ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani RO

01 ago 2014
AUGUST Calendar 2014


AUGUST 2014

1/8 Vineri
„Toţi erau uimiţi.” (Mt 13,54)
Oamenii din Nazaret rămân uimiţi, deoarece cred că-l cunosc pe Isus şi nu înţeleg de unde poate avea acea înţelepciune şi capacitate de a săvârşi minuni. Nu uimirea lor este o atitudine greşită, ci închiderea în sine, încrezându-se doar în propria cunoaştere, propria judecată: acest lucru este orgoliu, acel orgoliu care împiedică primirea surprizelor frumoase ale Domnului.

2/8 Sâmbătă
„Ascultaţi glasul Domnului Dumnezeului vostru.” (Ier. 26,13)
Este chemarea profetului Ieremia adresată poporului, care avea nevoie de convertire.
Şi la mine, Doamne Isuse, ajunge glasul tău pentru a mă corecta prin fraţi, prin împrejurările vieţii… Când îl primesc cu încredere umilă, iată că găsesc pacea, viaţa, bucuria! Îţi mulţumesc, Isuse!

3/8 Duminică
„Toţi au mâncat şi s-au săturat.” (Mt 14,20)
Astfel se încheie relatarea înmulţirii pâinilor realizată de Isus. Astfel se încheie în cazul nostru orice căutare de pace, de bucurie, de iertare… dacă ştim să o orientăm spre el.

4/8 Luni
„Om cu puţină credinţă, pentru ce te-ai îndoit?” (Mt 14,31)
Mersul lui Petru pe lac, spre Isus, se aseamănă cu drumul nostru, al tuturor. „Văzându-l” pe Isus, am început cu bucurie să facem paşi spre el, parcă „pe ape”, parcă renăscuţi la o lume nouă… De-a lungul drumului, din când în când, credinţa noastră este pusă la încercare, se clatină… Însă Isus continuă să ne iubească şi ne întinde mâna sa.

5/8 Marţi
„Nu ceea ce intră în gură îl întinează pe om…” (Mt 15,11)
„…ceea ce iese din gură, aceea îl întinează pe om”: este ceea ce Isus anunţă mulţimii după ce fariseii îl criticaseră, pentru că ucenicii săi nu urmau unele reguli de curăţire alimentară. Ce profundă este curăţia la care cheamă Isus! Coboară până în inimă, într-adevăr este curăţia inimii. Dintr-o inimă curată nu va putea să iasă nici un gând, nici o faptă, nici un cuvânt murdar.

6/8 Miercuri
„Sculaţi-vă, nu vă temeţi.” (Mt 17,7)
Isuse, lumina care străluceşte pe chipul tău şi glasul din nor care te proclamă „Fiul meu preaiubit”, te revelează ca Dumnezeu şi Domn; mâna ta care ne atinge şi ne ridică te revelează ca apropiat şi, mai mult încă, tu ne primeşti în tine, în existenţa ta ca iubire, în existenţa ta ca Fiu. Cu tine, Isuse, nu ne mai temem!

7/8 Joi
„Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu.” (Ier 31,33)
Acest lucru se va realiza, spune Domnul, când voi pune legea mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor. Această lege este Duhul Sfânt, pe care Isus cel înviat îl va revărsa asupra Bisericii sale, asupra comunităţii ucenicilor săi, ca rod al pătimirii şi învierii sale.
Vino, Duhule Sfinte, dă-i fiecărui membru al Bisericii docilitate şi fidelitate, astfel încât Tatăl să se poată bucura de poporul său!

8/8 Vineri
„Fiul Omului îl va răsplăti pe fiecare după faptele lui.” (Mt 16,27)
Isuse, dacă priveşti faptele mele bune şi rele, ştiu că nu merit altceva decât consecinţele egoismului şi orgoliului meu. Însă ştiu că tu ţi-ai dat viaţa pentru mine: fapta care mă va ţine aproape de tine în slava Tatălui va fi mulţumirea mea pentru aceasta şi, încrezându-mă în iubirea ta, voi spune: „Isuse, mântuitorul meu, ai milă de mine!”

9/8 Sâmbătă
„Te voi face mireasa mea pentru totdeauna.” (Os 2,21)
Sfânta Tereza Benedicta stă astăzi înaintea ta, Isuse, şi pentru noi! Tu i-ai rezervat o mare iubire: o iubire care alege şi mântuieşte, o iubire care primeşte ca o mulţumire jertfa vieţii. Îţi mulţumim, sfântă Tereza Benedicta, pentru că ai primit o aşa de mare iubire: te numim patroană a întregii Europe şi ocrotitoare a noastră!

10/8 Duminică
„Aveţi încredere, eu sunt.” (Mt 14,27)
Dacă există teamă în inima ta, trebuie să recunoşti opera duşmanului! Isus, dimpotrivă, te iubeşte, fără rezervă, întotdeauna! Caută-l pe el, îl vei găsi în Biserica sa: deschide-i inima! Vei găsi adevărata pace şi vei deveni instrument al ei pentru mulţi.

11/8 Luni
„Şi-a pus Domnul mâna peste el.” (Ez 1,3)
Pune mâna ta asupra mea, Isuse; binecuvântează-mă! Voi vedea, pe parcursul întregii mele zile, slava Tatălui: voi observa prezenţa iubirii sale în orice eveniment, mic sau mare; voi cunoaşte voinţa sa şi voi adera la ea cu bucurie, colaborând la planurile sale de pace pentru fiii săi.

12/8 Marţi
„Deschide gura şi mănâncă ce-ţi dau.” (Ez 2,8)
Ezechiel ascultă de această invitaţie a lui Dumnezeu: introduce în gură acea carte înfăşurată în formă de cilindru scrisă de însuşi Dumnezeu şi o simte dulce ca mierea. De la Dumnezeul nostru, care este Tată, nu poate veni decât bine; cuvântul său este cu adevărat hrană, ne împărtăşeşte forţa sa, bunătatea sa, iubirea sa, acea iubire care nu vrea să se piardă nici chiar unul dintre fiii săi. După ce am gustat acest cuvânt, vom şti şi noi să-l dăruim.

13/8 Miercuri
„Slava Domnului s-a aşezat deasupra heruvimilor.” (Ez 10,18)
Slava Domnului este să devină prezent, perceptibil. Heruvimii, trimişi de el, erau instrument al prezenţei sale, al operei sale. Şi tu şi eu, la sfârşitul fiecărei celebrări euharistice, „fiind trimişi” de Domnul, îl ducem cu noi: suntem loc al slavei sale, al prezenţei sale, al iubirii sale!

14/8 Joi
„Au urechi să audă şi nu aud.” (Ez 12,2)
Dar tu, Doamne, care eşti iubire, ai găsit şi atunci modul de a vorbi poporului tău: ai făcut din profetul tău un semn.
Vino Duhule Sfinte, fă astăzi din orice ucenic al lui Isus un cuvânt viu al său: să fie „prezenţa” sa care mângâie, corectează, ajută, iartă!

15/8 Vineri
„Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, mântuitorul meu.” (Lc 1,47)
Duhul umil şi curat a tresăltat în Duhul Sfânt: tu prima, tu ca model şi mamă a întregii Biserici, te-ai bucurat de mântuire, rod al jertfei de iubire a Fiului tău!
Îţi mulţumim, Marie! Îndreptând privirea spre tine, privim cerul cu speranţă!

16/8 Sâmbătă
„Vă voi judeca pe toţi, pe fiecare după purtarea lui.” (Ez 18,30)
Vreau să ascult acest avertisment al tău, Părinte, după cum un fiu îl ascultă pe tatăl său sau pe mama sa! Tu ai pentru mine o iubire încă şi mai mare decât a lor! Dacă mă chemi, este pentru că mă vrei aproape de tine, pentru totdeauna, în bucuria adevărată! Pentru aceasta m-ai voit, pentru aceasta m-ai creat! Îţi mulţumesc!

17/8 Duminică
„Doamne, ajută-mă!” (Mt 15,25)
Este rugăciunea unei femei străine care îl întâlneşte pe Isus: primise de la Duhul Sfânt darul de a crede… un dar care este o poartă deschisă pentru orice alt dar!
Această implorare este „veste bună” pentru noi: să-i oferim Tatălui ascultarea şi încrederea noastră, iar el va face ca darul său să se înmulţească chiar şi în „ţară străină”, chiar şi acolo unde nu vom îndrăzni să sperăm!

18/8 Luni
„Dacă vrei să intri în viaţa veşnică, păzeşte poruncile.” (Mt 19,17)
Poruncile, date prin Moise, care le-a scris pe table de piatră, deja mai înainte scrise de Tatăl în inima fiecărui om, sunt cale pentru o viaţă senină, pentru convieţuire în pace şi pregătesc un teren favorabil întâlnirii cu Isus, plinătatea Legii. Nu le vom uita!

19/8 Marţi
„Greu va intra bogatul în împărăţia cerurilor.” (Mt 19,23)
Pentru că tu vorbeşti astfel, Isuse, dă-mi o inimă săracă, liberă de creaturi; acolo voi putea să te primesc pe tine ca unic rege şi mă voi bucura de toată bogăţia împărăţiei tale: voi avea aceeaşi inimă ca şi Tatăl tuturor oamenilor!

20/8 Miercuri
„Cei din urmă vor fi cei dintâi şi cei dintâi vor fi cei din urmă.” (Mt 20,16)
Aceste cuvinte ale tale, Isuse, mă ajută să trăiesc cu umilinţă şi seriozitate: dacă, în milostivirea ta, m-ai făcut să cunosc curând mântuirea ta, acest lucru nu va putea niciodată să fie o laudă pentru mine, ci mai degrabă o angajare. Mă voi strădui să devin asemenea ţie în iubire, în fiecare zi tot mai mult!

21/8 Joi
„Mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi.” (Mt 22,14)
Aceste cuvinte ale lui Isus nu mă înfricoşează, ci mai degrabă mă incită să iau în serios venirea sa, învăţătura sa, jertfa sa de pe cruce, victoria sa asupra morţii. Dacă voi permite cu adevărat ca Isus să fie călăuza vieţii mele, el mă va conduce la acea sărbătoare a nunţii unde mă aşteaptă îmbrăţişarea veşnică a Tatălui.

22/8 Vineri
„Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă în Lege?” (Mt 22,36)
Isuse, învăţător adevărat, tu ai arătat cu siguranţă printre nenumăratele porunci ale Legii, marea poruncă; apoi, rezumând-o şi aprofundând-o încă, ai făcut din ea unica poruncă, singura cale sigură, pentru ai tăi: „Iubiţi-vă unii pe alţii…” Porunca ta, aşa cum ne învaţă experienţa fiecărei zile, nu este o regulă sterilă, este lumină pentru fiecare pas, este viaţă veşnică.
Preasfântă Marie, regina iubirii, cântă aleluia şi roagă-te pentru noi!

23/8 Sâmbătă
„Cine se va smeri va fi înălţat.” (Mt 23,12)
În acea zi puteam să aleg: să mă dedic curăţeniei din casă, care a rămas în urmă, sau să încep o muncă mai puţin obositoare, totuşi utilă… Am ales prima slujire, pentru „a mă osteni” pentru alţii, care în acea zi desfăşurau o grea activitate în grădină. După două zile am fost chemată la acea slujire mai odihnitoare…; şi pentru ceilalţi sosise un timp de odihnă. Tatăl vede totul!

24/8 Duminică
„Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea.” (Mt 16,18)
Petru abia făcuse actul său de credinţă în Isus: prin harul Duhului Sfânt îl recunoscuse ca Fiul lui Dumnezeu! Isus, la rândul său, i-a putut încredinţa o misiune în Biserică!

25/8 Luni
„Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea sa.” (2Tes 1,11)
Mă unesc astăzi cu această frumoasă rugăciune a apostolului, în folosul fraţilor mei; o voi face căutând să împlinesc cu iubire voinţa Tatălui cu privire la mine!

26/8 Marţi
„Nu vă lăsaţi duşi în eroare de nimeni, în nici un fel.” (2Tes 2,3)
Cât de uşor îmi este să mă las înşelat de sentimentele şi raţionamentele mele sau de modelele şi de gândurile acestei lumi…! Tu însă Isuse, mă aperi, mă luminezi, mă călăuzeşti: îmi ajunge numai un pic de umilinţă; îmi ajunge să mă ţin strâns de cuvântul tău şi de Biserica ta! Îţi mulţumesc Isuse, păstorul meu bun!

27/8 Miercuri
„Noi n-am trăit printre voi în trândăvie.” (2Tes 3,7)
Faptul că suntem ucenici ai lui Isus, că trăim cu privirea îndreptată spre el, nu ne abate de la angajarea în această lume: o vom face chiar cu grijă, cu seninătate şi bucurie, transformând-o într-o mărturie despre Isus şi instrument al iubirii sale.

28/8 Joi
„Fiţi gata.” (Mt 24,44)
Da, Isuse, vino: noi suntem gata! Tot ceea ce ne preocupă, nu este altceva decât un mod pentru a pregăti şi grăbi, cu iubire înflăcărată, venirea ta, care eşti numai iubire! Vino!

29/8 Vineri
„Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui.” (Ier 1,19)
Acest verset ne face să contemplăm martiriul lui Ioan Botezătorul cu ochii lui Dumnezeu.
Victoriile Domnului sunt diferite de cele pe care le doreşte fragilitatea omului şi pe care privirea sa mioapă reuşeşte să le vadă: nu sunt victoriile aparente şi trecătoare ale evitării unei suferinţe, oboseli, renunţări…; victoriile Domnului trec prin cruce, dăruirea de sine, chiar prin moarte; nu apără trupul, ci acea viaţă veşnică ce este deja în noi, prin darul său.

30/8 Sâmbătă
„Ai folosit bine puţinul care ţi-a fost încredinţat, mult îţi voi încredinţa de acum.” (Mt 25,21)
Dacă mă compar cu fraţii mei văd că ceea ce eu pot să fac pentru Isus este un lucru foarte mic… În acest puţin voi căuta să trăiesc o iubire fidelă; ştiu că Isus, în schimb, nu vrea şi nu poate să-mi dea altceva decât inima sa! Şi ce pot dori mai mult?

31/8 Duminică
„Cine îşi va pierde viaţa pentru mine, o va salva.” (Mt 16,25)
Când, în inimă, îl iert pe fratele meu, care nici măcar nu şi-a dat seama că m-a rănit, şi continui să-l privesc cu iubire… Când merg să mă culc ultimul, completând în tăcere slujirea zilnică faţă de cei din familie… Îmi pierd viaţa, Isuse, dar o pierd din iubire faţă de tine! Şi tu nu întârzii să-mi dai bucuria ta! Îţi mulţumesc!

In primo piano