ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani PL

2012
Wprowadzenie do kalendarza

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dobiega końca rok 2011, który na całej Litwie, zgodnie z życzeniem biskupów, przeżywaliśmy jako Rok Miłosierdzia. Był to czas szczególnych łask. Wielu z nas miało okazję osobiście nawiedzić miejsca związane z kultem Jezusa Miłosiernego. Na ścieżkach naszego pielgrzymowania towarzyszyli nam nasi święci patronowie – św. Faustyna Kowalska oraz bł. ks. Michał Sopoćko, którzy całe swoje życie poświęcili, by pomóc nam dotrzeć do źródeł Bożego Miłosierdzia.

Pragnąc, by te przeżycia stały się jedynie początkiem naszych duchowych poszukiwać, oddajemy do Państwa rąk kalendarz na rok 2012, który wzbogaciliśmy cytatami z pism kierownika duchowego największej polskiej mistyczki. Mamy nadzieję, że Jego myśli zainspirują Państwa do lepszego, bardziej chrześcijańskiego życia, a tym samym pomogą wnikać w tajemnicą Bożego Miłosierdzi w życiu codziennym.

Oprócz tego kalendarz zawiera podstawowe informacje liturgiczne z bieżącego dnia – czytania z Mszy św. oraz wskazówki dla modlących się brewiarzem (wspomnienia świętych, numer tygodnia z Liturgii Godzin – cyfra rzymska w nawiasach kwadratowych).

Wydanie kalendarza nie byłoby możliwe bez pomocy Wspólnoty Jezusa Zmartwychwstałego z diecezji trydenckiej. Zapraszamy do odwiedzenia ich strony internetowej (www.cinquepani.it) oraz do codziennej modlitwy za ich członków.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że wszystkie ofiary z dystrybucji kalendarza przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania wileńskiego domu Braci Jezusa Miłosiernego, którzy w całości utrzymują się z Bożej Opatrzności. W każdą środę bracia ofiarują swoje prace i modlitwy za wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Bóg zapłać.

Ufajmy Panu!

Bracia Jezusa Miłosiernego

Šv. Stepono, 37

Lt – 02310 Vilnius

Tel. (003705) 2505979

e-mail: gjbroliai@gmail.com

 

Użyte w tekście skróty:

bł. błogosławionego (-wionej)

B.N. Bożego Narodzenia

bp. biskupa

Czw. czwartek

dziew. dziewicy

męcz. męczennika (-iccy / -ików)

Ndz. niedziela

O.A. Okresu Adwentu

O.W. Okresu Wielkanocnego

O.Z. Okres Zwykły

Pn. poniedziałek

prez. prezbitera

Pt. piątek

Sob. Sobota

Ś święto

Śr. środa

U uroczystość

W.P. Wielki Post

Wt. wtorek

ws. wspomnienie

ws.d. wspomnienie dowolne

poza tym użyto skrótów ksiąg biblijnych za Biblią Tysiąclecia

In primo piano

    Archivio