ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani RO

noiembrie 2011
noiembrie Calendar 2011

1/11

Marţi din săptămâna a 31-a de peste an

Ap 7,2-4.9-14; Ps 23; 1In 3,1-3; Mt 5,1-12a

„Fericiţi cei care plâng, căci ei vor fi mângâiaţi” (Mt 5,4)

De când Isus a venit în lume nu ne mai putem pierde curajul. În momentele dificile şi de suferinţă putem fi siguri că prin el acele situaţii se vor schimba în ocazie de mângâiere şi bucurie. De aceea nu vom lăsa să ni se ia credinţa care ne asigură că Isus este cu noi. Lui îi arătăm rănile noastre: el va realiza lucrarea sa.

Astăzi îi contemplăm în slavă pe acei fraţi ai noştri care au parcurs deja acest drum şi au ajuns în bucuria eternă: şi ei ne însoţesc!

2/11

Miercuri din săptămâna a 31-a de peste an

Iob 19,1.23-27a; Ps 26; Rom 5,5-11; In 6,37-40

„Pe cel care vine la mine nu-l voi izgoni afară” (In 6,37)

Este frumos să auzim că Isus nu judecă viaţa noastră trecută, dar primeşte voinţa noastră de a ne converti şi de a-i aparţine lui.

Ne va face să intrăm astfel în comuniunea care există între el şi Tatăl; nu există nimic mai frumos şi mai de dorit!

Îţi mulţumim, Isuse!

3/11

Joi din săptămâna a 31-a de peste an

Rom 14,7-12; Ps 26; Lc 15,1-10

„Aşa va fi bucurie şi în cer pentru un păcătos care se converteşte” (Lc 15,7)

Tată bun, care m-ai iubit atât de mult, doresc să fiu astăzi motiv de bucurie pentru tine şi pentru toţi, schimbând acele acţiuni, atitudini, cuvinte care te ofensează sau te dezonorează şi care-l lezează pe cel care este lângă mine.

Ajută-mă tu, ai milă de mine!

4/11

Vineri din săptămâna a 31-a de peste an

1In 3,13-16; Ps 22; In 10,11-16

„Fiii acestei lumi sunt mai înţelepţi între ei decât fiii luminii” (Lc 16,8)

„Fiii acestei lumi” ştiu ce să facă pentru a găsi „prieteni” pentru momentul nevoii!

Isus vrea să ne îndemne să fim şi noi atenţi în a ne face „prieteni” care pot să vorbească bine despre noi în momentul dării de seamă finale. Şi cum să facem? Să împărţim bunurile noastre cu cei săraci, prietenii lui Dumnezeu! Astăzi Biserica ne arată mulţi dintre aceştia!

5/11

Sâmbătă din săptămâna a 31-a de peste an

Rom 16,3-9.16.22-27; Ps 144; Lc 16,9-15

„Dumnezeu cunoaşte inimile voastre” (Lc 16,15)

Acest gând, că suntem cunoscuţi în interior, poate trezi pace sau nelinişte, după cum suntem în iubire, chiar dacă nelipsită de suferinţă, sau în păcat.

În orice caz este o dovadă a faptului că suntem iubiţi! Îţi mulţumim, Părinte bun!

6/11

+ DUMINICA a 32-a de peste an

Înţ 6,13-17; Ps 62; 1Tes 4,13-17; Mt 25,1-13

„Iată, vine mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!” (Mt 25,6)

La acest anunţ a avut loc o despărţire: fecioarele având candelele aprinse au intrat împreună cu mirele, celelalte au rămas afară...

Duhule Sfinte, te rugăm, rămâi cu noi, întotdeauna: Isus, venind, să vadă flacăra iubirii tale în inima noastră şi să ne poată recunoaşte ai săi!

7/11

Luni din săptămâna a 32-a de peste an

Înţ 1,1-7; Ps 138; Lc 17,1-6

„Fiţi atenţi la voi înşivă!” (Lc 17,3)

Astăzi Isus ne îndeamnă să veghem asupra noastră înşine pentru a nu da scandal nimănui, pentru a nu împiedica credinţa aproapelui nostru în el.

Isuse, ajută-ne să trăim în iubirea ta, în umilinţa şi blândeţea ta!

8/11

Marţi din săptămâna a 32-a de peste an

Înţ 2,23-3,9; Ps 33; Lc 17,7-10

„Suntem nişte servitori nevrednici” (Lc 17,10)

Când reuşim să facem bine ceva, este uşor să ne complăcem şi să ne mândrim în inima noastră: suntem satisfăcuţi de a fi făcut ceva frumos.

Isus ne invită să privim spre el, să fim mulţumiţi de a putea sluji un Stăpân atât de mare, care nu ar avea nici o nevoie de noi!

El este moştenirea noastră şi nu se va lăsa învins în generozitate.

9/11

Miercuri din săptămâna a 32-a de peste an

Ez 47,1-9.12 (1Cor 3,9b-11.16-17); Ps 45; In 2,13-22

„Râvna casei tale mă consumă” (In 2,17)

Fiecare biserică, după exemplul primei bazilici dedicate Mântuitorului, este semn al lui Isus, noul templu care-i primeşte în el pe toţi oamenii pentru a-i face să guste afecţiunea şi plinătatea de viaţă a Tatălui.

Isuse, vreau să contribui şi eu, pentru ca biserica în care tu mă aduni împreună cu fraţii mei, pentru a mă uni cu tine, să fie frumoasă, parfumată de flori, de rugăciune, de caritate fraternă.

10/11

Joi din săptămâna a 32-a de peste an

2Cor 5,14-20; Ps 109; Mt 16,13-19

„Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru” (Lc 17,21)

Fariseii, şi întreg poporul lui Israel, şi în timpul lui Isus aşteptau venirea împărăţiei lui Dumnezeu, dar o aşteptau ca pe o împărăţie din această lume. Isus încearcă să le deschidă ochii: unde este el, Isus, acolo este prezentă împărăţia lui Dumnezeu; acolo se poate trăi cu iubire, în bucurie şi în pace: acolo domneşte Tatăl.

11/11

Vineri din săptămâna a 32-a de peste an

Is 61,1-3a; Ps 111; Mt 25,31-40

„Cine va căuta să-şi salveze viaţa o va pierde” (Lc 17,33)

Noi toţi avem dorinţa de a ne salva viaţa, de a trăi în siguranţa unei fericiri care nu apune. „Problema” vieţii noastre veşnice este importantă: nu se poate merge înainte fără a ne gândi sau bazându-se pe convingeri inventate de oameni, sau puţin credibile. Numai Isus ne poate arăta calea de urmat. El este Adevărul.

12/11

Sâmbătă din săptămâna a 32-a de peste an

Ef 4,1-7.11-13; Ps 1; In 17,20-26

„Fiul Omului, când va veni, va găsi el credinţă pe pământ?” (Lc 18,8)

Cu toţii cunoaştem cum în ţările altă dată bogate în credinţă creştină acum nu a mai rămas nici o urmă de credinţă. Aceasta ne face să reflectăm şi să ne rugăm.

Isuse, în faţa acestei realităţi, cu ajutorul tău, vreau să fac tot ce-mi stă în putinţă; vreau să-ţi spun, şi să-ţi demonstrez prin fapte, că există credinţă pe pământ: eu cred în tine!

13/11

+ DUMINICA a 33-a de peste an

Prov 31,10-13.19-20.30-31; Ps 127; 1Tes 5,1-6; Mt 25,14-30

„Ai folosit bine puţinul care ţi-a fost încredinţat, mult îţi voi încredinţa de acum” (Mt 25,21)

Tatăl, care ne-a creat, ştie că suntem mici şi că viaţa noastră este făcută din lucruri mici: trezirea de dimineaţă, îmbrăcarea, îndreptarea inimii spre el, plecarea la muncă, îngrijirea de cei dragi, întâlnirea cu colegii... Prin fiecare dintre aceste mici lucruri, şi chiar prin fiecare gând sau cuvânt, putem să-i arătăm Tatălui iubirea noastră: noi îi dăm viaţa noastră, mică, iar el o revarsă tot mai mult în noi pe a sa, minunată, făcută din iubire, bucurie, pace.

14/11

Luni din săptămâna a 33-a de peste an

1Mac 1,11-16.43-45. 57-60.65-67; Ps 118; Lc 18,35-43

„A început să vadă preamărind pe Dumnezeu” (Lc 18,43)

Isus, fiul Dumnezeului celui adevărat şi viu, vindecă inima mea şi mintea mea pentru ca să vadă iubirea ta şi, cu bucurie şi recunoştinţă, să poată să înceapă a te urma, lăudându-l pe acela care te-a trimis pentru a-l mântui pe orice om.

15/11

Marţi din săptămâna a 33-a de peste an

2Mac 6,18-31; Ps 3; Lc 19,1-10

„Dorea nespus de mult să-l vadă pe Isus” (Lc 19,3)

Şi Isus a răspuns dorinţei sărmanului Zaheu – sărman, în ciuda bogăţiei sale, deoarece era emarginat de către toţi din cauza păcatelor sale: nedreptăţi, lăcomie, înşelăciuni - , şi a poposit în casa sa!

Iată, Zaheu a văzut cine era Isus! Iubirea sa i-a schimbat inima şi viaţa.

16/11

Miercuri din săptămâna a 33-a de peste an

2Mac 7,1.20-31; Ps 16; Lc 19,11-28

„Investiţi-i în negustorie până la întoarcerea mea” (Lc 19,13)

Isus este la Zaheu şi peste puţin va urca la Ierusalim pentru a încheia „călătoria” sa. Murind pe cruce va trece din această lume la Tatăl. El a împrăştiat din belşug sămânţa cuvântului său şi a iubirii sale. Când va reveni glorios, va găsi fructificat ceea ce a dărui la ai săi? El le va cere cont şi va şti să-l răsplătească pe cel care se va fi angajat pentru el.

17/11

Joi din săptămâna a 33-a de peste an

1In 3,14-18; Ps 33; Lc 6,27-38

„De ai fi cunoscut şi tu în această zi, ceea ce îţi aduce pacea” (Lc 19,42)

Isus binecuvântat! Tu eşti „cel care duce spre pace”. Nu pot trăi în pace şi aduce pacea fără a te primi pe tine şi voinţa ta în inima mea şi în viaţa de toate zilele.

18/11

Vineri din săptămâna a 33-a de peste an

1Mac 4,36-37.52-59; Ps 1Cr 29,10-12; Lc 19,45-48

„Astăzi a intrat mântuirea în această casă” (Lc 19,9)

A săvârşi un gest de generozitate faţă de tine, Isuse, după ce te-am ascultat cu urechile şi cu inima, este un act de iubire faţă de mine însumi, este un act de iubire faţă de toţi... Iar mântuirea intră, intră în mine şi acolo unde eu trăiesc!

19/11

Sâmbătă din săptămâna a 33-a de peste an

1Mac 6,1-13; Ps 9; Lc 20,27-40

„Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii” (Lc 20,38)

Isus îi mustră pe saducei pentru că cunosc Scriptura şi puterea lui Dumnezeu.

Cine nu se lasă călăuzit de Duhul Sfânt pentru a citi Scriptura, se înşală cu privire la ea şi nu primeşte viaţa veşnică; celui care îl invocă şi se încrede în el, darul vieţii veşnice nu-i va lipsi niciodată.

20/11

+ CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI

Ez 34,11-12.15-17; Ps 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

„Înaintea lui vor fi adunate toate popoarele” (Mt 25,32)

Isuse, sunt mulţumit de gândul că va veni ziua în care toţi vor vedea Adevărul şi nu vor mai putea să nege suveranitatea ta. Atunci oricine te va fi primit ca Rege al vieţii proprii va intra în împărăţia ta de pace şi de iubire.

21/11

Luni din săptămâna a 34-a de peste an

Zah 2,10-13; Ps 44; Mc 3,31-35

„A văzut şi o văduvă săracă punând două monede mici” (Lc 21,2)

Isus îi priveşte pe cei care îndeplinesc porunca de a da de pomană: este atent nu la valoare, dar la semnificaţia darului celui care oferă. Îţi mulţumesc, Isuse, pentru privirea ta care ştie să vadă inima şi să răsplătească pe măsură. Îţi mulţumesc pentru preţuirea văduve sărace care a ştiut să se încredinţeze cu totul Tatălui şi a demonstrat-o prin darul său.

Astăzi o cinstim şi pe Sfânta Fecioară Maria care a realizat gestul acestei văduve încă de mică.

22/11

Marţi din săptămâna a 34-a de peste an

Os 2,14.15b.19-20; Ps 150; Mt 25,1-13

„Fiţi atenţi să nu fiţi duşi în eroare” (Lc 21,8)

Isus este cel care ne adresează astăzi acest îndemn! Cum vom proceda pentru a asculta de el? Să ne îndreptăm privirea spre el, păstrând în inimă învăţăturile sale, rămânând uniţi cu episcopul nostru, cu cei care-l reprezintă şi cu fraţii în credinţă: vom fi feriţi de orice înşelăciune.

Duhule Sfinte, ajută-ne!

23/11

Miercuri din săptămâna a 34-a de peste an

Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Ps Dan 3,62-67; Lc 21,12-19

„Veţi fi duşmăniţi de toţi din cauza numelui meu” (Lc 21,17)

Altă dată mă miram văzând că, deşi având iubire faţă de o anumită persoană şi căutând în orice fel să o ajut, primeam din partea ei cuvinte şi gesturi negative... Acum nu mă mai mir: dimpotrivă, îi mulţumesc lui Isus, care mă ţine unit cu el, chiar şi atunci când este persecutat.

24/11

Joi din săptămâna a 34-a de peste an

Înţ 3,1-9; Ps 125; Mt 10,17-22

„El l-a salvat pe Daniel din ghearele leilor” (Dan 6,28)

Daniel a fost perseverent în rugăciune cu toate că i-a fost interzis de către oameni perverşi. Fiind aruncat din acest motiv în groapa leilor a fost eliberat de Domnul, care l-a inspirat apoi pe rege să îndrepte întregul său popor spre credinţa în adevăratul Dumnezeu, acela la care se ruga Daniel.

În momentul încercării, o Duhule Sfinte, fă-ne şi pe noi tari în credinţa în Isus!

25/11

Vineri din săptămâna a 34-a de peste an

Dan 7,2-14; Ps Dan 3,75-81; Lc 21,29-33

„Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece” (Lc 21,33)

Toate promisiunile Domnului s-au adeverit, iar aceasta este în curs. El este fidel, cuvintele sale sunt iubire de tată faţă de noi.

Îţi mulţumim, Isuse, că te putem asculta, putem primi viaţă, pace, siguranţă, iubire din partea cuvintelor tale primite în inima noastră.

26/11

Sâmbătă din săptămâna a 34-a de peste an

Dan 7,15-27; Ps Dan 3,82-87; Lc 21,34-36

„Fiţi atenţi, să nu se moleşească inimile voastre” (Lc 21,34)

Doamne Isuse, am nevoie de acest avertisment al tău! Într-adevăr, cât de uşor mă comport ca un nechibzuit, irosindu-mi viaţa prin lucruri nefolositoare sau de-a dreptul dăunătoare! Îţi mulţumesc pentru faptul că îmi aminteşti că mă aştepţi în cer, unde îmi pregăteşti un loc minunat aproape de tine!

27/11

+ DUMINICA 1 din Advent

Is 63,16b-17;64,1.3b-8; Ps 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37

„Ceea ce vă zic vouă, o spun tuturor: vegheaţi!” (Mc 13,37)

În scurtul fragment al evangheliei de astăzi, Isus ne repetă de nu mai puţin de trei ori acest îndemn: „Vegheaţi!”.

Este o invitaţie repetată, insistentă: este vorba, într-adevăr, de veşnicia noastră: despre fericirea sau pierderea noastră veşnică. Cuvântul lui Dumnezeu este adevăr pentru toţi, nu numai pentru cei care cred!

28/11

Luni din săptămâna 1 din Advent

Is 2,1-5 (Is 4,2-6); Ps 121; Mt 8,5-11

„Veniţi să umblăm în lumina Domnului” (Is 2,5)

„Veniţi să umblăm în lumina Domnului!”: este îndemnul profetului Isaia de a trăi orice zi a acestui Advent în lumina cuvântului Tatălui. Nu lumina plăcută şi înşelătoare a patimilor ne va călăuzi în acţiunile noastre, dar raportul nostru de iubire ascultătoare faţă de Tatăl, faţă de cel care ne iubeşte.

29/11

Marţi din săptămâna 1 din Advent

Is 11,1-10; Ps 71; Lc 10,21-24

„Te slăvesc pe tine, Părinte” (Lc 10,21)

Isus este plin de bucurie şi îl laudă pe Tatăl pentru modul său de a lucra: el revelează celor mici misterele sale!

Să ne facem aşadar „mici” în acest timp al Adventului, câte un pic în fiecare zi, devenind umili în faţa Tatălui şi a fraţilor, atenţi şi ascultători faţă de cuvântul lor...

Iar Tatăl ni-l va putea dărui încă pe Isus, misterul iubirii sale!

30/11

Miercuri din săptămâna 1 din Advent

Rom 10,9-18; Ps 18; Mt 4,18-22

„Tot cel care crede în el nu va fi dat de ruşine” (Rom 10,11)

Astăzi celebrăm sărbătoarea unui apostol: Andrei.

Îi mulţumim pentru că prin cuvânt şi prin dăruirea vieţii sale ne-ai încredinţat vestea că Isus este Mântuitorul nostru.

Noi am crezut şi putem da mărturie că nu am fost dezamăgiţi niciodată de Isus: l-am invocat, iar el ne-a mântuit; l-am căutat, iar el s-a apropiat şi ne-a întărit!

Să ne rugăm pentru Biserica Ortodoxă care îl cinsteşte pe sfântul Andrei ca patron principal al său!

In primo piano