ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani RO

01 feb 2014
FEBRUARIE Calendar 2014

FEBRUARIE 2014

1/2 Sâmbătă
„Am păcătuit împotriva Domnului!” (2Sam 12,13)
Regele David, ajutat de profetul Natan, a recunoscut că a păcătuit grav şi a cerut iertare cu umilinţă.
Vreau să fiu recunoscător faţă de aceia pe care Domnul mi-i trimite pentru a mă corecta; vreau să nu disper niciodată, ci să mă încrede în milostivirea Tatălui.

2/2 Duminică
„Ochii mei au văzut mântuirea ta.” (Lc 2,30)
Isuse, astăzi te sărbătorim prezentat la templu: este întâlnirea ta cu poporul tău! Îţi mulţumesc pentru că pot face parte şi eu din noul tău popor, Biserica: în ea mă bucur de darul mântuirii tale, în ea mă ofer cu bucurie să mă rog, să slujesc, să sufăr, să vestesc, pentru ca încă cineva să te poată primi, Isuse mântuitor!

3/2 Luni
„Ce ai cu mine, Isuse, Fiul Dumnezeului Preaînalt?” (Mc 5,7)
Este chiar glasul diavolului care vorbeşte astfel; nu numai prin posedatul din ţinutul Gherasenilor, dar uneori şi în mine: când sunt tentat să-l exclud pe Isus din anumite alegeri ale mele pentru că ştiu că el nu le poate aproba.
Însă Duhul Sfânt îmi şopteşte: „Isus nu vrea nimic de la tine, el s-a dăruit pe sine însuşi cu totul pentru tine, el te iubeşte, vrea ca tu să nu te pierzi. Lasă-te iubit, lasă-te călăuzit de Isus, ascultă-l…”.

4/2 Marţi
„Cine s-a atins de hainele mele?” (Mc 5,30)
Ce dar mare şi misterios este încrederea în Isus! Este un dar care ne este revărsat în inimă de Tatăl, este dar al Duhului Sfânt! Când ai încredere în el, Isus… nu poate rezista! Şi coboară dinspre el asupra noastră iubirea sa, mântuirea sa!

5/2 Miercuri
„Doamne, iartă slujitorului tău această vină.” (2Sam 24,10)
Cu toţii, din păcate, facem experienţa păcatului, adică a îndepărtării inimii de Tatăl. Să învăţăm de la sfântul rege David: el, deşi ales şi iubit de Dumnezeu, deşi având, la rândul său, o inimă de îndrăgostit faţă de Domnul, a păcătuit în mod grav, şi de mai multe ori; însă a recunoscut cu umilinţă vinovăţia sa, s-a întors spre Domnul cu încredere… şi a fost şi mai mult iubit de el!

6/2 Joi
„Fii curajos; fii bărbat!” (1Rg 2,2)
Sunt cuvinte pe care David i le-a adresat fiului său Solomon, înainte de a muri. Imediat adaugă că acest lucru se va realiza prin unirea sa cu Domnul, împlinindu-i poruncile.
Isuse, îţi mulţumesc pentru că, de la dreapta Tatălui, unde tu trăieşti pentru totdeauna, continui să mi-l dăruieşti pe Duhul tău Sfânt, darul tău: el mă învaţă să fiu, întotdeauna, după inima ta.

7/2 Vineri
„N-ai dreptul s-o iei în căsătorie pe soţia fratelui tău.” (Mc 6,18)
Sfântul Ioan Botezătorul, în siguranţa sa, este mai tandru decât Isus. Într-adevăr, Isus ar spune: nu îţi este permis să priveşti soţia fratelui tău pentru a o dori, dar nici măcar soţia prietenului tău nici pe cea a colegului tău. Şi, dacă eşti căsătorit, îţi spune: nu privi nici o altă femeie, decât pe aceea pe care Dumnezeu a binecuvântat-o pentru tine şi ţi-a încredinţat-o pentru ca tu să-i dăruieşti viaţa ta! Dacă cineva se îndepărtează de binecuvântarea primită, ce îi rămâne?

8/2 Sâmbătă
„Veniţi într-un loc retras.” (Mc 6,31)
„Veniţi într-un loc retras, voi singuri”: este invitaţia pe care Isus a făcut-o atunci apostolilor, obosiţi din cauza misiunii din care se întorseseră şi a mulţimilor care se îmbulzeau în jurul lui. Este invitaţia pe care din când în când Isus ni-o face şi nouă: când ne vede obosiţi şi şchiopătând în a-l urma, sau când, găsindu-ne tot mai preocupaţi de a face şi a răsface, nu reuşeşte să găsească momentul pentru a ne spune ceva important. „Veniţi într-un loc retras”!

9/2 Duminică
„Tot aşa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor.” (Mt 5,16)
Doamne Isuse, de când te-am primit, lumina ta a început să strălucească şi în noi; iubirea ta faţă de Tatăl şi faţă de oameni a început să trăiască şi în inimile noastre, să mişte paşii noştri, mâinile noastre, gândurile noastre. Tu vrei ca această lumină să-i lumineze şi pe alţi oameni: şi ei să-l poată cunoaşte pe Tatăl, să primească iubirea sa şi să-i dea astfel slavă!
Îţi mulţumim, Isuse, pentru că suntem ai tăi!

10/2 Luni
„Toţi cei care îl atingeau se vindecau.” (Mc 6,56)
Îţi mulţumim, Isuse, pentru că mi-ai dat şi mie această experienţă! În faţa unui slujitor al tău ţi-am destăinuit boala mea interioară… Tu mi-ai adus o vindecare mult mai profundă decât aceea la care mă aşteptam: m-ai făcut să simt vie prezenţa Tatălui; iubirea sa a copleşit inima mea!

11/2 Marţi
„Ascultă şi iartă-i.” (1Rg 8,30)
Este rugăciunea încrezătoare pe care Solomon i-o adresează lui Dumnezeu în templul abia terminat de construit: templu care era semnul prezenţei lui Dumnezeu în mijlocul poporului său.
Astăzi amintim apariţiile Neprihănitei Maria de la Lourdes. Şi acel loc a fost dăruit de Domnul ca semn al iubirii sale faţă de omenirea păcătoasă şi suferindă, omenire care are nevoie de iertare şi de vindecare.
„Doamne, ascultă şi iartă”: câte rugăciuni ascultate şi împlinite au fost în acel loc binecuvântat!

12/2 Miercuri
„Ascultaţi-mă toţi şi înţelegeţi bine.” (Mc 7,14)
Era într-adevăr important ceea ce erai gata să explici mulţimii! Dumnezeu este Tată, este iubire. Nu pot să fie regulile alimentare sau alte practici exterioare acelea care să ne facă plăcuţi lui; el priveşte la inima noastră: o doreşte curată, cu totul a sa, numai iubire!

13/2 Joi
„Lasă, întâi să se sature copiii.” (Mc 7,27)
Acea femeie a primit planul Tatălui cu încredere! El prevedea timpuri şi moduri necunoscute ei, prevedea şi o aşteptare a sa, o jertfă a sa… Ea a ştiut să creadă că în acel plan era numai iubire, o iubire mai mare decât înţelegerea sa. Nu a fost dezamăgită!

14/2 Vineri
„De secerat este mult, dar lucrătorii sunt puţini! Lc” (10,2. )
Isuse, doreşti ca cineva să te ajute să vesteşti iubirea Tatălui! Ia-mă şi pe mine: sunt sărac, nu am titluri speciale, dar tu vei fi aproape de mine, vei fi în mine şi mă vei ajuta! Şi sfinţii tăi mă vor însoţi!

15/2 Sâmbătă
„Mi-e milă de această mulţime.” (Mc 8,2)
Isus hrănea de trei zile acea mulţime prin cuvântul său care mângâia, dădea speranţă, transmitea iubirea Tatălui; acum el doreşte să hrănească şi trupul lor: compasiunea sa îl vede pe om în totalitatea sa. Ascultării lui încrezătoare şi perseverente vrea să-i răspundă printr-un semn care să atingă şi corporalitatea sa. El însuşi a luat un trup pentru a ne face să atingem cu mâna şi să vedem cu ochii acea iubire divină pe care el a întrupat-o.

16/2 Duminică
„Cine se căsătoreşte cu o femeie divorţată săvârşeşte adulter.” (Mt 5,32)
Isus spune şi astăzi la fel, chiar dacă toţi s-au obişnuit să vadă bărbaţi şi femei schimbând poziţia lor. Planul lui Dumnezeu nu poate fi schimbat fără pagubă gravă. Ceea ce Dumnezeu a unit, omul nu are autoritate să separe şi să dezbine. Dacă o face, sfâşie sufletele şi-şi provoacă mari daune sieşi, altora, mai ales copiilor, care rămân marcaţi pentru toată viaţa.
Nu stă în puterea bărbatului să-i permită soţiei să plece, nici invers. Nimeni nu-i poate permite nimănui să desfacă ceea ce Dumnezeu a unit.

17/2 Luni
„Încercarea credinţei voastre aduce răbdare.” (Iac 1,3)
Acest cuvânt mă ajută să înţeleg sfatul pe care l-am primit de la un frate: „Când te afli în încercare, în dificultate, mulţumeşte-i Domnului!”
Văzând că avem încredere în el, Domnul ne va da roadele Duhului Sfânt, ne va face părtaşi la însăşi viaţa sa de iubire!

18/2 Marţi
„Fericit este omul care rămâne statornic în încercare.” (Iac 1,12)
Fericit este omul care rămâne statornic în încercare, pentru că nu se va căi niciodată pentru că a făcut-o, pentru că a căutat din toate puterile sale să asculte de Domnul. Dimpotrivă, va gusta foarte curând bucuria de a-i fi fost credincios şi va trăi în comuniune şi mai profundă cu el.
Vino, Duhule Sfinte, şi ajută-mă în momentele grele să fiu ascultător faţă de Isus.

19/2 Miercuri
„L-a luat pe orb de mână, l-a condus afară din sat.” (Mc 8,23)
Isuse, tu mă iei de mână, aşa, cum sunt, şi mă conduci „afară”, singur, cu tine…: mă gândesc la momentul de rugăciune personală zilnică, la întâlnirea cu tine la sfânta Spovadă, la scânteile de lumină prin care, în mod neaşteptat, ajungi în inima mea apăsată de suferinţă.
Isuse, bunul meu păstor, şi eu te iubesc, şi eu stau cu plăcere singur cu tine!

20/2 Joi
„Dar voi cine spuneţi că sunt eu?” (Mc 8,29)
Mă întrebi acest lucru şi pe mine, astăzi, Isuse! Ştiu că nu te vei mulţumi cu un răspuns constând doar în cuvinte frumoase! Tu vei privi la micile fapte importante ale zilei mele: din ele vei înţelege cum şi cât de mult te-am primit!
Ajută-mă, Doamne Isuse!

21/2 Vineri
„Credinţa fără fapte este moartă.” (Iac 2,26)
Şi noi facem experienţa că însăşi credinţa noastră, trăirea noastră dăruită şi încrezătoare faţă de Tatăl, se exprimă, se întăreşte, aduce rod şi dă bucurie prin micile noastre acte de caritate: în timp ce suntem îndreptaţi spre Tatăl, el ne revarsă în inimă viaţa sa care este numai iubire!

22/2 Sâmbătă
„Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor.” (Mt 16,19)
Cheile împărăţiei tale, Doamne Isuse, cheile împărăţiei cerurilor, i le-ai dat lui Petru, unui om ca şi noi: în persoana sa, tu te faci prezent pentru a ne călăuzi, a ne lumina, a ne ierta!
Îţi mulţumim, Isuse, pentru că te apropii atât de mult de noi!

23/2 Duminică
„Iubiţi pe duşmanii voştri, rugaţi-vă pentru cei care vă prigonesc.” (Mt 5,44)
Dumnezeu este acela care îi iubeşte pe oameni în ciuda micilor şi marilor lor răutăţi. El vrea să-i mântuiască şi de aceea îi iubeşte, pentru că numai iubirea reuşeşte să schimbe inima în profunzime. Noi suntem fiii săi: îl imităm revărsând iubire asupra acelora care ne urăsc sau ne persecută. În felul acesta arătăm tuturor că suntem fiii săi!

24/2 Luni
„Toate sunt cu putinţă pentru cel care crede.” (Mc 9,23)
Şi noi putem mărturisi adevărul acestui cuvânt al lui Isus: punându-ne încrederea noastră în el, de câte ori, în dificultăţile mici şi în cele mari, am experimentat ajutorul său! Pe parcursul acestei zile, Isuse, vrem să-ţi oferim o inimă recunoscătoare şi mereu încrezătoare!

25/2 Marţi
„Dumnezeu se împotriveşte celor mândri.” (Iac 4,6)
Omul mândru este omul cel mai nefericit! El consideră că poate să facă totul prin forţele sale şi astfel îi închide uşa Domnului! Acesta nu poate să-i dăruiască cu generozitate darul său, iubirea sa!
Să ne rugăm aşadar cu psalmul: „Fereşte-l pe slujitorul tău de mândrie, pentru ca ea să nu aibă stăpânire asupra mea!”

26/2 Miercuri
„Cel care nu este împotriva noastră este cu” (noi. Mc.9,40)
Îţi mulţumesc pentru acest cuvânt, Doamne Isuse! Sunt pus adesea în situaţia de a primi, ca ucenic al tău, semne de bunăvoinţă de la persoane care nu fac parte din Biserica ta: sunt sigur că tu ştii să le valorifici! Tu singur, într-adevăr, vezi inima şi cunoşti adevărata situaţie a fiecărui om.

27/2 Joi
„Să aveţi sare în voi şi să trăiţi în pace unii cu alţii.” (Mc 9,50)
Dacă avem în noi sarea, savoarea, adică înţelepciunea Tatălui, atunci vom putea să fim şi făuritori de pace. Dacă viaţa noastră este călăuzită de înţelepciunea sa, atunci va arăta întotdeauna iubirea sa, bunăvoinţa sa şi iertarea sa chiar şi atunci când logica acestei lumi ne-ar îndemna să rupem relaţiile cu cineva. Înţelepciunea evangheliei păstrează pacea în jurul şi mai ales înăuntrul nostru!

28/2 Vineri
„Ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă.” (Mc 10,9)
Această frază iese din gura lui Isus: el se referă la unirea dintre bărbat şi femeie. Cât este de frumos să ne gândim că soţii au fost uniţi de Dumnezeu! Chiar dacă ei s-au ales urmând impulsul sentimentelor lor de iubire, de când au celebrat căsătoria trebuie să se considere uniţi de Tatăl, care apoi vrea să-i apere de orice semănător de zâzanie. Când soţii se gândesc unul la altul, Dumnezeu însuşi este între ei!

In primo piano