ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani RO

01 gen 2023
iANUARIE Calendar 2023

IANUARIE 2023

1/1

„Au făcut cunoscut cuvântul care le fusese spus despre acest copil.” (Lc 2,17)

Îngerul le spusese păstorilor: „Vă vestesc o bucurie mare... astăzi vi s-a născut... un Mântuitor care este Cristos Domnul”. Ei îi aduc Mariei această veste frumoasă, în timp ce ea se îngrijește de pruncul Isus. Exemplul tău, Marie, mama lui Dumnezeu și a noastră, ne ajută să fim mărturisitori plini de bucurie ai fiului tău binecuvântat, ai lui Isus!

2/1

„Îndreptați calea Domnului!” (In 1,23)

Ioan Botezătorul, preluând cuvintele profetului Isaia, ne invită cu hotărâre să umblăm pe calea Domnului. Calea Domnului este calea credinței, a smereniei și a slujirii. Sfinții Vasile și Grigore, cu iubirea lor pentru Isus, sunt un stimulent pentru noi astăzi. Calea pe care au mers ei este tocmai calea Domnului.

3/1

„El este cel care botează în Duhul Sfânt.” (In 1,33)

Această prezentare a lui Isus este mărturia dată de Ioan Botezătorul, cel care îl arată discipolilor săi. Este o invitație pentru noi de a ne uni cu Domnul înviat, prezent în diferite moduri în Biserica sa: prin cuvântul său, prin Euharistie, prin credincioșii săi adunați împreună...

4/1

„Te vei numi «Chefa» – care înseamnă «Petru»!” (In 1,42)

Isus dă unuia dintre primii săi discipoli, un nume nou, un nume care anunță misiunea pe care i-o va încredința în Biserica sa: va fi o „piatră”, un sprijin sigur pentru credința fraților săi. Și pentru tine, în inima lui Isus, un nume nou este pregătit. Ai avut deja bucuria de a-l descoperi?

5/1

„Filip i-a zis: «Vino și vezi!»” (In 1,46)

Și eu, Isuse, am văzut unde locuiești. Acolo, frații se iubesc și trăiesc unul pentru celălalt, iar tu ești Domnul și Învățătorul lor. În fiecare zi ei ascultă învățătura apostolilor, participă la frângerea pâinii și la rugăciuni. Trăiesc împreună de dragul tău și au totul în comun.

6/1

„Steaua pe care o văzuseră la răsărit mergea înaintea lor.” (Mt 2,9)

În această mare sărbătoare, totul vorbește despre lumină: o mică lumină care se ridică în noapte duce la lumina adevărată, la Isus. Îți mulțumesc, Duhule Sfânt, care conduci inimile la Isus pe căi mereu noi: lucrarea aceasta este minunată, cea mai frumoasă. Mă ofer și eu să conduc pe cineva la tine!

7/1

„Îl urmau mulțimi numeroase.” (Mt 4,25)

„Mulțimi mari au început să-l urmeze”, pentru că în Isus au văzut într-adevăr o mare lumină în întunericul suferinței și al dezorientării lor: lumina speranței, pentru că în el au experimentat că sunt iubiți de Dumnezeu. Ai simțit și tu această lumină? Dacă vei fi atent, o vei experimenta și astăzi.

8/1

„L-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind deasupra lui!” (Mt 3,16)

Isus tocmai a ieșit din apa botezului. El, Domnul, s-a smerit, luând asupra sa păcatul nostru. Tatăl nu se împotrivește: deschide cerul, îl inundă pe Isus cu iubire, cu Duhul Sfânt.

Când ai purtat în tăcere păcatul unuia dintre frații tăi, nu ai simțit și tu bucuria Tatălui tău ceresc? Duhul Sfânt a plutit în inima ta.

9/1

„Vă voi face pescari de oameni.” (Mc 1,17)

Sfânta Tereza de Calcutta se considera un mic creion în mâinile lui Dumnezeu. Și el a făcut într-adevăr un desen frumos! Cu niște pescari săraci și simpli de pe lac a făcut minuni pentru salvarea omenirii. Și tu ești prețios în mâinile sale. El așteaptă disponibilitatea ta.

10/1

„Erau uimiți de învățătura lui.” (Mc 1,22)

Învățătura lui Isus este o învățătură care atinge inima, pentru că manifestă iubirea lui Dumnezeu Tatăl. Și nu numai că o manifestă în cuvinte, dar ne face să experimentăm puterea ei mântuitoare, eliberatoare.

Mulțumim, Isuse! Cuvântul tău ne face să ne simțim iubiți și ne eliberează de atâtea poveri și sclavii.

11/1

„Predicând în sinagogile lor și scoțând diavoli.” (Mc 1,39)

Isuse, te privim în timp ce-ți trăiești misiunea. Această misiune, stropită cu rugăciunea ta, constă în a-i aduce pe oameni la o întâlnire cu Tatăl. Realizezi acest lucru prin cuvântul tău, care eliberează de dușmanul care vrea dintoteauna să le ia oamenilor viața și bucuria.

Fie ca și eu, în felul meu, să te imit în dăruirea față de Tatăl, precum și față de frații și surorile mele.

12/1

„Vreau, curăță-te!” (Mc 1,41)

Acest răspuns al lui Isus către leprosul îngenuncheat în fața lui, care îi spusese: „Dacă vrei, poți să mă cureți!”, îmi dă atâta pace, deoarece arată clar iubirea lui Isus, voința lui de mântuire pentru noi.

Și astăzi, Isus vrea doar binele meu; mă voi apropia de el pentru a mă lăsa iertat și purificat.

13/1

„Să ne grăbim deci să intrăm în odihna aceea.” (Evr 4,11)

Cine nu cunoaște truda și oboseala? Isus a spus: „Veniți la mine, voi toți... și eu vă voi da odihnă”. Să mergem deci la Isus, să-i aducem și pe cei mici la el, ca să învețe curând calea vieții și a păcii. De asemenea, să primim darurile sale, sacramentele Bisericii! Avem mare nevoie de ele!

14/1

„Nu am venit să-i chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși.” (Mc 2,17)

Mă simt păcătos? Te simți păcătos? Eu sunt. Chiar și tu ești. Isus a venit tocmai pentru noi, el însuși o spune. Nimeni, așadar, nici din interior, nici din exterior, nu ne va putea reține: să mergem la el, chiar la el, întotdeauna! Murdari și zdrențăroși, el ne îmbrățișează, pentru că ne iubește, întotdeauna!

15/1

„Am dat mărturie: acesta este Fiul lui Dumnezeu.” (In 1,34)

A fi un mărturisitor al lui Isus este sarcina fiecărui creștin. Și a mea.

Astăzi, participarea mea la Sfânta Liturghie este o mărturie: mărturisesc că Isus este viu și prezent în Biserica sa adunată, că el este izvorul vieții mele, că el este baza muncii și a strădaniei mele, că el este centrul care îmi ghidează fiecare pas, că el este Domnul și Mântuitorul meu.

16/1

„Deși era Fiu, a învățat ascultarea.” (Evr 5,8)

Tu, Isuse, din veșnicie ești „Fiul”! Viața ta este să te lași iubit de Tatăl și să spui cu bucurie: Da!

Când ai devenit om, ai „învățat” calitatea de fiu trăind truda oricărui om care este moștenitor al păcatului lumii. Noi înșine experimentăm acum această trudă, iar tu, Isuse, ne susții și ne dai biruința. Te iubim, Isuse, fratele nostru adevărat!

17/1

„Isus, devenit pentru veșnicie mare preot, după rânduiala lui Melchisedec.” (Evr 6,20)

Melchisedec l-a întâlnit pe Abraham ca un dar neașteptat și misterios care l-a ajutat în relația sa cu Dumnezeu. Așa ni se dăruiește Isus: ca Mare Preot care ne ajută să dezvoltăm o relație adevărată cu Tatăl, în calitate de copii.

18/1

„I-a spus omului: «Întinde-ți mâna!»” (Mc 3,5)

Un act de iubire adevărată costă întotdeauna. Priviți-l pe Isus: deoarece a vindecat mâna unui om sărman în ziua consacrată lui Dumnezeu, ei decid să-l dea la moarte!

Începe Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. Și eu voi fi gata să sufăr pentru unitate, căutând-o în primul rând cu fratele care locuiește alături de mine!

19/1

„El le poruncea cu asprime să nu-l facă cunoscut.” (Mc 3,12)

Duhurile rele nu au strigat că Isus este Fiul lui Dumnezeu pentru a trezi credința în el din partea celor care i-au auzit. În strigătele lor nu era iubire, ci mai degrabă mânie. În schimb, Isus și-a manifestat divinitatea prin iubire, iubire până la dăruirea totală de sine. Văzând această iubire, centurionul de la picioarele crucii a crezut că Isus este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu.

Dacă cuvintele mele nu sunt însoțite de iubire, ele îl jignesc pe Domnul.

20/1

„A constituit doisprezece, pe care i-a numit și apostoli, ca să fie cu el.” (Mc 3,14)

Prima sarcină a celor doisprezece este să fie cu tine, Isuse! Frumoasă sarcină! O sarcină dificilă. Și pentru mine, și pentru tine este prima sarcină. Astăzi o vom trăi cu o iubire deosebită, oferind-o pentru unitatea creștinilor.

21/1

„Prin Duhul veșnic s-a oferit pe sine fără prihană lui Dumnezeu.” (Evr 9,14)

Îți mulțumesc, Isuse, pentru că ai oferit propriul tău sânge ca jertfă pentru mine, pentru iertarea păcatelor mele. Îți mulțumesc că numai tu, singurul fără de păcat, ne-ai mântuit pe noi toți, păcătoșii. Îți mulțumesc, Isuse, că ai vrut să faci acest lucru, mișcat de Duhul Sfânt, mișcat de iubirea divină a ta și a Tatălui.

22/1

„Iar ei, părăsind îndată barca și pe tatăl lor, l-au urmat.” (Mt 4,22)

Isus tocmai a părăsit Nazaretul. Primii săi discipoli îl urmează, lăsându-și tatăl și munca... „Lăsăm” ceva din noi, cu bucurie, pentru a aduce lumina Tatălui ceresc, iubirea. Aceasta va fi cea mai bună contribuție la Rugăciunea pentru Unitatea Creștinilor.

23/1

„Dacă cineva ar zice blasfemii împotriva Duhului Sfânt, nu va avea iertare niciodată.” (Mc 3,29)

Este chiar așa! Oricine respinge în mod deliberat iubirea lui Isus după ce a cunoscut-o, rostind blasfemii împotriva Duhului Sfânt, de la cine poate primi iertare? „Nu este niciun alt nume sub cer dat oamenilor, în care trebuie să fie mântuiți.”

24/1

„Iată mama mea și frații mei!” (Mc 3,34)

Privirea lui Isus, plină de iubire, este încă asupra noastră. Fie ca rugăciunea pentru unitatea Bisericii sale, care ne angajează în aceste zile, să ne facă să-l recunoaștem ca pe adevărata sa familie, care, împreună cu el și cu Sfânta sa Mamă, realizează iubirea Tatălui, mântuirea tuturor oamenilor.

Sfinte Francisc de Sales, tu ne ajuți cu exemplul și rugăciunea ta.

25/1

„Dacă vor bea ceva aducător de moarte, nu le va dăuna.” (Mc 16,18)

Cucerit de iubirea lui Isus, Sfântul Paul nu se mai îngrijește de nimic altceva decât de a vesti fraților evanghelia, înfruntând pericole și greutăți foarte mari. Dragostea lui Isus l-a ținut în siguranță!

Roagă-te pentru noi, Sfinte Paul, astăzi în special pentru mărturia de unitate pe care Isus o dorește de la sfânta sa Biserică!

26/1

„Mergeți! Iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor!” (Lc 10,3)

Cei care ni se opun atunci când mărturisim și îl proclamăm pe Isus pot fi ca niște lupi, dar sunt eu cu adevărat un miel? Nu ar trebui să consider acest lucru ca fiind de la sine înțeles, probabil pentru că și eu mă comport uneori mai mult ca un lup decât ca un discipol al Mielului lui Dumnezeu.

Sfinților Timotei și Tit, care l-ați proclamat pe Isus până la punctul de a vă da viața pentru el, rugați-vă pentru mărturia mea de astăzi.

27/1

„Explica totul discipolilor săi aparte.” (Mc 4,34)

Isus este gata să-mi explice totul, și mie, și ție... El așteaptă doar să ne maturizăm în Duhul Sfânt; cuvântul său ne este dat pentru ca el să devină, în noi, viață de iubire.

28/1

„Prin credință, Abraham a plecat fără să știe unde merge.” (Evr 11,8)

Tatăl nostru ceresc, dându-ne viața, ne trimite și astăzi… Ne vom simți trimiși de el în întâlnirile pe care le vom avea, în angajamentele pe care le vom lua, în muncile pe care le vom îndura... Nu știm totul, dar mergem cu încredere și bucurie, el este cu noi!

29/1

„Bucurați-vă și tresăltați de veselie, căci răsplata voastră mare este în ceruri!” (Mt 5,12)

Isuse, tu ne „poruncești” bucurie, în timp ce urmarea ta ne face să găsim necazuri. Tu știi că în patria veșnică, dar și aici, ca o pregustare, ne așteaptă o „mare” răsplată.

Cred în făgăduința ta, Isuse, și de aceea sufăr cu bucurie!

30/1

„A început să vestească în Decapole ceea ce a făcut Isus pentru el.” (Mc 5,20)

Și pentru mine, Isuse, ai făcut minuni: sărac și nenorocit, dezorientat și trist, m-ai iubit; ai murit pe cruce pentru a mă salva de la moartea veșnică; mi-ai deschis ochii pentru ca, în întunericul acestei lumi, să te pot vedea. Aș vrea să le spun tuturor că-i iubești!

31/1

„Mergi în pace și fii vindecată de suferința ta!” (Mc 5,34)

Ne croim drum prin mulțime, precum femeia suferindă, și mergem la Isus. Ne oprim pentru o vreme din alergătura noastră – gânduri, griji, muncă – și ne strângem la picioarele lui. Ne bucurăm pentru o vreme de tandrețea iubirii sale și de lumina ochilor săi. Apoi, el însuși ne trimite la „datoria” noastră, plini de o pace nouă și rodnică.

In primo piano