ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani RO

01 lug 2021
IULIE Calendar 2021

IULIE 2021

1/7

„Mulțimile au fost cuprinse de teamă și îl glorificau pe Dumnezeu”. (Mt 9,8)

Să vezi un paralitic ridicându‑se și mergând nu este ceva de care ai parte în fiecare zi. Isus, Fiul lui Dumnezeu, a făcut această minune. Credința celor care cred în el poate fi, de asemenea, răsplătită în același mod. În viața sfinților se povestesc felurite minuni, iar cei care le văd cu o inimă umilă îi dau slavă lui Dumnezeu.

 

2/7

„Isus a văzut un om numit Matei și i‑a spus: «Urmează‑mă!»”. (Mt 9,9)

Isuse, tu observi totul și pe toți cu o privire de iubire, rămânând în ascultare față de Tatăl și de Duhul Sfânt. Îi chemi pe cei smeriți, care te așteaptă și sunt gata să te urmeze. Tu ești viața adevărată și calea către cer: îți mulțumesc că ești!

 

3/7

„Adu‑ți mâna... și nu fi necredincios, ci credincios!” (In 20,27)

Pentru tine, Isuse, fiecare ucenic este prețios. Te‑ai arătat lui Toma, care nu credea în mărturia celorlalți ucenici ai tăi care te‑au văzut înviat. Cu tandrețe l‑ai atenționat, îndemnându‑l să‑ți atingă rănile și să nu persiste în necredință.

Mulțumesc: când vezi că e nevoie, corectează‑mă și pe mine!

 

4/7

„Și‑a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i‑a vindecat”. (Mc 6,5)

Poate că astăzi, la Liturghia de duminică, și noi vom fi puțini ..., dar Isus va fi acolo! Putem deci să mergem cu bucurie și mai ales cu credință, să‑l întâlnim, să‑l ascultăm, știind că este viu și prezent printre noi. El va putea iarăși să ne atingă, să ne vindece, să ne reînnoiască, să ne hrănească ... Și puterea lui va putea să locuiască și să lucreze în noi și prin noi.

 

5/7

„Curaj, fiică, credința ta te‑a mântuit!” (Mt 9,22)

Îți mulțumesc, Isuse, pentru darul de a crede în tine, care ești mântuire și pace pentru toți! Îți mulțumim că ne privești și ești mulțumit atunci când credem în tine. M‑ai salvat când nu mai aveam nici speranță, nici pace.

 

6/7

„Rugați‑l deci pe Domnul secerișului să trimită lucrători la secerișul lui!” (Mt 9,38)

Mulțumesc, Isuse, că ai venit pe pământ, te‑ai făcut om ca și noi, dar fără păcat. Îți mulțumim că vezi mizeria noastră și te înduri de noi. Îți mulțumim că ne dai încredere în Tatăl și- trimiți pe Acela care ne ajută să trăim după inima lui.

 

7/7

„Le‑a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le alunge”. (Mt 10,1)

Îndepărtarea de noi și de alții a duhurilor rele, necurate, acele duhuri care ne împiedică să te ascultăm și să te iubim, nu este la îndemâna noastră, ci este doar darul tău, Isuse! Dă‑ne și nouă acest har! Astfel, prin sfat, îndemn și rugăciune vom fi binefăcătorii fraților noștri.

 

8/7

„În dar ați primit, în dar să dați”. (Mt 10,8)

Isuse, ai venit în lume ca să slujești, să te dăruiești, în ascultare față de Tatăl, fără să ceri nimic. Îți mulțumim că îi îndemni pe discipolii tăi să trăiască după modelul Sfintei Treimi, oferind gratuit cuvinte sfinte și slujiri de iubire!

 

9/7

„Nu sunteți voi cei care vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru este cel care vorbește în voi!” (Mt 10,20)

Dacă măcar l‑aș lăsa să vorbească! În schimb, imediat mă preocup să găsesc în gândurile și raționamentele mele ce să spun, cum să răspund, cum să rezolv ... Iartă‑mă, Tată, pentru că mă încred mai mult în mine decât în tine; pentru că uit că mi‑l dai pe Duhul tău Sfânt, ca să mă ghideze, să mă inspire, să mă facă mărturisitor curajos. Știu că, dacă am încredere în el, voi vedea minuni.

 

10/7

„Așadar, nu vă temeți! Voi valorați mai mult decât multe vrăbii”. (Mt 10,31)

Îți mulțumim, Isuse, pentru că insufli în noi, ucenicii tăi, încrederea pe care tu însuți o ai în Tatăl tău, care veghează asupra tuturor creaturilor sale! Ajută‑mă să trăiesc mereu în încredere și fidelitate, chiar și atunci când voi fi batjocorit și persecutat!

 

11/7

„Scoteau mulți diavoli”. (Mc 6,13)

Ucenicii au ascultat de Isus: în primul rând au vestit prezența împărăției cerurilor, adică venirea regelui trimis de Tatăl, și astfel demonii au fost nevoiți să plece. Când Isus este în inima unei persoane sau într‑o familie, acolo dispar invidia, ura, impuritățile, discordia și avariția. Acolo unde ajunge Isus, încep să domnească iubirea și armonia.

 

12/7

„Cine își iubește tatăl sau mama mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine”. (Mt 10,37)

Cine te iubește mai mult decât pe oricare altul este capabil să ofere iubire adevărată chiar și rudelor sale, fără a se lăsa condiționat de egoismul și slăbiciunea lor. Isuse, vreau să te prefer pe tine în loc de oricine altcineva.

 

13/7

„I‑a pus numele Moise și a fost pentru ea ca un fiu”. (Ex 2,10)

Din voința lui Dumnezeu, un copil evreu, destinat să moară prin decretele faraonului Egiptului, a fost salvat de fiica acestuia, care l‑a crescut ca pe propriul său fiu, numindu‑l Moise. Astfel, Dumnezeu este capabil să schimbe deciziile oamenilor. Nu putem dispera niciodată!

 

14/7

„Toate mi‑au fost date de Tatăl meu”. (Mt 11,27)

Isuse, tu recunoști că ai primit totul de la Tatăl. El ți‑a dat iubirea, toată iubirea și numai iubirea. Noi îți cerem iubirea Tatălui și nimic altceva. Îți mulțumim, pentru că ne faci părtași ai plinătății tale!

 

15/7

„Veniți la mine... și eu vă voi da odihnă!” (Mt 11,28)

Chiar dacă nu ai făcut niciodată aceasta, încearcă! Ia‑ți o jumătate de zi pentru a fi cu Isus într‑un loc liniștit, într‑un sanctuar, într‑o capelă ... Privind iubirea și blândețea sa, multe poveri vor dispărea; în special cele provocate de mândria altora sau chiar de a ta. Te vei simți ușurat și înviorat și, mai ales, călăuzit de Isus.

 

16/7

„Să ia din sânge și să pună pe amândoi ușorii ușii”. (Ex 12,7)

Sângele acelui miel, imagine a sângelui Mielului lui Dumnezeu, a Fiului lui Dumnezeu, a împiedicat îngerul exterminator să intre și să semene moartea. Sângele lui Isus, singurul mântuitor, invocat și primit, păzește ușa inimii mele de multe asalturi ale inamicului, care aduc moartea: discordia, invidia, avariția, necurăția ... și păstrează înăuntru numai iubirea și milostivirea Tatălui.

 

17/7

„Iată servitorul meu pe care l‑am ales”. (Mt 12,18)

Isus se îndepărtează. Totuși, mulți oameni îl urmează constant și el îi vindecă pe bolnavi. Le „poruncește” să nu divulge această veste. Ei vor înțelege că el este Mesia, pe lângă aceste semne, și datorită Scripturii din profetul Isaia, care începe exact așa: „Iată slujitorul meu...” Isus este „slujitorul”, cel care nu se confruntă cu adversarii săi, care nu strigă pentru a atrage cu discursuri convingătoare, care își oferă viața astfel încât toată lumea să spere în numele său.

 

18/7

„Nu aveau timp nici măcar să mănânce”. (Mc 6,31)

Este valabil și astăzi că aceia care s‑au dăruit lui Isus sunt chemați să slujească în mod continuu și cu greu își găsesc timp pentru ei înșiși să se odihnească puțin.

Îți mulțumesc, Isuse, că îi răsplătești pe aceia care te slujesc cu fidelitate și generozitate!

 

19/7

„Aici este unul mai mare decât Solomon”. (Mt 12,42)

Isus suferă văzând că nu este acceptat cuvânt său sfânt, însă o regină venea de departe doar pentru a asculta înțelepciunea unui om, a lui Solomon.

Isuse, tu ești înțelepciunea lui Dumnezeu; vreau să te ascult cu inima deschisă și să mă supun ție: voi vedea marea deschisă înaintea mea, voi vedea mântuirea ta!

 

20/7

„Oricine face voința Tatălui meu, acela îmi este frate”. (Mt 12,50)

Isus îl iubește pe Tatăl și, ca Fiu, face întotdeauna ceea ce dorește Tatăl.

Dacă și eu îmi însușesc dorințele Tatălui pentru a le împlini, sunt un fiu în comuniune cu Isus. El mă simte într-adevăr ca pe un frate și mă bucur de această relație cerească!

 

21/7

„Cine are urechi, să asculte!” (Mt 13,9)

Isus a dat cuvântul său și-l dă încă și astăzi în Biserica sa. Cei care își rezervă timp ca să‑l asculte și să‑l păstreze vor beneficia de lumină, pace și iubire în inimile lor.

Îți mulțumesc, Isuse, izvor de viață nouă!

 

22/7

„L‑a văzut pe Domnul”. (In 20,18)

Astăzi o sărbătorim pe Maria din Magdala, prima vestitoare a lui Isus înviat. Este un anunț pe care fiecare creștin îl poate face să răsune în continuare. Dacă voi fi atent, în fiecare zi voi putea spune: „L‑am văzut pe Domnul”: într‑o clipă de rugăciune, într‑o „coincidență” sau greșeală, într‑o întâlnire ...

 

23/7

„Rămâneți în mine, și eu în voi!” (In 15,4)

Sfântă Brigitta, te‑ai supus lui Isus, trăind acest cuvânt al lui. Exemplul tău ne ajută să fim mereu uniți cu el, stăruitori în a‑l asculta, în a participa la Sfânta Liturghie, în rugăciune, în contemplarea pătimirii sale și în trăirea iubirii frățești.

 

24/7

„A luat cartea alianței și a citit‑o în auzul poporului”. (Ex 24,7)

Sfintele Scripturi manifestă iubirea lui Dumnezeu pentru poporul său și pentru toți oamenii. El se oferă ca un aliat pentru cei care îl ascultă și i se supun.

Moise citește din carte poporului: să alergăm ca să îl ascultăm și noi, știind că acea carte este citită tuturor!

 

25/7

„Faceți‑i pe oameni să se așeze!” (In 6,10)

O mulțime mare îl urmează pe Isus ca să‑l asculte. El își face griji ca să nu le fie foame, adică e preocupat pentru viața lor, dar mai ales are grijă să se facă cunoscut. Este ușor ca de la el lumea să se aștepte numai la vindecări de boli și să nu îl întâmpine ca pe Fiul lui Dumnezeu. El le cere apoi un act de ascultare, să se așeze pe iarbă. Cine se supune, pune deja în practică un pic de credință și atunci va putea să îl cunoască.

 

26/7

„Împărăția cerurilor este asemenea cu un grăunte de muștar”. (Mt 13,31)

Suntem puțini? Suntem mici? Da, dar ascultători de Isus. Suntem „împărăția cerurilor”, folositori pentru mulți, pentru că viața adevărată este prezentă în noi. Suntem o realitate aproape nesemnificativă, care eliberează totuși o energie a iubirii care transformă lumea.

 

27/7

„Pe cei care săvârșesc nelegiuirea îi vor arunca în cuptorul cu foc”. (Mt 13,41‑42)

Neghina, care se află în Biserică, semănată de diavol, va exista până la sfârșitul lumii. Apoi va fi eliminată cu mâna îngerilor. Isuse, ajută‑ne să nu o primim în inima noastră, ci să perseverăm în iubirea ta!

 

28/7

„Vinde tot ce are și cumpără ogorul acela”. (Mt  13,44)

Isus vorbește despre împărăția cerurilor, care se aseamănă cu o comoară neprețuită. Se poate întâmpla ca unul să o găsească într‑un „câmp” aparent sărac și nesemnificativ pentru mulți. Acolo unde trăim împreună în numele lui Isus, această comoară, care este prezența lui, strălucește mai mult ca niciodată. Cei care o descoperă, renunță la orice pentru a se îmbogăți complet cu această comoară.

 

29/7

„Știu că va învia la înviere, în ziua de pe urmă”. (In 11,24)

Marta l‑a văzut pe Lazăr ieșind din mormânt. Vedem mulți oameni care, grație cuvântului lui Isus, ies din frică, dintr‑o viață trăită fără sens, din mormântul păcatului lor.

Mulțumesc, Isuse: tu ești învierea mea!

 

30/7

„Nu a făcut acolo multe minuni, din cauza necredinței lor”. (Mt 13,58)

Isus este întotdeauna prezent în viața noastră. Când suntem umili, reușim să ne îndreptăm spre el cu încredere și iubire; când, pe de altă parte, suntem mândri, nu îl putem recunoaște și ne privăm de bunătatea și înțelepciunea lui.

 

31/7

„Să te temi de Dumnezeul tău; căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!” (Lev 25,17)

A te teme de Dumnezeu înseamnă a fi atent să nu‑i dai motive de nemulțumire și a încerca, în schimb, să răspunzi la iubirea lui cu ascultare promptă și atentă față de învățăturile sale. Când mă tem de Dumnezeu, sunt întotdeauna recunoscător lui, cu bucurie.

 

In primo piano