ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani RO

01 gen 2014
Ianuarie Calendar 2014

Ianuarie 2014

1/1 Miercuri
„I-au pus copilului numele Isus, nume pe care i-l dăduse îngerul înainte de a fi fost zămislit.” (Lc 2,21)
Numele „Isus” – „mântuire a lui Dumnezeu” sau „Dumnezeu mântuieşte” – a însoţit viaţa acelui copil, iar acum umple inima mea.
Acest nume, pronunţat cu iubire, îmi aduce mângâiere şi bucurie. Caut să-l pronunţ aşa cum l-a pronunţat Maria, mama lui, în fiecare zi, cu iubire: tot anul mă va însoţi mântuirea lui Dumnezeu.

2/1 Joi
„Copiii mei, rămâneţi în el, pentru ca atunci când va apărea, să ne aflăm în deplină siguranţă şi să nu rămânem de ruşine, că la venirea lui am fost găsiţi departe de el.” (1In 2,28)
Isuse, prin mijlocirea sfinţilor tăi, pe care îi amintim astăzi, fă-ne să rămânem tari în credinţa în tine şi în iubirea ta pentru toată viaţa, pentru a-i da slavă Tatălui ca adevăraţi fii ai săi.
Îţi mulţumesc, Doamne Isuse!

3/1 Vineri
„Acela este cel care botează cu Duhul Sfânt.” (In, 1,33)
Îţi mulţumesc, bunule Tată, pentru că l-ai trimis la noi pe Fiul tău Isus şi ne-ai oferit darul de a crede în el. El poate să ni-l dea astfel pe Duhul Sfânt, care face din noi adevăraţi fii ai tăi.

4/1 Sâmbătă
„El le-a zis: „Veniţi şi vedeţi”.” (In 1,39)
Tu, Isuse, te revelezi ca Fiul al lui Dumnezeu, care trăieşte în inima Tatălui, celor care, căutându-te din toată inima, te găsesc.
Viaţa noastră să-i ajute pe mulţi să vină la tine, izvor al oricărei binecuvântări pentru ei.

5/1 Duminică.
„În el era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor.” (In 1,4)
Cred, Doamne Isuse, că în tine este viaţa lui Dumnezeu, iubirea sa, înţelepciunea sa.
Îţi mulţumim, pentru că, privind la tine şi ascultându-te, primim în fiecare zi lumină pentru a trăi în iubire.

6/1 Luni
„Căzând în genunchi, s-au plecat cu faţa la pământ înaintea lui.” (Mt 2,11)
Magii, personaje importante, care nu au îngenuncheat în faţa lui Irod, cad în genunchi în faţa pruncului.
Este singurul om înaintea căruia facem bine dacă ne închinăm şi rămânem în adoraţie. Este singurul om de care putem să ascultăm fără a deveni sclavi, fără a fi cuprinşi de tristeţe.
Isuse, te ador.

7/1 Marţi
„S-a apropiat împărăţia cerurilor.” (Mt 4,17)
Unde eşti prezent tu, Isuse, acolo este împărăţia lui Dumnezeu. Tu eşti regele ei. Tu domneşti iubindu-i pe toţi, vindecând orice boală, eliberând de puterea diavolului. Îţi mulţumim, Isuse, pentru prezenţa ta în Biserică!

8/1 Miercuri
„Au mâncat toţi şi s-au săturat.” (Mc 6,42)
Isus Cristos este acela care poate potoli pe deplin foamea noastră de iubire, de înţelepciune, de seninătate…
Trebuie doar să ne încredinţăm cu totul lui!

9/1 Joi
„Inima le era împietrită.” (Mc 6,52)
Numai cu ajutorul tău, o Duhule Sfinte, inima mea va fi capabilă să vadă în adevărata lumină opera lui Isus, să recunoască iubirea Tatălui în viaţa de fiecare zi! Mă încred în tine, tăria mea.

10/1 Vineri
„Ochii tuturor erau aţintiţi asupra lui.” (Lc 4,20)
Isuse, ajută-ne şi pe noi să ţinem privirea îndreptată asupra ta, care eşti pentru toţi mântuire, înţelepciune şi viaţă adevărată. Vom primi duhul tău de umilinţă, blândeţe şi dragoste.

11/1 Sâmbătă
„El se retrăgea în locuri pustii şi se ruga.” (Lc 5,16)
Isuse, tu nu te laşi condiţionat de realitatea care te înconjoară, dar cauţi întotdeauna voinţa Tatălui. Stând cu tine primesc şi eu lumină şi forţă pentru a trăi în sfinţenie. Voi căuta şi eu un loc potrivit pentru a asculta glasul tău!

12/1 Duminică
„El a văzut Duhul lui Dumnezeu venind asupra lui.” (Mt 3,16)
Cum se vede Duhul lui Dumnezeu? El este invizibil, cum îl poţi vedea?
Văd efectul prezenţei sale. Cine îl primeşte devine blând, bun, milostiv, vesel, senin, dăruit lui Dumnezeu şi nu se gândeşte la el însuşi. Dacă eu îl primesc, îmi dau seama de aceasta, dacă tu îl primeşti îl văd. Isus este întotdeauna „plin” de Duhul lui Dumnezeu!

13/1 Luni
„Lăsându-şi îndată mrejele, ei l-au urmat.” (Mc 1,18)
Când Isus ne cheamă în interiorul nostru să-l urmăm, fie prin cuvântul său, fie prin glasul părinţilor, sau al superiorilor, sau al celui care are nevoie de ajutor, sau prin glasul altora, îţi cerem, o Duhule Sfinte, tăria de a renunţa prompt la „eul” nostru, pentru a primi chemarea sa!

14/1 Marţi
„Şi faima lui s-a răspândit cu repeziciune în toate împrejurimile.” (Mc 1,28)
În Isus dumnezeirea sa săvârşea minuni şi trezea uimire. Acest lucru se întâmplă şi în cazul ucenicilor săi, în cazul tuturor sfinţilor de ieri şi de astăzi. Duhul Sfânt săvârşeşte în ei minunile care răspândesc faima lui Isus.

15/1 Miercuri
„Vorbeşte, Doamne, sluga ta ascultă.” (1Sam 3,10)
În tăcere, Isuse, doresc şi vreau să ascult astăzi cuvântul tău sfânt! Să pot percepe în el glasul tău prietenesc şi fratern, care îmi face cunoscută voinţa ta cu privire la mine! Să pot avea tăria de a trăi după inima ta! Îţi mulţumesc pentru că îmi stai alături şi îmi vorbeşti.

16/1 Joi
„Imediat s-a îndepărtat lepra de la el.” (Mc 1,42)
Isuse, tu eşti speranţa care nu-i dezamăgeşte pe cei care vin la tine pentru a primi ajutor şi vindecare! Cuvântul tău acţionează cu putere. Tu ai curăţat de atâtea ori lepra păcatului meu prin slujitorul tău. Îţi mulţumesc din inimă că eşti bun!

17/1 Vineri
„Toţi au rămas uimiţi; îl preamăreau pe Dumnezeu şi spuneau: „Aşa ceva n-am mai văzut niciodată!”.” (Mc 2,12)
Au văzut un paralitic, incapabil de a se mişca, l-au văzut ridicându-se şi mergând. Şi au văzut şi faptul că Isus pronunţa cuvinte noi: „Păcatele tale sunt iertate”.
Eu cunosc aceste cuvinte care mi-au fost adresate şi mie cu autoritatea lui Isus. Tocmai aceste cuvinte m-au repus pe picioare, mi-au redat bucuria şi voinţa de a-i sluji pe fraţi!

18/1 Sâmbătă
„Nici unul dintre israeliţi nu era mai frumos decât el.” (1Sam 9,2)
Este vorba aici despre Saul, ales de Domnul ca rege pentru poporul său Israel. Despre Isus, regele noului popor al lui Dumnezeu, se afirmă în Scriptură: „Tu eşti cel mai frumos dintre fiii omului… ”.
Isuse, Domnul nostru, eşti într-adevăr cel mai frumos: de aceea toţi aceia care te cunosc, te urmează.
Ce frumos ar fi dacă toţi ar fi uniţi pentru a forma un singur trup!

19/1 Duminică
„Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii.” (In 1,29)
Ioan Botezătorul îl priveşte pe Isus, încă necunoscut. Cine este? Imaginea folosită de Botezător este foarte precisă: este acela care trăieşte şi moare pentru alţii, pentru mântuirea poporului. Este acela care anulează efectul păcatului. Păcatul dezbină şi distruge, Isus, dimpotrivă, uneşte şi dă viaţă; păcatul ne face să murim de foame şi de sete, mielul lui Dumnezeu ne hrăneşte şi ne potoleşte setea prin propriul trup şi propriul sânge.

20/1 Luni
„Ascultarea este mai de preţ decât jertfa.” (1Sam 15,22)
Când creştinii îşi amintesc şi trăiesc acest cuvânt, începe un proces de comuniune şi de viaţă. Neascultarea a fost aceea care a adus dezbinarea în Biserică. Numai ascultarea ne va face să ajungem la unitatea deplină şi desăvârşită: ascultarea faţă de Isus şi faţă de aceia pe care el i-a trimis.

21/1 Marţi
„Oamenii se uită la înfăţişare, Dumnezeu vede inima.” (1Sam 16,7)
Pentru a-i alege pe slujitorii şi colaboratorii săi, Domnul priveşte inima lor. Ce privesc eu în alegerile mele? Sunt superficial sau privesc la esenţial, la ceea ce îi place lui Dumnezeu Tatăl şi lui Isus?
Vino, Duhule Sfinte, spre a mă călăuzi, şi luminează-l pe fiecare creştin să meargă pe căile lui Dumnezeu.

22/1 Miercuri
„În zi de sâmbătă este permis să faci bine, sau să faci rău?” (Mc 3,4)
Isuse, ajută-i pe toţi creştinii să înţeleagă cuvântul lui Dumnezeu în Duhul Sfânt, să urmeze exemplul tău de atenţie faţă de cei nevoiaşi, de iubire pură faţă de toţi, chiar şi faţă de duşmani.

23/1 Joi
„Mulţi oameni, care aflaseră tot ce făcea, au venit la el.” (Mc 3,8)
Îţi mulţumim, Isuse, pentru că în evanghelii şi în viaţa sfinţilor te putem contempla pe tine şi faptele tale! Vrem să venim şi noi pentru a avea viaţa pe care tu o dai celui care se încrede în tine şi astfel să te putem urma până vom ajunge la părintele tuturor.

24/1 Vineri
„I-a chemat la sine pe cei pe care i-a voit şi ei au venit la el.” (Mc 3,13)
Dacă suntem cu Isus, dacă credem în el, este pentru că el ne-a făcut acest dar.
Dă-ne, Doamne Isuse, o vie atenţie faţă de glasul tău şi fă-ne să ascultăm de tine cu umilinţă! Îţi mulţumim pentru iubirea ta care ne uneşte.

25/1 Sâmbătă
„Mergeţi în lumea întreagă, predicaţi evanghelia la toată făptura.” (Mc 16,15)
Sfântul Paul a ascultat de această poruncă a lui Isus. A fost cucerit în mod atât de profund de către el, încât nu a precupeţit să vestească tuturor frumuseţea evangheliei.
Cu aceeaşi iubire o vestim şi noi, căutând mai întâi să trăim comuniunea cu toţi cei care cred în Tatăl lui Isus Cristos!

26/1 Duminică
„Faceţi pocăinţă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor.” (Mt 4,17)
Faceţi pocăinţă! Este un drum lung convertirea noastră! Ne întoarcem la Tatăl, care ne iubeşte pe noi şi lumea întreagă. Ne întoarcem la Tatăl mergând împreună cu Isus, hotărâţi să vedem totul şi pe toţi în lumina sa. În fiecare zi facem un pas spre iubirea lui Dumnezeu, luând asupra noastră oboseala şi păcatul fratelui, fără a ne plânge.

27/1 Luni
„Dacă cineva rosteşte blasfemii împotriva Duhului Sfânt, nu va putea fi iertat niciodată.” (Mc 3,29)
Duhul Sfânt mă convinge în interior că tu, Isuse, eşti drept în tot ceea ce faci şi spui.
Când eu nu iau în seamă sugestia sa din cauza egoismului sau a orgoliului meu sau a invidiei, atunci mă exclud de la mântuire, pentru că numai tu ne mântuieşti, tu eşti singurul mântuitor pentru lumea întreagă.

28/1 Marţi
„Cine este mama mea? Cine sunt rudele mele?” (Mc 3,33)
Sunt cuvintele lui Isus către rudele sale care îl caută. El îi consideră drept rude şi apropiaţi ai săi numai pe aceia care, asemenea lui, împlinesc voinţa lui Dumnezeu Tatăl; într-adevăr, el nu este legat de rudele sale, dar este unit numai cu Tatăl.

29/1 Miercuri
„A ieşit semănătorul să semene.” (Mc 4,3)
Isus începe să spună parabole sau, mai bine zis, să înveţe prin parabole. Ce învaţă? Pentru el este important să facă în aşa fel ca oamenii să-l cunoască. El este Cuvântul lui Dumnezeu, el este acela care se seamănă pe sine însuşi în lume.
Cine îl primeşte cu perseverenţă produce un rod care dă bucurie, pace şi viaţă lumii!

30/1 Joi
„Fiţi atenţi la ceea ce auziţi.” (Mc 4,24)
Isus vrea să trezească atenţia. Ceea ce Isus spune este important.
Noi ne lăsăm distraşi de multe cuvinte care conţin ştiri, păreri sau credinţe chiar înşelătoare. Adevărata atenţie trebuie să i-o dăm aceluia care ne iubeşte, asemenea lui, şi nu ne înşală, nici nu ne exploatează!
Vorbeşte, Doamne: te ascult!

31/1 Vineri
„Zi şi noapte, sămânţa încolţeşte şi creşte.” (Mc 4,27)
Aşa acţionează cuvântul lui Dumnezeu păstrat în inima noastră. Fără să ne dăm seama o transformă după dorinţa şi planul lui Dumnezeu.
Îţi mulţumim, Isuse, pentru orice cuvânt pe care, cu fidelitate, ni-l adresezi şi îţi mulţumim pentru Duhul Sfânt pe care ni-l dai pentru a înţelege acest cuvânt!

In primo piano