ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani RO

01 giu 2023
IUNIE Calendar 2023

IUNIE 2023

1/6

„El a sărit în picioare și a venit la Isus.” (Mc 10,50)

Astăzi, Isuse, mă chemi la tine. Câtă iubire în vocea ta! La fel ca orbul Bartimeu, „sar în picioare”, mă desprind cu hotărâre de gândurile și sentimentele care mă paralizează și vin la tine. Îți dau crezare, trăiesc cuvântul pe care mi l-ai pus în inimă. Și eu voi vedea lumina iubirii Tatălui!

2/6

„Aveți credință în Dumnezeu!” (Mc 11,22)

Discipolii sunt uimiți de modul în care s-a împlinit o dorință a maestrului lor: o plantă neînsuflețită s-a uscat. Isus vrea ca ei să vadă prezența Tatălui și iubirea sa, chiar și în faptele mărunte ale vieții lor, și pentru aceasta îi invită să se încreadă în el. Iar un semn concret al acestei încrederi va fi iertarea fraților.

3/6

„Voi lăuda și voi binecuvânta numele Domnului.” (Sir 51,12)

Și imediat autorul, un suflet sfânt al Vechiului Testament, mărturisește motivul recunoștinței sale: Domnul i-a îngăduit să dorească și să găsească înțelepciunea, iar prin aceasta a obținut bucurie din belșug. A ști ce îi este plăcut Domnului și a trăi acest lucru este cu adevărat sursa vieții! A ne îndruma copiii pe această cale este adevăratul mod de a-i iubi și de a nu-i dezamăgi.

4/6

„Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea.” (In 3,16)

Astăzi îl sărbătorim cu bucurie pe Dumnezeul nostru, care este Tată, Fiu și Duh Sfânt! El se face cunoscut ca o comuniune de iubire. Mai mult, ne face și pe noi părtași la plinătatea sa: ne creează, ne mântuiește, ni-l dăruiește continuu în Biserică pe Duhul său Sfânt, izvor de pace, de încredere, de comuniune. Mulțumesc, Preasfântă Treime, familia mea!

5/6

„Își dăduseră seama că spusese parabola aceasta pentru ei.” (Mc 12,12)

Isus, vorbind în parabole, le-a arătat clar preoților și bătrânilor că era conștient de planul lor criminal. Scriptura îl prezisese deja. El acceptă calea tainică a mântuirii noastre, primind totul ca din mâinile Tatălui, și transformă în iubire chiar și moartea pricinuită de mâinile oamenilor. Îți mulțumesc, Isuse, Mântuitorul meu!

6/6

„Erau foarte uimiți de el.” (Mc 12,17)

Îți mulțumim, Isuse! După jertfa ta adusă Tatălui pe cruce, și noi putem să-ți dăm slavă, „uimiți” de iubirea ta infinită.

7/6

„Nu este Dumnezeul celor morți, ci al celor vii.” (Mc 12,27)

Sfinte Părinte, îți mulțumim că ne păstrezi mereu în inima ta. Isus este cel care ne asigură că vom fi mereu vii pentru tine. Această certitudine ne umple de bucurie, pace, siguranță și dorința de a iubi mereu, chiar și atunci când viața noastră va fi în pericol.

8/6

„Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine.” (In 6,56)

Această descoperire a lui Isus ne face să dorim să participăm la celebrarea euharistică: aici ni se dă să mâncăm trupul său. Aceasta este frumusețea și măreția fiecărei Liturghii! Nu ne vom uita la cine este sau nu este acolo, la frumusețea bisericii, la vârsta preotului; dorința de a fi în Isus este singurul motiv care ne conduce.

9/6

„Cum spun cărturarii că Cristos este Fiul lui David?” (Mc 12,35)

Isuse, evanghelia te prezintă în timp ce înveți în templu și conchide că mulțimea te asculta de bunăvoie. Îți mulțumim că ne dai aceeași bucurie atunci când păstorii noștri, în Duhul Sfânt, ne explică cuvântul tău.

10/6

„Pomana te scapă de la moarte și ea curăță orice păcat.” (Tob 12,9)

Îți mulțumim, Tată bun, că ne-ai dat multe căi de a ne curăța de păcate. A da de pomană este una dintre aceste modalități, pentru că este un act de iubire gratuită. Este, cu alte cuvinte, o participare la iubirea ta pentru cei mici și săraci. Această iubire ne aduce mai aproape de tine, ne face să fim în inima ta.

11/6

„I-a zis: «Urmează-mă!»” (Mt 9,9)

Este cuvântul cel mai frumos pe care l-a putut auzi Matei, cuvânt pentru care el continuă să-i mulțumească lui Isus pentru toată veșnicia. Ce este mai frumos decât să-l urmezi pe Isus? Cu el pășim pe cale, siguri că nu pierdem timpul, siguri că suntem utili pentru lumea întreagă. Cu el, toată viața are valoare și semnificație, toată viața, chiar și trecutul, chiar și acel trecut afectat de păcat.

12/6

„Fericiți cei milostivi!” (Mt 5,7)

Să începem prin a reciti Evanghelia după Sfântul Matei, care ne oferă acest cuvânt. Sunt binecuvântați, adică apropiați de Dumnezeu, aceia care au o inimă pentru săraci. Ei se aseamănă cu Tatăl, care îi umple de bucuria și pacea sa.

13/6

„Cel care ne întărește împreună cu voi în Cristos și ne-a uns este Dumnezeu.” (2Cor 1,21)

Sfântul Paul ne încredințează acest secret. Tatăl, dându-ni-l pe Isus ca să-l iubim, revarsă asupra noastră Duhul Fiului. Cuvântul „ungere” înseamnă tot binele, blând și puternic, pe care Duhul ni-l transmite prin prezența sa. Îl primim pe Duhul Sfânt în primul rând prin uleiul parfumat, numit sfânta Crismă, la Botez și la Mir.

14/6

„Nu am venit să desființez, ci să împlinesc.” (Mt 5,17)

Cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament este promisiune, lumină, mântuire. Fiul nu-l șterge, ci îl umple de frumusețe și putere. Datorită lui, devine viață, bucurie și har. Datorită modului în care l-a trăit, noi îl înțelegem, îl iubim și îl trăim.

15/6

„Pune-te de acord cu dușmanul tău repede.” (Mt 5,25)

Va trebui să facem compromisuri pentru a ne împăca cu dușmanul? Nu, adevăratul dușman nu suportă umilința. Vom fi smeriți, iar dușmanul ne va părăsi.

16/6

„Veniți la mine toți cei osteniți.” (Mt 11,28)

Vino, Doamne Isuse! Suntem obosiți cu adevărat și asupriți. Păcatul lumii și păcatul nostru ne apasă, ne strivește. Tu ne ești sprijin și remediu, pentru că trăiești și ne oferi iubirea Tatălui.

17/6

„După trei zile, l-au găsit în templu.” (Lc 2,46)

Inima neprihănită a Mariei a trăit situația pe care o trăiește Biserica astăzi și întotdeauna: suferința absenței Fiului ei și bucuria regăsirii lui, patima și învierea sa. Faptul că Isus a fost găsit în templu este o anticipare și o profeție a acestui mister. Rămânem aproape de Maica Domnului, pentru a fi neclintiți în necaz, împreună cu ea și la fel ca ea.

18/6

„Erau istovite și părăsite, ca niște oi care nu au păstor.” (Mt 9,36)

Isus este conștient de suferința oamenilor. Ce le lipsește? Oile fără păstor nu au direcție, îndrumare, protecție, motivația de a trăi. Cine va fi în stare să le dea oamenilor toate acestea? El, Isus însuși este calea, adevărul și viața! El îi asigură pe toți, prin alegerea celor doisprezece, că va fi prezent prin ei în toate locurile de-a lungul secolelor.

19/6

„Vă îndemnăm să nu primiți harul lui Dumnezeu în zadar.” (2Cor 6,1)

Harul lui Dumnezeu, atunci când îl primim, produce roade mari în noi. Sfântul Paul ni-l descrie ca fiind statornicie în dificultăți și persecuții, ca bucurie în suferință, ca o bogăție de iubire față de toți.

20/6

„Iubiți-i pe dușmanii voștri!” (Mt 5,44)

Învățăturile tale, Isuse, sunt cu adevărat noi! Pentru tine nu există dușmani: există doar oameni care au nevoie de o iubire mai mare, o iubire care este pentru ei un dar de viață nouă. Când un dușman este iubit, el este învins, pentru că dușmănia lui este învinsă. Isuse, fă-mă biruitor, mai întâi de toate, asupra sentimentelor mele, ca să pot învinge vrăjmășia.

21/6

„Să dea fiecare așa cum a hotărât în inima sa.” (2Cor 9,7)

Isus ne îndeamnă să dăm de pomană fără vanitate. Numai Tatăl cunoaște adevărata valoare a ceea ce dăm. El este cel care răsplătește. Iar Sfântul Paul ne îndeamnă să fim generoși fără calcule: pe acestea le lăsăm în seama Tatălui.

22/6

„Vie împărăția ta!” (Mt 6,10)

Această rugăciune este specială. Știm cine este regele împărăției: Isus. Așadar, împărăția este printre noi, dar noi continuăm să implorăm: „Vino!”, pentru că împărăția se realizează de fiecare dată când îl ascultăm pe Rege. Să cerem harul de a fi ajutați să îl ascultăm cu bucurie!

23/6

„Nu vă adunați comori pe pământ.” (Mt 6,19)

Este o iluzie să acumulăm comori pe care apoi va trebui să le lăsăm în urma noastră. Isus ne sfătuiește să acumulăm comori în ceruri, unde ne vor fi de folos pentru veșnicie. Cum se face acest lucru? Veți da ceea ce puteți celor care sunt săraci și care aici pe pământ nu pot da înapoi. Totul va fi înregistrat în inima Tatălui acelor oameni săraci.

24/6

„Îndată i s-a deschis gura.” (Lc 1,64)

Acesta este Zaharia, tatăl bătrân al lui Ioan Botezătorul. Rămăsese mut atunci când îngerul Gabriel îi anunțase paternitatea; dăduse dovadă de o lipsă de încredere în posibilitățile lui Dumnezeu. Acum, după ce copilul s-a născut, credința a crescut în inima lui și el o manifestă cu gura sa, binecuvântându-l pe Dumnezeu, care intervine pentru a-și salva poporul.

25/6

„Nu vă temeți! Voi valorați mai mult decât multe vrăbii.” (Mt 10,31)

Ce bine este să știm că viața noastră este luată în considerare de Tatăl nostru! Nu ne putem ascunde de el și nimic nu-l poate face să ne uite. Nu mă voi teme de nimic și de nimeni: această invitație a lui Isus este eficientă, îmi dă curaj.

26/6

„Nu judecați și nu veți fi judecați” (Mt 7,1)

Cred că judecata îi revine numai lui Dumnezeu, care cunoaște profund inimile. Cât de limitat și uneori greșit este modul meu de a-l vedea și a-l înțelege pe aproapele! Mulțumesc, Isuse, pentru învățătura ta: ea este numai iubire!

27/6

„Cât de strâmtă este poarta care duce la viață!” (Mt 7,14)

Isuse, ne inviți să trecem prin poarta cea strâmtă, chiar dacă este greu. Ușa îngustă este cea prin care ai trecut deja, cea pe care ne aștepți: crucea ta. Nu este o ușă care duce la moarte, ci una care ne umple de viață, de viața pe care o trăiești cu Tatăl.

28/6

„Orice pom care nu face fructe bune este tăiat și aruncat în foc.” (Mt 7,19)

Isus vrea să-i avertizeze pe discipoli. Pericolul de a fi atras de exemple de bine aparent este întotdeauna prezent. Există profeți falși, oameni care vorbesc despre Dumnezeu, dar nu trăiesc cu el și nu-l ascultă. Roadele arată adevărul. Roadele bune sunt cele pe care cineva le oferă lui Isus, care ne apropie de el, în timp ce roadele rele sunt ale celor care îl ignoră sau se îndepărtează de el.

29/6

„Tu ești Cristos, Fiul Dumnezeului cel viu!” (Mt 16,16)

În această profesiune de credință este cuprinsă rugăciunea și speranța unui popor care de secole și-a așteptat eliberatorul. Această credință este cea care va transforma viața lui Petru. Nu fără efort! Și această credință este cea care va da o nouă lumină inteligenței lui Paul; el continuă să ne ajute cu scrierile sale, să le înțelegem și să le actualizăm sensul pentru noile situații în care se află Biserica.

30/6

„Vreau. Curăță-te!” (Mt 8,3)

Isus îi răspunde leprosului care i se încredințează prin cuvintele „Doamne, dacă vrei, poți să mă vindeci”. Voința lui Isus este cea a Tatălui, care vrea ca toți oamenii să fie liberi să-l laude, să-l binecuvânteze și să imite iubirea sa. Leprosul acela, exclus de toți, acum, datorită credinței sale, este primit de el și de Dumnezeu.

In primo piano