ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 nov 2020
Takvim: 11 Ka覺m 2020

11 KASIM 2020

1/11  DOM  TUTTI I SANTI [P] 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12

Göklerdeki ödülünüz büyüktür  Mt 5,12

襤sa örencilere ve kalabal覺a konuuyor. Fakir ve uysal olmaya karar vermi olanlar ile Allah’a itaat etmek istedikleri için zulüm görenleri ‘mutlu’ olarak adland覺r覺yor. Ne zamanki bundan dolay覺 ac覺 çekecekler, üzgün olmamalar覺 gerekiyor, mutlu olmalar覺 gerekiyor, çünkü “göklerdeki ödülünüz büyüktür”!

 

2/11  LUN  COMMEMORAZIONE di tutti i FEDELI DEFUNTI [P] 

Messa 1: Gb 19,1.23-27; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40

Messa 2: Is 25,6.7-9; Sal 24; Rm 8,14-23; Mt 25,31-46

Messa 3: Sap 3,1-9; Sal 41; Ap 21,1-5.6-7; Mt 5,1-12

Bana gelecek ve bana geleni asla kovmam  Gv  6,37

Bugün, sevmi ve tan覺m覺 olduumuz ancak art覺k aram覺zda olmayan kiileri düünüyoruz. Güzel an覺lar, pimanl覺klar, biraz gözya覺 ile ac覺lar. Ancak kalbimizde bizi rahatlatan aziz sözler var: bunlar 襤sa’n覺n sözleri. Onunla yaayan, ne gelen ölümden ne de yak覺nlar覺n覺n ölümünden korkmamal覺. Onunla yaam覺 olan覺 o kendisinde tutuyor.

 

3/11  MAR  XXXI° T.O. [III]  (mf: S. Martino de Porres, relig., † 1639)

Fil 2,5-11; Sal 21; Lc 14,15-24

Tanr覺’n覺n Egemenliinde yemek yiyecek olana ne mutlu! Lc 14,15

Tanr覺’n覺n Egemenlii 襤sa’n覺n kral olduu, herkesin ona bakt覺覺 ve ona itaat ettii hükümdarl覺kt覺r. Yemek yiyip, herkesin kardeliinden ve özellikle kral覺n arkadal覺覺ndan keyif alacak kii gerçekten mutludur. Ancak, onun davetini kabul etmek ve onun giysisini giymek önemlidir! Fakir veya günahkâr olmaktan utanma; davet edilebilirsin: bak覺lar覺n覺 kendi üzerine sabitleme, ona bak!

 

4/11  MER  XXXI° T.O. [III]  (m: S. Carlo Borromeo, vesc., † 1584)

Fil 2,12-18; Sal 26; Lc 14,25-33

Evrendeki y覺ld覺zlar gibi parl覺yorsunuz  Fil 2,15

襤sa ile olmak için dünyan覺n vazgeçmeyi bilmedii her eyden vazgeçiyoruz. Bu sebepten, karanl覺kta parlayan y覺ld覺zlar gibiyiz. Bizi çevreleyen karanl覺k bizi korkutmuyor: umudu olmayana ve hiçbir eyi güzel veya iyi olarak göremeyene umut vermek bizi mutlu ediyor. 

 

Desideri il calendario 2021 per farne un dono a Natale? Se attendi ancora ci sarà difficile poterti accontentare!

 

5/11  GIO  XXXI° T.O. [III] 

Fil 3,3-8; Sal 104; Lc 15,1-10

Tanr覺’n覺n Ruh’u arac覺l覺覺yla tap覺nan, Mesih 襤sa’yla övünen, bizleriz  Fil 3,3

Kendimizi övmek mi? Biz, her ne kadar iyi olsak da, kuzusunu kaybeden çoban veya deerli paras覺n覺 kaybeden kad覺n gibiyiz. Hiçbir ey ile övünemeyiz. Ama Rab 襤sa’m覺zdan tabii ki övünebilirim: benim Rabbim odur, benim arkada覺m odur, benim kardeim odur. Ben onun sadece bastonu veya s覺pas覺 da olsam, bundan övünürüm, hem de nas覺l!

 

6/11  VEN  XXXI° T.O. [III] 

Fil 3,17 - 4,1; Sal 121; Lc 16,1-8

Kardeler, hepiniz beni örnek al覺n Fil 3,17

Bu dünyan覺n çocuklar覺 覺覺覺n çocuklar覺ndan daha kurnazd覺r” der 襤sa. Bu bizim için neredeyse bir azarlamad覺r. Allah’覺m覺z覺 taklit etme konusunda, onunla ve hükümdarl覺覺yla ilgilenmekte az dikkatliyiz. Aziz Pavlus, Allah’覺m覺z覺n sevgisini, düüncelerinin gerçekliini ve gerçekliinin güzelliini göz önünde tutmam覺z覺 önerir. Dünyan覺n aldatmacas覺na dayanacak gücümüz olacakt覺r.

 

7/11  SAB  XXXI° T.O. [III]  (Proprio dioc. TN: m: S. Prosdocimo, vesc., † sec. II)

Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15

Beni güçlendirenin arac覺l覺覺yla her eyi yapabilirim  Fil 4,13

Gücü, paradan alm覺yoruz. 襤sa bugün 襤ncil’de bize bunu hat覺rlat覺yor. Zenginlikler, sevmek ve hatta affetmek için, cömert olmak ve fakirlere kar覺 duyarl覺 ve aç覺k olmam覺z için bize güç vermez. Ne fakir ne de zavall覺 yaratan gerçek gücü bize 襤sa verir. Onunla, az veya çok her eyden mutlu oluruz, çok olunca az olana yard覺m etmemize yarar.

 

8/11  DOM  XXXII° T.O. Anno A [IV] 

Sap 6,12-16(13-17); Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13

On k覺z... kandillerini al覺p güveyi kar覺lamaya ç覺kt覺lar Mt 25,1

襤sa bize yine göklerin hükümdarl覺覺ndan bahsediyor. Orada herkesin imdiden olgun, cömert ve kar覺l覺ks覺z sevgisi yok.  Hükümdarl覺k, kutlama yapmak için damad覺 bekleyen bakireler gibidir. Baz覺lar覺 haz覺rlan覺r: gelen damada dikkatli bir sevgileri vard覺r. Bakalar覺 ise hay覺r, kendi rahatl覺klar覺n覺 düünürler. Bunlar覺n sevinci öbürlerininki gibi olmayacakt覺r. 襤te bu ekilde neden baz覺 Hristiyanlar覺n mutlu baz覺lar覺n覺n ise her zaman üzgün olduu aç覺klan覺r.

 

9/11  LUN  DEDICAZIONE della BASILICA LATERANENSE [P] 

Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1Cor 3,9c-11.16-17; Sal 45; Gv 2,13-22

Tanr覺’n覺n tap覺na覺 kutsald覺r ve o tap覺nak sizsiniz  1Cor 3,17

Bugün Roma’n覺n Katedrali olan Papa’n覺n bazilikas覺n覺n bayram覺d覺r. Papa ve tüm Kilise’ye olan hizmeti için dua etmek için f覺rsatt覺r. Bazilika önemli olmakla birlikte sadece bir iarettir. Rabbin varl覺覺 kendisini gösterebilmesi için içimizde sakl覺 olmas覺 gerekir. Biz, Tanr覺’n覺n tap覺na覺y覺z: merhametli ve kutsal sevgisini bizim içimizde gösterebilir!

10/11  MAR  XXXII° T.O. [IV]  (m: S. Leone Magno, papa e dott., † 461)

Tt 2,1-8.11-14; Sal 36; Lc 17,7-10

Kendini bizim için feda etti  Tt 2,14

襤sa bize “Gereksiz kullar覺z” dedirtir. Kullar az önemlidir, çünkü sadece Rab önemli ve gereklidir. Bizim için kendisini sunan O’dur: dünyan覺n bize verdii ve onlar覺 iyi olarak kabul etmemizi salayarak bizi kand覺ran kötülüklerden kurtuluu ve özgürlüü ondan al覺r覺z.

 

11/11  MER  XXXII° T.O. [IV]  (m: S. Martino di Tours, vesc., † 397)

Tt 3,1-7; Sal 22; Lc 17,11-19

Kendi merhametiyle bizi kurtard覺 Tt 3,5

Rab 襤sa, bizi kurtarmak için hak ettiimize bakm覺yor, kalbiyle dikkat ediyor, sanki öyle diyor: «Kötü olan sizler: sizi Allah’覺n iyilii ve sabr覺 olarak gösteren benim! Ona, sizi, büyük sevgisiyle kaplamas覺 için ben götürüyorum»! Cüzzaml覺 olup iyileen Samiriyeli gibi ona teekkür etmeyecek miyiz?

 

12/11  GIO  XXXII° T.O. [IV]  (m: S. Giosafat, vesc. e mart., † 1623)

Fm 7-20; Sal 145; Lc 17,20-25

Tanr覺’n覺n Egemenlii içinizdedir Lc 17,21

襤sa Tanr覺’n覺n Egemenliinden kaç kere bahsediyor! Onlar her zaman daha zalim olan Herodes’in hükümdarl覺覺na ve Romal覺 Sezar’覺n hükümdarl覺klar覺na al覺k覺nd覺lar. 襤sa’n覺n bahsetmekte olduu yeni hükümdarl覺覺n, Allah’覺n kral olduu garip hükümdarl覺覺n yeri neresi olacakt覺r? 襤te cevap: aran覺zdad覺r! Evet, 襤sa’ya itaat ettiimizde, aram覺zda Allah’覺n sevgisi gerçekleiyor, kendimizi ve dierlerini öldüren k覺skançl覺k ve hevesler yok oluyor ve karde oluyoruz.

 

13/11  VEN  XXXII° T.O. [IV] 

2Gv 1.3-9; Sal 118; Lc 17,26-37

Onun buyruu sevgi yolunda yürümenizdir 2Gv 1,6

Aziz Yuhanna gerçek yolda ve sonra sevgide yürümekten bahseder. Sevgi ve gerçek tek madalyonun iki yüzüdür: biri dieri olmadan ayakta duramaz. Sevgi, 襤sa’n覺n gerçeklii üzerine kurulmad覺ysa, saf ve kal覺c覺 olmaz. Gerçek, severek kendisini göstermiyorsa, gerçek deildir! Gerçekte ve sevgide sevinç ile yürüyelim!

 

14/11  SAB  XXXII° T.O. [IV] 

3Gv 5-8; Sal 111; Lc 18,1-8

襤nsanolu geldii zaman acaba yeryüzünde iman bulacak m覺? Lc 18,8

Güzel soru! Hatta, rahats覺z edici bir soru. Neden 襤sa yeryüzünde sevgi bulacak m覺 diye sormuyor? ‘Sevgi’ yanl覺 anla覺labilir bir sözcük ve sap覺k egoizmler saklayabilir. Sadece, kökleri imanda olan sevgi, Baba’ya sevgidir.

 

15/11  DOM  XXXIII° T.O. Anno A [I] 

Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30

Sen küçük ilerde güvenilir olduunu gösterdin, ben de seni büyük ilerin ba覺na geçireceim Mt 25,23

襤sa’n覺n küçük iler ile kastettii ne olabilir? Asl覺nda kullara emanet edilen talentlerin zenginlii büyüktü. Dünyan覺n eylerinin deeri azd覺r. Ancak, onlara sadakat ile yani Rabbe sadakatle davran覺rsan, o zaman meyve verirler. O zaman sana, insanlar için, ona sad覺k olanlar için ve hükümdarl覺覺 için hassas iler emanet edebileceini anlar. 

 

Desideri il calendario 2021 per farne un dono a Natale? Se attendi ancora ci sarà difficile poterti accontentare!

 

16/11  LUN  XXXIII° T.O. [I]  (mf: S. Margherita di Scozia, † 1093; S. Geltrude, verg., † 1302)

Ap 1,1-5b; 2,1-5;  Sal 1; Lc 18,35-43

襤man覺n seni kurtard覺 Lc 18,42

Bu sözün yöneltildii kii kördü. Alçakgönüllülükle, özgür olarak, 襤sa’ya olan iman覺yla ba覺rm覺t覺. Bu, görme arzusu ile hareket eden imand覺, ayr覺ca Rabbin kimliini “Davut’u Olu” olarak, yani Allah taraf覺ndan gönderildiini ilan eden imand覺. Bu iman覺 sayesinde 襤sa kurtulduunu ilan ediyor, yani bu kii imans覺zlar taraf覺ndan etkilenmiyor ve dolay覺s覺yla onu takip edebilir.

 

17/11  MAR  XXXIII° T.O. [I]  (m: S. Elisabetta d’Ungheria, relig., † 1231)

Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10

Ben sevdiklerimi azarlay覺p terbiye ederim  Ap 3,19

Vahiy Kitab覺n覺 dinlemeye balad覺k: yeni bir bak覺 ile hikâyemizi okumaya yard覺mc覺 olan sayfalar. Bizi, 襤sa’n覺n varl覺覺na ve onun bizdeki gerçekliine dikkatli k覺l覺yor. Onun taraf覺ndan eitilmeye, düzeltilmeye izin veriyoruz, çünkü hac覺 reddederek bizi ve dierlerini mahveden egoist düünme tarzlar覺ndan her zaman ciddi ekilde etkileniyoruz.  

 

18/11  MER  XXXIII° T.O. [I]  A Trento: Dedicazione della Basilica Cattedrale [P]

Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28

A Trento: 1Re 8,22-23 opp. 1Pt 2,4-9; Sal 83; Lc 19,1-10

Efendimiz, senin bir minan be mina daha kazand覺  Lc 19,18

Hizmetkâr efendisinin kar覺s覺na sevinç ve korku ile ç覺k覺yor. Yetinecek midir? Tabii ki efendisi memnun: be mina için deil de hizmetkâr覺n覺n her zaman onun olduu, onun arzusuna kar覺 sad覺k ve dikkatli olduu içindir. Ben de 襤sa ile böyle olmak istiyorum: ona kar覺 dikkatli ve onun houna gideni yapmaya haz覺r!

 

19/11  GIO  XXXIII° T.O. [I] 

Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44

Keke bugün sen de esenlie giden yolu bilseydin!  Lc 19,42

襤sa Kudüs’tekilere, yani ehrin ak覺betini yönlendirenlere hitap ediyor. Ayn覺 ehrin ad覺 gibi, onlar bar覺 istiyorlar, ama Baba’n覺n bar覺 taml覺覺 verebilecek tek armaan覺n覺 eleyerek elde edebileceklerini düünüyorlar.
襤sa, ben seni alay edilme ve yaln覺z kalma pahas覺na da yaam覺ma kabul ediyorum. Sen benim içimde olduunda, herkes için bir armaan olmaya devam edeceksin.

20/11  VEN  XXXIII° T.O. [I] 

Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48

Evim dua evi olacak  Lc 19,46

襤nsan覺n egoistliinden dolay覺 her eyin doas覺 bozulur; hatta Allah’覺n tap覺na覺 bile para tap覺na覺 haline gelir! 襤sa, bu hatay覺 kabul etmediin ve çare bulduun için teekkürler. Bu yaam覺na mal oluyor, ama yaam覺m覺z senin için deerlidir: sen bizi aldatmacadan kurtarmak istiyorsun.

 

21/11  SAB  XXXIII° T.O. [I]  (m: Presentazione della B. V. Maria)

Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40

Tanr覺 ölülerin deil, dirilerin Tanr覺s覺d覺r  Lc 20,38

Rab 襤sa, teekkürler: sözün sadece ikna edici olmakla kalm覺yor, ayn覺 zamanda bir aç覺klamad覺r. Sen bize Baba’n覺n sevgisini gösteriyorsun ve tatt覺r覺yorsun. Senden yaam覺m覺z覺n Allah’覺n kalbinde imdiden var olduunu öreniyoruz ve oradan hiç kimse veya hiçbir ey onu yok edemeyecek.

 

22/11  DOM  XXXIV° T.O. N.S. GESU’ CRISTO, RE dell’UNIVERSO Anno A [P] 

Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

襤nsanolu görkemli taht覺na oturacak  Mt 25,31

襤sa’y覺 taht覺nda otururken izliyoruz. imdi o yarg覺l覺yor, yani iyiyi zehirliden ve aldatmacalardan ay覺r覺yor. Merhameti yaayan iyidir, yani Baba’n覺n sevgisinin parlamas覺n覺 salar. Yoksula gözünü açmayan, karanl覺kta kal覺r ve Allah’覺n an覺n覺 ne görür ne de ondan zevk al覺r. 襤sa, esiz ve harika bir krals覺n! 

 

23/11  LUN  XXXIV° T.O. [II]  (mf: S. Clemente I, papa e mart., † 101; S. Colombano, abate, † 615)

Ap 14,1-3.4-5; Sal 23; Lc 21,1-4

Yoksul bir dul kad覺n覺n oraya iki bak覺r para att覺覺n覺 gördü  Lc 21,2

襤sa nas覺l her eyi görüyor? Ondan gerçekten hiçbir ey kaçm覺yor! Kalplerde sakl覺 ve Baba’n覺n kalbinde sakl覺 olan hareketlerin anlam覺 bile onun gözünden kaçm覺yor. 襤ki bak覺r para hiçbir eydir, ama onlar覺 armaan haline getiren eller kutsald覺r ve kutsamad覺r. Herkes taraf覺ndan hor görülen bir kiinin bugün bana verdii selam覺n Allah’覺n gözlerinde deeri büyük! Kim bilir ne mükâfat覺 olacakt覺r!

 

24/11  MAR  XXXIV° T.O. [II]  (m: Ss. Andrea Dung-Lac, sac. e Compagni, martiri vietnamiti, 16°-18° sec.)

Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11

Ora覺n覺 uzat ve biç Ap 14,15

Ürünü, görevli melekler toplayacakt覺r. Kayg覺lanmamal覺y覺m. Bana bu görev hiç verilmeyecektir. Ben, Allah’覺m覺n ellerindeyim ve orada bar覺 içerisinde kalaca覺m. Bugün 襤sa’n覺n tavsiye ettii gibi, sadece yok olacak eylere tutunmamaya dikkat edeceim. Eer melek ora覺 uzat覺rsa, beni 襤sa ile birlik içerisinde bulacakt覺r!

 

25/11  MER  XXXIV° T.O. [II]  (mf: S. Caterina di Alessandria, verg. e mart., † sec. III-IV)

Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19

Dayanmakla canlar覺n覺z覺 kazanacaks覺n覺z  Lc 21,19

襤sa, zulüm zamanlar覺ndaki sadakat hakk覺nda tembihini bu ekilde tamaml覺yor. Bize kar覺 ç覺k覺ld覺覺nda, Rabbimizin güzellii ve sadakatinin ahitleri olman覺n tek ve güçlü f覺rsat覺n覺 elde etmi olaca覺z: onu kaybedemeyiz.
襤manda güç olmak için haz覺rlan覺yorum. Rabbim 襤sa, bana kar覺 sava aç覺ld覺覺nda ve kutsal ad覺n dolay覺s覺yla benimle alay edildiinde, seninle birlik içerisinde kalmam için bana sen yard覺mc覺 olacaks覺n.

 

26/11  GIO  XXXIV° T.O. [II] 

Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9; Sal 99; Lc 21,20-28

Çünkü göksel güçler sars覺lacak  Lc 21,26

Bunlar anla覺lmas覺 zor kelimelerdir. Her eyin gidiat覺nda, insanlar覺n düünme tarzlar覺nda ve tutkular覺nda düzensizliklerin olduunu fark edeceiz. O zaman, yönünü kaybetmi olanlar için 覺覺k ve art覺k hiçbir yaam sevinci olmayanlar için tuz olaca覺z. Bizi her zaman reddetmi olanlar da dahil olmak üzere, biz herkese yard覺mc覺 olaca覺z: Elbette, 襤sa ile birlik içerisinde olursak!

 

27/11  VEN  XXXIV° T.O. [II] 

Ap 20,1-4.11 - 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33

襤ncir aac覺na ya da herhangi bir aaca bak覺n  Lc 21,29

襤sa, gözlem yeteneklerimiz üzerine birkaç gözlem yap覺yor. Nas覺l ki mevsimleri aaçlar覺n durumundan anlayabiliyorsak, ayn覺 ekilde, toplumda meydana gelen felaketlerden, tan覺kl覺k zaman覺n覺n geldiini anl覺yoruz. Kötülüklerden ikayetçi olmayal覺m, onun yerine iman覺m覺z覺n iyiliini iyice görebilmek için onlar覺 f覺rsat olarak yaayal覺m.

 

28/11  SAB  XXXIV° T.O. [II] 

Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36

Art覺k hiçbir lanet kalmayacak Ap 22,3

Rab ile olaca覺m覺z ve ona itaat edeceimiz zaman, art覺k karanl覺klarda ve kar覺覺kl覺kta yaamayaca覺z. Ac覺 çektiimiz ve ondan uzak olduumuzda ta覺y覺c覺 olduumuz laneti art覺k hat覺rlamayaca覺z. Ben, Baba’ya ve bizim için kendisini sunmu Kuzu olan Oluna yöneliyorum. Yaam覺m kendim ve herkes için bir kutsama olacakt覺r. 

 

29/11  DOM  I° T.A. Anno B [I] 

Is 63,16b-17.19b;64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37

Ans覺z覺n gelip sizi uykuda bulmas覺n  Mc 13,36

Birisi komada olduunda, çevresinde meydana gelenlerin fark覺na varmaz. Herkes o anda onunla ilgili istediini yapabilir. Sadece fiziksel fonksiyonlar覺n komas覺 deil, ruhsal yaam覺n da komas覺 mevcuttur. Rabbi görmeyen ve onun sesini hiçbir zaman duymayan kii de ruhsal komadad覺r: ona cevap vermez, onun varl覺覺ndan zevk almaz. Bugün, uyan覺k olacak m覺y覺m?

 

30/11  LUN  S. ANDREA, Ap. [P] 

Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22

Onlar da hemen alar覺n覺 b覺rak覺p Onun ard覺ndan gittiler  Mt 4,20

襤sa, Aziz Andreya’y覺, kardei Simon ile birlikte görüyor. Kendisi o anda çal覺makta. Ne yapaca覺n覺 bilmeyen, isiz birisi deil o. Onu ça覺ran 襤sa’y覺 duyuyor. Ne yap覺yor? Her iki karde de yapt覺klar覺 ii b覺rakmaya karar veriyorlar ve 襤sa’n覺n ard覺ndan gidiyorlar. Yaamlar覺 anlam ve deer anlam覺nda deiiyor.
Bugün Andreya Rabbe gösterdii itaatinin sevinciyle bizi kar覺l覺yor.

 

Desideri il calendario 2021 per Natale? Richiedilo subito. Non te lo ricordiamo più!

 

In primo piano