ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

Kapak 2012
Takvimi kapak: Ürdün nehrinde...

Ürdün nehrinde Allah’ın kendini göstermesi

Bakışlarımız, Ürdün nehrinin sularında çıplak duran İsa’ya çevrilidir.

Oraya, tövbe ve pişmanlık hakkında vaaz veren Vaftizci Yahya’nın çağırdığı günahkârlar gitmektedir: ikonada günahkârlar gözükmüyor, çünkü bugün bizler bu gizemin sonucundan faydalanıyoruz. İsa’nın dikkatini, kurtulamayacak ve günahlarının ağırlığından arınamayacak günahkârlar, çekmektedir. O, tüm insanlığın günahlarını üzerine alıp insanları kurtarmak için suya girmektedir. Bu en büyük, en mükemmel ve ilahi sevgidir ve Baba Allah’ı sevindirir: O, sesi ile İsa’nın Oğlu olduğunu belirtir, bu sırada da suların üzerinde uçuşan Kutsal Ruh iner ve üzerine konar. Melekler ona tapar, elbiselerini korur, Yahya da eğilir ve İsa’nın başına su döker. Yahya, İsa’nın alçakgönüllülüğüne şaşırır, İsa’nın alçakgönüllülüğü Yahya’nınkinden üstündür. Yahya Rab tarafından vaftiz edilmek isterken, İsa her “adaletin gerçekleşmesini”, yani Baba’nın arzusunun tam olarak gerçekleşmesini ister. Gerçekten de Baba, bedenini kurban olarak sunmasını istedi: “Allah’ın bu isteği uyarınca İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık”(İbr. 10,10). Yahya, ağacın köküne baltayı, kehanet etti: Allah’ın halkı, kökünde çıkacak asalağa yer yapmak için bir ağaç gibi kesiliyor. İşte İsa, annesinin karnından yeni doğmuş biri gibi sudan çıkıyor. Bu su, Musa’nın ve Yeşua’nın rehberliğinde ilerleyen halkın önünde açılan Kızıl Denizin ve Ürdün nehrinin sularını hatırlatmaktadır: “Deniz olanı görüp geri çekildi, Ürdün Nehri tersine aktı”. Bu ikonada deniz ve Ürdün nehri, suda iki kişi gibi gösterildiler, amaç bizlere tüm yazıların, tüm insanları kurtarmak için gönderilen Babanın sevgili Oğlunu kehanet etmekti.

In primo piano