ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani RO

August 2012
August Calendar 2012

1/8 Cine are urechi, să asculte Mt 13,43

Isus povesteşte unele parabole. Nu toţi înţeleg ceea ce el vrea să facă să se înţeleagă. Cine este orientat spre sine însuşi şi continuă să cultive gânduri egoiste nu va înţelege; însă poate să înţeleagă acela care aspiră spre împărăţia lui Dumnezeu şi vrea să colaboreze la venirea sa. Şi prin parabole, Isus se revelează pe sine însuşi şi slujirea sa faţă de omenire: să-l ascultăm aşadar cu atenţie!

2/8 Cum este argila în mâinile olarului, aşa sunteţi voi în mâna mea Ier 18,6

Ieremia foloseşte această simplă imagine pentru a ne face să înţelegem că greşim întotdeauna când ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu. Lui îi pasă de viaţa noastră şi nu vrea ca ea să fie inutilă. Pentru aceasta, dacă trebuie, intervine pentru a schimba direcţia drumului nostru.

3/8 Nu a făcut multe minuni acolo din cauza necredinţei lor Mt 13,58

Suntem la Nazaret. Aici Isus era cunoscut de către oameni ca unul dintre ai lor, fiul lui Iosif şi al Mariei. Nimeni nu voia să admită că el ar fi acela care îi făcea să cunoască voinţa lui Dumnezeu. Pentru a-mi vorbi, Dumnezeu se poate folosi chiar şi de vecinul casei mele sau de o rudă a mea!

4/8 Îndreptaţi-vă purtarea şi faptele voastre Ier 26,13

Vor să-l ucidă pe profet, dar el continuă să invite la convertire. De fapt, convertirea este calea care-i permite lui Dumnezeu să se ocupe de noi: atâta timp cât perseverăm în păcat, Dumnezeu nu ne poate salva, pentru că e ca şi cum am fi ales să rămânem în mâinile duşmanului.

Invitaţia la convertire este şi o caracteristică a predicării sfântului Ioan Maria Vianney, sfântul paroh de Ars, pe care îl cinstim astăzi.

5/8 Tatăl meu vă dă adevărata pâine venită din cer In 6,32

Doamne Isuse, îţi mulţumesc pentru această revelaţie. „Pâinea din cer” nu este cea pe care o plouă norii, dar cea care vine direct de la Dumnezeu şi hrăneşte capacitatea noastră de a-l iubi pe el şi de a-i iubi pe fraţi cu iubirea sa.

6/8 A venit un nor, care i-a învăluit Mc 9,7

În limbajul biblic, norul este semnul prezenţei lui Dumnezeu care acţionează în istoria poporului său. Norul l-a călăuzit pe acest popor prin pustiu şi a umplut sanctuarul lui Dumnezeu; acum îi acoperă pe ucenicii lui Isus, pentru ca aceştia să-şi dea seama că, stând cu el, sunt în prezenţa lui Dumnezeu. Într-adevăr, din acel nor, vine glasul revelator al divinităţii sale: „Acesta este Fiul meu preaiubit”! Dacă am fi inteligenţi şi vigilenţi, nici nu ar trebui să ni se spună: „Pe dânsul să-l ascultaţi”!

7/8 După ce au urcat în luntre, vântul s-a oprit Mt 14,32

Petru, speriat pentru că nu avusese credinţă şi se scufundase în apă, împreună Isus urcă în luntrea unde sunt ceilalţi ucenici. Vântul încetează, acum când Isus este cu ei. Când îl avem pe Isus cu noi, nu trebuie să ne temem de nimic. Păcatul nostru şi cel al lumii zdruncină Biserica şi o pun în pericol: Isus nu este departe, ajunge să-l luăm din nou cu noi.

8/8 Domnul a salvat pe poporul său, rămăşiţa lui Israel Ier 31,7

O Dumnezeule, părintele nostru, după cum l-ai salvat pe poporul tău, care nu ascultase de tine, salvează şi Biserica ta! Am fost neascultători, lăsând ca păcatul să crească în mijlocul nostru. Să ne întoarcem la tine, iar tu să ai milă! Fă ca Biserica ta să fie încă un dar pentru lume, izvor de unitate şi imbold pentru îngrijirea celor mici şi suferinzi.

9/8 Vegheaţi, pentru că nu ştiţi nici ziua, nici ceasul Mt 25,13

Doamne Isuse, nu ştim când vei veni. Ştim însă că, plecând de la noi, nu ne-ai lăsat părăsiţi. Ne-ai dat responsabilitate şi încredere. Nu voim să te dezamăgim. Vino, Doamne Isuse! În orice moment poţi veni: te iubim şi te aşteptăm, suntem la dispoziţia ta! Ai găsit-o pregătită pe sfânta Tereza Benedicta, la fel ne vei găsi şi pe noi. Pentru iubirea sa şi pentru iubirea noastră faţă de tine, binecuvântează popoarele Europei!

10/8 Dacă-mi slujeşte cineva, Tatăl meu îl va cinsti In 12,26

Ce promisiune minunată! Însuşi Dumnezeu Tatăl îl cinsteşte pe acela care îl slujeşte pe Fiul său Isus! De aceea şi noi îl cinstim pe acela care l-a slujit pe Isus, regretând că sunt creştini care nu o fac. Astăzi îl cinstim pe sfântul Laurenţiu, care i-a slujit pe săracii Bisericii şi, pentru credinţa sa, a suferit chinuri şi moarte. Îl cinstim fiind gata atât să slujim Biserica, cât şi să suferim martiriul pentru Domnul.

11/8 Cel drept va trăi datorită credinţei lui Hab 2,4

Credinţa ne face plăcuţi lui Dumnezeu şi este izvor de viaţă. Datorită credinţei sale, exprimată printr-o încredere intensă şi o ascultare simplă şi curajoasă faţă de Dumnezeu, viaţa sfintei Clara a devenit luminoasă şi exemplară pentru mulţi, presărată cu câteva mari minuni care se povestesc încă despre ea.

12/8 Cel care crede are viaţa veşnică In 6,47

A crede, adică a se încrede în Dumnezeu! El este viaţa veşnică, deplină, desăvârşită, sfântă şi fără sfârşit. El ne poate reînnoi şi umple, când ne lăsăm în mâinile sale. Isus ne-o spune fără ezitări. De aceea noi ne încredem în Dumnezeu ascultând tocmai de Isus, trimis la noi de către Tatăl.

13/8 A treia zi va învia Mt 17,23

Isuse, de câte ori ai prezis apostolilor tăi că vei învia! Dar ei nu înţelegeau şi nu-ţi cereau explicaţie. Şi chiar se întristau! Noi ne bucurăm că tu ai înviat din moarte: aceasta nu ne mai sperie, pentru că tu ai trecut prin ea, de unde ai ieşit de-a dreptul strălucitor şi glorios.

14/8 Oricine va primi un copil în numele meu, pe mine mă primeşte Mt 18,5

Numele lui Isus este slăvit prin actele noastre de iubire. A primi un copil este angajant, recere multă atenţie şi responsabilitate; a-l primi în numele lui Isus înseamnă a avea o grijă gratuită, motivată nu de nevoia copilului, dar de credinţă. Este o primire care durează câteva minute, câteva ore, câteva zile, sau chiar toată viaţa. Părinţii sunt cei care îi primesc pe proprii copii în numele lui Isus şi atunci acei copii se simt primiţi într-adevăr.

15/8 Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, mântuitorul meu Lc 1,47

Astăzi este sărbătoare mare. Mama noastră ne arată bucuria sa. Ea se bucură în interior, în duh, de prezenţa şi acţiunea lui Dumnezeu, de care se simte mântuită. Noi ne bucurăm cu ea, pentru că şi pentru noi Dumnezeu este mântuitorul. Nu ne-a salvat oare de sclavia a tot ceea ce există în lume? Tocmai astăzi multe persoane îşi arată golul lor interior: privind-o pe Maria, noi le arătăm că în noi este o viaţă care ştie să spere şi să surâdă!

16/8 Stăpânul a avut milă de acel slujitor Mt 18,27

Isus îi răspunde lui Petru care a întrebat de câte ori trebuie să-l ierte pe fratele care păcătuieşte. Parabola ne ajută într-adevăr să înţelegem că nu trebuie să numărăm de câte ori iertăm, pentru că Dumnezeu nu a numărat de câte ori ne-a iertat pe noi. Compătimirea lui Dumnezeu este totală, deplină, perfectă: compătimirea noastră este de fii ai săi. Dacă nu iertăm este semn că nu voim să fim fii ai lui Dumnezeu.

17/8 Amândoi vor fi un singur trup Mt 19,5

Astăzi există mare confuzie în ceea ce priveşte bărbaţii şi femeile, căsătoria şi familia. Dumnezeu este lipsit de confuzie, pentru că aceasta vine numai de la păcat. Tinerii (şi nu numai ei) trebuie să fie învăţaţi despre intenţiile lui Dumnezeu cu privire la familie: sunt „învăţături privind folosirea” capacităţilor sexuale şi de relaţie. Acceptăm să fim învăţaţi pentru a folosi orice aparat electrocasnic; nu vom accepta să fim învăţaţi în vederea folosirii darurilor vieţii noastre? Vom evita multe suferinţe pentru noi şi pentru mulţi alţii.

18/8 Convertiţi-vă şi veţi trăi Ez 18,32

Dumnezeu dorea să ne vadă fericiţi, aşa cum o mamă vrea să-i vadă mulţumiţi pe fiii săi. Pentru aceasta ne observă şi ia aminte dacă mergem pe căi care duc la nefericire, la suferinţă şi la tristeţe. Ne invită în mod continuu să trăim aşa cum ne-a învăţat: este unicul mod pentru a avea parte de bucurie şi a deveni izvor de bucurie pentru fraţii noştri.

19/8 Cel care mă va mânca pe mine va trăi prin mine In 6,57

Isuse, preocuparea ta este ca eu să trăiesc. Vrei să-mi arăţi calea pentru o viaţă adevărată, profundă, utilă lumii. Tu eşti cel care ne dai această viaţă şi în ce mod? Când mă hrănesc cu tine, atunci creşte în mine viaţa. A mă hrăni cu tine, adică a te face să intri în mine, a nu avea altă dorinţă decât de a fi una cu tine!

20/8 Vino şi urmează-mă Mt 19,22

Un tânăr, care ţinea poruncile lui Dumnezeu, îşi dă seama că nu este cu totul mulţumit. Caută viaţa deplină, veşnică. Îl întreabă pe Isus, iar Isus îi arată calea: lasă lucrurile care trec şi urmează-l pe cel care rămâne pentru totdeauna!

Sfântul Bernard a făcut astfel şi a ajutat sute de tineri pentru a-l găsi pe Isus!

21/8 Pentru Dumnezeu toate sunt posibile Mt 19,26

Pentru Dumnezeu este posibil să ne facă să vedem înşelăciunea bogăţiilor, care ne părăsesc în momentul culminant: într-adevăr nu vin cu noi când părăsim această lume. Lui Dumnezeu îi este imposibil să nu pună în inima noastră, dorinţa de a fi ai săi. Lui Dumnezeu îi este posibil să ne dea bucuria de a părăsi bogăţiile pentru a alege să fim cu totul ai lui Isus.

22/8 Pacea nu va avea hotar pe tronul lui David Is 9,6

Prin cuvinte asemănătoare îngerul i l-a prezentat Mariei pe fiul care avea să se nască din ea. Pacea promisă de Isaia a sosit, înainte de toate, în viaţa Mariei. Bucurându-se de Isus, fiul său, ea se bucură de toată bogăţia lui Dumnezeu, de tot binele său. Tocmai aceasta este pacea: a fi părtaşi de bunurile veşnice, stabile, îmbucurătoare. Durerea şi suferinţa nu împiedică această pace; o fac mai preţioasă.

23/8 Cei invitaţi s-au dovedit nevrednici Mt 22,8

Invitaţi la nunta mesianică erau în primul rând evreii. Ei, refuzându-l pe Isus, au refuzat bucuria şi plinătatea vieţii. Alţii sunt gata să primească acest dar, pe care Dumnezeu vrea să-l împărtăşească oamenilor. Astăzi vreau să-mi exprim adeziunea mea: eu vin să mă bucur de bucuria ta, o Dumnezeul meu, vin să mă bucur de Fiul tău Isus!

24/8 Vei vedea lucruri şi mai mari! In 1,50

Sunt frumoase promisiunile tale, Doamne Isuse! Trăind cu tine totul este mare: pacea interioară, fraternitatea cu prietenii tăi, bucuria de a mă dărui celui care este singur şi care suferă, posibilitatea de a-ţi oferi oboseli şi neînţelegeri. Crezând în tine vedem şi minuni, vedem că persoane rele devin exemplu de bunătate!

25/8 Unul este Învăţătorul vostru, Cristos Mt 23,10

Isus se bucură că este calea pe care ajungem la Tatăl, pentru a ne bucura de toată iubirea sa. Pentru aceasta el devine călăuza noastră şi ne pune în gardă în ceea ce priveşte urmarea altora care se propun ca maeştri. Ne pune în gardă şi în privinţa faptului de a ne face noi călăuză pentru fraţii noştri: vom fi călăuze oarbe. Printre noi trebuie să fie întotdeauna prezentă umilinţa. Nimeni nu este desăvârşit, toţi avem nevoie să fim ţinuţi de mână de către Domnul.

26/8 Tu ai cuvintele vieţii veşnice In 6,68

Petru vrea să-l urmeze pe Isus. Mulţi s-au îndepărtat de el, pentru că nu-l înţelegeau. Însă Petru, împreună cu alţi unsprezece, a înţeles că Isus trebuie urmat nu pentru că îl înţelegem, dar pentru că este „Sfântul lui Dumnezeu”, şi pe care Tatăl ni l-a trimis, pentru a ne îmbogăţi cu viaţa sa, viaţa veşnică.

Isuse, nu vreau să judec cuvântul tău, dar să-l primesc şi să-l trăiesc.

27/8 Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea sa 2Tes 1,11

Este rugăciunea apostolului pentru creştinii săi. El îi cere Tatălui ca viaţa lor să fie plină de bunătate unii faţă de alţii şi faţă de toţi, astfel încât prin ei Dumnezeu să fie cunoscut ca Dumnezeul iubirii şi al păcii, Dumnezeul care trăieşte printre oameni, pentru a-i salva de egoismele şi de idolatriile înşelătoare pe care le propune lumea.

28/8 Voi însă căutaţi dreptatea, mila şi fidelitatea Mt 23,23

Isus este capabil de a mustra. A mustra este o caracteristică a adevăratei iubiri. El mustră persoanele religioase: ele sunt foarte atente la respectarea tuturor ritualurilor, uitând să aibă răbdare, îndurare şi generozitate. Tatăl se bucură să vadă că noi arătăm faţă de fraţi răbdarea, milostivirea şi fidelitatea sa.

29/8 Eu sunt cu tine, ca să te eliberez Ier 1,19

Ioan Botezătorul, asemenea lui Ieremia, este fidel lui Dumnezeu şi nu se teme de puterea lui Irod. Acesta nu suportă să i se spună că trebuie să asculte de Dumnezeu şi reduce acel glas la tăcere, în mod drastic. Dar Dumnezeu îl mântuieşte pe profetul său, îl aşează în siguranţă în împărăţia veşnică. Adevăratul bine pentru noi nu este să trăim în această lume, dar să fim întotdeauna în inima Tatălui.

30/8 În el aţi primit toate bogăţiile 1Cor 1,5

În el! Dându-şi propria adeziune faţă de Isus, creştinii participă la bogăţia iubirii lui Dumnezeu, o iubire care transmite, celui care o trăieşte, înţelepciune, înţelegere, prudenţă, fidelitate şi mai ales umilinţă. Ce îi lipseşte celui care trăieşte îndestulat cu aceste bogăţii?

31/8 Au ieşit în întâmpinarea mirelui Mt 25,1

Câte învăţături conţin parabolele lui Isus! Viaţa noastră este o ieşire în întâmpinarea aceluia care ne iubeşte, pentru a-i dărui iubirea noastră. El a murit din iubire faţă de noi. Oare noi nu vom trăi întotdeauna fiind gata să-i dăm cinste şi slavă? Vom face ceea ce ni se pare mai comod, sau vom face tot ceea ce slujeşte, pentru ca viaţa noastră să-i aducă bucurie şi slavă?

In primo piano