ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani RO

Octombrie 2014
Octombrie Calendar 2013

OCTOMBRIE

1/10 Miercuri
„Tu du-te şi vesteşte împărăţia lui Dumnezeu.” (Lc 9,60)
Astăzi o amintim pe sfânta Tereza a Pruncului Isus, patroana misiunilor. Trăind în tăcerea mănăstirii sale, ea a extins influenţa rugăciunii şi a iubirii sale faţă de Domnul la toate misiunile Bisericii. Dorinţa ei cea mai mare era ca toţi să-l cunoască pe Isus: pentru aceasta oferea greutăţile vieţii de comunitate şi apoi suferinţele dureroasei boli care a lovit-o. Asemenea ei şi eu pot să colaborez la vestirea împărăţiei lui Dumnezeu.

2/10 Joi
„Eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe cale.” (Ex 23,20)
Îi mulţumim astăzi Tatălui pentru iubirea pe care o are faţă de noi. Acest lucru este concretizat de prezenţa unui înger alături de fiecare dintre noi. În el pot să am încredere, pentru a-i cere fie ocrotirea, fie inspiraţiile bune. El nu se va lăsa aşteptat!

3/10 Vineri
„Îmi pun mâna la gură.” (Iob 40,4)
Este răspunsul lui Iob către Dumnezeu, care i-a atras atenţia că el nu este în stare să se ia la întrecere cu dânsul. El nu a condus niciodată istoria oamenilor, nici nu ar şti să o facă. Poate omul să creadă că este mai înţelept decât Dumnezeu pentru a-l putea învăţa ceva? Poate sta doar tăcut şi să caute să înveţe şi mai ales să mulţumească!

4/10 Sâmbătă
„Luaţi jugul meu asupra voastră.” (Mt 11,29)
Astăzi vedem cum poate fi trăită această invitaţie a lui Isus. Într-adevăr, viaţa lui Francisc din Assisi, din momentul convertirii sale, este o continuă căutare de a colabora cu Domnul pentru împărăţia sa. El se dedică ascultării fiecărui cuvânt al evangheliei, când îi este deschisă la întâmplare de către preot după Liturghie. Jugul său va fi în fiecare zi cuvântul lui Isus, şi nimic altceva.

5/10 Duminică
„Iar via o va da în arendă altor viticultori.” (Mt 21,41)
Răspund bine cărturarii cărora Isus le-a spus parabola: stăpânul viei va schimba arendaşii. Astfel Dumnezeu va încredinţa împărăţia sa aceluia la care nimeni nu s-ar aştepta. Pescarii şi păcătoşii vor fi cei care o vor călăuzi şi răspândi în lume. Să căutăm a-l primi pe Isus cu adevărat, altfel şi nouă ne va fi luată bucuria de a fi slujitorii săi.

6/10 Luni
„Învăţătorule, ce trebuie să fac ca să dobândesc viaţa veşnică?” (Lc 10,25)
Învăţătorul Legii îl întreabă pe Isus. Viaţa veşnică pe care acesta o aşteaptă este cea de dincolo, dar Isus răspunde în aşa fel încât viaţa lui Dumnezeu în noi să înceapă deja aici. Iubirea deplină şi gratuită, aceea care îl iubeşte pe Dumnezeu dăruindu-se fiilor săi, fraţii noştri, această iubire ne face să începem imediat viaţa veşnică, aceea prin care Dumnezeu ne iubeşte şi se arată milostiv.

7/10 Marţi
„Marta, Marta, pentru multe te zbaţi şi te frămânţi.” (Lc 10,41)
Isus, fiind primit cu generozitate de surorile din Betania, ştie să-i răspundă Martei cu claritate. Ea este preocupată cu lucrurile care trebuiau făcute şi uită să iubească. Îi vorbeşte, într-adevăr, parcă în mod arogant lui Isus, judecând-o pe sora sa. Este mai atentă la felurile de mâncare ce trebuiau servite decât la persoanele cărora vrea să le facă bine. Orice slujire trebuie să fie precedată de o ascultare atentă pentru a şti ce vrea Domnul de la noi.

8/10 Miercuri
„Doamne, învaţă-ne să ne rugăm.” (Lc 11,1)
Ucenicul a văzut că Isus stătea singur şi prelungea rugăciunea. Şi-a dat astfel seama că acel mod de a se ruga era diferit de a-l său. Acum învăţătorul răspunde cererii învăţându-i rugăciunea „Tatăl nostru”, adică spunând că pentru a te ruga trebuie să-l întâlneşti pe Dumnezeu, să priveşti inima sa de Tată, să te oferi lui, să te uneşti cu milostivirea sa.

9/10 Joi
„Cereţi şi vi se va da.” (Lc 11,9)
Dacă Isus nu ne-ar fi dat această poruncă, nu am îndrăzni să ne prezentăm Tatălui să-i cerem ceva. Suntem păcătoşi, neascultători, iubim lucrurile noastre în loc de cele ale lui: cum putem crede că poate să ne asculte? Acum da, pot să-i spun: Vin la tine, Tată, cu încredere, ascultând de Isus, Fiul tău! Mă vei asculta cu siguranţă!

10/10 Vineri
„Cel drept va trăi din credinţă.” (Gal 3,11)
Sfântul Paul cunoaşte această propoziţie a profetului Habacuc şi o repetă. Chiar şi acela care este mereu ascultător faţă de Dumnezeu, cel drept, şi el se bucură de viaţă datorită credinţei sale şi nu datorită faptelor sale drepte. Credinţa, adică a te încredinţa în orice moment lui Dumnezeu, este mântuirea noastră. În orice moment şi pentru orice lucru caut să ascult de el, încredinţându-mă în ajutorul său.

11/10 Sâmbătă
„Fericiţi mai curând sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu.” (Lc 11,28)
Ascultarea cuvântului este izvor de pace şi de bucurie. Ascultarea cuvântului ne purifică de vicii, ne face înţelepţi şi ne întăreşte, făcându-ne liberi de influenţa discursurilor frivole şi a modelor zadarnice. Ascultarea cuvântului lui Dumnezeu ne face să trăim în teama sa sfântă şi ne face vrednici de încredere în ochii tuturor, mai ales a celor care suferă.

12/10 Duminică
„Mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi.” (Mt 22,14)
Şi Dumnezeu are dezamăgirile sale. Cei pe care i-a ales nu îl consideră vrednic de atenţie. Trebuie să se adreseze străinilor pentru a face sărbătoare Fiului său în ziua nunţii, adică în ziua în care acesta îşi dăruieşte iubirea sa pentru toţi. Dar şi printre străini există unul care refuză să îmbrace haina sa: este acela care consideră ca un drept al său a fi în Biserică, în loc să primească în dar şi cu umilinţă harul comuniunii cu toţi fiii lui Dumnezeu.

13/10 Luni
„Cristos ne-a eliberat, ca să fim cu adevărat liberi.” (Gal 5,1)
Sfântul Paul scrie creştinilor din Galaţia, regiunea centrală din Turcia de astăzi, ca să nu se lase influenţaţi de acei evrei care au crezut în Isus, dar voiau să impună tuturor regulile minuţioase ale obiceiurilor lor: reguli alimentare şi de purificare. Isus este cel care ne mântuieşte: noi credem în el şi ne bucurăm de el, singurul mântuitor! Libertatea pe care el ne face să o trăim este minunată!

14/10 Marţi
„Un fariseu l-a rugat să ia masa la el.” (Lc 11,37)
Isus mănâncă de bună voie cu păcătoşii, care au nevoie de el ca şi bolnavii de medic, dar acceptă şi invitaţia fariseului. Şi el, într-adevăr, are nevoie de un mântuitor, chiar dacă crede că este împăcat cu Dumnezeu pentru că face purificările rituale şi nu pentru că îl primeşte pe Isus, Fiul trimis de Dumnezeu şi pentru el.

15/10 Miercuri
„Dacă trăim în Duh, în Duh să şi umblăm.” (Gal 5,25)
Trăim din Duh, adică în comuniune cu Isus şi cu Tatăl. Acest lucru ne cere să fim coerenţi: vom evita violenţa verbală şi sentimentală, imoralităţile sexuale, neînfrânările lăcomiei, în folosirea televizorului şi a internetului vom fi hotărâţi să evităm tot ceea ce dăunează credinţei noastre şi să alegem ceea ce o ajută. Vom face loc în noi bunătăţii, milostivirii, curăţiei, răbdării şi vom face totul pentru a fi credincioşi şi a domina impulsurile noastre interioare şi exterioare.

16/10 Joi
„Le voi trimite profeţi şi apostoli, iar ei îi vor ucide.” (Lc 11,49)
Refuzul faţă de invitaţii săi nu-l împiedică pe Dumnezeu de a continua să dea poporului său semnele prezenţei sale iubitoare. Pentru noi trebuie să fie imbold spre a veghea, a ne decide să ascultăm mereu îndemnurile sale, chiar şi atunci când cer convertire.

17/10 Vineri
„Voi aţi primit pecetea Duhului.” (Ef 1,13)
Îţi mulţumim, Părinte, pentru darul Duhului Sfânt! În noi, el este participare la viaţa ta, la bucuria ta, la iubirea ta, la fidelitatea ta. Duhul tău în noi este siguranţa că suntem ai tăi, iubiţi de tine şi purtători ai iubirii tale pentru lume.

18/10 Sâmbătă
„Mergeţi! Iată, eu vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor.” (Lc 10,3)
Evanghelistul Luca, pe care îl amintim astăzi, ne ajută să fim hotărâţi pentru Isus. Această hotărâre nu ne face să fim prezumţioşi, ci umili şi simpli, blânzi şi răbdători, chiar şi atunci când ne confruntăm cu derâderea din cauza credinţei noastre şi ura din cauza alegerilor noastre. Mieii nu se revoltă niciodată: se încred în păstorul lor.

19/10 Duminică
„Învăţătorule, ştim că spui adevărul şi că-i înveţi pe oameni adevărata cale a lui Dumnezeu.” (Mt 22,16)
Farizeii şi irodienii vorbesc cu viclenie, cu intenţia de a-l face pe Isus să se pronunţe cu privire la o problemă politică. Isus se declară de partea omului, care este cu adevărat liber când îi aparţine cu totul lui Dumnezeu.

20/10 Luni
„Pe noi, care eram morţi din cauza păcatelor noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Cristos.” (Ef 2,5)
Îţi mulţumim, Părinte, pentru iubirea ta, care depăşeşte orice aşteptare şi orice dorinţă! Noi eram într-adevăr fără viaţă, fără bucurie, fără speranţă: dându-ni-l pe Isus, ne-ai redat totul! Cu el în inimă şi cu el printre noi suntem vii, capabili de comuniune reciprocă, plini de bucurie şi de viaţă nouă! Îţi mulţumim, Tată!

21/10 Marţi
„Pe această temelie orice construcţie se înalţă în bună rânduială, ca să ajungă un lăcaş sfânt în Domnul.” (Ef 2,21)
Sfântul Paul vorbeşte despre Biserică, fiind comunitatea celor credincioşi. În ea, dacă este bazată pe Isus, există ordine şi pace. Fiecare are locul său, diferit de cel al altora, fiecare îi slujeşte pe fraţi cu propriile calităţi înnăscute şi propriile carisme, fiecare acceptă slujirea celui care îl slujeşte pe Domnul. Dacă apar gelozii şi invidii, Biserica devine o gloată.
Este necesar ca fiecare să fie bine fixat în inima umilă a lui Isus.

22/10 Miercuri
„Păgânii sunt împreună moştenitori cu noi; ei alcătuiesc un singur trup cu noi.” (Ef 3,6)
Neamurile sunt popoarele păgâne, obişnuite să slujească diferiţi idoli, adică cele mai diferite vicii ale omului. Isus a venit şi pentru ei, pentru a-i salva din dezordinile lor: lăsaţi în voia lor, s-ar fi ruinat. Primindu-l pe Isus, nici ei nu sunt diferiţi de evreii care l-au primit şi îl slujesc.
Cei care îl au pe Isus în inima lor sunt cu toţii egali!

23/10 Joi
„Să vă sprijine cu puterea duhului său, pentru a întări omul duhovnicesc din voi.” (Ef 3,16)
Dă-mi şi mie aceasta, Doamne Isuse! Dacă omul meu interior este puternic, nu mă mai las speriat de ceea ce gândesc alţii despre mine, nu mă las oprit de micile dificultăţi; ingratitudinile nu mă vor mai frâna, când decid să mă dăruiesc ţie pentru a-i iubi pe fraţi.

24/10 Vineri
„Şi de ce nu judecaţi voi înşivă ceea ce este drept?” (Lc 12,57)
Adesea ne încredem în judecata altora, a persoanelor pe care le considerăm învăţate şi înţelepte. Astfel ucenicii riscau să se încreadă în părerile cărturarilor şi fariseilor. Duhul Sfânt nu este legat de o anumită categorie de persoane. Trebuie să te încrezi în el, mai ales când este vorba de a primi sau a refuza sfaturile lui Isus însuşi!

25/10 Sâmbătă
„Să creştem în toate, până vom ajunge la Cristos.” (Ef 4,15)
Noi creştem în vârstă şi, atât timp cât suntem tineri, şi în statură. Dorinţa multora este să crească în stimă din partea altora sau în bogăţie. Sfântul Paul ne îndeamnă să creştem în toate, dar tinzând spre el, adică spre tot ceea ce ne uneşte cu Isus. El este ţinta şi desăvârşirea oricărei acţiuni a noastre şi a întregii noastre vieţi, chiar şi a inteligenţei noastre. Astăzi voi căuta să rămân în orice moment unit cu el.

26/10 Duminică
„Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Mt 22,39)
Ce înseamnă a iubi? Este un cuvânt imposibil de tradus: înseamnă a fi atenţi faţă de cineva, a-l asculta, a-i acorda încrederea, a primi un serviciu al său, a-i acorda timp şi a ne osteni dacă are nevoie, a-i surâde, a-i răspunde şi apoi multe altele. De aceea, a-l iubi pe aproapele este posibil numai dacă inima noastră îi aparţine cu totul lui Dumnezeu!

27/10 Luni
„Străduiţi-vă să deveniţi asemenea lui Dumnezeu.” (Ef 5,1)
Acest îndemn este mai curând riscant. Într-adevăr, şi Adam voia să fie imitatorul lui Dumnezeu şi a căzut în mândrie: el credea că Dumnezeu ar fi acela care poate face ceea ce vrea. Creştinii ştiu că Dumnezeu este iubire şi de aceea sfântul Paul nu se teme să le spună: imitaţi-l! A-l imita pe Dumnezeu Tatăl înseamnă a trăi iubirea şi milostivirea, fidelitatea şi bunătatea. Nu este pericolul de a deveni mândri!

28/10 Marţi
„Din el ieşea o putere care-i vindeca pe toţi.” (Lc 6,19)
Doamne Isuse, prezenţa ta este prezenţa lui Dumnezeu, a cărui iubire însănătoşeşte toate bolile omului! Din tine emană toată splendoarea vieţii Tatălui. De tine suntem vindecaţi şi noi. Apostolii tăi sunt martori şi garanţi ai faptului că tu eşti pentru noi viaţă şi mântuire. Cinstindu-i, te binecuvântăm pe tine care ni-i dai şi ca sprijin sigur al Bisericii tale.

29/10 Miercuri
„Ascultaţi împlinind voinţa lui Dumnezeu din toată inima.” (Ef 6,6)
Ascultarea este un mod sigur pentru a participa la viaţa lui Isus, cel ascultător! El a practicat iubirea sa ascultând de Tatăl şi astfel Tatăl a putut să se încreadă în el şi să-i încredinţeze orice putere în cer şi pe pământ. Noi ascultăm de Dumnezeu ascultând de Isus şi de Isus ascultând de păstorii săi. Şi în familie poţi să asculţi, de soţ (soţie), de părinţi, de cel care are vreo răspundere. Orice ascultare este binecuvântare!

30/10 Joi
„Ţineţi totdeauna în mână scutul credinţei.” (Ef 6,16)
Credinţa înseamnă a te încrede în Dumnezeu, cu siguranţă şi cu bucurie. Această încredere este un scut, adică o apărare de diferitele ispite care vor să ne facă să cădem în mândrie.

31/10 Vineri
„Mă rog ca iubirea voastră să crească din ce în ce mai mult în adevărata cunoaştere.” (Fil 1,9)
Apostolului îi stă la inimă gândul ca toţi creştinii să trăiască în dragoste. Dragostea, adică iubirea slujitoare şi gratuită, nu trebuie să fie o satisfacere a dorinţelor oricărei persoane care cere, ci o împlinire a voinţei Tatălui. Adevărata dragoste, aşadar, are nevoie de lumină, de înţelepciune, de claritate: nu ajunge să dai, dar să dai ceea ce, într-adevăr, foloseşte şi la creşterea spirituală a fratelui nevoiaş.

In primo piano