ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 gen 2013
Takvimi kapak 2013

Kapak: İsa’nın Görünümünün Değişmesi İkonası 2013

(Dua Evi’nde, Tavodo, Tn, İtalya)

 


Sevgili Oğul,İlahi nur olan Rab İsa,
Baba senin duanı kabul ediyor.
Golgota’ya seni götüren yolu kat etmeye başlayarak,
Sen O’na itaat ediyorsun.
Orada sen,
Musa’nın ve İlyas’ın önceden bildirdikleri gizemi
gerçekleştiriyorsun.

Rabbimiz İsa,
Biz seni dinliyoruz!

 

 

Kapak İkonası Açıklaması

 

İsa’nın görünümü değişiyor - Metamorphosis 

İsa dua etmek için üç havarisiyle birlikte yüksek bir dağa çıktı. Orada “İsa dua ederken”, yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. Dua ederken! İşte dua anı, insanın, önündeki Tanrı’nın ışığını yansıttığı andır. Biz dua ettiğimizde, Tanrı ile aramızda birçok şeyin kalmasına izin veriyoruz - problemler, acılar, günahlar, arzular, değişik boyutlardaki egoizm -; bu sebepten bizim yüzümüz İsa’nın ki gibi parlamaz. İsa, Baba’sı ile arasına hiçbir şey koymadı, hatta kendisini O’na tamamen sunmak istedi. O’nun duası, saf sevgiydi, çünkü O, Baba gibi saf sevgi olmak istiyordu, O’nun sevgisine dalıp içersinde Tanrı’nın mükemmel sevgisini taşımak istiyordu. İnsanlar ise O’nu böyle görünce korktular, çünkü o anın ölüm anına benzediğini anlamışlardı. Tanrı ise İsa’nın arzusunu hissetti ve şöyle dedi: “Sevgili Oğlum budur, O'ndan hoşnudum. O'nu dinleyin!”.

Bu ikon işte bu gizemi göstermek istemektedir. İsa’nın figürü ışık halesinin içindedir ve etrafına ışık saçmaktadır. Işığı üç tanığa kadar ulaşmaktadır: onlar korkmuş olmalarına rağmen olayı anlamaya çalışıyorlar ve gökten gelen sesi dinliyorlar. Elinde emir levhalarını taşıyan Musa, imanın koruyucusu büyük Peygamber İlyas da tanık olarak oradadırlar. Onlar İsa’yı dinliyorlar ve O’nunla, daha önceden, anlamadan bildirdikleri Tanrı’nın tasarısı hakkında konuşuyorlar. Şimdi İsa, daha önce On ikilere anlattığı gibi, onlara da hacından ve dirilişinden bahsederek, bu tasarıyı açıklıyor. Onlar taparak önünde eğiliyorlar, çünkü İsa’nın Mesih olduğunu, insanı korkularından, hatta ölümü ve her korkuyu yaratan günahtan kurtarmaya Gelenin kendisi, olduğunu tanıyorlar.

Biz bu “theophanìa”da, yani Tanrı’nın kendini göstermesinde varız, korku içinde olmalarına rağmen ışığı kabul etmek isteyen ve gökten gelen Sözü gerçekleştirmek isteyen üç havari bizi temsil etmektedir: “O'nu dinleyin!”.