ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani RO

01 apr 2014
APRILIE Calendar 2014


APRILIE 2014

1/4 Marţi
„Ia-ţi targa şi umblă.” (In 5,8)
Acea targă poate să ne spună multe lucruri… Isus putea să-l facă pe acel om să meargă doar spunându-i să se scoale şi să meargă, lăsându-se păgubaş de targă…
Situaţiile grele, din care Isus ne face să ieşim, nu trebuie să fie şterse din viaţa noastră şi date uitării, trebuie să rămână ca experienţe vii care ne ajută să mergem alături de Isus cu o încredere şi o recunoştinţă tot mai adevărată.

2/4 Miercuri
„Cine nu-l cinsteşte pe Fiul nu-l cinsteşte nici pe Tatăl.” (In 5,23)
Privesc la tine, Fiule Isus, privesc la tine, Tată: văd, învăţ, primesc iubire, umilinţă, comuniune, pace, bucurie! În familie, în parohie, în orice simplă relaţie voi putea trăi şi eu iubirea, acea iubire care ştie să-l considere pe altul superior sieşi, acea iubire care se bucură de binele fratelui!

3/4 Joi
„Eu nu primesc slava care vine de la oameni.” (In 5,41)
Pentru osteneala şi pentru bucuria mea, pentru viaţa şi pentru moartea mea, voi căuta numai în tine, Isuse, motivaţia şi aprobarea. Voi fi ca tine, care priveai mereu numai la Tatăl tău!

4/4 Vineri
„Eu n-am venit de la mine însumi.” (In 7,28)
Ascultarea lui Isus faţă de Tatăl este aceea care îmi garantează că pot să mă încred în el. Cine acţionează din proprie iniţiativă poate fi mânat de interesele sale personale care îmi dăunează. Isus este animat doar de dorinţa şi de hotărârea de a asculta de voinţa Tatălui; voinţă care, de asemenea, este mereu numai iubire faţă de mine.
Doamne Isuse, vreau să te primesc, pentru că nu ai venit pentru tine însuţi, ci ai venit ca trimis al Tatălui pentru mine!

5/4 Sâmbătă
„Nici un om n-a vorbit vreodată, ca omul acesta!” (In 7,46)
O pot spune şi eu, Isuse! Nimeni, niciodată, nu mi-a vorbit aşa cum mi-ai vorbit tu; cuvântul tău mi-a dat iubire, pace, siguranţă, libertate… Cuvântul tău este cuvântul celui care îşi dă viaţa pentru mine!

6/4 Duminică
„Nu ţi-am spus, că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?” (In 11,40)
Mă străduiam să văd iubirea Tatălui şi slava sa: ploua torenţial, aşa încât nu-i puteam scoate din biserică pe refugiaţi pentru a le oferi prânzul după rugăciune… Ne-am îndreptat inima spre Isus, şi iată, pe neaşteptate, s-a arătat slava Tatălui: în ajutorul reciproc, în împărţirea puţinului de care dispunea cineva, în răbdarea şi în bucuria tuturor! Vreau să cred întotdeauna Isuse: iubirea Tatălui este întotdeauna cea mai mare!

7/4 Luni
„Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra în ea.” (In 8,7)
Această pagină a evangheliei este o perlă, o rază a milostivirii divine care ajunge în inimă, o atinge şi o schimbă. Schimbă inima celui care este gata să-i judece şi să-i condamne pe alţii, îl face să-şi plece capul şi să ceară iertare pentru sine. Schimbă inima celui care s-a lăsat târât în păcat, făcând să se nască în el căinţă şi dorinţa de a se schimba. Face să se reverse în toţi recunoştinţă pentru înţeleapta gingăşie a iubirii lui Dumnezeu.

8/4 Marţi
„Am păcătuit împotriva Domnului.” (Num 21,7)
Isuse, ajută-ne! Tu ai suferit ispitire şi moarte, păstrând neatinsă încrederea în Tatăl tău! Dă-ne şi nouă harul de a rămâne „fii”, când va veni încercarea! Şi dacă, din slăbiciunea noastră, ni se va întâmpla să cădem, în marea ta iubire, iartă-ne şi mântuieşte-ne! Îţi mulţumim, Isuse!

9/4 Miercuri
„Oricine săvârşeşte păcatul este sclavul păcatului.” (In 8,34)
A trăi în păcat este într-adevăr o sclavie, cea mai rea! Păcatul, într-adevăr, înseamnă îndepărtare de Tatăl; şi a trăi departe de Tatăl înseamnă a trăi în incapacitatea de a iubi, de a primi şi a dărui încredere şi de a te bucura de pace!
Tu, Isuse, ţi-ai oferit viaţa tocmai pentru a ne elibera de păcat şi a ne readuce la Tatăl!

10/4 Joi
„Dacă cineva păzeşte cuvântul meu, nu va vedea moartea în veci.” (In 8,51)
Moartea este acea situaţie din care nu vedem nici o cale de ieşire, înseamnă a experimenta sfârşitul a toate. Uniţi cu Isus, trăind în încredere şi ascultare faţă de el, aşa cum a făcut Abraham cel chemat de Dumnezeu, nu vom încerca falimentul morţii, nici chiar al celei fizice, pentru că, graţie lui Isus care va face să învie şi trupul nostru, trăim deja în stabilitatea şi veşnicia aceluia care ne iubeşte mereu şi pentru totdeauna.

11/4 Vineri
„Ţie ţi-am încredinţat cauza mea.” (Ier 20,12)
Isuse, de multe ori în nelinişte m-am încredinţat ţie! Nu eram capabil să iert o ofensă, nu reuşeam să înfrunt cu încredere o dificultate, nu ştiam să-mi revin dintr-un moment de descurajare… Tu mi-ai rămas aproape, chiar dacă nu te vedeam, şi m-ai mântuit: îţi mulţumesc!

12/4 Sâmbătă
„Toţi vor avea un singur păstor.” (Ez 37,24)
Este ajunul Săptămânii Sfinte: îl vom celebra pe Isus care, ascultător faţă de Tatăl, cu puterea Duhului Sfânt, se oferă pentru noi! O viaţă nouă, plină, în inima şi respiraţia unicului Tată: iată ceea ce a fost pregătit pentru noi… Cu ce preţ! Laudă pentru totdeauna ţie, Dumnezeul nostru, care ne iubeşti mereu!

13/4 Duminică
„Acesta este Isus, profetul din Nazaretul Galileii.” (Mt 21,11)
Isuse, te privim în timp ce cobori spre Ierusalim, umil, şezând călare pe o măgăriţă, pe mânz, fiind aclamat de mulţime.
Şi noi te proclamăm regele nostru. Tu eşti acela care ne iubeşte, care îşi dă viaţa pentru noi. Fă-ne să te iubim, în zilele dinaintea sfintelor Paşti şi în fiecare zi, în drum spre Tatăl.
Osana în înaltul cerurilor!

14/4 Luni
„Pe cei săraci întotdeauna îi aveţi cu voi, dar pe mine nu mă aveţi întotdeauna.” (In 12,8)
Îţi mulţumesc, Isuse, că şi în acest an îmi dai Săptămâna Sfântă, un timp „pentru tine”. De-a lungul întregului an voi avea alte săptămâni în care să mă dedic „săracilor” mei: aceste zile le voi petrece alături de tine, bunul meu rege, păstrând în inimă cuvintele tale, respirând, din sacramentul preasfântului tău trup şi sânge, suflul iubirii tale!

15/4 Marţi
„Copilaşii mei, încă puţin timp mai sunt cu voi.” (In 13,33)
Isuse, tu, Dumnezeu adevărat, ai voit să ne iubeşti şi cu iubire de om adevărat: pentru noi ai plâns, ai încercat teamă, ai simţit nostalgie, ai suferit moartea… Ai suportat totul şi astfel ne-ai cucerit: acum poţi să ne ai întotdeauna cu tine. Noi, sărmanii, suntem bucuria ta, posesia ta, rodul iubirii tale şi al durerii tale: îţi mulţumim, Isuse!

16/4 Miercuri
„Unul dintre voi mă va vinde.” (Mt 26,21)
Doamne Isuse, tu ai voit să suferi pentru mine şi cu sufletul şi cu trupul: îţi mulţumesc! Amărăciune, trădare, părăsire, singurătate, descurajare… Tu ai îndurat totul pentru mine. Acum primeşte, ca o mică mulţumire, greutăţile mele de astăzi şi din orice zi! Te iubesc, Isuse!

17/4 Joi
„Până la sfârşit i-a iubit.” (In 13,1)
Tu mă iubeşti, Isuse, până la sfârşit: „până la ultima mea respiraţie sunt iubit şi păzit de tine”; până la sfârşitul iubirii: sunt iubit pe deplin, căutat, binecuvântat de tine. Ce altceva voi căuta, Doamne?

18/4 Vineri
„Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii lui?” (In 18,17)
Doamne Isuse, care suferi şi mori pe cruce pentru mine, te ador. De pe acest tron pe care l-ai ales pentru tine, o regele meu, reînnoieşte-mi astăzi darul tău: să pot fi cu adevărat ucenicul tău şi să arăt acest lucru printr-o viaţă sfântă, constând numai din iubire! Îţi mulţumesc, Isuse!

19/4 Sâmbătă
„Cred că voi vedea bunătăţile Domnului pe pământul celor vii (Antifonul de la Ora a” (a treia))
Isuse, Domn al cerului şi al pământului, tu ai suferit moartea, asemenea unuia dintre noi. Şi totuşi era „nou” felul tău de a muri: tu te încredeai în Tatăl tău, îţi încredinţai viaţa în mâinile sale, ca o dăruire din iubire. Vreau să încep astăzi să „mor” asemenea ţie.

20/4 Duminică
„Dacă, aşadar, aţi înviat împreună cu Cristos, râvniţi la lucrurile de sus.” (Col. 3,1)
Da, Isuse, căutăm lucrurile tale, cele pe care tu le iubeşti şi cele care îţi ocupă inima. Datorită ţie am înviat şi noi: am ieşit din moarte, care răceşte şi chinuie lumea, când am început să te iubim şi să trăim pentru tine. Acum facem ceea ce faci tu: căutăm să-i fim plăcuţi Tatălui, să împărţim iubirea sa, să ne săturăm cu cuvântul său şi cu tine, care eşti pâinea sa vie. Aleluia!

21/4 Luni
„Dumnezeu l-a înviat.” (Fap 2,24)
Încrederea ta în Tatăl, Isuse, a învins moartea, chiar şi moartea mea. Acum pot şi eu să mă refugiez la Tatăl; aştept cu răbdare: după noapte, zorii unei noi zile; după lacrimi, mângâierea ta; după păcat, surâsul iertării tale; după moarte, îmbrăţişarea ta. Aleluia!

22/4 Marţi
„Convertiţi-vă.” (Fap 2,38)
Este remediul pe care Duhul Sfânt i l-a sugerat lui Petru pentru cel care căzuse în cel mai adânc întuneric: pentru cel care îl refuzase şi-l ucisese pe Fiul lui Dumnezeu. Şi este remediul pentru toate relele noastre mici sau mari: a ne întoarce cu încredere la Isus, care ne primeşte întotdeauna şi ne poate mântui.

23/4 Miercuri
„Rămâi cu noi, că se lasă seara.” (Lc 24,29)
Isuse, se lasă seara: pe cine îl pot chema pentru a-mi sta alături şi a-mi da pace? Mântuitorul meu, care ai suferit şi ai învins moartea şi păcatul pentru mine: te voi chema numai pe tine! Dar tu eşti deja cu mine. Aleluia!

24/4 Joi
„Pace vouă!” (Lc 24,36)
Situaţia în care se aflau ucenicii în acel moment era într-adevăr critică: nu numai teamă din cauza a ceea ce li se putea întâmpla, ci, mai ales, mare durere pentru moartea tragică a Învăţătorului, dezamăgire pentru toate aşteptările neîmplinite şi spaimă din cauza lucrurilor stranii pe care cineva dintre ei începea să le povestească… Pace vouă!, le spune Isus. Aceeaşi pace el ţi-o dă astăzi şi ţie, care poate te afli într-o situaţie întunecoasă. Isus cel înviat este cu tine! Aleluia!

25/4 Vineri
„Mă duc să pescuiesc.” (In 21,3)
Ceilalţi ucenici se unesc repede ascultând de hotărârea lui Petru: Duhul Sfânt le amintea lor cuvântul, dorinţa de unire a Domnului Isus.
Şi el, în unitatea apropiaţilor săi, devine repede prezent, prin atotputernicia iubirii sale care ne surprinde! Aleluia!

26/4 Sâmbătă
„Noi nu putem să nu vorbim cele ce le-am văzut şi le-am auzit.” (Fap 4,20)
Isuse, ştim că eşti viu, că eşti aproape de noi; ştim că ne iubeşti şi că ne mântuieşti! Cum putem să trecem sub tăcere acest lucru? Acesta este adevărul care dă viaţă şi bucurie lumii întregi!

27/4 Duminică
„După cum m-a trimis pe mine Tatăl, la fel vă trimit şi eu pe voi!” (In 20,21)
Ucenicii, Biserica, sunt proprietatea lui Isus, comoara sa, aşa cum însuşi Isus este pentru Tatăl.
Îţi mulţumesc, Isuse, pentru că şi eu sunt al tău! Îţi mulţumesc pentru că şi astăzi, ca membru al Bisericii tale, mă trimiţi să întăresc, să iert, să mor, să învii… cu tine! Aleluia!

28/4 Luni
„Trebuie să vă naşteţi din nou.” (In 3,7)
Mă nasc din tine, Doamne Isuse; de sus, din tine înălţat pe cruce, înălţat la dreapta Tatălui, primesc viaţa: viaţa de iubire, de umilinţă, de pace, de iertare… viaţă de fiu al lui Dumnezeu. Aleluia!

29/4 Marţi
„Căci jugul meu este lesne de purtat, iar povara mea este uşoară.” (Mt 11,30)
Sfântă Ecaterina, prin dulceaţa iubirii tu ai îndeplinit o misiune importantă în Biserică, ai suportat încercări deosebite, ai cercetat cu atenţie adevăruri profunde. Secretul tău? Este acela al tuturor sfinţilor: tu mergeai „unită” cu Isus, mişcai fiecare pas sub acelaşi jug al său, ocrotită de iubirea Tatălui. Roagă-te pentru noi!

30/4 Miercuri
„Cine crede în el nu este osândit.” (In 3,18)
Îţi mulţumesc, Doamne Isuse! Tu ai murit şi ai înviat, pentru ca eu să pot fi uşurat de condamnarea care apăsa asupra mea, ca şi asupra fiecărui om.
Încredinţându-mă ţie, căutând să ascult de cuvântul tău, pot să merg în lumină şi în pace spre Tatăl. Aleluia!

In primo piano