ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 giu 2019
Takvim: 06 Haziran 2019

06 Haziran 2019

1/6  CUMARTES─░  Pentekost için dua süreci ba┼čl─▒yor

Aziz Justinus, ┼čehit, †165

Hav 18,23-28; Mez 46; Yh 16,23-28 [II]

Beni sevdi─činizden Baba sizi seviyor  Yh 16,27

 

─░sa’n─▒n ö─črencileri Onunla birlikteyken, Sözünü kabul ederken, gök ve yeryüzünün Efendisi olan Baba taraf─▒ndan seviliyorlard─▒. Onlar─▒n ya┼čam─▒ Onun elindeydi, güvendeydi. Biz de Kilisesi arac─▒l─▒─č─▒yla ─░sa’y─▒, Sözünü ve lütuf arma─čanlar─▒n─▒ kabul ederek Baba’ya do─čru güvenle yürüyoruz ve ┼čimdiden sevgisini tad─▒yoruz.

 

2/6  PAZAR  MES─░H ─░SA’NIN GÖ─×E YÜKSEL─░┼×─░  C Y─▒l─▒

Hav 1,1-11; Mez 46; ─░br 9,24-28; 10,19-23; Lk 24,46-53 [Ö]

Siz kentte kal─▒n  Lk 24,49

 

─░sa gö─če do─čru ç─▒karken ö─črencilerinin, ┼čehirden ayr─▒lmamas─▒n─▒ tembihliyor, çünkü O, Baba’dan onlara Kutsal Ruh’u gönderecektir. Onun sayesinde tüm halklar─▒n önünde tan─▒k olacaklard─▒r. Pentekost bayram─▒na haz─▒rlan─▒┼č günleri gerçekten de “kentte kalma” zaman─▒; daha derin dua etme zaman─▒d─▒r. Kendimize hep böyle zamanlar ay─▒ral─▒m, çünkü dua bize “Paraklitos”u çekiyor. O, her ihtiyaçta bize yard─▒m etmek için yan─▒m─▒za ça─čr─▒lan Ruh’tur.

 

3/6  PAZARTES─░  7° P.D.

Aziz Karolus Lwanga ve arkada┼člar─▒, ┼čehit, †1886

Hav 19,1-8; Mez 67; Yh 16,29-33 [III]

Bilmedikleri dillerle konu┼čmaya ba┼člad─▒lar  Hav 19,6

 

Bu olay Efes’te, Pavlus’un ellerini üzerlerine koydu─ču on iki ki┼čiye oldu. Kutsal Ruh üzerlerine inmi┼čti ve belirtileri aç─▒k, herkese görünür idi. Biz de, Kuvvetlendirme günümüzü veya özel bir an─▒m─▒z─▒ dü┼čünebiliriz; bir itiraf, bir kutsama da olabilir. O anda ─░sa, bir havarisi arac─▒l─▒─č─▒yla ellerini üzerimize koydu ve içimizdeki Kutsal Ruh’un arma─čan─▒n─▒ yeniledi. Özel belirtiler hep vard─▒; özellikle de yeni bir sevme ve hizmet etme gücü.

 

4/6  SALI 

Aziz Metrophanes, †325 - ─░stanbul

Hav 20,17-27; Mez 67; Yh 17,1-11 [III]

Kutsal Ruh, beni s─▒k─▒nt─▒lar─▒n...  Hav 20,23

 

“... bekledi─čine dair beni uyar─▒yor”.

Pavlus, Milet’te Efes’in cemaat ya┼čl─▒lar─▒n─▒ selaml─▒yor. Misyonunu tamamlay─▒p Kudüs’e do─čru yola ç─▒k─▒yor. Orada onu “zincirler ve s─▒k─▒nt─▒lar─▒n bekledi─čini” Kutsal Ruh’tan anlad─▒. Bugünkü ─░ncil’de ise ─░sa’n─▒n, ölmeden ve dirilmeden önce Baba’s─▒na yöneltti─či duay─▒ okuyaca─č─▒z. Biz de sevinçle günlük haç─▒m─▒za sar─▒laca─č─▒z, çünkü Rabbin gözündeki onun önemini biliyoruz. Ve güvenle yalvaraca─č─▒z: “Gel, Kutsal Ruh!”. Alleluya!

 

5/6  ÇAR┼×AMBA 

Aziz Dorotheus, †IV yy. - Samsun

Hav 20,28-38; Mez 67; Yh 17,11-19 [III]

Vermek, almaktan daha büyük mutluluktur  Hav 20,35

 

─░sa, seni tan─▒mad─▒─č─▒m zamanlar sadece kendimi dü┼čünürdüm; sadece birkaç geçici sevinç k─▒r─▒nt─▒s─▒ toplamak için zaman─▒m─▒ harcard─▒m. Yüre─čime girdi─čin zaman - ne mutlu o gün! - verme sevincini tan─▒d─▒m, elimdeki az─▒ sunmay─▒ ö─črendim. Sevgin için te┼čekkür ─░sa, bunun sayesinde bu mutlulu─ču tecrübe edebiliyorum!

 

6/6  PER┼×EMBE 

Aziz Hilarion, †845 – ─░stanbul

Hav 22,30; 23,6-11; Mez 15; Yh 17,20-26 [III]

Bana verdi─čin yüceli─či onlara verdim  Yh 17,22

 

Baba’n─▒n O─člu ─░sa’ya verdi─či “yücelik,” sevgi olan kendi ya┼čam─▒ndan ba┼čka bir ┼čey olamaz; bu Kutsal Ruh’tur. ─░sa da Onu bize verir: Kutsal Ruh sayesinde ─░sa’n─▒n ö─črencileri bizler, tek bir ┼čeyiz, Allah’─▒m─▒za benzeriz, dünyada Onun varl─▒─č─▒y─▒z. Arzulad─▒─č─▒m─▒z yücelik budur, çünkü Rabbimizin yüceli─čidir, dünyan─▒n ya┼čam─▒d─▒r. Gel, Kutsal Ruh, gel! Alleluya!

 

7/6  CUMA 

Aziz Pavlus, episkopos, †350  - Kapadokya

Hav 25,13-21; Mez 102; Yh 21,15-19 [III]

Ya Rab, seni sevdi─čimi bilirsin  Yh 21,17

 

─░sa’y─▒ sevmek! Bu ufak bir ┼čey de─čildir, yapmac─▒k bir duygu de─čildir… ─░sa, tüm di─čerleri için destek, önder ve birlik arac─▒ olmas─▒ için seçti─či havariden tam bunu istedi. ─░sa’y─▒ sevmek; en küçük ve en tan─▒nmayan ö─črencisini de─čerli, ya┼čam─▒n─▒ ve fedakarl─▒klar─▒n─▒ verimli k─▒lan, budur. Gel Kutsal Ruh, senden tek bir ┼čey diliyorum: ─░sa’y─▒ sevmemi sa─čla! Alleluya!

 

8/6  CUMARTES─░ 

Aziz Nokratos, †848 - ─░stanbul

Hav 28,16-20.30-31; Mez 10; Yh 21,20-25 [III]

Allah’─▒n Hükümranl─▒─č─▒n─▒ yay─▒yordu  Hav 28,31

 

Pavlus Roma’da ve Sezar’─▒n mahkemesinde yarg─▒lanmay─▒ beklerken bir nöbetçi ile kendi ba┼č─▒na kalabilir. Ancak ya┼čam─▒ndan daha önemli dü┼čünece─či bir ┼čey var… Cemaatimde ya┼čayan bir karde┼čim ona çok benziyor; hastaneye s─▒k s─▒k kald─▒r─▒ld─▒─č─▒nda, orada da Baba’n─▒n sevgisini, ─░sa’n─▒n kurtulu┼čunu müjdelemek için f─▒rsat kaybetmiyor! Tan─▒kl─▒k ve sevinç Ruhu, devaml─▒ gel!

 

9/6  PAZAR  PENTEKOST BAYRAMI  C Y─▒l─▒

Hav 2,1-11; Mez 103; Rom 8,8-17; Yh 14,15-16.23-26 [Ö]

Size ba┼čka bir Tesellici verecek  Yh 14,16

 

─░sa, Baba’n─▒n, senin gözlerimize görülmeyece─činde yan─▒m─▒zda mevcut olacak bir Tesellici ve Koruyucu gönderece─čine söz verdin. Biz de bugün gerçekten Onun yard─▒m─▒n─▒ hissediyoruz. O, Baba’ya güvenmemize, sana tereddüt etmeden ve sevinçle itaat etmemize yard─▒m ediyor. Kutsal Ruh geldi! Baba te┼čekkürler, ─░sa, sana da te┼čekkür!

 

10/6  PAZARTES─░  10° O.D. Meryem, Kilisenin annesi bayram─▒

2Kor 1,1-7; Mez 33; Mt 5,1-12 [II]

Ac─▒lar─▒m─▒za oldu─ču gibi...  2Kor 1,7

 

“...tesellimize de ortak oldu─čunuzu biliyoruz”.

Ben de, bu tecrübeyi s─▒k s─▒k ya┼č─▒yorum. Baba’dan bir haç kabul etti─čimde, bu bir anlay─▒┼čs─▒zl─▒k veya alçalt─▒lma olabilir, k─▒sa süre sonra teselli oluyorum: Kutsal Ruh’la zengin bir kar┼č─▒la┼čma sevinci tecrübe ediyorum veya ─░sa’n─▒n Sözünü dinlemekten güç al─▒yorum, ya da kurtulu┼čunu müjdelemek için bir f─▒rsat buluyorum. Te┼čekkürler, Rab ─░sa!

 

11/6  SALI 

Aziz Barnaba, † I yy.

Hav 11,21b-26;13,1-3; Mez 97; Mt 10,7-13 [II]

Rabbe ba─čl─▒ kalmaya özendirdi  Hav 11,23

 

Aziz Barnabas, Antakya’da yeni do─čan kilisenin Hristiyanlar─▒n─▒ ziyaret ederken, havarisel bir otorite ile onlardan ┼čunu istiyordun: “Herkes, candan ve yürekten Rabbe ba─čl─▒ kals─▒n”. Böylece bizler de ─░sa’ya sadakatte; Onun hür k─▒lan müjdesini bildirmekte, çok meyve vermesi için ya┼čam─▒m─▒z─▒ Baba’ya sunmakta kararl─▒ olal─▒m. Aziz karde┼čimiz, gökten insanlar─▒n sevinci için çal─▒┼čmaya devam ediyorsun, te┼čekkürler!

 

 

12/6  ÇAR┼×AMBA 

Aziz Amphion, †IV yy. - ─░zmit

2Kor 3,4-11; Mez 98; Mt 5,17-19 [II]

Yaz─▒l─▒ yasa öldürür, Ruh ise ya┼čat─▒r  2Kor 3,6

 

Aziz Pavlus bugün, bir sözü, bir din kural─▒n─▒ veya bir talimat─▒ mutlak olarak görmemizi istemiyor. Dikkatimiz sürekli olarak, iyili─čimiz için bize Sözü, kanunlar─▒ ve kurallar─▒ Veren’e çevrili olmal─▒d─▒r. O bugün de, bizi Ruh arac─▒l─▒─č─▒yla sevgisinde yönlendirmek isteyen Baba’m─▒zd─▒r. Onun Ruhu Kilise’de her zaman mevcuttur, ─░sa ile güven ili┼čkisi içerisinde ya┼čayanda daima canl─▒d─▒r.

 

13/6  PER┼×EMBE  Aziz Padova'l─▒ Antonius, rahip ve bilgin, †1231

2Kor 3,15 - 4,1.3-6; Mez 84; Mt 5,20-26 [II]

Ama ben size diyorum ki...  Mt 5,22

 

Bir rahibe, ─░sa’y─▒ memnun k─▒lmak için ne yapabilece─čimi sordu─čumda yirmi ya┼č─▒ndayd─▒m. Bana ┼čöyle cevap verdi: “Öncelikle annene ufak i┼člerinde yard─▒mc─▒ ol”. Çok sevindim çünkü o zamana kadar, gereksiz kurallar ve küçük sorunlar arkas─▒nda kaybolup yoruluyordum. Nihayet ─░sa’n─▒n ─▒┼č─▒─č─▒ alçakgönüllü ama güçlü bir ┼čekilde bana geliyordu: Baba’ya ve karde┼člere sevginin ─▒┼č─▒─č─▒. Bu ─▒┼č─▒kla bana sevinç de geliyordu!

 

14/6  CUMA 

Aziz Methodius, †847 - ─░stanbul

2Kor 4,7-15; Mez 115; Mt 5,27-32 [II]

Bo┼čanm─▒┼č bir kad─▒nla evlenen zina etmi┼č olur  Mt 5,32

 

Bugün, Allah’─▒n kutsamas─▒ ile ba┼člam─▒┼č olan pek çok evlili─čin bozuldu─čunu, hiçbir ┼čey yapamadan seyrediyoruz. E┼čler ve özellikle çocuklar─▒ için do─čan ac─▒y─▒ görüyoruz; bazen ya┼čamlar─▒ boyunca etkisini çekiyorlar, çünkü büyümelerine gerekli olan huzurda ya┼čayam─▒yorlar. Allah’─▒n bilgeli─či gerçekten sa─čduyuludur. ─░sa bize bunu öneriyor ve olaylar─▒n Allah’─▒n gözünde göründü─čü gibi söylemekten kaç─▒nm─▒yor.

 

15/6  CUMARTES─░ 

2Kor 5,14-21; Mez 102; Mt 5,33-37 [II]

Mesih ad─▒na yalvar─▒yoruz  2Kor 5,20

 

Havaride, Kilisenin her gerçek çoban─▒nda oldu─ču gibi ─░sa’n─▒n yüre─či at─▒yor. Gerçek sevgiden gelen alçakgönüllülükle Baba’n─▒n sevgisinden uzak olanlara diyor: ─░sa’n─▒n sana dokunmas─▒na, temizleyen ve kurtaran Kan─▒n─▒n seni kaplamas─▒na, seni ayd─▒nlatan sözünün ve huzur veren sevgisinin seni örtmesine izin ver. ─░sa’y─▒ kabul et, kendini Baba’n─▒n yüre─činde bulacaks─▒n!

 

16/6  PAZAR  KUTSAL ÜÇLÜ-B─░RL─░K BAYRAMI  C Y─▒l─▒

Özd 8,22-31; Mez 8; Rom 5,1-5; Yh 16,12-15 [Ö]

Baba’n─▒n nesi varsa benimdir  Yh 16,15

 

Allah’─▒m─▒za bakarken kar┼č─▒l─▒kl─▒ kendini sunmaktan ve sevmekten, kendi iyilik ve mutlulu─čundan gelen sevinçten ba┼čka ne görürüz? ─░sa, Baba’n─▒n çehresiyle bize göstermek için dünyaya gelmi┼č oldu─čun için te┼čekkürler. Kendini feda etmekle bizleri Ona götürdün ve sevgiyle donatt─▒n, te┼čekkürler.

 

17/6  PAZARTES─░  11° O.D.

Aziz Manuel, Sebel ve ─░smaele, ┼čehitler, †362 - Kadiköy

2Kor 6,1-10; Mez 97; Mt 5,38-42 [III]

Hiç kimsenin sürçmesine neden olmad─▒k  2Kor 6,3

 

Pavlus, Rabbin bir vekilinin ve evet, niye olmas─▒n, ─░sa’y─▒ seven ve Ona ait olmak isteyen her birimizin de nas─▒l olmam─▒z gerekti─čini söylüyor. Tembelli─či yenelim; bugünkü birinci okumada havarinin anlatt─▒─č─▒ niteliklerden en az birini kendimize uygulayal─▒m. Böylece gerçek bilgelikten bir ┼čeyler ö─črenece─čiz. O, Baba’n─▒n yüre─čine uygun ya┼čamam─▒z─▒ ve sevgide ‘uzman’ olmam─▒z─▒ sa─člayacak.

 

18/6  SALI 

Aziz Eterus, ┼čehit, †303 - ─░zmit

2Kor 8,1-9; Mez 145; Mt 5,43-48 [III]

Size zulmedenler için dua edin  Mt 5,44

 

Bunu hemen yapmak istiyorum, ─░sa! Bugün, sana iman etti─čim için kimse bana ac─▒ çektirmiyor. Ancak baz─▒lar─▒ Sözünü ya┼čamam─▒ zor k─▒l─▒yor, özellikle bar─▒┼č içerisinde olmam─▒ ve kendimi sevinç ve sevgi ile Baba’ya emanet etmemi zorla┼čt─▒r─▒yor. Her dönemde, Kiliseye zulmedenler var. Onu yarg─▒lam─▒yor, suçlam─▒yorum; belki de sana yakla┼čmam için senin bir arac─▒nd─▒r: onu da senin yüre─čine sevgiyle koyuyorum.

 

19/6  ÇAR┼×AMBA 

2Kor 9,6-11; Mez 111; Mt 6,1-6.16-18 [III]

Allah sevinçle vereni sever  2Kor 9,7

 

Rab için bir ┼čey yapmak istedi─čimizde, bunu, sevgisine te┼čekkür etmek için yap─▒yoruz, bu sebepten de sevinçle yap─▒yoruz. Yak─▒n veya uzak karde┼člerimize yapt─▒─č─▒m─▒z yard─▒m, ufak da olsa, Onun da yüre─čini sevindirecektir.

 

20/6  PER┼×EMBE 

Aziz Methodius episkopos, †303 - Likya

2Kor 11,1-11; Mez 110; Mt 6,7-15 [III]

Baba’n─▒z nelere gereksinmeniz oldu─čunu bilir  Mt 6,8

 

Klaris rahibelerinin bir manast─▒r─▒n─▒ ziyaret ettik. Kurucular─▒ Azize Klara’ya daha çok benzemek için para kullanmamaya karar vermi┼člerdi. Bu tecrübelerine ilk baharda ba┼člad─▒lar, birkaç gün için bahçelerindeki fidanlarla beslendiler, ama k─▒sa sürede yak─▒n ve uzak yerlerden o kadar çok yard─▒m, ba─č─▒┼č geldi ki kamyonetlerini doldurup fakirlerle payla┼čabildiler.

 

21/6  CUMA 

Aziz Aloisius Gonzaga, din adam─▒, †1591

2Kor 11,18.21-30; Mez 33; Mt 6,19-23 [III]

Zay─▒fl─▒─č─▒ma ili┼čkin konularla övünece─čim  2Kor 11,30

 

Pavlus’un, kendi söyledi─či gibi övünecek birçok ┼čeyi olabilirdi. O kendisini dinleyenler gibi Musevi idi; müjdeledi─či ─░ncil için çok ac─▒ çekti ve yoruldu… Ancak o sadece zay─▒fl─▒─č─▒yla övünüyor; evet, çünkü bunu ─░sa’ya emanet etti─čimizde ─░sa yan─▒m─▒za ‘çekiliyor’ ve ─░sa’n─▒n oldu─ču yerde de ya┼čam, kurtulu┼č vard─▒r!

 

22/6  CUMARTES─░ 

2Kor 12,1-10; Mez 33; Mt 6,24-34 [III]

Her günün derdi kendine yeter  Mt 6,34

 

Allah’─▒m─▒z─▒n en dikkatli, en dü┼čünceli babadan daha iyi oldu─čunu söyleyebiliriz! Fark─▒na vard─▒m ki ne zaman g─▒day─▒, k─▒yafeti veya kendim ya da bir ba┼čkas─▒ için zor bir durumu dü┼čünmem gerekiyor, O da benimle birlikte dü┼čünüyor ve benden önce olaya müdahale ediyor. Yava┼č yava┼č ve sevinçle art─▒k meraklanmamay─▒ ve sevgisine güvenmeyi ö─črenmekteyim.

 

23/6  PAZAR  EFKAR─░ST─░YA BAYRAMI  C Y─▒l─▒  [Ö]

Yar 14,18-20; Mez 109; 1Kor 11,23-26; Lk 9,11-17

─░sa... ┼čükretti  Lk 9,16

 

─░sa, ben de öyle yapaca─č─▒m; ya┼čam─▒m─▒n senin Hükümdarl─▒─č─▒na hizmet etmesi için çal─▒┼čaca─č─▒m. Sonra büyük ┼čeyleri, özel yerleri aramayaca─č─▒m; durumumda Baba’n─▒n bana verdikleriyle mutlu olaca─č─▒m ve bunlar için de takdisini isteyece─čim. Te┼čekkürler ─░sa, çünkü bir gün Baba’ya benim için, sevginin içimde olup büyümesi için Bedenini ve Kan─▒n─▒ sundun.

 

24/6  PAZARTES─░  AZ─░Z VAFT─░ZC─░ YAHYA'NIN DO─×UMU

Ye┼č 49,1-6; Mez 138; Hav 13,22-26; Lk 1,57-66.80 [Ö]

Ad─▒ Yahya’d─▒r  Lk 1,63

 

Yahya’n─▒n babas─▒ ve annesi al─▒┼č─▒lagelmemi┼č bir karar için hemfikirler: Çocuklar─▒n─▒n ad─▒ gelene─čin gerektirdi─či gibi bir akraban─▒n ad─▒ olmayacakt─▒r; yeni bir isim, ümit ta┼č─▒yan bir isim; Allah’─▒n verdi─či bir isim olacak. “Allah hat─▒rl─▒yor” anlam─▒n─▒ ta┼č─▒yan “Zekeriya” olmayacak, ama “Allah seviyor” anlam─▒n─▒ ta┼č─▒yan “Yahya” olarak ça─čr─▒lacakt─▒r. Onun ad─▒, dü┼čünebilecek en iyi haberin müjdeleyicisi olacak! Güveyin dostu Vaftizci Yahya, bizim için dua et.

 

25/6  SALI  12° O.D.

Azize Febronia, ┼čehit, †304 - Nusaybin

Yar 12,1-9; Mez 32; Mt 7, 6.12-14 [IV]

Dar kap─▒dan girin  Mt 7,13

 

Sabahlar─▒, dua için zaman─▒m olsun diye, alarm─▒m─▒ biraz erkene kuruyordum. Sabah olunca d─▒┼čar─▒s─▒n─▒n hala karanl─▒k oldu─čunu ve k─▒z karde┼čimin yan─▒mdaki yatakta huzurla uyudu─čunu görürdüm… Kalkmakta zorlan─▒yordum ama ─░sa beni mükafatland─▒rmay─▒ biliyordu; bana sevinç ve güç veriyordu ve tüm gün boyunca bana rehberlik ediyordu.

 

26/6  ÇAR┼×AMBA 

Aziz Vigilius, episkopos ve ┼čehit, 400 - Trento

Yar 15,1-12.17-18; Mez 104; Mt 7,15-20 (veya Yh 10,11-16) [IV]

Ba┼čka koyunlar─▒m var  Yh 10,16

 

Bugün Trento Kilisesi, koruyucusu Aziz Vigilius’u, çoban ve ┼čehit olarak kutluyor. Aziz Vigilius, o─čullar─▒n─▒n alçakgönüllü dualar─▒n─▒ kabul et. Rab ─░sa’dan, kurtulu┼č sevincini ve Baba’n─▒n sevgisini tan─▒mayanlar─▒ aramaya, onlara gitmeye seni iten Ruh’u onlara göndermesi için ┼čefaatte bulun.

 

27/6  PER┼×EMBE 

Yar 16,1-12.15-16; Mez 105; Mt 7,21-29 [IV]

Sözlerimi uygulayan, ak─▒ll─▒ adama benzer  Mt 7,24

 

Tam o anda, bir ki┼čiden sert bir cevap alm─▒┼čt─▒m; onun yan─▒nda ya┼čamal─▒yd─▒m, onunla Allah’─▒n Hükümdarl─▒─č─▒ için çal─▒┼čmal─▒yd─▒m… Gururum kendini göstermeye ba┼člarken Kutsal Ruh bana bir Söz verdi: “Ba─č─▒┼člamazsan─▒z, Baban─▒z da suçlar─▒n─▒z─▒ ba─č─▒┼člamaz”. Biraz zorla da olsa o karde┼čimle do─čal bir ┼čekilde konu┼čmaya ba┼člad─▒m; sonra yava┼č yava┼č aram─▒za büyük bir sevinç geldi.

 

28/6  CUMA ─░SA’NIN KUTSAL KALB─░ BAYRAMI  C Y─▒l─▒

Hez 34,11-16; Mez 22; Rom 5,5-11; Lk 15,3-7 [Ö]

Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü  Rom 5,8

 

Müslümanlar s─▒kça bana soruyorlar: “Niçin haç tak─▒yor ve haçlar─▒ seviyorsunuz? O utan─▒lacak bir i┼čaret de─čil mi?”. Beni sessizce dinliyorlar ve ben de ┼čöyle anlatmaya çal─▒┼č─▒yorum: “Benim için ve her Hristiyan için haç ┼ču demektir: “─░┼čte seni çok seven Biri var; o noktaya kadar seni seviyor”.

 

29/6  CUMARTES─░  AZ─░Z PETRUS VE PAVLUS BAYRAMI

Hav 12,1-11; Mez 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 [Ö]

Kilisemi bu kayan─▒n üzerine kuraca─č─▒m  Mt 16,18

 

─░sa, sevgin bir harika yaratt─▒: Kiliseni. Her insan onda Sözünü, aff─▒n─▒, Ekme─čini, ┼čeytandan korunmay─▒ ve rehberlik bulabilir. Bu arma─čanlar─▒, sana iman ederek Kutsal Ruh’un gücüyle hizmet eden insanlar arac─▒l─▒─č─▒yla ba─č─▒┼čl─▒yorsun. Azizler Petrus ve Pavlus, göksel alleluya ilahisini söyleyin ve bizim için daima dua edin!

 

30/6  PAZAR  13° O.D.  C Y─▒l─▒  [I]

1Kr 19,16.19-21; Mez 15; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62

─░sa kararl─▒ ad─▒mlarla Yeru┼čalim’e yöneldi  Lk 9,51

 

Sana adanm─▒┼č bu günde Rab ─░sa, Kilisen olarak toplan─▒p dua ediyoruz: Senin ard─▒ndan gitmekte, haç─▒m─▒za sar─▒lmakta, senle, kendini Baba’ya sunaca─č─▒n “Yeru┼čalim’e do─čru yürümekte”, bize kararl─▒l─▒k ver. Senin, Peygamberlerin, Havarilerin, ┼čehitlerin ve birçok karde┼čimizin örne─či bize destek ve cesaret veriyor, hayalk─▒r─▒kl─▒─č─▒na u─čramayaca─č─▒m─▒za dair bize güven veriyor çünkü sen Yeru┼čalim’de ölümü yendin!

 

In primo piano