europei, roagă-te pentru noi!

12/7 Sâmbătă
„Să nu vă temeţi de cei care ucid trupul.” (Mt 10,28)
Cum vom fi capabili să ascultăm de Isus şi să nu ne fie frică de cei care pot să ne ucidă? Sfântul Paul ne răspunde: prin multă rugăciune de mulţumire şi de laudă. Rugându-ne exercităm credinţa, iar credinţa dă forţă şi curaj neaşteptate!

13/7 Duminică
„Semănătorul a ieşit să semene.” (Mt 13,3)
Este important să citim cuvântul lui Dumnezeu rugându-ne cu umilinţă şi încredere: „Isuse, fă să crească cuvântul tău în inimile noastre, iar noi să putem vedea mântuirea ta!” El este semănătorul al cărui cuvânt poate într-adevăr deveni în noi o sămânţă care aduce rod, modelând viaţa noastră după inima Tatălui.

14/7 Luni
„Încetaţi de a săvârşi răul, învăţaţi să faceţi binele.” (Is 1,16-17)
Biserica îl sărbătoreşte pe sfântul Camil de Lellis. Asemenea altor tineri, el trăia o viaţă dezordonată, în distracţii, departe de Dumnezeu. Din mila Domnului, ca urmare a suferinţei cauzate de o rană incurabilă, i s-au deschis ochii asupra valorii vieţii veşnice aduse de Isus şi asupra propriei mizerii. Această rază de adevăr a strălucit în inima sa! Datorită lui Dumnezeu a revărsat apoi asupra atâtor fraţi şi surori acelaşi dar. Acum, după patru sute de ani, mulţi, în mijlocul atâtor chinuri, sunt mângâiaţi de slujirea lor iubitoare.

15/7 Marţi
„Dacă nu vă ţineţi de mine, nu veţi putea rezista.” (Is 7,9b)
Aceste cuvinte sunt adresate de profetul Isaia, inspirat de Dumnezeu, lui Ahaz, descendent al lui David, ameninţat de duşmani. Inima sa şi cea a poporului său era agitată aşa cum se agită copacii codrului din cauza vântului. Mai întâi Isaia îi vesteşte: „Fii liniştit, nu te teme”, dar pentru viitor adaugă: „Dar dacă nu vă ţineţi de mine, nu veţi putea rezista”.
Vom fi în stare să-i ajutăm pe fiii noştri să aibă un viitor, dacă vom rămâne statornici în Domnul!

16/7 Miercuri
„Prin puterea mâinii mele am făcut aceasta.” (Is 10,13)
Numai în puterea mâinii Domnului pot să mă încred: tot ceea ce sunt şi fac bine vine de la Domnul; orice capacitate pe care o găsesc în mine mi-a dat-o el. Îţi mulţumesc Tată, izvor al oricărui bine!

17/7 Joi
„Duhul meu te caută pe tine.” (Is 26,9)
Este un om drept acela care se exprimă astfel, unul care îl iubeşte pe Domnul, care doreşte să împlinească voinţa sa.
Îţi mulţumim, Isuse: tu eşti Cel Drept! Tu ne eşti exemplu; tu ne faci drepţi; prin harul tău ne faci capabili să împlinim voinţa Tatălui, în fiecare zi.

18/7 Vineri
„Eu te voi elibera pe tine şi voi ocroti această cetate.” (Is 38,6)
Aşa îi răspunde Domnul regelui Ezechia, care l-a rugat să-l vindece de o boală mortală.
Îţi mulţumim, Părinte, care ai milă faţă de acela care, fiind chinuit, te imploră cu credinţă şi umilinţă!

19/7 Sâmbătă
„Uneltesc răul, pentru ca, îndată ce au posibilitatea, să-l şi facă.” (Mih 2,1)
Isuse, puterea pe care ai avut-o de la Tatăl este capacitate de a-i iubi pe toţi, este dăruire de tine însuţi. Puterea oamenilor, dacă nu vine de la tine şi nu este binecuvântată de tine, se transformă în stăpânire, este instrument de asuprire.

20/7 Duminică
„Este cel mai mic dintre toate seminţele.” (Mt 13,32)
Micimea nu are importanţă: important este ce poate face Dumnezeu prin tine, prin noi. Într-o zi, Tatăl ne-a folosit tocmai pe noi, comunitatea cea mai mică, pentru a atrage la Isus o persoană şi pentru a mângâia cu ajutorul lui o alta şi a da speranţă unei familii. Şi toate acestea fără ca noi să o voim şi să o ştim.

21/7 Luni
„…să iubeşti mila şi să fii smerit înaintea Dumnezeului tău.” (Mih 6,8)
Ce cere Domnul de la tine? El îţi cere să-l iubeşti din toată inima şi din toate puterile, lăsându-te iubit de el. Îţi cere să-l iubeşti, cu ajutorul său, pe aproapele, ca pe tine însuţi.
O Duhule Sfinte, mă încred în tine pentru a reuşi să trăiesc în acest mod!

22/7 Marţi
„A mers şi le-a spus ucenicilor: „L-am văzut pe Domnul!”.” (In 20,18)
Maria Magdalena, după ce l-a întâlnit şi recunoscut pe Isus cel Înviat, pe care îl iubea aşa de mult, ar fi voit să-l reţină; dar el o trimite la apostoli, fraţii săi, pentru a anunţa învierea sa şi apropiata sa înălţare la Tatăl. Ea se supune repede!

23/7 Miercuri
„Rămâneţi în mine şi eu în voi.” (In 15,4)
Îţi mulţumim, Isuse, pentru că ne-ai lăsat cuvântul tău plin de adevăr: dă-ne să-l trăim în mod fidel, pentru ca viaţa noastră să fie rodnică, spre slava lui Dumnezeu Tatăl!
Sfântă Brigitta, tu care ai trăit acest cuvânt dătător de viaţă al lui Isus, roagă-te pentru noi, popoarele europene!

24/7 Joi
„Mi-am adus aminte de tine, când m-ai urmat în pustiu.” (Ier 2,2)
În aceste cuvinte şi în cele care urmează se observă iubirea Tatălui faţă de fiii săi, a lui Isus faţă de ucenicii săi; dorinţa lor vie este să persevereze în a fi fideli.
O Duhule Sfinte, îţi mulţumim că ne ajuţi să-i aducem bucurie şi slavă lui Isus şi Tatălui!

25/7 Vineri
„Cine vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru.” (Mt 20,26)
Isuse, tu ne înveţi prin viaţa ta adevărata măreţie: a fi iubire, dăruire continuă de sine, a fi slujitorii tuturor. Îţi mulţumim! Mulţumim şi pentru toţi sfinţii care au mers pe aceste urme ale tale!

26/7 Sâmbătă
„Vă voi face să locuiţi în acest loc.” (Ier 7,7)
Este promisiunea pentru cel care este ascultător faţă de Dumnezeu: va locui cu el, în siguranţă, în templu! Ioachim şi Ana locuiesc acum… în paradis; în viaţa lor pământească au ascultat de Dumnezeu, primind cuvintele profeţilor săi. Vom fi cu ei, dacă îi vom fi fideli lui Isus, cuvântului său de mântuire, în Biserică.

27/7 Duminică
„Orice cărturar care a devenit ucenic al împărăţiei cerurilor… scoate din tezaurul său lucruri noi şi vechi.” (Mt 13,52)
Cine reneagă trecutul său şi refuză orice tradiţie nu este demn de încredere. Ramura altoită nu o poate dispreţui pe aceea care o poartă şi o hrăneşte. Şi eu ştiu să dau sfaturi folositoare pentru noile situaţii, când sunt bine bazat pe acelea pe care le-am primit.

28/7 Luni
„Acest popor rău… va ajunge ca acest brâu.” (Ier 13,10)
Brâul de in al lui Ieremia a putrezit şi a devenit inutil. Aşa se întâmplă dacă ne separăm de Isus şi nu trăim conform cuvintelor sale de iubire: viaţa noastră se deteriorează, pierde vigoarea şi prospeţimea. Isuse, vreau să fiu unit cu tine, care mă iubeşti atât de mult; vreau să ascult de tine! Îţi mulţumesc pentru că ne eşti alături.

29/7 Marţi
„Cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu.” (1In 4,16)
Aceste cuvinte, adevărate şi sfinte, ne ajută să-i privim cu ochi noi pe oameni. Când văd un om care iubeşte dezinteresat, mă plec în faţa lui, chiar dacă până acum îl consideram păcătos.

30/7 Miercuri
„Eu sunt cu tine ca să te salvez.” (Ier 15,20)
Vom avea, desigur, de suferit şi vom găsi pe cineva care să ne împiedice chiar dacă trăim în fidelitate faţă de Isus şi de cuvântul său. El ne asigură însă asistenţa şi ocrotirea sa!
Îţi mulţumesc, Isuse: doresc să te iubesc întotdeauna!

31/7 Joi
„Coboară în casa olarului, acolo vei auzi cuvintele mele.” (Ier 18,2)
Când trăim în ascultare faţă de Dumnezeu, el ne revelează iubirea sa, voinţa sa. Îţi mulţumim Isuse, deoarece cuvântul tău când îl trăim ne luminează şi dă pace inimii noastre; îţi mulţumim pentru că putem să te ascultăm în fiecare zi, în mod simplu, la sfânta Liturghie: aceasta este pentru noi, acum, casa unde tu eşti olarul. Fiecare gest şi fiecare lucru ne arată voinţa ta de a ne modela viaţa!

In primo piano