ME
NU

OMELIE / Omelie TR

05 lug 2020
05/07/2020 - OLAĞAN DEVRE - 14. PAZAR GÜNÜ - A YILI

05/07/2020 - OLAĞAN DEVRE - 14. PAZAR GÜNÜ - A YILI

Birinci okuma  Zekerya 9,9-10   Mezmur 144/145 İkinci okuma  Rom. 8,9.11-13  İncil   Mt. 11,25-30 

 

Aziz Pavlus’un bugün bize hatırlattığı gibi, Kutsal Ruh içimizde bulunuyor, bize yaşamı,  Allah'ın mükemmel ve dolu yaşamına katılan o yaşamı veriyor. Bizler Allah'ın mükemmelliğinin, O'nun merhameti olduğunu bilmekteyiz. Bu merhameti İsa, haçta, "Tamamlandı" - yani her şeyin mükemmelleştirilmiş olduğunu - söyleyebildiği anda yaşadı. Gerçekten de İsa, sevgiyi sonuna kadar, düşmanların affını dilemeye kadar yaşamıştı. Havari Kutsal Ruh'un, "bedenin kötü işlerini öldürmek" için bize yardımcı olduğunu da söylüyor. Bedenin işleri bencilliğimizin meyveleridir; bunlar, bize zarar veriyorlar, yönümüzü şaşırtıyor, canımızı acıtıyor, iyi isteklerimizi yok ediyor, insanlar arasındaki ahenkli ilişkileri bozuyorlar. Kendimizi dürüst hissetme arzusu da, bedenin bir işidir; gerçekten de bu arzu içimize gururun ve kibrin girmesi için açık bir kapıdır. Ve gurur ve kibir, Allah'ın, insanlara kendisini tanıtıp sunmak için kullandığı küçük ve büyük belirtileri ve eylemleri kabul etmemize engel oluyorlar.

Mesih İsa da bunu bize, sevinçle Peder'i övmekle, açıklamaktadır. Peder, sırlarını küçüklere açıklıyor; fakat bunları, "bilge ve akıllı kişilerden", kendilerinin böyle olduklarını sananlardan, Allah'ın önünde alçalmayanlardan, büyük ve her şeye kadir Allah'ın, insan olmuş Oğlu aracılığıyla insanlarla karşılaşmak istediğini kabul etmeyenlerden ise, gizliyor.

Kim Oğul'u tanıyor? Kim O'nu kabul edip sevmeyi biliyor? Yalnızca Peder O'nu tanıyıp seviyor; bu yüzden Peder'le karşılaşmak için Allah'ı, Peder olarak, tanımak ve sevmek gereklidir! Bu; Oğul için, tam doğal bir şekilde sesi ile kulaklarımıza ulaşabilmek için insan olmuş olan Oğul için imkandır. Oğul Peder'i tanıyor. Bu yüzden biz Oğul'un yanında, mevcudiyetinin ve Ruh'unun etkisi altında kalmaya çalışacağız: O zaman bize Peder'i O tanıtacak! İsa'nın Kendisi bizi şöyle davet ediyor: "Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin...".

Kaç kere bu sözleri duyup unuttuk? Onları ciddiye alıp O'nun yanına gittiğimizde, düş kırıklığına uğradık mı? Durmadan çeşitli yükler bizi ezmektedir, durmadan yeni yükler doğmaktadırlar ve biz her zaman rahatlık ve huzur aramaktayız, fakat bunları zaten çok defa İsa'nın yanında bulduğumuzu, belki unutmaktayız.

"Boyunduruğumu yüklenin, üzerinize alın": Boyunduruk, çiftçinin, yük arabasını çekmesi için, hayvanın üzerine koyduğu araçtır. Yük arabası ağır olursa, boyunduruk da ağırdır! Yük arabası hafif olursa, boyunduruk da hafiftir! Üzerimizdeki boyunduruk çok ağırdır, çünkü çektiğimiz yük arabası bencilliğimizin yükleriyle doludur. Kendi bazımıza veya insanların yardımıyla uğraşıyorsak, çok yorulacağız ve hiç tatmin olmayacağız. Bazen boyunduruk, aynı yük arabasını çekmeleri için iki hayvanı bir birlerine yakın tutmak için de kullanılır: Bu durumda İsa'nın boyunduruğunu almak; İsa ile O'nun yorgunluğu ile dünyadaki O'nun ödevi ile birleşmek demektir. İsa bize, taşıyacak hangi tür yük verecek? İsa'nın yük arabası sevgiyle doludur ve sevgi ezmez! Eğer yük arabasını İsa ile birlikte çekersek, O'nun boyunduruğu tamamen O'nun omuzlarına dayanıyor, bütün ağırlık O'nun üzerindedir: Bize yalnızca mutluluk ve huzur kalıyor!

İsa'nın yük arabası bir savaş arabası değildir! Peygamber Zekeriya bunu bize, gelen kralın çok güzel imajı aracılığıyla söylemektedir. Bu kral, "bir eşek yavrusu sıpa üzerine binmiş, adildir ve kurtarıcıdır": Bunun için O'nun "yükü hafiftir". Madem ki O "alçakgönüllüdür", "boyunduruğunu taşımak kolaydır"!

 

Rab İsa, sana geliyorum: Yükünü taşımak istiyorum, o zaman seni seven ve gönderen Peder'i tanıyıp seveceğim. O'nun sevgisi de tatlılıkla hayatımı dolduracak ve yaşamım kardeşlerim için Allah'ın armağanı olacaktır!

 

OKUMALAR

1.Okuma: Zekeriya 9,9-10

 

Ey Siyon kızı, sevinçle coş! Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı!

İşte kralın!

O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür.

Eşeğin sırtına, eşeğin yavrusunun sırtına binmiş sana geliyor!

Savaş arabalarını Efrayim'den, atları Yeruşalim'den uzaklaştıracağım.

Savaş yayları kırılacak. Kralınız uluslara barışı duyuracak,

Onun egemenliği bir denizden bir denize,

Fırat'tan yeryüzünün uçlarına dek uzanacak.

 

Mezmur 144/145

 

Ey Allah'ım, ey Kral, seni yücelteceğim, adını sonsuza dek öveceğim.

Seni her gün övecek, adını sonsuza dek yücelteceğim.

RAB lütufkar ve sevecendir, tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

RAB herkese iyi davranır, sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar.

Bütün yapıtların sana şükreder, ya RAB, sadık kulların sana övgüler sunar.

Krallığının yüceliğini anlatır, Kudretini konuşur; herkes senin gücünü,

Krallığının yüce görkemini bilsin diye.

Senin krallığın sonsuz bir krallıktır, egemenliğin kuşaklar boyunca sürer.

RAB verdiği bütün sözleri tutar, her davranışı sevgi doludur.

RAB her düşene destek olur, iki büklüm olanları doğrultur.

 

  1. Okuma: Aziz Pavlus’un Romalılara 8,9.11-13

 

Ne var ki, Allah'ın Ruhu içinizde yaşıyorsa, siz benliğin değil, Ruh'un denetimindesiniz. Ama bir kişide Mesih'in Ruhu yoksa, o kişi Mesih'in değildir. Mesih İsa'yı ölümden dirilten Allah'ın Ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih'i ölümden dirilten Allah, içinizde yaşayan Ruhuyla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir. Öyleyse kardeşlerim, borçluyuz ama, doğal benliğe göre yaşamak için benliğe borçlu değiliz. Çünkü benliğe göre yaşarsanız, öleceksiniz; ama bedenin kötü işlerini Ruh'la öldürürseniz, aşayacaksınız.

 

İncil: Matta 11,25-30

 

İsa bundan sonra şöyle dedi: «Baba, göğün ve yerin Rabbi! Bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet Baba, bunun böyle olması senin isteğindi.
«Babam her şeyi bana emanet etti. Oğul'u, Baba'dan başka kimse tanımaz. Oğul'dan ve Oğul'un Baba'yı tanıtmayı dilediği kişilerden başkası da Baba'yı tanımaz.
«Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size huzur veririm. Ben yumuşak huylu ve alçakgönüllüyüm. Boyunduruğuma girin ve benden öğrenin, böylece canlarınız huzur bulur. Boyunduruğum kolay taşınır, vereceğim yük de hafiftir.»