ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani RO

01 feb 2023
FEBRUARIE Calendar 2023

FEBRUARIE 2023

1/2

„Se mira de necredința lor.” (Mc 6,6)

Isus se întoarce în Nazaret, unde a crescut. Acum nu mai este doar fiul Mariei și al tâmplarului. La Iordan a fost declarat de Dumnezeu Fiul său iubit. Prietenii și rudele sale nu sunt însă pregătiți să-l primească sub această formă și reacționează prost. Totuși, și pentru aceștia, el este adevăratul Învățător, singurul care învață cu adevărat calea care duce la Tatăl.

2/2

„Au văzut ochii mei mântuirea ta.” (Lc 2,30)

Simeon povestește propria experiență: ochii lui au văzut minunea lui Dumnezeu, un copil care este Mântuitorul tuturor. Dumnezeu a intervenit și în cazul meu, când m-am simțit inspirat în interior să trăiesc cuvântul evangheliei. Atunci m-a cuprins o bucurie profundă, care a rămas până în ziua de azi.

3/2

„Dragostea față de frați să rămână statornică!” (Evr 13,1)

Cuvântul lui Dumnezeu din Scrisoarea către Evrei ne asigură că oricine crede în Isus și îl pune în centrul vieții sale locuiește deja în Ierusalimul ceresc și este considerat de Dumnezeu ca fiind membru al familiei sale. De aceea, ne îndeamnă să fim fermi în iubirea frățească, pentru că, iubindu-ne unii pe alții cu răbdare și stimă reciprocă, Isus însuși este în mijlocul nostru.

4/2

„Apostolii s-au adunat la Isus și i-au povestit toate câte au făcut.” (Mc 6,30)

Ce frumos, ce har să-i putem încredința lui Isus ceea ce facem și învățăm! Este frumos să ne putem confrunta în mod concret cu cel care ne călăuzește în Biserica sa: este o protecție împotriva erorilor și abaterilor în trăirea iubirii lui Dumnezeu și a aproapelui.

O, Duhule Sfânt, tu ești cel care ne dai smerenie și ne călăuzești!

5/2

„Nu se poate ascunde o cetate așezată pe munte.” (Mt 5,14)

Isus vrea să-ți spună că, atunci când trăiești cu el și în el, devii lumină și orientare pentru mulți, pentru toți cei care te văd. Nu faci acest lucru ca să fii văzut, dar lumina care strălucește în tine nu poate să nu lumineze și să atragă pe mulți alții.

6/2

„Toți cei care se atingeau de el erau salvați.” (Mc 6,56)

În contact cu Isus, prin credința în el, suntem salvați și eliberați chiar și de unele boli, atât ale trupului, cât și ale sufletului.

Îți mulțumesc, Isuse! Într-o zi am venit la tine la Sfânta Liturghie, primind cu încredere pâinea vieții tale. Am fost eliberat de febră și de o durere persistentă în gât.

7/2

„Suprimați cuvântul lui Dumnezeu pentru tradiția voastră.” (Mc 7,13)

Cât de ușor este să ne facem un zeu după propriile gusturi, care să accepte egoismul și raționamentul nostru! Vom depăși acest pericol prin fidelitatea față de cuvântul lui Dumnezeu revelat pe deplin în Isus, lăsându-ne corectați de el și trăind în Biserica sa.

8/2

„Cum, și voi sunteți nepricepuți?” (Mc 7,18)

Isus vorbește despre alimentele necurate. Fariseii le considerau un obstacol în calea rugăciunii. În realitate, pentru el, orice mâncare este un dar de la Dumnezeu, și nu alterează inima, pentru că ajunge să fie eliminată. Pe de altă parte, intențiile rele generează preacurvia, furtul, adulterul, crima, înșelăciunea, invidia. Acestea strică inima omului. Acestea sunt păcate care fac rău fraților și surorilor noastre și îl jignesc pe Tatăl tuturor. Sacramentul Spovezii ne va ajuta să ieșim din aceste stări rele.

9/2

„Nu a putut să rămână ascuns.” (Mc 7,24)

Isus caută locuri și momente pentru a-și forma discipolii fără a fi deranjat. Cu toate acestea, fiind prea cunoscut, nu reușește întotdeauna să obțină ceea ce își dorește. O femeie, care suferă pentru fiica ei chinuită de un demon, îl găsește și îi cere ajutorul cu o insistență umilă.

El a înviat și ne este mereu la dispoziție. Vom căuta să ne „ascundem” pentru a rămâne în intimitate cu el.

10/2

„L-a luat la o parte din mulțime.” (Mc 7,33)

Isus se adresează unui surdomut pe care i l-au adus niște prieteni: îi cunoșteau reputația de profet în Israel. Îi pune degetele în urechi, îi atinge limba cu saliva, își ridică ochii spre Tatăl din ceruri și îl suflă Duhul Sfânt, spunând: „Deschide-te!”

Îți mulțumesc, Isuse! Aceste gesturi au fost făcute și pentru mine când am fost botezat, pentru ca eu să ascult cu iubire și să comunic cu bucurie cuvântul tău.

11/2

„Mai aveau câțiva peștișori... și pe aceștia să-i pună înainte.” (Mc 8,7)

La fel ca peștișorii puțini, așa și viața noastră săracă, dăruită lui Isus, va ajuta pe mulți. Viața mea dăruită Domnului, împreună cu cea a altora, a ajutat mulți oameni.

Îți mulțumesc, Isuse, sursă inepuizabilă de milă! Îți mulțumesc și ție, Marie neprihănită! Doamne, ai ales o fată săracă, sărmană și simplă pentru a distribui haruri imense unor mulțimi nenumărate.

12/2

„Dacă dreptatea voastră nu o va întrece cu mult pe cea a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra…” (Mt 5,20)

Este duminică și sărbătorim învierea Domnului. Chiar și clopotele care sună de sărbătoare ne amintesc acest lucru. Îmi îmbrac cea mai frumoasă haină și alerg la tine, Isuse, care mă chemi să-mi dai cuvântul tău, trupul tău și comuniunea cu frații mei. Îți mulțumesc că m-ai făcut să vreau să trăiesc o relație personală cu tine și să intru astfel în împărăția ta!

13/2

„Au început să discute cu el.” (Mc 8,11)

Deschide-mi sărmana mea inimă, Isuse, ca să te recunosc ca „Dumnezeu cu noi”, cel care ne iubește și care lucrează mereu pentru binele nostru! Și eu, împreună cu toți cei care te primesc și te iubesc, voi putea să-ți ofer bucurie și glorie, trăind mereu în recunoștință și neprimind niciodată spiritul rău al judecății și al criticii la adresa ta.

14/2

„Cuvântul Domnului s-a răspândit.” (Fap 13,49)

Ciril și Metodiu, doi frați, și-au dedicat viața răspândirii cuvântului lui Dumnezeu. Au predicat-o printre popoarele slave și au tradus întreaga Biblie în limba lor. Ce misiune măreață și prețioasă este aceea de a duce cuvântul Tatălui nostru la urechile celor care nu l-au auzit niciodată și de a-l face cunoscut pe Isus celor care nu l-au întâlnit încă!

15/2

„S-a vindecat și vedea toate lucrurile clar.” (Mc 8,25)

Isus tocmai săvârșise semnul pâinilor și al peștilor pentru cele cinci mii de persoane. Cu toate acestea, cei mai mulți dintre oameni încă nu l-au recunoscut ca Mesia. Prin noul semn al vindecării orbului, el vrea să deschidă ochii acestor oameni. Dacă ar putea vedea că tot ceea ce se întâmplă este împlinirea profețiilor!... Toată lumea ar recunoaște acest lucru fără să aibă nevoie de instruirea cuiva.

16/2

„Tu ești Cristosul!” (Mc 8,29)

Astăzi, Isus ne pune tuturor întrebarea: „Cine ziceți voi că sunt eu?”

O, Duhule Sfânt, care ai fost în mine de la Botez, ajută-mă să răspund! Îți mulțumesc că mă faci să spun cu certitudine: „Isuse, tu ești singurul Mântuitor, tu ești Dumnezeu-cu-noi care ne conduce la Tatăl tău ca fii. Îți mulțumim că ne umpli de bucurie și pace!”

17/2

„Domnul i-a împrăștiat de acolo pe fața întregului pământ.” (Gen 11,8)

La Babel, oamenii au reușit să construiască un oraș mai prosper și mai strălucitor ca niciodată și un turn înalt ca simbol al unei religii universale. Acest lucru l-au făcut „ridicându-și capetele împotriva cerurilor”, adică în contradicție cu Dumnezeu. Domnul, în marea sa îndurare, i-a împrăștiat.

Îți mulțumim, Tată, pentru că nu ne lași să devenim sclavi unii altora prin divizarea bogăției! Tu intervii pentru adevăratul bine al copiilor tăi.

18/2

„I-a dus deoparte, pe un munte înalt.” (Mc 9,2)

Pe un munte înalt domnește liniștea și te simți aproape de Dumnezeu; escaladarea lui este o experiență frecventă pentru mulți. Isus însuși ne ia uneori deoparte, în tăcere, pentru ca noi să fim cu el și să-l ascultăm pe Tatăl său. Pe munte, cei trei discipoli au văzut și au auzit ceea ce nimeni nu a mai văzut și auzit vreodată, dar au trebuit să aștepte până să le povestească și celorlalți. Uneori, Isus mă invită și pe mine la tăcere, chiar pentru un timp îndelungat.

19/2

„Fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru ceresc este desăvârșit!” (Mt 5,48)

Isus ne îndeamnă să ne iubim dușmanii. Pentru Tatăl său, dușmanii sunt vecini care trebuie iubiți!

Îți mulțumim, Isuse, pentru că ne-ai dezvăluit că Tatăl este numai iubire. Îți mulțumesc pentru că, pentru tine și Tatăl tău, perfecțiunea iubirii este „a face să plouă peste cei drepți și peste cei nedrepți”; îți mulțumesc pentru că ne faci și pe noi capabili să iubim în mod gratuit și să manifestăm astfel frumusețea ta.

20/2

„Cred. Vino în ajutorul necredinței mele!” (Mc 9,24)

Isuse, iartă-mă! În fiecare zi sunt neîncrezător, nu știu cum să mă încredințez pe deplin ție în dificultăți. Repet și eu: „Cred. Vino în ajutorul necredinței mele!”, iar tu vei fi slăvit.

21/2

„Oricine primește un astfel de copilaș în numele meu pe mine mă primește.” (Mc 9,37)

Isus îi apreciază pe cei mici, pe cei umili care nu-și susțin propriile inițiative: ei sunt cei care îi seamănă cel mai mult. Pe aceștia îi indică discipolilor săi drept modele și oameni care trebuie primiți de dragul său: în ei se simte și el primit și iubit. Vino, Duhule Sfânt, ca să ne călăuzești spre adevărata umilință!

22/2

„Când dai de pomană, nu trâmbița înaintea ta.” (Mt 6,2)

Astăzi începem Postul Mare, un timp de convertire și de întoarcere la Isus. În evanghelie, el enumeră „faptele bune” care ne fac plăcuți Tatălui, dacă le trăim ca iubire gratuită. Prima este milostenia, adică atenția acordată nevoilor fraților și surorilor noastre, atât în interiorul, cât și în afara casei. O vom trăi nu pentru a ne face bine, nici pentru a ne simți bine în conștiința noastră, ci ca niște copii recunoscători care trăiesc iubirea Tatălui pentru toți.

23/2

„Fiul Omului trebuie să sufere multe.” (Lc 9,22)

Isus își pregătește discipolii pentru a accepta pătimirea sa. Crucea va fi prezentă în viața lor și a întregii Biserici. Cei nevinovați și cei drepți suferă purtând povara celor nedrepți. „Pedeapsa care ne aducea pacea era asupra lui”, ne spune Isaia. Ne oferim să împărtășim cu el acest aspect al iubirii sale.

24/2

„Vei striga și el va zice: «Iată-mă!»” (Is 58,9)

Poporul lui Israel trece prin ani de greutăți economice, sociale și religioase. Deși mulți practică postul și odihna sfântă, se pare că Dumnezeu nu intervine.

Continuăm să implorăm ajutor, fără să obosim, angajându-ne în lucrări de dreptate. Se va plictisi să ne asculte rugămintea? Nu, dar va veni ziua în care va spune în sfârșit: „Iată-mă”. Și vom fi mântuiți!

25/2

„Părăsind toate, s-a ridicat și l-a urmat.” (Lc 5,28)

Cuvântul și vocea lui Isus sunt iubirea lui Dumnezeu. Ele îmbucură inima deschisă să le primească, înnoiesc viața și ne dispun să îl urmăm cu hotărâre.

Îți mulțumesc, Isuse, că mi-ai vorbit și mie și ai acceptat micile mele ascultări: ele au devenit binecuvântări!

26/2

„Isus a fost condus de Duhul în pustiu.” (Mt 4,1)

Isus tocmai fusese declarat „Fiul meu” de către Tatăl. Duhul care coborâse peste el îl conduce acum, îl împinge și îl atrage în deșert. În acest loc de singurătate, sărăcie și strict necesar, el postește. Acesta este mediul potrivit pentru ca Tatăl să se manifeste. Aici Isus îi poate exprima toată iubirea sa. Isuse, în acest post, vreau să fiu și eu la fel, să primesc și să dăruiesc iubirea ta.

27/2

„Se vor aduna înaintea lui toate neamurile.” (Mt 25,32)

Isus anunță cum va fi judecata de la sfârșitul lumii. Fiecare om, de orice popor și religie, va fi judecat de el în funcție de mila pe care a trăit-o. Învăț și eu acest lucru și mă hotărăsc să trăiesc pentru a fi aflat printre cei drepți la acea judecată.

O, Duhule Sfânt, tu ești cel care trăiești în noi și ne îndemni să manifestăm iubirea Tatălui pentru cei care suferă!

28/2

„Nu ne duce pe noi în ispită.” (Mt 6,13)

Sunt cuvinte prețioase prin care Isus ne învață să ne rugăm. Dacă le spunem Tatălui nostru din ceruri cu deplină încredere și hotărâre, vom experimenta eficiența lor. El ne va da putere ca să nu facem ceea ce este rău în ochii lui.

Îți mulțumim, Isuse, că ni le-ai dăruit.

In primo piano