ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani LT

01 feb 2012
02 Vasaris 2012

1/2 Trečiadienis IV E.S. [IV]

2Sam 24,2.9-17; Ps 32; Mk 6,1-6

Argi jis ne dailidė, ne Marijos sūnus? Mk 6,3

2/2 Ketvirtadienis KRISTAUS PAAUKOJMAS (grabnyčios) [Š]

Mal 3,1-4; Ps 24; Žyd 2,14-18; Lk 2,22-40

Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs leisti savo tarnui laisvai iškeliauti Lk 2,29

3/2 Penktadienis IV E.S. [IV]

(šv. Blažiejus, vyskupas ir kankinys † apie 316; šv. Ansgaras, vyskupas, †865)

Sir 47,2-13; Ps 18; Mk 6,14-29

Mielai jo klausydavosi Mk 6,20

4/2 Šeštadienis IV E.S. [IV]

1Kar 3,4-13; Ps 119; Mk 6,30-34

Apaštalai apsakė jam viską, ką buvo nuveikę Mk 6,30

5/2 Sekmadienis V E.S. B metai [I]

Job 7,1-4.6-7; Ps 147; 1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39

Jis pakėlė ją už rankos ir ji galėjo jiems tarnauti Mk 1,30

6/2 Pirmadienis V E.S. [I]

(šv. Paulius Mikis ir jo draugai, kankiniai, † 1597)

1Kar 8,1-7.9-13; Ps 132; Mk 6,53-56

Kas tik jį paliesdavo, išgydavo Mk 6,56

7/2 Antradienis V E.S. [I]

1Kar 8,22-23.27-30; Ps 84; Mk 7,1-13

…jos širdis toli nuo manęs Mk 7,6

8/2 Trečiadienis V E.S. [I]

(šv. Jeronimas Emiljanis, kunigas, † 1537; šv. Juozapina Bachita, mergelė, † 1947)

1Kar 10,1-10; Ps 37; Mk 7,14-23

Paklausykite manęs visi ir supraskite Mk 7, 14

9/2 Ketvirtadienis V E.S. [I]

1Kar 11,4-13; Ps 106; Mk 7,24-30

Jam nepavyko nusislėpti Mk 7,24

10/2 Penktadienis V E.S. [I]

(šv. Skolastika, mergelė † apie 542)

1Kar 11,29-32; 12,19; Ps 81; Mk 7,31-37

Jis visa gerai padarė! Mk 7,37

11/2 Šeštadienis V E.S. [I]

(Lurdo Švč. Mergelė Marija - 1858)

1Kar 12,26-32; 13,33-34; Ps 106; Mk 8,1-10

Jie valgė ir pasisotino, ir nulikusį kąsnelių surinko septynis krepšinius Mk 8, 8

12/2 Sekmadienis VI E.S. B metai [II]

Kun 13,1-2.45-46; Ps 32; 1Kor 10,31 – 11,1; Mk 1,40-45

Žmonės iš visur rinkosi pas jį Mk 1,45

13/2 Pirmadienis VI E.S. [II]

Jok 1,1-11; Ps 119; Mk 8,11-13

Ženklo šiai giminei nebus duota Mk 8,12

14/2 Antradienis Šv. KIRILAS, († 859) ir šv. METODIJUS, († 885), Europos globėjai [Š]

Apd 13, 46-49; Ps 117; Lk 10,1-9

Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį Lk 10, 2

15/ 2 Trečiadienis VI E.S. [II]

(pal. Mykolas Sopočka, kunigas, † 1975)

Jok 1,19-27; Ps 15; Mk 8,22-26

Atveda pas Jėzų vieną neregį ir prašo jį palydėti Mk 8,22

16/2 Ketvirtadienis VI E.S. [II]

Jok 2,1-9; Ps 34; Mk 8,27-33

Kuo mane žmonės laiko? Mk 8,27

17/2 Penktadienis VI E.S. [II]

(Septyni šventieji Servitų ordino steigėjai )

Jok 2,14-24.26; Ps 112; Mk 8,34-9,1

Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs Mk 8,34

18/2 Šeštadienis VI E.S. [II]

Jok 3,1-10; Ps 12; Mk 9,2-13

Gera mums čia būti! Mk 9,5

19/2 Sekmadienis VII E.S. B metai [III]

Iz 43,18-19.21-22.24-25; Ps 41; 2Kor 1,18-22; Mk 2,1-12

Sūnau, tau atleidžiamos nuodėmės Mk 2,5

20/2 Pirmadienis VII E.S. [III]

Jok 3,13-18; Ps 19; Mk 9,14-29

Vos pastebėjusi Jėzų, minia labai nustebo, ir visi bėgo jo pasveikinti Mk 9,15

21/2 Trečiadienis VII E.S. [III]

(šv. Petras Damijonas, vyskupas ir Baž. mokytojas, † 1072)

Jok 4,1-10; Ps 55; Mk 9,30-37

Kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane Mk 9,37

22/2 PELENŲ DIENA [IV]

Jl 2,12-18; Ps 50; 2Kor 5,20 - 6,2;

Mt 6,1-6.16-18

Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai Mt 6,16

23/2 Ketvirtadienis [IV]

(šv. Polikarpas, vyskupas ir kankinys, † 155)

Įst 30,15-20; Ps 1; Lk 9,22-25

Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras Lk 9,24

24/2 Penktadienis [IV]

Iz 58,1-9; Ps 51; Mt 9,14-15

Argi gali vestuvininkai gedėti, kol su jais yra jaunikis? Mt 9,15

25/2 Šeštadienis [IV]

Iz 58,9-14; Ps 86; Lk 5,27-32

Sek paskui mane! Lk 5,27

26/2 Sekmadienis I G.L. B metai [I]

Pr 9,8-15; Ps 25; 1P 3,18-22; Mk 1,12-15

Atsiverskite ir tikėkite Evangelija! Mk 1,15

27/2 Pirmadienis I G.L. [I]

Kun 9,1-2.11-18; Ps 19; Mt 25,31-46

Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės Mt 25,32

28/2 Antradienis I G.L. [I]

Iz 55,10-11; Ps 33; Mt 6,7-15

Teesie tavo valia Mt 6,10

29/2 Trečiadienis I G.L. [I]

Jon 3,1-10; Ps 51; Lk 11,29-32

Štai čia daugiau negu Jona Lk 11,32

In primo piano

    Archivio