ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani RO

01 mag 2014
MAI Calendar 2014

MAI 2014

1/5 Joi
„Cine crede în Fiul are viaţa veşnică.” (In 3,36)
Îţi mulţumim, Părinte sfânt şi bun, pentru că ni l-ai dat pe Fiul tău Isus! El s-a oferit să sufere şi să moară pentru a dărui mântuirea, pacea şi o viaţă nouă celor care îl primesc şi cred în el.

2/5 Vineri
„Adunaţi firimiturile ce au rămas, ca nimic să nu se piardă.” (In 6,12)
După ce a potolit foamea unei mari mulţimi cu pâinile şi peştii, Isus dă această poruncă. Din cele rămase adună douăsprezece coşuri, câte unul pentru fiecare apostol; aceasta înseamnă că el oferă viaţa din belşug şi, pe lângă aceasta, că pâinea sa se poate găsi şi la apostoli. Îţi mulţumim, Isuse!

3/5 Sâmbătă
„Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.” (In 14,6)
Acest răspuns dat de tine lui Toma este preţios şi pentru mine, Doamne Isuse. Îţi mulţumesc, pentru că în tine găsesc calea sigură şi unică pentru a sosi la Tatăl; în tine pot să văd deja faţa sa şi de la tine primesc toată iubirea sa, care îmi dă viaţă!

4/5 Duminică
„Rămâi cu noi, că se lasă seara.” (Lc 24,29)
Aceste cuvinte au devenit acum rugăciunea noastră frecventă: Rămâi cu noi! Este invitaţia celor doi ucenici care nu ştiau încă cine era tovarăşul lor de drum. Acum, când noi îl cunoaştem, ar trebui să-i spunem: Isuse, venim cu tine, nu te mai lăsăm!

5/5 Luni
„Ce trebuie să facem ca să săvârşim lucrările lui Dumnezeu?” (In 6,28)
La această întrebare Isus răspunde: Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, ca să credeţi în acela pe care l-a trimis el. Crezând în Isus, ascultând de el cu iubire, noi facem ceea ce este plăcut Tatălui, ca adevăraţi fii ai săi.

6/5 Marţi
„Doamne Isuse, primeşte duhul meu!” (Fap 7,59)
Sfântul Ştefan, primul martir al Bisericii, după ce l-a iubit atât de mult pe Isus, era plin de Duhul Sfânt. Asemenea lui Isus răstignit pe cruce, el se roagă pentru ucigaşii săi şi îşi încredinţează sufletul în mâinile sale.
Îţi mulţumim, Isuse, pentru mărturia acestui mare prieten al tău!

7/5 Miercuri
„Eu sunt pâinea vieţii.” (In 6,35)
Îţi mulţumesc, Isuse, pentru că ni te dăruieşti în cuvântul tău, în sfânta Euharistie, în fraţii care te iubesc, în Duhul Sfânt care ne ocroteşte… Tu eşti acela care satură inima noastră însetată de iubire şi de desăvârşire!

8/5 Joi
„Îşi va lua haina de lucru şi îi va servi”. (Lc 12,37)
Isus ne-a încredinţat o comoară pe care să o păstrăm şi să o fructificăm: credinţa în el! Când o exercităm cu iubire şi perseverenţă, îi dăm slavă: atunci primim pace şi bucurie, iar el poate să ne servească la masa sa!
O Duhule Sfinte, mă încred în ajutorul tău!

9/5 Vineri
„Saule, Saule, pentru ce mă prigoneşti?” (Fap 9,4)
Din aceste cuvinte, adresate de Isus lui Saul, apare clar că orice lucru pe care îl facem celui care crede în Isus este ca şi cum l-am face lui Isus însuşi. Dă-ne, Doamne, Duhul tău de iubire pentru a te cinsti pe tine şi pe Tatăl, iubind Biserica. În sărăcie şi în slăbiciune, ea te reprezintă şi-ţi aparţine pentru întotdeauna!

10/5 Sâmbătă
„Tu ai cuvintele vieţii veşnice.” (In 6,68)
Cuvântul tău, Isuse, îmi dă pace, siguranţă; mă face să trăiesc, purificând şi reînnoind inima mea şi îmi dă bucurie când îl trăiesc. Îţi mulţumesc, Isuse, pentru că pot să stau cu tine!

11/5 Duminică
„El cheamă pe nume fiecare din oile sale.” (In 10,3)
Păstorul cel bun nu vede oile sale cu ochi de comerciant. Păstorul nostru, Domnul Isus, ne priveşte cu defectele şi calităţile noastre, pentru a aprecia şi folosi capacităţile noastre, pentru a corecta şi a umple golul deficienţelor noastre. Noi ne bucurăm de el şi ne punem la dispoziţia sa, spunând: iată-mă!

12/5 Luni
„Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale.” (In 10,11)
Îţi mulţumesc, Isuse, bunule păstor, care ţi-ai jertfit viaţa şi pentru mine, pentru a mă salva din mâna duşmanului!
Ajută-mă să trăiesc în duhul tău de caritate!

13/5 Marţi
„Dacă tu eşti Mesia, spune-ne-o pe faţă!” (In 10,24)
Este o cerere lipsită de iubire adresată lui Isus de către conducători; felul său de a acţiona era deja un răspuns clar, dar ei nu voiau să-l admită. O Duhule Sfinte, dă-ne umilinţă şi o inimă curată pentru a-l iubi pe Isus!
Marie, mama lui Isus, care ai voit să apari copiilor de la Fatima, roagă-te pentru noi!

14/5 Miercuri
„Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi.” (In 15,16)
Suntem creştini nu din întâmplare, ci pentru că tu, Isuse, ne-ai chemat, prin darul Botezului, pentru a colabora cu tine în împărăţia ta de iubire.
Îţi mulţumim pentru că ne-ai ales.
Sfinte Matia, roagă-te pentru noi ca să răspundem în mod conştiincios acestui mare dar!

15/5 Joi
„Nu este sluga mai mare decât stăpânul său.” (In 13,16)
După ce ai spălat picioarele apostolilor tăi, Isuse, le adresezi aceste cuvinte, pentru ca şi ei să urmeze exemplul tău de slujire şi să se iubească unul pe altul. Ajută-ne şi pe noi, creştinii, să ne însuşim stilul tău de viaţă umilă şi blândă, plină de iubire curată. Îţi mulţumim!

16/5 Vineri
„Dacă-mi slujeşte cineva, să mă urmeze.” (In 12,26)
Pentru a-l sluji cu adevărat pe Isus şi a nu risca să slujim pe cineva sau altceva, este necesar să-l urmăm: să păşim în spatele lui, să străbatem aceeaşi cale, să călcăm pe urmele lui. Pentru a face aceasta este necesar să încercăm să nu-l pierdem din vedere, să nu ne îndepărtăm de el, să-i stăm aproape; este necesar să ţinem privirea aţintită asupra lui. Astăzi, adunarea euharistică ne va ajuta tocmai în acest scop.

17/5 Sâmbătă
„Te-am pus ca lumină a neamurilor.” (Fap 13,47)
Sfântul Paul primeşte acest cuvânt al Scripturii ca voinţă a lui Dumnezeu, pentru propria viaţă. De aceea, atunci când evreii refuză vestirea evangheliei, el se adresează păgânilor. Duhul Sfânt ne face şi pe noi atenţi spre a împlini întotdeauna voinţa lui Dumnezeu!

18/5 Duminică
„Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.” (In 14,6)
Isuse, te-ai revelat ca singurul mântuitor adevărat: tu eşti viaţa care ne duce la Dumnezeu făcându-ne să evităm căi greşite şi deci oboseli inutile; tu eşti adevărul, care umple de semnificaţie existenţa noastră şi orice suferinţă a noastră; tu eşti viaţa, care ne scoate din întuneric şi frig care fac drumurile şi casele noastre să semene cu un mormânt.
Îţi mulţumim, Doamne Isuse!

19/5 Luni
„Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu.” (In 14,23)
Îţi mulţumesc, Isuse! Uneori mă simt rece, lipsit de orice sentiment bun; uneori mă aflu în întuneric şi în tăcere interioară… Îmi amintesc atunci de aceste cuvinte ale tale: caut să trăiesc după învăţăturile tale şi găsesc pace, regăsesc căldura comuniunii cu tine şi cu Tatăl meu!

20/5 Marţi
„Pace vă las vouă; pacea mea o dau vouă.” (In 14,27)
Prin aceste cuvinte Isus le dă ucenicilor săi tot ceea ce îl bucură şi tot ceea ce are: Duhul său, deplina sa încredere în Tatăl şi, când nu va mai fi în mod fizic cu ei, prezenţa sa spirituală.
Îţi mulţumesc, Isuse, deoarece te dăruieşti celor care te iubesc!

21/5 Miercuri
„Fără mine nimic nu puteţi face.” (In 15,5)
Ce vrei să ne spui, Doamne Isuse? Poate faptul că fără tine nu facem nimic bun, nu suntem în stare să avem o inimă simplă, pură şi fraternă, capabilă de a-i iubi pe toţi: fără tine nu reuşim să ducem pe nimeni la Tatăl! Isuse, ne încredem în tine, ţine-ne uniţi cu tine! Îţi mulţumim!

22/5 Joi
„Rămâneţi în dragostea mea.” (In 15,9)
Îţi mulţumim, Isuse: tu continui să ne iubeşti în multe moduri, te dăruieşti nouă şi ne îndemni să ne lăsăm iubiţi de tine, ascultând întocmai de cuvintele tale: cine le trăieşte, într-adevăr, devine mare în ochii lui Dumnezeu! Îţi mulţumim pentru că ne dai tăria de a le pune în practică şi ne ajuţi să ne dăruim, asemenea ţie!

23/5 Vineri
„Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unii pe alţii.” (In 15,17)
Isuse, îţi mulţumesc pentru acest cuvânt al tău! Tu vrei ca noi, creştinii, să fim în lume semn viu al iubirii tale, al prezenţei tale printre noi şi în noi, pentru ca toţi să poată crede în tine.

24/5 Sâmbătă
„Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte.” (In 15,19)
Aceia care îl urmează pe Isus în mod fidel, trăind cuvântul său, sunt văzuţi ca o dojană de către cei care, dimpotrivă, urmează propriile instincte, modele lumii, egoismul. De aceea, aceştia li se opun sau îi persecută pe credincioşii care nu-şi ascund propria credinţă.
Vino, Duhule Sfinte, dă-ne fidelitate şi perseverenţă!

25/5 Duminică
„Cine mă iubeşte pe mine va fi iubit de Tatăl meu.” (In 14,21)
Isuse, prin această promisiune ne umpli de speranţă şi de încredere! Desigur, Isuse, te iubesc! Nu reuşesc să o fac în mod desăvârşit, dar mă străduiesc în fiecare zi. Cad adesea în păcat, dar mă ridic şi reîncep din nou. Promisiunea ta este prea frumoasă: nu renunţ la ea!

26/5 Luni
„Şi voi veţi da mărturie pentru că de la început sunteţi cu mine.” (In 15,27)
Isuse, cine stă cu tine, unit cu tine, îl primeşte pe Duhul Sfânt: acesta dă tărie şi lumină pentru a fi martori ai tăi, ai iubirii tale, ai speranţei şi ai bucuriei tale. Îţi mulţumesc!

27/5 Marţi
„Ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc?” (Fap 16,30)
Gardianului care a pus această întrebare, Paul şi Sila, aflaţi în închisoare, îi răspund: „Crede în Domnul Isus şi te vei mântui tu şi casa ta”. Îţi mulţumim, Doamne Isuse, Mântuitorul nostru, pentru toţi aceia care te vestesc!

28/5 Miercuri
„Tot ce are Tatăl este al meu.” (In 16,15)
Aceste cuvinte dau bucurie, lumină şi tărie pentru a trăi asemenea lui Isus. Astfel primii creştini puneau în comun bunurile lor, materiale şi spirituale.
Duhule Sfinte, ajută-ne să le urmăm exemplul!

29/5 Joi
„Când l-au văzut, s-au aruncat la pământ”. (Mt 28,17)
Apostolii recunosc că Isus înviat este vrednic de adoraţie, pentru că viaţa sa este viaţă divină. ªi imediat au dovada acestui lucru, când îl văd urcând acolo unde era mai înainte. Acum el este aşezat la dreapta Tatălui, adică se bucură de autoritatea iubirii lui Dumnezeu.
Ne judecă el, care a murit pentru a ne mântui: ne va primi, pentru că îl slujim.

30/5 Vineri
„Nu te teme, continuă să vorbeşti şi nu tăcea.” (Fap. 18,9)
Domnul îl încurajează pe sfântul Paul, împiedicat în vestirea evangheliei. Şi noi, când voim să trăim în fidelitate faţă de cuvântul lui Dumnezeu, putem întâlni obstacole.
Isuse, ne încredem în tine pentru a le putea depăşi şi a-ţi fi fideli!

31/5 Sâmbătă
„Fiţi primitori.” (Rom 12,13)
Trăind acest cuvânt al lui Dumnezeu, ne vom putea găsi în situaţia de a-l primi pe Domnul, asemenea Elisabetei, când a primit-o pe Maria, şi asemenea lui Abraham, când i-a primit pe cei trei călători.
O Duhule Sfinte, dă-ne lumină şi forţă pentru a-i primi cu generozitate pe fraţi şi pe nevoiaşi!

In primo piano