ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani RO

01 set 2014
SEPTEMBRIE Calendar 2014

SEPTEMBRIE 2014

1/9 Luni

„Nici un profet nu este bine primit în locul său de baştină.” (Lc 4,24)
În casa mea, în ţara mea, unde toţi ştiu totul despre mine, vreau să mă consacru pentru a fi profet al tău: o prezenţă a ta! Voi arăta blândeţea ta, nu mândria mea, iubirea ta, nu egoismul meu… Vreau ca poporului meu să te dăruiesc numai pe tine; voi duce de bună voie crucea ta: poate cineva îşi va deschide inima faţă de bucuria ta, faţă de iubirea ta!

2/9 Marţi
„Ei erau uimiţi de învăţătura lui.” (Lc 4,32)
O uimire asemănătoare încerc şi eu, când aud un ucenic al lui Isus vorbind despre el: îmi dau seama că sunt cuvinte adevărate, care exprimă lucruri trăite. Această uimire devine încurajare pentru a căuta şi eu, în zilele mele, un raport viu cu Isus şi cu Tatăl: el îmi dă acea iubire care îmi umple viaţa.

3/9 Miercuri
„Noi suntem colaboratorii lui Dumnezeu.” (1Cor 3,9)
Citind această afirmaţie a sfântului Paul şi văzând atâtea scandaluri în Biserică, ajung să cred că, în timpurile sale, poate îndrumătorii comunităţilor creştine erau mai buni. Probabil nu este aşa. Sfântul Paul avea curajul de a afirma că este colaborator al lui Dumnezeu nu pentru că se considera demn de aşa ceva, ci pentru că era conştient că Dumnezeu se umilea să acţioneze prin el, sărac şi slab. Cum era atunci, aşa este şi astăzi!

4/9 Joi
„Dacă porunceşti tu, voi arunca din nou mrejele.” (Lc 5,3)
Bucuria lui Petru, care vedea că într-adevăr meritase osteneala de a asculta de acel cuvânt mai puţin competent şi nicidecum logic al lui Isus, am încercat-o şi eu. Poate şi în această zi Isus vrea să-mi dea ocazia de a-i acorda încredere pentru a-mi da seama apoi, încă o dată, de adevărul prezenţei sale vii pe parcursul zilelor mele!

5/9 Vineri
„Cel care mă judecă este Domnul.” (1Cor 4,4)
Dacă aş reuşi să-mi amintesc mai des acest adevăr, câte susceptibilităţi extreme, câte nervozităţi, câte ranchiuni care mă consumă în interior nu aş evita! Dacă n-aş da importanţă la ceea ce gândesc, judecă, spun colegii, vecinii şi rudele mele, pacea mea ar creşte şi astfel şi capacitatea mea de a continua să iubesc.

6/9 Sâmbătă
„Pentru ce faceţi ceea ce nu este îngăduit în zi de sâmbătă?” (Lc 6,2)
Există un mod simplu şi sigur pentru a cunoaşte voinţa de iubire a Tatălui, în care şi-a avut originea întregul Vechi Testament şi deci întreaga Lege: a trăi cu Isus, asemenea primilor săi ucenici.
El este lumina, adevărata înţelepciune, siguranţa! El există, este mereu cu noi!

7/9 Duminică
„Unde doi sau trei se adună în numele meu, acolo sunt eu.” (Mt 18,20)
Isus a promis că va fi prezent acolo. Acolo el va da lumină pentru hotărâri mari şi mici; acolo va trezi curaj pentru a ieşi din situaţii de ispită;
va şti să vindece răni vechi şi profunde;
va mângâia şi va şterge orice lacrimă;
va da odihnă şi putere pentru a continua să purtăm crucea cu el;
va prezenta Tatălui rugăciunea celor care îi aparţin;
va face să se audă glasul său care reînnoieşte viaţa…
Să nu rămâi singur: mergi şi tu acolo unde doi sau trei sunt adunaţi în numele său. Îl vei găsi pe Isus!

8/9 Luni
„Dumnezeu toate le îndreaptă spre binele celor care îl iubesc pe el.” (Rom 8,28)
Astăzi avem zi de sărbătoare în cinstea naşterii Mamei noastre.
Îţi mulţumim, Marie, pentru fiecare zi a vieţii tale pe acest pământ, pentru orice lacrimă a ta, pentru fiecare bucurie a ta, pentru fiecare oboseală a ta: era totul numai pentru Isus şi singur Tatăl a cunoscut-o cu adevărat! Dar câtă binecuvântare s-a revărsat şi pentru noi toţi!
Învaţă-ne să trăim şi să iubim asemenea ţie!

9/9 Marţi
„A petrecut toată noaptea în rugăciune.” (Lc 6,12)
Când reuşesc să sustrag un pic din timpul „meu” – cel pe care l-aş dedica odihnei sau vreunei activităţi care îmi place sau vreunei munci care mă captivează prea mult – pentru a sta cu Tatăl meu, doar pentru a mă lăsa iubit de el, văd că restul zilei mele dobândeşte multă pace, armonie, putere. Cu adevărat, timpul dedicat numai Domnului este cel mai preţios!

10/9 Miercuri
„Eşti căsătorit? Nu căuta să te desparţi.” (1Cor 7,27)
Legământul matrimonial este sfânt, iubit şi ocrotit de Dumnezeu. Dacă eşti căsătorit, să nu-ţi treacă prin minte să o părăseşti pe soţia ta, nici chiar pentru a te consacra lui Dumnezeu! Dacă cumva te consacri lui împreună cu ea: cădeţi de acord pentru a-i oferi lui viaţa voastră constând din atenţii unul faţă de altul. Şi Dumnezeu se va folosi de voi pentru a răspândi împărăţia sa.

11/9 Joi
„Rugaţi-vă pentru cei care vă fac rău.” (Lc 6,28)
A face acest lucru înseamnă deja a începe să-l învingem pe cel Rău care a reuşit să-l stăpânească pe cel care mi-a făcut rău. Chiar dacă în sufletul meu simt încă resentiment şi supărare pentru jignirea suferită, îi cer Domnului să intervină pentru a elibera acea persoană; încet, încet, va veni victoria: voi reuşi să mă gândesc la acel frate cu mila cu care Tatăl se gândeşte la el.

12/9 Vineri
„Toate acestea le fac pentru evanghelie.” (1Cor 9,23)
Evanghelia nu este pur şi simplu doar o carte: este revelarea şi dăruirea iubirii Tatălui, care umple de viaţă şi bucurie. Ce frumos este să putem face tot ceea ce facem ca un semn şi un instrument al acestei iubiri: fiecare act de iubire, fiecare oboseală, fiecare surâs, fiecare pas! Preasfântă Fecioară Marie, în ziua în care sărbătorim Numele tău, dă-ne binecuvântarea ta pentru ca viaţa noastră să devină „evanghelie”!

13/9 Sâmbătă
„De ce mă numiţi:”Doamne, Doamne”, dar nu faceţi ce vă spun?” (Lc 6,46)
Când căutăm să trăim, clipă de clipă, în ascultare faţă de Isus, îi oferim rugăciunea care îi place mai mult: apoi el însuşi se îngrijeşte de ceea ce ne stă la inimă; am văzut că este întocmai aşa şi nu numai o singură dată!

14/9 Duminică
„S-a umilit, făcându-se ascultător până la moarte.” (Fil 2,8)
Isuse, astăzi contemplu ascultarea ta, cel mai mare act al tău de iubire faţă de Tatăl: moartea ta pe cruce pentru noi! Îţi mulţumesc, Isuse. Primesc rodul iubirii tale: trăiesc şi eu ca fiu al Tatălui, învăţ de la tine să iubesc, să trăiesc, să mor!

15/9 Luni
„Femeie, iată-l pe fiul tău.” (In 19,26)
În momentul durerii sale şi al durerii tale, Marie, Fiul iubit îţi dădea alt fiu, o nouă datorie de iubire. Iubind, prin iubirea sa, aveai să-l regăseşti pe-al tău Isus, în inima ta!

16/9 Marţi
„Dintre darurile lui Dumnezeu străduiţi-vă să le obţineţi pe cele mai bune.” (1Cor 12,31)
Un călugăr sfânt se ruga astfel: „Doamne, revarsă darurile tale asupra Bisericii; pentru mine îţi cer numai o inimă umilă, care să ştie să se bucure văzând iubirea şi stima ta faţă de fratele meu!”

17/9 Miercuri
„Cea mai mare dintre toate acestea este dragostea.” (1Cor 13,13)
Creştinii din Corint, cărora sfântul Paul le adresează aceste cuvinte, erau atraşi de daruri spirituale frapante, cum ar fi vorbirea în limbi, săvârşirea minunilor… Darul cel mai mare al Duhului Sfânt, însă, acela de la care derivă şi de care depind celelalte, este dragostea: cine iartă, cine înţelege, cine suportă, este unit cu Dumnezeu, care este iubire. Nu poate exista dar mai mare şi durabil!

18/9 Joi
„Harul lui Dumnezeu care este în mine.” (1Cor 15,10)
Dacă întreţin şi menţin viu raportul cu Isus, dacă doresc şi mă străduiesc în aşa fel ca el să fie centrul şi călăuza vieţii mele, atunci, asemenea sfântului Paul, pot avea încredere că harul lui Dumnezeu este cu mine. Şi voi vedea şi eu opera sa în mine, în persoanele care mă înconjoară, în evenimente; voi vedea atâtea roade neaşteptate şi nesperate!

19/9 Vineri
„Cristos a înviat din morţi.” (1Cor 15,20)
Tu crezi, adică ai încredere în Biserică, în apostoli, în sfinţi; poate ai făcut experienţa, în viaţa ta, a Paştelui lui Isus, Mulţumeşte, adoră, oferă-te pentru lume, cu bucurie!

20/9 Sâmbătă
„Sămânţa pe care o semeni nu poate da viaţă dacă nu a murit mai întâi.” (1Cor 15,36)
În sămânţa care moare, dând viaţă la atâtea seminţe, Tatăl Creatorul şi Isus Mântuitorul ne dau un exemplu foarte frumos. În cazul trupului nostru muritor, lucrurile vor sta astfel: se va descompune pentru a învia glorios şi nemuritor. Aşa este astăzi şi aşa este mereu: dacă las să moară eul meu trupesc, poate trăi în mine Isus.

21/9 Duminică
„Ceea ce va fi drept vă voi da.” (Mt 20,4)
Nimeni nu ştie mai bine decât Tatăl ceea ce este drept; noi suntem cei care, calculând în mod egoist, îl judecăm nedrept chiar şi pe el! Drept este tot ceea ce Tatăl doreşte pentru noi: mai presus de toate, el doreşte să ne dăruiască iubirea sa. Acel dinar, pentru care el s-a înţeles cu primii lucrători şi pe care îl va da şi ultimilor, este tocmai iubirea sa: el nu poate să înceteze de a o da!

22/9 Luni
„Este prietenul celor drepţi.” (Prov 3,32)
În ochii Tatălui, drept este cel care trăieşte conform cu iubirea sa, atât în viaţa personală, cât şi în raporturile cu ceilalţi. Şi celui care împărtăşeşte dorinţele şi planurile sale el îi dăruieşte prietenia sa, apropierea sa, experienţa intimităţii şi a fidelităţii sale.

23/9 Marţi
„Cel care pătrunde inimile este Domnul.” (Prov 21,2)
Ce vei căuta în inima mea, Doamne, tu care eşti Tată, tu care eşti numai iubire? Voi sta sărman în faţa ta, care preferi să te împărtăşeşti celor mici!

24/9 Miercuri
„El este un scut pentru cei care-şi caută adăpost în el.” (Prov 30,5)
Ai văzut până acum un copil adormit pe spatele tatălui sau la pieptul mamei? Poţi învăţa de la el să te refugiezi în Tatăl!

25/9 Joi
„Toate sunt deşertăciune.” (Qoh 1,2)
Într-adevăr, Isuse, nimic nu are valoare fără tine! Cu tine însă, chiar şi cel mai mic gest, chiar şi sentimentul cel mai ascuns, dobândeşte o valoare de veşnicie.
Pentru tine, Isuse, întind lucrurile la soare şi apoi le strâng…
Pentru tine, Isuse, exprim acest surâs…
Pentru tine, Isuse, …
În mâinile tale este viaţa mea: şi cuvântul psalmului exprimă pacea mea.

26/9 Vineri
„Toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut sunt bune la timpul lor.” (Qoh 3,11)
Ei da, într-o zi vom înţelege cu totul măreţia şi frumuseţea planului Tatălui ceresc privind universul, istoria şi cu privire la fiecare dintre noi! În aşteptarea vederii tuturor realităţilor cu ochii săi, putem deja trăi cu încredere chiar şi momentele de întunecime, distanţele obositoare ale drumului nostru, ceasurile de suferinţă, siguri de iubirea şi de înţelepciunea sa: încă de acum el ne vede şi ne tratează ca fiii săi!

27/9 Sâmbătă
„Fii cu inima veselă cât eşti tânăr.” (Qoh 11,9)
„Isuse, păzitor al tinereţii mele!”: Aşa cântă o veche rugăciune ortodoxă.
Isuse, numai cu tine în inimă un tânăr poate să cunoască adevărata bucurie! Numai cu tine în inimă omul găseşte sens şi plinătate, ocrotire şi lumină, în orice timp al vieţii sale!

28/9 Duminică
„Vameşii şi desfrânatele vor merge înaintea voastră.” (Mt 21,31)
Îţi mulţumesc, Isuse, pentru că eşti aşa de bun! Îmi fac curaj şi eu şi vin la tine: am şi eu atâtea păcate, atâta incapacitate de a iubi… Poate nimeni nu le vede, tu da! Vreau să mă las iubit şi corectat de tine, prin prietenii tăi, în Biserica ta.
Făcând paşi pe calea iubirii şi a umilinţei, mă voi bucura şi eu, deja aici pe pământ, de îmbrăţişarea Tatălui, voi intra în împărăţia sa!

29/9 Luni
„Vei vedea lucruri şi mai mari.” (In 1,50)
Şi pe noi, deja aici pe pământ, Domnul Isus vrea să ne facă părtaşi de viziunea cerului. Dacă ne unim cu el, împlinindu-i poruncile, îi vom cunoaşte pe marii săi îngeri: Mihail, care ne apără în luptă, Rafael, care ne însoţeşte pe drum, Gabriel, care ne anunţă voinţa Tatălui!

30/9 Marţi
„S-a întors şi i-a dojenit cu asprime.” (Lc 9,55)
Acei ucenici îi cereau lui Isus să se manifeste cu putere, ba chiar prin violenţă: „Doamne, vrei să cerem să cadă foc din cer ca să-i distrugă?” Dar nu aceasta este metoda lui Isus. Pentru a ne atrage pe toţi la sine, el a murit pe cruce.
Îţi mulţumim, Isuse!

In primo piano