ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani RO

01 feb 2021
FEBRUARIE Calendar 2021

FEBRUARIE 2021

1/2

„Povestește‑le cum s‑a îndurat Domnul de tine!” (Mc 5,19)

Cine altul în afară de tine, Isuse, ar fi putut să folosească milostivirea și să salveze acel sărman pe care o legiune de demoni îl priva de orice formă de demnitate, de viață, de comuniune? Și eu cânt milostivirea ta, care de atâtea ori a putut deschide și elibera inima mea.

 

2/2

„A fost condus de Duhul Sfânt la templu”. (Lc 2,27)

Mișcat de Duhul tău, Simeon a mers la templu și acolo l‑a întâlnit pe Isus în brațele părinților săi. Docilitatea față de Duhul Sfânt l‑a făcut să recunoască și să îl întâlnească pe Mesia, pe care l‑a așteptat toată viața.

Și pentru mine Isus este mântuirea care mi‑a fost oferită de Tatăl, este lumina care îmi face cunoscut chipul său, este iubirea care dă sens vieții mele. Și eu, în ascultare față de Duhul, pot să gust bucuria de a trăi unit cu Isus!

 

3/2

„Isus a venit în locul lui natal, iar discipolii îl urmau”. (Mc 6,1)

Isus nu uită satul copilăriei și tinereții sale: după ce și‑a început misiunea, îl vizitează, plin de iubire și de tăria Duhului Sfânt. Un fiu, un consătean a plecat pe urmele lui Isus? Nu te teme, este un dar al lui Dumnezeu și pentru tine. Stimează‑l și primește‑l în felul acesta!

 

4/2

„Le‑a dat putere asupra duhurilor necurate”. (Mc 6,7)

Puterea pe care Isus o dă celor doisprezece, nu este o putere pe care ei o au în buzunar și o folosesc la nevoie. Puterea este întotdeauna a lui Isus, el este cel care o exercită, care acționează: ei vor fi instrumente ale acestei puteri în măsura în care vor rămâne uniți cu El. Isus le „dădea” lor putere, clipă de clipă, când îl invocau cu încredere. Când îl invoc cu încredere, Isus intervine din nou!

 

5/2

„Isus Cristos – cel de ieri și de astăzi – este același în veci”. (Evr 13,8)

De la bunicii mei am primit iubire, înțelepciune, pace și blândețe: aceste daruri erau un cuvânt al tău, Isuse; veneau din unirea lor cu tine. În comunitatea mea parohială acest cuvânt s‑a făcut mai clar, iar acum și eu, cu ajutorul Duhului Sfânt, încerc să îl comunic. Isuse, Cuvântul veșnic al Tatălui, care ne unește, ne dă stabilitate, depășește granițele timpului și ale morții: laudă ție!

 

6/2

„Veniți deoparte, într‑un loc retras, și odihniți‑vă puțin!” (Mc 6,31)

Se știe că trupul intră în „blocaj” dacă este foarte obosit, și de aceea este necesară odihna. La fel și viața spirituală riscă să intre în „blocaj”, și de aceea Isus îi invită să se odihnească împreună cu el pentru a‑l pune din nou în centru. Dacă Isus nu este pe primul loc în inima sa, degeaba parohul aleargă încoace și încolo. Dacă Isus nu este iubit de enoriași, degeaba ei fac întâlniri și reuniuni. Dacă Isus nu este în dorința lor, degeaba fac cantorii probe de canto. Dacă nu îl iubești pe Isus mai mult de orice, degeaba înduri și suporți oboseala și slujești.

 

7/2

„S‑a dus într‑un loc retras și se ruga”. (Mc 1,35)

Dacă Isus și‑a luat timp pentru a se ruga singur, într‑un loc liniștit, înseamnă că acest lucru este necesar și pentru noi. Duhul Sfânt nu ne trimite un mesaj pe „smartphone”, vorbește inimii noastre, sufletului nostru: trebuie să îl ascultăm cu urechea inimii. Așadar, nu doar vei participa la rugăciunea comunitară, astăzi, Paștele săptămânal, ci vei sta față în față cu Isus cel înviat pentru a ști cum să trăiești.

 

8/2

„L‑au recunoscut îndată pe Isus”. (Mc 6,54)

Duhule Sfinte, mi‑ai dăruit și mie, așa simplu și slab cum sunt, harul de a‑l cunoaște pe Isus! M‑ai făcut să gust iubirea sa minunată, m‑ai făcut să înțeleg cuvintele sale. Acum nu îmi rămâne decât să îți mulțumesc și să îi aduc la el pe toți cei pe care îi iubesc.

 

9/2

„Acest popor mă cinstește cu buzele, însă inima lor este departe de mine”. (Mc 7,6)

A mă ruga nu înseamnă a recita rugăciuni. Înseamnă a sta cu Acela care mă iubește și pe care îl ascult, îi mulțumesc, îi cer iertare, îl întreb ce îi este pe plac din ceea ce fac, îi permit să mă modeleze după dorințele sale. Buzele pot să tacă, pentru ca să vorbească și să se bucure inima.

 

 

10/2

„Ascultați‑mă cu toții și înțelegeți!” (Mc 7,14)

Cât de mare este iubirea ta pentru om, Isuse! Tu îl faci fiu, liber să se bucure de orice creatură a Tatălui – a fost făcută pentru el! – și capabil să își hrănească inima cu roadele Duhului Sfânt: iubire, bucurie, pace, bunătate, bunăvoință, blândețe, fidelitate, stăpânire de sine. Îți mulțumesc, Isuse!

 

11/2

„Mergi: diavolul a ieșit din fiica ta!” (Mc 7,29)

Marie Preasfântă, ca atunci când te‑ai arătat sărmanei Bernadeta la Lourdes, și astăzi te rogi și ne ceri să ne rugăm: inima ta de mamă vrea ca fiecare fiu al tău, eliberat de influența dușmanului, să cunoască bucuria și iubirea pentru care a fost voit și creat. Îți mulțumesc, Marie!

 

12/2

„El le‑a poruncit să nu spună nimănui”. (Mc 7,36)

Isus tocmai a deschis gura și urechile unui surdomut; îl luase deoparte, își folosise mâinile și inima pentru el. Făcuse aceasta numai din iubire față de Tatăl și față de acel om sărman. Aș vrea și eu, Isuse, să fac totul numai pentru slava Tatălui, care iubește fiecare om și îl vrea complet și mulțumit!

 

13/2

„Mi‑e milă de mulțime”. (Mc 8,2)

Lui Isus i s‑a făcut milă de mulțimea care de trei zile stătea cu el. Vedea că avea nevoie de el, de cuvântul său, pentru a găsi o orientare adevărată pentru propria viață, pentru a primi putere și bucurie pentru prezent și speranță pentru viitor,

Ca atunci, la fel și astăzi este nevoie de Isus, și astăzi el are milă și continuă să dăruiască al său cuvânt și a sa pâine, pentru a elibera de păcat și de consecințele sale și a da plinătate inimii.

 

14/2

„Veneau la el de pretutindeni”. (Mc 1,45)

Isuse, pentru compasiunea ta față de lepros ai fost alungat afară din cetate. Dar veneau la tine din toate părțile! Îți mulțumesc că ai luat asupra ta și lepra mea, păcatul meu; că ai fost dat, din acest motiv, afară din cetate, atârnat pe cruce. Îți mulțumesc că de pe crucea ta, victorios, îi atragi pe toți la tine!

 

15/2

„Lăsându‑i, a plecat spre celălalt țărm”. (Mc 8,13)

Pe malul de pe care plecase Isus găsise o mulțime, care de trei zile era cu el, ascultându‑l și dând mai multă importanță lui decât hranei. Pe celălalt mal al lacului, în schimb, găsește oameni care se consideră drepți și care nu au nevoie de el; din contra, se simt îndreptățiți să îl judece și să îl pună la încercare, cerându‑i un semn. Și Isus s‑a urcat din nou în barcă.

Astăzi voi încerca să stau pe malul drept...

 

16/2

„Noe a aflat har în ochii Domnului”. (Gen 6,8)

În jurul nostru, câte lucruri întristează inima Tatălui: războaie, aviditate, imoralitate, infidelitate, indiferență... Noi, creștinii, nu condamnăm, nici nu ne descurajăm: adunați, prin milostivirea sa, în arca sfântă a Bisericii, ca Noe, încercăm numai să îi fim plăcuți; el va ști să ne facă să fim binecuvântare și semn al iubirii sale pentru mulți.

 

17/2

„Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti”. (Mt 16,18)

Isus mă invită să trăiesc o viață interioară, să nutresc acea viață spirituală, acea relație cu el și cu Tatăl care apoi orientează tot ceea ce spun, gândesc și fac. Acest timp al Postului Mare va fi o ocazie pe care nu o las să îmi scape, pentru a mă lăsa reînnoit de Tatăl care, prin rugăciune, post și caritate față de frați, vrea să mă elibereze de atâtea poveri, pentru a mi‑l dărui în schimb pe Fiul său, Isus!

 

18/2

„Cine însă își va pierde viața pentru mine, acela o va salva”. (Lc 9,24)

Am început timpul sfânt al Postului Mare. Ca Isus, când a intrat în acele patruzeci de zile de iubire exclusivă față de Tatăl său, să ne lăsăm luați de mână de Duhul Sfânt. El ne va conduce acolo, unde vom avea ocazia să ne oferim și noi cu Isus Tatălui, să ne pierdem viața, cu el și pentru el. Iar Tatăl ne va face să înviem într‑o viață nouă, plină de iubirea sa.

 

19/2

„Pot oare nuntașii să plângă atât timp cât mirele este cu ei?” (Mt 9,15)

Dacă Maica Biserică ne invită, în acest timp sfânt, la post, oare înseamnă că Isus, Mirele, nu mai este cu noi? Nu, desigur: el a promis că va fi cu noi în toate zilele! Cineva însă nu a primit încă darul vizitei sale... Nici în inima mea, din păcate, el nu este întotdeauna pe primul loc... Ne vom angaja cu bucurie, așadar, într‑un autentic post, călăuzit și sprijinit de Duhul Sfânt, de iubire.

 

20/2

„Urmează‑mă!” (Lc 5,27)

Acest cuvânt al tău, Isuse, a schimbat viața lui Matei: de la egoist, sclav al banului, l‑a transformat, urmându‑te pe tine, într‑un dar pentru frați. În acest sfânt Post Mare voi lăsa cuvântul tău să îmi schimbe inima: la Paște, în felul acesta, voi ști să primesc mai mult viața ta de iubire.

 

21/2

„Convertiți‑vă și credeți în evanghelie!” (Mc 1,15)

Am început Postul Mare, „semn sacramental al convertirii noastre” (liturgia). Duhule Sfinte, ajută‑ne! Dăruiește‑ne lumină și tărie pentru a ne dezlipi inima de ceea ce vrea doar să ne ia bucuria vieții adevărate! Vom putea să ne odihnim întotdeauna în evanghelie, veșnica, unica veste bună: Tatăl, în Isus, ne dă iubirea adevărată, aceea care ne potolește setea.

 

22/2

„Dar voi cine spuneți că sunt?” (Mt 16,15)

Isuse, tu ești singurul care mă iubește întotdeauna!

Isuse, tu ești Fiul lui Dumnezeu care mi‑l faci cunoscut pe Tatăl și mă ajuți să ajung la el!

Isuse, tu ți‑ai dat viața pentru mine!

Isuse, tu ești viu și prezent în viața mea!

Isuse, tu ești singurul care întotdeauna mi‑ai vorbit și ai acționat numai din iubire!

Isuse, tu ești cel înviat, care mă călăuzești, vorbești și mă hrănești prin Biserica ta!

Isuse, tu ești Domnul și Dumnezeul meu!

 

23/2

„Tatăl vostru știe de ce aveți nevoie”. (Mt 6,8)

Cu câtă pace aș putea să trăiesc dacă aș reuși să îmi amintesc că Dumnezeu este cu adevărat Tatăl meu! Din păcate, nu îmi vine spontan să mă abandonez lui, însă acest timp al Postului Mare este o ocazie să îmi aduc aminte că sunt în mâinile sale, pentru a exercita încrederea mea în el și a‑i cere lucrurile cele mai importante: iertarea sa, Duhul său, venirea împărăției sale în mine și în lume.

 

24/2

„Aici este unul mai mare decât Solomon!” (Lc 11,31)

Isuse, cu siguranță, nu pentru a te lăuda vorbești astfel despre tine! Tu vrei doar ca omul, ca eu, să îmi pun încrederea în tine, toată încrederea. De fapt, știi că Tatăl a închis în tine toată iubirea sa, toată atotputernicia sa de mântuire pentru noi. Când te primesc, când trăiesc cuvântul al tău, atunci sunt cu adevărat fericit. Îți mulțumesc, Isuse!

 

25/2

„Cereți și vi se va da!” (Mt 7,7)

Tată, astăzi Isus mă invită să cer. Ce să îți cer? Îți voi cere pe Duhul Sfânt! El mă va ajuta să te iubesc, să fiu fiul tău, împreună cu Isus. Mă vei asculta cu bucurie, pentru că tu însuți în aceasta ai ascuns fericirea mea. Îți mulțumesc încă de acum, Tată bun!

 

26/2

„Du‑te, împacă‑te mai întâi cu fratele tău și apoi, venind, oferă‑ți darul!” (Mt 5,24)

Este de ajuns un cuvânt superficial, fără iubire... și armonia cu fratele s‑a tulburat. Nu am putut să aștept mult: l‑am căutat, l‑am făcut să înțeleagă că nu eram separat de el. Acest efort a fost necesar: simțeam că numai în pace, numai în Duhul Sfânt, pur și simplu numai așa toată trăirea mea putea fi jertfă plăcută Tatălui.

 

27/2

„Iubiți‑i pe dușmanii voștri!” (Mt 5,44)

Aceste cuvinte nu provin din mentalitatea umană, care, oricât de bună ar fi, este întotdeauna condiționată și limitată de egoism. Ele provin din inima lui Dumnezeu, care este Tată și iubire infinită. Isus nu doar ne‑a spus aceste cuvinte, ci le‑a trăit ca nimeni altcineva. Datorită Duhului Sfânt, pe care ni‑l dăruiește, și noi le putem trăi ca niște adevărați fii ai Tatălui.

 

28/2

„I s‑a schimbat înfățișarea înaintea lor”. (Mc 9,2)

De ce acest cadou pentru cei trei ucenici care s‑au urcat cu Isus pe munte ca să se roage? Poate pentru ca ei, chemați să‑și urmeze Stăpânul mai îndeaproape pe calea pătimirii și a morții, să aibă tăria să nu‑l abandoneze complet și să ajungă astfel la bucuria învierii.

In primo piano