ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani RO

01 mag 2023
MAI Calendar 2023

MAI 2023

1/5

„De aceea mă iubește Tatăl, pentru că îmi dau viața.” (In 10,17)

Astăzi ne amintim de Sfântul Iosif ca de un muncitor. Iubit de Tatăl, l-a ascultat, punându-se la dispoziția lui Isus pentru a-i fi tată. Împreună cu Maria, soția sa, l-a educat în credință, dar și în muncă asiduă. El însuși și-a trăit munca din iubire pentru Dumnezeu și ca un serviciu pentru familia sa. El este un exemplu și un stimulent pentru fiecare muncitor.

2/5

„Faptele pe care le fac în numele Tatălui meu, acestea dau mărturie despre mine.” (In 10,25)

Prin aceste cuvinte, Isus răspunde cu bunătate adversarilor săi, căutând să le deschidă inimile către adevăr.

Îți mulțumesc, Isuse, pentru privirea ta milostivă asupra fiecărui om pe care vrei să-l salvezi de sub puterea diavolului.

3/5

„Cuvintele pe care vi le spun nu le spun de la mine.” (In 14,10)

Isus îi răspunde lui Filip care i-a cerut: „Arată-ni-l pe Tatăl!” El îi spune: „Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl”, pentru că el face și spune tot ceea ce vede că face Tatăl și aude că spune. Astfel, noi, contemplându-l pe Isus, îl vedem pe Tatăl din ceruri și, ascultându-l, trăim ca niște copii ai lui Dumnezeu.

Sfinților apostoli Filip și Iacob, rugați-vă ca și noi să primim aceeași ascultare!

4/5

„Cine îl primește pe cel pe care îl voi trimite, pe mine mă primește.” (In 13,20)

Și astăzi Isus își trimite discipolii în lume pentru a dărui iubirea sa, anunțând evanghelia și celebrând sacramentele. Cine îi primește pe apostoli îl primește cu adevărat pe Isus, care se dăruiește prin ei.

5/5

„Mă duc să vă pregătesc un loc.” (In 14,2)

Îți mulțumim, Isuse, pentru că ne pregătești „un loc” lângă tine și lângă Tatăl, care ne așteaptă din veșnicie. Tu ni-l pregătești, atribuindu-ne chiar acum, în fiecare zi, „un loc”, o slujire de iubire în Biserica ta.

6/5

„Orice veți cere în numele meu, voi face.” (In 14,13)

De multe ori am văzut că aceste cuvinte ale lui Isus s-au adeverit. El ne cere să fim uniți și să cerem de la Tatăl lucruri care îi sunt plăcute, astfel încât rugăciunea noastră să fie ascultată.

Îți mulțumim, Isuse!

7/5

„Dacă m-ați cunoscut pe mine, îl cunoașteți și pe Tatăl meu.” (In 14,7)

Binecuvântat este cel care crede în tine, Isuse! Cel care te acceptă în viață prin cuvântul tău și prin sfintele sacramente primite în Biserica ta vine la Tatăl; viața lui devine senină, plină de pace și de recunoștință pentru veșnicie.

8/5

„Și cine este aproapele meu?” (Lc 10,29)

Pentru mine, fiecare om este aproapele meu, deoarece fiecare om este iubit de Dumnezeu. Fiecare om! Nu numai cel plin de bunătate, ci și cel rănit de ghearele Celui Rău, plin de ură și răspândind moarte. Da, și pentru acel om, care este aproapele meu, Isus și-a vărsat sângele; mă voi îngriji de el, voi vărsa peste el „vinul și uleiul” rugăciunii, ca să se întoarcă de la calea sa și să se vindece. Fericitul Ieremia, pe care îl sărbătorim astăzi, a slujit în tăcere, dar ecoul muncii sale ne însoțește și astăzi.

Îți mulțumim, Doamne, pentru exemplul fratelui nostru Ieremia Valahul!

9/5

„Pace vă las vouă, pacea mea v-o dau vouă.” (In 14,27)

Acea pace pe care ai dăruit-o alor tăi în cel mai greu moment pentru ei – erai pe punctul de a-i părăsi – și în cel mai întunecat timp din istoria omenirii, când aceasta își ucidea Creatorul, vrei să ne-o dăruiești și nouă, discipolii tăi de astăzi. O vom păstra, Isuse, pentru a fi adevărații tăi mărturisitori.

10/5

„În aceasta a fost glorificat Tatăl meu, ca să fiți discipolii mei.” (In 15,8)

Imitându-l pe Isus, având o inimă primitoare și milostivă, vom fi adevărații săi discipoli, îl vom cinsti pe Tatăl și îi vom da slavă lui, care vrea să-i salveze de rău pe toți oamenii, fiii săi.

11/5

„Dacă păziți poruncile mele, rămâneți în iubirea mea.” (In 15,10)

Îți mulțumim, Isuse, pentru că ne susții cu poruncile tale, care nu sunt decât un dar al iubirii. Tu ne înveți să iertăm și să ne dăruim viața; ne înveți acest lucru prin exemplul tău și al sfinților tăi. Iar cu Duhul tău ne dai ajutorul concret pentru a rămâne în iubirea ta.

12/5

„Aceasta este porunca mea: să vă iubiți unii pe alții!” (In 15,12)

Când trăiesc aceste cuvinte ale lui Isus, căutând să iubesc ca el și să mă las iubit, să fiu ascultător față de frații și surorile mele, atunci am pace și bucurie în inimă. Devin și eu misionarul și mărturisitorul lui, iar lumea se mai vindecă puțin.

13/5

„Dacă lumea vă urăște, să știți că pe mine m-a urât înainte de voi!” (In 15,18)

Noi, prietenii lui Isus, nu ne mirăm când suntem respinși și urâți chiar și de unele dintre rudele noastre. Cei care iubesc lumea și bogățiile nu sunt în stare să-l primească pe Isus, sărac și umil... Dar el este puternic, atât de puternic încât ne comunică bucuria sa de a-i iubi și binecuvânta chiar și pe cei care ne persecută!

14/5

„Nu vă voi lăsa orfani.” (In 14,18)

De ce noi, creștinii, chiar și în cele mai dificile momente, cel puțin în adâncul inimii noastre, avem bucurie? Pentru că Domnul nostru Isus își ține promisiunea: continuă să sufle asupra noastră Duhul său, care ne este părinte, consolator, apărător, dătător de viață...

15/5

„V-am spus toate acestea pentru ca... să vă aduceți aminte.” (In 16,4)

Câte cuvinte de viață, câte exemple sfinte ne-ai oferit, Isuse! La începutul fiecărei zile, să ne rugăm din toată inima Duhului Sfânt ca, în diferitele situații în care ne aflăm, să ni le amintească. Ele ne vor da lumină, putere și mângâiere.

16/5

„Dacă-mi slujește cineva, Tatăl meu îl va cinsti.” (In 12,26)

Ce promisiune minunată! Însuși Dumnezeu Tatăl îl cinstește pe acela care îl slujește pe Fiul său Isus! De aceea, și noi îl cinstim pe cel care l-a slujit pe Isus, regretând totodată că sunt creștini care nu fac acest lucru. Astăzi îl venerăm pe Fericitul Vladimir Ghika, care a slujit Biserica, suferind chinuri și moarte pentru credința sa. Îl cinstim gata fiind să slujim Biserica și să suferim martiriul pentru Domnul.

17/5

„Duhul adevărului vă va călăuzi în tot adevărul.” (In 16,13)

Astăzi, Isus ne dă această veste bună. Duhul Sfânt este deja în noi, cei botezați, cufundați în viața Fiului și a Tatălui. El ne conduce la Isus, pentru a-l sluji și pentru a primi iubirea sa în fiecare clipă, mai ales atunci când participăm la Euharistie și îi mărturisim păcatele comise. Pentru a ne conduce la Isus, Duhul Sfânt se folosește de toți cei care îl ascultă.

18/5

„Cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, pe muntele hotărât lor de Isus.” (Mt 28,16)

Și au văzut pe acel munte gloria Învățătorului lor. De câte ori nu ne-a fost dat, și mie, și ție, să gustăm prezența sa, să contemplăm gloria sa pe muntele indicat, în locul ascultării concrete față de Tatăl? Isuse, după ce te-ai înălțat la ceruri, tu ai rămas cu adevărat mereu cu cei care trăiesc cuvântul tău! Te adorăm!

19/5

„Acum și voi sunteți triști, dar vă voi vedea din nou…” (In 16,22)

Isuse, chiar dacă ai putut, tu nu ai vrut să îndepărtezi din viața noastră momentele de durere, în care fața ta rămâne parcă ascunsă de noi. Însă tu ne inviți să le trăim cu încredere. Te vom revedea, iar suferința noastră, oferită Tatălui, va da roade de convertire în Biserică și în lume.

20/5

„Ați crezut că eu am ieșit de la Dumnezeu.” (In 16,27)

Apostolii erau oameni simpli din popor, dar au început să-și întemeieze viața pe Isus, maestrul lor, deoarece au crezut că acesta a venit din cer, de la Dumnezeu. Aceasta l-a îmbucurat pe Tatăl și a atras iubirea lui asupra lor.

Vino, Duhule Sfânt, umple lumea și fiecare inimă cu darul credinței în Isus, iar pământul va deveni un paradis!

21/5

„Mă rog pentru ei.” (In 17,9)

Ascultăm astăzi un fragment din rugăciunea pe care Isus a adresat-o Tatălui înainte de pătimirea sa.

Îți mulțumim, Doamne Isuse, că mijlocești încă pentru noi, Biserica ta, ca să putem primi darul Duhului tău Sfânt!

Vom fi astfel capabili să îndeplinim misiunea pe care ne-ai încredințat-o: să facem cunoscut numele tău, al Tatălui și al Sfântului Duh înaintea oamenilor, astfel încât oamenii să se convertească la tine!

22/5

„Eu am învins lumea!” (In 16,33)

Uniți cu tine, Isuse, prin mila ta, putem și noi să învingem lumea, care în multe feluri vrea să ne influențeze. Cuvântul tău ne luminează și ne apără de orice înșelăciune, iar Duhul tău de sfințenie, care nu depinde de pământ, ne întărește.

Sfântă Rita, tu cea îndrăgostită de Isus, roagă-te pentru noi!

23/5

„Eu mă rog pentru ei. Nu mă rog pentru lume.” (In 17,9)

Isus își ia rămas bun de la apostoli și se roagă pentru ei. El le cere să devină una cu Tatăl său, să accepte gândurile și planul său de mântuire pentru omenire. Pentru cei care l-au acceptat, poate cere, dar pentru „lume”, căreia cuvintele lui îi dau bătăi de cap și le respinge, nu se poate „ruga”.

Îți mulțumesc, Isuse, pentru darul de a fi unit cu frații, pentru ca lumea să creadă și să cunoască marea ta iubire.

24/5

„Vin la tine și spun acestea în lume ca să aibă bucuria mea deplină în ei.” (In 17,13)

Isus se roagă Tatălui pentru toți discipolii săi. El se roagă pentru ca ei să fie o singură inimă, să poată experimenta iubirea lui, care nu se compară cu nimic și este sursa adevăratei bucurii, care durează pentru totdeauna. Discipolii vor fi astfel un ajutor și o atracție pentru ceilalți în a-l cunoaște pe Isus și pe cel care l-a trimis.

25/5

„Eu le-am revelat numele tău.” (In 17,26)

În timpul Cinei de Taină, Isus se roagă. Îl cheamă pe Tatăl cel drept, pentru că el este întotdeauna Tată și oferă adevărata hrană copiilor săi. De fapt, înmulțind pâinile, Isus a privit spre el pentru a face acest semn. Și în fața mormântului lui Lazăr, privind iarăși în sus, a spus: „Știam că mă vei asculta”. Îți mulțumesc, Isuse, pentru că m-ai făcut să-l cunosc pe Tatăl mai presus de toate prin viața ta.

26/5

„Urmează-mă!” (In 21,19)

Petru primise deja această invitație în timp ce își arunca mrejele în lac, împreună cu Andrei, fratele său. Acum, înviat, reînnoiește invitația. Îl întreabă de trei ori dacă îl iubește cu o iubire exclusivă, așa cum îl iubește pe Dumnezeu, și îi amintește că asta va însemna să fie mereu în spatele lui. El va putea în acest fel să conducă Biserica după planurile sale. Pentru Petru, acest lucru va însemna adesea „a muri”. Îți mulțumesc, Isuse, pentru invitația pe care ai adresat-o apostolului. Împreună cu el, te voi urma și eu.

27/5

„Noi știm că mărturia lui este adevărată.” (In 21,24)

Apostolul Ioan este cel care dă mărturie despre întâlnirea lui Isus cu Petru, căruia i-a încredințat credincioșii așa cum i se încredințează unui păstor oile. Când îl ascultăm pe episcopul nostru, primim mărturia unui apostol, care ne face să-l cunoaștem pe Isus, să-l iubim și să-l slujim.

28/5

„Primiți-l pe Duhul Sfânt!” (In 20,22)

Isus înviat, după ce le-a împărtășit apostolilor pacea sa, a suflat Duhul său asupra lor, dăruindu-le viața sa.

Îți mulțumim, Isuse, că l-ai trimis și asupra noastră în această mare sărbătoare. Îți mulțumim pentru acest dar pe care ni-l acorzi atunci când stăm în fața ta și te adorăm. Îți mulțumim pentru că, prin Duhul tău, ne dai posibilitatea de a ierta păcatele și de a fi mărturisitori ai milostivirii.

29/5

„Femeie, iată fiul tău” (In 19,26)

O contemplăm pe Maria în misterul suferinței sale multiforme. Sub cruce ea aude voința lui Isus, care îi încredințează o nouă slujire în împărăția lui Dumnezeu. Va continua să fie mamă, să iubească asemenea unei mame pe ucenicul Fiului său. În timp ce ea suferă cel mai mult, primește misiunea sa definitivă. De acum înainte va fi mamă pentru totdeauna, mamă a oricărui membru al Bisericii, mamă a întregii Biserici, mamă înlăuntrul Bisericii. Mulțumim, Marie, că ai acceptat să ne iubești ca mamă!

30/5

„Nu este nimeni care a lăsat casă, sau frați... și să nu primească însutit”. (Mc 10,29-30)

Isus îi răspunde lui Petru, care îl întreabă ce va primi în schimb dacă va lăsa totul pentru a-l urma. El are astfel ocazia să-i facă o promisiune frumoasă, o promisiune care s-a împlinit minunat în viața sfinților. Pot spune că Isus mi-a făcut-o și mie, chiar dacă abia am început să mă jertfesc pentru el.

31/5

„L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său.” (Lc 1,54)

La sărbătoarea de astăzi, Marie, ne gândim la tine în timp ce tu vii în ajutorul rudei tale în vârstă, Elisabeta. Primul tău ajutor pentru ea este să-i trezești credința și să o susții în rugăciune. Tu, care l-ai primit prima pe Isus, devii ca el, pregătită și generoasă în a ajuta, la fel ca Dumnezeul părinților tăi. Să învățăm cu bucurie de la tine, scumpa noastră Mamă.

In primo piano