ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani RO

Mai 2012
Mai Calendar 2012

1/5 Oile mele ascultă glasul Meu In 10,27

Uneori mă plâng că nu aud glasul Domnului... Atunci este momentul umilinţei: umilinţa de a recunoaşte că poate nu sunt în aşteptarea cuvântului său, ci mai degrabă atras şi distrat de alte cuvinte; este momentul răbdării: răbdarea de a lăsa ca inima mea să-şi dea seama de propria ariditate şi să se deschidă, însetată, faţă de cuvântul dătător de viaţă al celui înviat.

Când ascult glasul său, orice activitate, muncă şi oboseală a mea este preţioasă şi poartă pecetea binecuvântării sale.

2/5 Eu, lumina, am venit în lume In 12,46

Isus este într-adevăr acea lumină care reuşeşte să lumineze chiar şi situaţiile cele mai întunecate; chiar şi acele situaţii în faţa cărora resursele umane nu mai pot face nimic.

Te ador, Doamne Isuse, pentru că împreună cu tine sunt într-adevăr în siguranţă, pe calea vieţii: tu eşti Cel viu, eşti Cel înviat care ai învins moartea, chiar şi pe a mea.

3/5 Cristos a murit pentru păcatele noastre 1Cor 15,3

Astăzi voi încerca să am în vedere acest cuvânt: un adevăr care mă va ajuta să fiu conştient de cât l-a costat pe Isus să mă ierte şi deci să am căinţă pentru păcatele mele. Mă va ajuta mai ales să progresez pe calea contemplării iubirii sale, cu bucuria de a mă şti iubit atât de mult şi deci cu dorinţa de a trăi mulţumindu-i.

4/5 Dumnezeu l-a înviat din morţi Fap 13,30

Isuse, tu, care îl cunoşteai pe Tatăl, i-ai dat încrederea cea mai mare: te-ai încredinţat lui chiar şi la moarte, primind-o cu iubire şi nu ai rămas dezamăgit! Vreau să învăţ de la tine să-mi încredinţez viaţa în mâinile Tatălui, trăind şi murind ca fiu, asemenea ţie! Tatăl va acţiona şi în mine prin atotputernicia iubirii sale! Aleluia!

5/5 Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în mine In 14,11

Doamne Isuse, astăzi mă inviţi să am încredere în tine şi în cuvintele tale! Adesea raţionamentul mă îndepărtează de tine, de căile tale, de voinţa Tatălui şi de primirea cu simplitate a ceea ce voieşti să-mi dai. Astăzi vreau să-mi îndrept privirea spre tine şi să văd cum trăieşti tu în Tatăl, făcând întotdeauna ceea ce îi este plăcut, şi cum el trăieşte în tine, iubindu-te şi susţinându-te.

6/5 Cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe In 15,5

Imaginea viţei este foarte elocventă. Dacă doresc rod, dar nu rămân unit cu tine, nu realizez ceea ce doresc. Dacă te caut pe tine, dacă mă străduiesc să rămân în tine, dacă las ca Duhul tău să mă conducă, tu rămâi în mine şi atunci aduc rod. Mult rod pentru împărăţia ta: rodul care îl preamăreşte pe Tatăl.

7/5 Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu In 14,23

Când îl iubesc pe Isus, reuşesc să trăiesc după cuvântul său, chiar şi atunci când mă costă. A-l iubi înseamnă a-l pune mai presus decât dorinţele, programele, sentimentele, ideile mele; înseamnă a-l considera pe el mai important decât mine însumi şi decât „exigenţele” mele adevărate sau presupuse.

Îţi mulţumesc, Isuse, pentru atâtea ocazii pe care mi le dai pentru a-ţi dovedi iubirea mea şi mai ales pentru ajutorul Duhului tău în această... osteneală!

8/5 Mă duc şi voi veni din nou la voi In 14,28

Tu, Isuse, ştii bine că fără tine nu putem face nimic! Când spui că te duci, în acelaşi timp promiţi că te vei întoarce. Tu mergi la Tatăl, care este totul pentru tine şi suntem mulţumiţi. Dar în acelaşi fel te aşteptăm, pentru că într-adevăr fără tine nu putem face nimic care să fie util pentru împărăţia ta.

9/5 Fără Mine nimic nu puteţi face In 15,5

Isuse, mă scol din iubire faţă de tine şi împreună cu tine pregătesc masa pentru copiii mei.

Isuse, ajută-mă să surâd acestei persoane care ieri m-a jignit: are nevoie de iubirea Tatălui!

Nu este o exagerare! Isus este mulţumit că este mereu prezent cu noi: aceasta este frumuseţea şi rodnicia vieţii noastre.

10/5 Moise are în fiecare cetate predicatorii săi Fap 15,21

Această afirmaţie a fost făcută de către apostoli după ce s-au rugat pentru o hotărâre importantă. Spunând aceasta nu au voit să-l dispreţuiască pe Moise, ci au voit să precizeze anunţul esenţial, de neînlocuit şi inderogabil încredinţat Bisericii: datorită lui Isus, şi numai lui, mântuirea este oferită tuturor oamenilor. Creştinul apreciază şi susţine tot ceea ce este bun, dar nu permite ca vreo valoare să ocupe primul loc, locul Domnului şi Mântuitorului tuturor.

11/5 Voi sunteţi prietenii mei In 15,14

Care Dumnezeu este bun ca Dumnezeul nostru?

Un Dumnezeu care se numeşte Tată şi ne numeşte fii;

Un Dumnezeu care s-a făcut om şi s-a lăsat ţintuit pe cruce pentru a învinge moartea noastră; un Dumnezeu care ne dă Duhul său pentru ca să rămânem în comuniune cu el ca prieteni.

Îţi mulţumesc, Isuse, pentru că mă doreşti ca prieten al tău!

12/5 Bisericile se întăreau în credinţă Fap 16,5

Duhule Sfânt, vizitează în continuare Biserica, vizitează familia noastră, comunitatea noastră! Graţie angajării personale a fiecăruia, asemenea primilor creştini, vom creşte împreună în credinţa în Isus: împreună îi vom mulţumi, împreună vom lucra pentru împărăţia sa, împreună îl vom aştepta; vom trăi în bucuria ta, Isuse!

13/5 Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi In 15,16

Acest cuvânt ne oferă linişte, încredere şi mângâiere: linişte, deoarece... câte dubii şi răzgândiri în privinţa hotărârilor luate de noi! Însă alegerile lui Isus, putem fi siguri de aceasta, sunt întotdeauna drepte; încredere, pentru că, dacă el ne-a ales, ne va da şi ceea ce este necesar pentru a-l urma şi pentru datoriile pe care ni le încredinţează; mângâiere, pentru că ne simţim priviţi, iubiţi, apreciaţi, în ciuda micimii şi fragilităţii noastre.

14/5 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unii pe alţii In 15,17

Ar fi de ajuns să ne amintim numai această poruncă a lui Isus! Şi în schimb mă pierd uşor în atâtea reguli secundare, uitând esenţialul.

Vino, Duhule Sfânt, tu care ai dat lumină pentru alegerea apostolului Matia: aminteşte-mi mereu iubirea pe care Isus o are faţă de mine şi fă-mă să înţeleg, clipă de clipă, cum pot să o dau altora cu înţelepciune şi respect faţă de adevăr.

15/5 Crede în Domnul Isus şi te vei mântui Fap 16,31

La întrebarea temnicerului privind mântuirea sa, Paul dă un răspuns simplu şi sigur: „Crede...”.

Da, Isuse, cred în tine,

cred în iubirea ta,

cred că ai înviat,

cred că numai tu mă ierţi.

Numai de la tine vine plinătate de viaţă.

16/5 Pornind de la un singur om, el a făcut toate popoarele Fap 17,26

Sfântul Paul povesteşte, în rezumat, istoria mântuirii în Areopag, „centrul” politic, religios şi cultural al Atenei păgâne. Mulţimea numeroasă ascultă, dar, la anunţarea morţii şi învierii lui Isus, aproape toţi se retrag... Numai câteva persoane cred, aderă la Isus.

Îţi mulţumesc, Isuse, pentru că ne-ai ales şi pe noi, dintre atâţia, să facem parte din turma ta! Ea este încă mică, dar tu o conduci: de aceea ea este preţioasă pentru toate popoarele.

17/5 Cine va crede şi va fi botezat se va mântui Mc 16,16

Doamne Isuse, astăzi te contemplăm în slava ta!

Îţi mulţumim pentru darul de a crede în tine! Mulţumim pentru semnul concret şi eficace al Botezului, prin care am devenit membre vii ale trupului tău, Biserica! Datorită ţie, putem trăi în bucurie. Fă-ne şi pe noi instrumente ale iubirii tale!

18/5 Nu te teme, continuă să vorbeşti şi nu tăcea Fap 18,9

Paul s-a dedicat, precum puţini alţii, pentru răspândirea evangheliei; de când l-a cunoscut pe Isus, a profitat de orice ocazie pentru a vorbi despre el. Totuşi, nici el nu a fost scutit de descurajări şi dificultăţi interioare... Isus l-a susţinut, încurajat, confirmat în voinţa Tatălui.

Îţi mulţumesc, Isuse, că nu-i laşi singuri pe cei care lucrează pentru împărăţia ta! Tu eşti alături şi de mine; nu mă tem şi las ca tu să mă „foloseşti” ca instrument al tău.

19/5 Căci însuşi Tatăl vă iubeşte In 16,27

Singurul mod de a fi plăcuţi Tatălui este de a-l iubi pe Isus, a păstra cuvântul său. De fapt, când îl primim pe Isus, iubirea Tatălui, îndreptată cu totul spre Fiul, ne cuprinde şi pe noi: atunci viaţa noastră este plină, iar Tatăl se bucură de bucuria noastră.

20/5 Eu nu sunt din lume In 17,16

Lumea este... toţi cei care nu gândesc ca Dumnezeu, care nu au aceleaşi dorinţe ca Tatăl, care nu folosesc iubirea sa şi fidelitatea sa, care nu schimbă voinţa proprie cu cea a lui Dumnezeu! Isus nu este unul dintre aceia, nu este unul dintre noi! El vrea să gândească, să iubească să dorească totul ca Tatăl!

21/5 În lume veţi avea necazuri, dar aveţi încredere In 16,33

Chiar şi problemele şi dificultăţile fac parte din angajarea pentru Isus, din trăirea pentru el. Însuşi Isus nu mă înşeală în această privinţă. Nici nu-mi indică o cale pentru a evita dificultăţile... Îmi dă curaj şi vine alături de mine pentru a mă călăuzi în orice situaţie.

Îţi mulţumesc, Isuse, tu eşti lumină şi tărie. În tine este victoria.

22/5 I-am slujit Domnului cu toată smerenia Fap 20,19

Paul a fost într-adevăr un mare slujitor în împărăţia ta şi şi-a sacrificat toate forţele pentru a răspândi cuvântul tău. A făcut-o cu umilinţă, fiind convins că harul tău era în acţiune.

Astăzi pot să fiu şi eu instrument al iubirii tale, dar vreau ca aceasta să fie numai pentru tine, pentru slava Tatălui.

23/5 Eu le-am dat cuvântul tău In 17,14

Tu îmi vorbeşti în fiecare zi, Isuse. În fiecare zi ai să-mi spui lucruri despre Tatălui. Fac atentă urechea mea, deoarece cuvântul tău este viaţă, este mântuire pentru mine. Nu vreau să pierd ocaziile de a te asculta.

24/5 Eu le-am făcut cunoscut numele tău In 17,26

Astfel rezumă Isus viaţa sa de pe acest pământ! Îţi mulţumesc, Isuse! Îţi mulţumesc pentru că în fiecare zi continui să ne spui că avem un Dumnezeu care ne este Tată, care ne-a voit şi care ne iubeşte pentru totdeauna! Şi eu, la fel ca tine, o voi spune celui care-mi va fi aproape astăzi: o voi spune prin surâsul meu!

25/5 Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti? In 21,17

Isus era pe punctul de a-i încredinţa lui Petru o sarcină deosebită: aceea de a-i susţine şi conduce pe alţi ucenici ai săi şi îl întreabă de trei ori dacă îl iubeşte... Şi eu, pentru a îndeplini micile sarcini pe care Isus mi le încredinţează în Biserica sa, voi căuta în primul rând să păstrez vie iubirea mea faţă de el, să fiu atent faţă de prezenţa sa, faţă de voinţa sa.

26/5 Tu urmează-mă In 21,22

Îţi mulţumesc, Isuse! Tu ai cu fiecare dintre noi un raport unic, particular: o iubire exclusivă! Nu mă voi confrunta cu darurile, cu slujirea, cu drumul fraţilor mei: voi privi doar la tine, Isuse, fiind mulţumit numai de iubirea ta, încrezător în călăuzirea ta!

27/5 De asemenea şi voi veţi da mărturie In 15,27

Isus l-a promis pe Duhul Sfânt şi astăzi îl trimite apostolilor săi: ni-l va da şi nouă ori de câte ori ne vom oferi lui din ascultare. Şi Duhul Sfânt, cu darurile sale, ne va face martori ai bunătăţii şi ai frumuseţii Fiului lui Dumnezeu.

28/5 Pe el, fără să-l fi văzut, îl iubiţi 1Pt 1,8

Sfântul Petru îi laudă astfel pe cei care veniseră la credinţă prin propovăduirea apostolilor, fără să-l fi văzut în mod direct pe Domnul. Şi noi îmbucurăm inima apostolilor şi pe însăşi cea a Tatălui, prin orice act de iubire faţă de Isus, prin orice ascultare faţă de cuvântul său, bazată pe credinţă: pe această cale vom putea gusta deja aici pe pământ acea bucurie care, în plinătatea sa, este păstrată pentru noi de către Tatăl în cer!

29/5 Fiţi sfinţi, pentru că eu sunt sfânt 1Pt 1,16

Nu trebuie să ne înspăimântăm în faţa acestui cuvânt: a fi sfinţi nu înseamnă a fi persoane extraordinare! Suntem sfinţi când îl lăsăm pe Isus să trăiască în noi: el este Fiul care trăieşte în plinătate viaţa Tatălui, iubirea. Sfinte Maxim, îţi mulţumim pentru că l-ai primit pe Isus şi ni l-ai dat nouă!

30/5 Ce aţi vrea să fac pentru voi? Mc 10,36

Chiar şi eu, Isuse, din când în când mă apropii de tine cu o cerere: tu mă asculţi; uneori, în iubirea ta înţeleaptă şi prevăzătoare, găseşti de cuviinţă să nu-mi dai ceea ce-ţi cer... Însă, prin apropierea de tine, l-am primit deja de la tine pe Duhul Sfânt, viaţă şi iubire, ca fiu al lui Dumnezeu. Îţi mulţumesc, Isuse!

31/5 Să fiţi uniţi unii cu alţii printr-o dragoste frăţească Rom 12,10

Marie, tu ai trăit după inima Tatălui, ascultând glasul lui Isus: ai acţionat întotdeauna prin iubire umilă, serviabilă, ascunsă. Şi noi, când credem în iubirea Tatălui, devenim umili, bucuroşi de a-i sluji pe fraţi şi astfel ne asemănăm cu tine, Marie, ca adevăraţi fii!

In primo piano