ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 feb 2023
Takvim: 02 Şubat 2023

02  Şubat  2023

1/2 ÇARŞAMBA

Aziz Trifon, Şehit - Frijia

İbr 12,4-7.11-15; Mez 102; Mk 6,1-6 [IV]

Halkın imansızlığına şaşıyordu Mk 6,6

İsa büyüdüğü Nasıra'ya döner. Artık O yalnızca Meryem'in oğlu olan marangoz değildir; Ürdün Nehri'nde, Allah tarafından sevgili Oğlu, tüm sevinci olarak ilan edilmiştir. Ancak arkadaşları ve akrabaları Onu bu sıfatla karşılamaya hazır değillerdir ve kötü tepki verirler. Ancak, onlar için de gerçek Öğretmen, Peder’e giden yolu gerçeğe göre öğreten tek O'dur.

2/2 PERŞEMBE Mesih İsa’nın Mabette Sunulması

Mal 3,1-4 veya İbr 2,14-18; Mez 23; Lk 2,22-40 [Ö]

Hazırladığın kurtuluşu gözlerimle gördüm Lk 2,30

Şimon kendi deneyimini anlatıyor; gözleri, Allah’ın dehasını, herkesin Kurtarıcısı olan çocuğu gördü. Benim için de İncil’in sözünü yaşama ilhamını içimde hissettiğimde, Allah’ın müdahalesi söz konusu oldu. Sonra bana bugüne kadar içimde kalan derin bir sevinç geldi.

3/2 CUMA

Aziz Blasius, †320 - Sivas

İbr 13,1-8; Mez 26; Mk 6,14-29 [IV]

Kardeş sevgisi sürekli olsun İbr 13,1

İbranilere mektuptaki Allah’ın Sözü, İsa'ya inanan ve Onu hayatının merkezine koyan kişinin, zaten göksel Yeruşalim'de yaşadığını ve Allah tarafından Onun “ev halkı” olarak kabul edildiğini bize temin eder. Bu nedenle, bizi kardeş sevgisinde kararlı olmaya teşvik ediyor çünkü birbirimizi sabır ve karşılıklı saygı içinde sevdiğimizde, İsa'nın kendisi aramızda olur.

4/2 CUMARTESİ

Aziz Nicolas, †863 - İstanbul

İbr 13,15-17.20-21; Mez 22; Mk 6,30-34 [IV]

Yaptıkları her şeyi Ona anlattılar Mk 6,30

Yaptığımız her şeyi, her faaliyetimizi İsa'ya teslim edebilmek ne güzel, ne büyük bir lütuf! Bu nedenle O'nun Kilisesi'nde bize rehberlik edenlerle somut olarak yüzleşmek güzeldir; Allah ve kardeş sevgisini yaşarken hatalara ve sapmalara karşı bir korumadır.
Ey Kutsal Ruh, bize alçakgönüllülük veren ve rehberlik eden sensin!

5/2 PAZAR 5° O.D. A Yılı [I]

Yeş 58,7-10; Mez 111; 1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16

Tepeye kurulan kent gizlenemez Mt 5,14

İsa sana, Onunla ve Onun içinde yaşadığın sürece, hayatını gören herkes için ve diğer birçokları için, ışık ve yönlendirme olduğunu söylemek istiyor. Elbette sen kendini göstermeye çalışmıyorsun, ancak içinde parlayan ışık başkalarını aydınlatmaktan ve cezbetmekten başka bir şey yapamaz.

6/2 PAZARTESİ

Aziz Pavlus Miki ve arkadaşları şehitler, †1597

Yar 1,1-19; Mez 103; Mk 6,53-56 [I]

Dokunanların hepsi de iyileşti Mk 6,56

İsa ile temas halinde olduğumuzda iman sayesinde kurtuluruz, hem beden hem de ruhla ilgili bazı rahatsızlıklardan bile iyileştiriliriz.

Teşekkürler İsa, bir gün Kutsal Ayinde senin Yaşam Ekmeğini güvenle alarak ateşten ve inatçı boğaz ağrısından kurtuldum.

7/2 SALI

Yar 1,20 2,4; Mez 8; Mk 7,1-13 [I]

Allah’ın sözünü geçersiz kılıyorsunuz Mk 7,13

Bencilliğimizi ve düşüncelerimizi oynayan, kendi zevkimize göre bir tanrı yaratmak ne kadar da kolay! Bu tehlikeyi, İsa'da tam olarak açıklanan Allah Sözüne sadakatle ve Kilisesinde yaşayan Onun tarafından düzeltilmeye izin vererek aşacağız.

8/2 ÇARŞAMBA

İstanbul şehitleri, †485;

Azize Giuseppina Bakhita, †1947

Yar 2,4-9.15-17; Mez 103; Mk 7,14-23 [I]

Siz de anlamıyorsunuz Mk 7,18

İsa murdar yiyeceklerden söz eder. Ferisiler onları dua etmek için bir engel olarak görürler. İsa için ise tüm yiyecekler Allah’ın armağanıdır ve kalbi bozmaz çünkü lağıma düşerler. Kötü niyetler ise zina, hırsızlık, cinayet, hile, haset doğurur; esas bunlar insanın kalbini bozar. Bunlar, kardeşlere zarar veren ve herkesin Peder’ini gücendiren günahlardır. Barışma Gizemi, bu kötülüklerden kurtulmamıza yardım edecektir.

9/2 PERŞEMBE

Yar 2,18-25; Mez 127; Mk 7,24-30 [I]

Gizlenemedi Mk 7,24

İsa, öğrencilerini rahatsız edilmeden eğitebileceği yerler ve zamanlar arar. Ancak çok iyi tanındığı için her zaman istediğini elde edemez. Şeytan tarafından eziyet edilen kızı için acı çeken bir kadın Onu bulur ve alçakgönüllü bir ısrarla Ondan yardım ister.

Şimdi O dirildi ve bizim için her an müsait. Onunla baş başa kalmak için yalnızlığı arayacağız.

10/2 CUMA

Azize Skolastika, †547

Yar 3,1-8; Mez 31; Mk 7,31-37 [I]

Adamı bir yana çekti Mk 7,33

İsa, İsrail'de kendisinin bir peygamber olarak ününü bilen bazı arkadaşlarının kendisine getirdiği sağır ve dilsiz birine hitap ediyor. Parmaklarını kulaklarına koyar, tükürüğüyle diline dokunur, gözlerini Peder’e kaldırır ve "Aç" diyerek Kutsal Ruh'u üfler.

Teşekkürler, İsa; bu hareketler vaftiz olduğumda sevgiyle dinleyebilmem ve sözünü sevinçle aktarabilmem için benim için de yapıldı.

11/2 CUMARTESİ

Lourdes’te Meryem Ana’nın Görünüşü- 1858

Yar 3,9-24; Mez 89; Mk 8,1-10 [I]

Birkaç küçük balıkları da vardı Mk 8,7

Birkaç küçük balık gibi İsa'ya sunulan zavallı hayatımız da birçokları için faydalı olacaktır. Rabbe adadığım hayatım da başkalarınınkiyle birlikte birkaç insana yardımcı oldu.

Teşekkürler İsa, tükenmez merhamet kaynağı! Ve teşekkürler sana Lekesiz Meryem; büyük kalabalıklara muazzam lütuflar dağıtmak için zavallı, hasta ve cahil bir kızı seçtin.

12/2 PAZAR 6° O.D. A Yılı [II]

Sirak 15,15-20; Mez 118; 1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37

Doğruluğunuz din bilginlerininkini aşmadıkça... Mt 5,20

“...Göklerin Egemenliğine giremezsiniz.”
Bugün Pazar ve Rab’bin dirilişini kutluyoruz. En güzel elbiseyi giydim ve sana koşuyorum, bana Sözünü, Bedenini ve kardeşlerle birliği vermek için beni çağıran İsa. Senin krallığına girebilmem için seninle kişisel bir ilişki yaşamamı sağladığın için teşekkür ederim.

13/2 PAZARTESİ

Yar 4,1-15.25; Mez 49; Mk 8,11-13 [II]

İsa'yla tartışmaya başladılar Mk 8,11

Sefil kalbimi aç İsa, öyle ki seni bizi seven, her zaman iyiliğimiz için çalışan ve “Bizimle olan Allah” olarak görebileyim. Her zaman minnettar kalarak ve sana karşı kötü yargı ve eleştiri ruhunu asla kabul etmeden yaşayarak, ben de seni karşılayan ve sevenlerle birlikte sana neşe ve şan verebileceğim.

14/2 SALI Azizler Kirillos, †859 ve Metodius, †885 Avrupa’nın koruyucuları

Hav 13,46-49; Mez 116; Lk 10,1-9 [Ö]

Rab'bin sözü bütün yörede yayıldı Hav 13,49

İki kardeş, Kirillos ve Metodius, hayatlarını Allah Sözünü yaymak için adadılar. Slav halkları arasında vaaz ettiler ve tüm İncil'i o dile çevirdiler. Baba’mızın Sözünü onu hiç duymamış olanların kulaklarına ulaştırmak ve İsa ile henüz tanışmamış olanlara Onu tanıtmak ne büyük ve değerli bir görevdir!

15/2 ÇARŞAMBA

Yar 8,6-13.20-22; Mez 115; Mk 8,22-26 [II]

Her şeyi açık seçik görmeye başlamıştı Mk 8,25

İsa az önce beş bin kişi için ekmek ve balıkların çoğalmasının mucizesini tamamlamıştı. Ancak o insanların çoğu Onu hala Mesih olarak tanıyamadı. Kör adamın iyileştirmesinin yeni işaretiyle, bu insanların gözlerini açmak istiyor. Keşke olanların, kehanetlerin gerçekleşmesi olduğunu görebilselerdi! Kimsenin talimat vermesine gerek kalmadan herkes Onu tanıyabilirdi.

16/2 PERŞEMBE

Yar 9,1-13; Mez 101; Mk 8,27-33 [II]

Sen Mesih'sin Mk 8,29

Bugün İsa hepimize şu soruyu soruyor: "Sizce ben kimim?"

Ey Vaftizden beri içimde olan Kutsal Ruh, cevap vermeme yardım ediyorsun!

Bana kesin olarak şunu söylettiğin için teşekkür ederim: "İsa, sen tek Kurtarıcısın, sen bizi evlatları olarak Peder’e götüren Bizimle-olan-Allah’sın”.

İçimizi neşe ve huzurla doldurduğun için teşekkür ederim.

17/2 CUMA

Aziz Teodorus, †IV yy. – Amasya

Yar 11,1-9; Mez 32; Mk 8,34 – 9,1 [II]

Rab onları yeryüzüne dağıttı Yar 11,8

Babil'de insanlar, evrensel bir dinin sembolü olarak her zamankinden daha zengin ve görkemli bir şehir ve yüksek bir kule inşa etmeyi başardılar. Bunu "göğe başkaldırarak", yani Allah’a karşıtlık içinde yaptılar. Rab, büyük merhametiyle onları dağıttı.

Refahı tanrısallaştırarak birbirimizin kölesi olmamıza izin vermediğin için teşekkür ederim Peder. Sen evlatlarınızın gerçek iyiliği için müdahalede bulunuyorsun.

18/2 CUMARTESİ

Aziz Tarasius, †806 – İstanbul’un Patriği

İbr 11,1-7; Mez 144; Mk 9,2-13 [II]

Yüksek bir dağa çıktı Mk 9,2

Yüksek bir dağda sessizlik vardır ve insan kendini Allah’a yakın hisseder; ona tırmanmak birçokları için sık görülen bir deneyimdir. İsa'nın kendisi bazen bizi sessizce kenara çeker, öyle ki biz Onunla birlikte Baba’sını dinleyelim. Dağda üç öğrenci daha önce kimsenin görmediğini ve duymadığını gördü ve duydu. Ama diğerlerine anlatmak için beklemek zorunda kaldılar. Bazen İsa beni de tam bir gün, Onunla sessizliğe davet ediyor!

19/2 PAZAR 7° O.D. A Yılı [III]

Lev 19,1-2.17-18; Mez 102; 1Kor 3,16-23; Mt 5,38-48

Babanız gibi, siz de yetkin olun Mt 5,48

İsa, düşmanlarımızı sevmemizi öğütler. Babası için düşmanlar sevilecek bir komşudur!
Bize Baba'nın tamamen sevgi olduğunu açıkladığın için teşekkür ederiz, İsa.
Sen ve Baban için sevginin yetkinliğinin, "hem kötülerin hem de iyilerin üzerine yağmur yağdırmak" olduğu için size şükürler olsun.

Minnettarız çünkü bizim de karşılıksızca sevmemizi ve böylece sizin güzelliğinizi göstermemizi sağlıyorsun.

20/2 PAZARTESİ

Aziz Tyrannius ve Zenobius, †311 – Antakya

Sirak 1,1-10; Mez 92; Mk 9, 14-29 [III]

Imansızlığımı yenmeme yardım et! Mk 9,24

İsa, beni bağışla; her gün imansızım, zorluklarda sana tam olarak güvenmeyi bilmiyorum. O baba gibi ben de tekrarlıyorum: "İman ediyorum, imansızlığımı yenmeme yardım et" ve sen yüceltileceksin.

21/2 SALI

Aziz Eusthatius, †335 – Antakya

Sirak 2,1-11(1-13); Mez 36; Mk 9,30-37 [III]

Bir çocuğu adım uğruna kabul eden... Mk 9,37

“...beni kabul etmiş olur.”
İsa küçükleri ve kendi girişimlerini zorla kabul ettirmeyen alçakgönüllüleri takdir eder çünkü Ona en çok benzeyenlerdir. Onları öğrencilerine örnek olarak ve kendisine olan sevgisinden dolayı hoş karşılanacak insanlar olarak işaret eder: Onlarda, O da hoş karşılandığını ve sevildiğini hisseder. Gel, Kutsal Ruh, bizi gerçek alçakgönüllülüğe doğru götürmek için.

22/2 ÇARŞAMBA KÜL ÇARŞAMBASI [Ö]

Yoel 2,12-18; Mez 50; 2Kor 5,20 6,2; Mt 6,1-6.16-18

Sadaka verirken ilan etmeyin Mt 6,2

Bugün Karem yani Paskalya’ya hazırlık dönemine başlıyoruz; tövbe etme ve İsa'ya dönme zamanıdır. O, karşılıksız sevgi olarak yaşamamız halinde, Baba'yı memnun edecek "iyi işleri" bizim için sıralar. Birincisi sadakadır, yani ev içinde ve dışındaki kardeşlerin ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bunu kendimizi güzel ve doğru göstermek veya vicdanımızı rahatlamak için değil, herkesin Pederi Olan’ın sevgisini yaşayan minnettar çocukları olarak yaşayacağız.

23/2 PERŞEMBE Aziz Polikarpos, episkopos ve şehit, †155 - İzmir

Yasa 30,15-20; Mez 1; Lk 9,22-25 [IV]

İnsanoğlu'nun çok acı çekmesi gerekir Lk 9,22

İsa, öğrencilerini, acıklı olaylarını kabul etmeleri için hazırlar. Haç, onların ve tüm Kilise'nin hayatında da yer alacaktır. Masumlar ve haklılar, haksızların yükünü taşıdıklarından acı çekerler. İşaya bize “Kurtuluşumuz için gerekli olan ceza Ona verildi” diyor. Kendimizi sevgisinin bu yönünü Onunla paylaşmaya sunalım.

24/2 CUMA

Aziz Evetius, †303 – İzmit

Yeş 58,1-9; Mez 50; Mt 9,14-15 [IV]

‘İşte buradayım’ diyecek Yeş 58,9

İsrail halkı yıllardır ekonomik, sosyal ve dini zorluklar yaşıyordu. Birçoğu oruç tutma ve Sept gününde kutsal dinlenme uygulamalarına rağmen, Allah duruma hiç müdahale etmiyor gibi görünüyordu.

Biz de yorulmadan, merhamet işlerine girişerek yardım dilenmeye devam edelim. Rab yakarışımızı duymaktan bıkacak mı? Hayır, sonunda "İşte buradayım" diyeceği gün gelecek ve güvende olacağız!

25/2 CUMARTESİ

Aziz Cesarius, †369 – Kapadokya

Yeş 58,9-14; Mez 85; Lk 5,27-32 [IV]

Her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gitti Lk 5,28

İsa'nın sözü ve sesi Allah’ın sevgisidir, onları dinlemeye açık olan kalpleri neşelendirir, yaşamı yenilerler ve kararlılıkla İsa’nın ardından gitmeyi sağlarlar.
Benimle de konuşan ve küçük itaatlerimi kabul eden İsa'ya teşekkür ederim; onlar senin ellerinde değerli, faydalı ve lütuf kaynağı oldular!

26/2 PAZAR 1° P.H.D. A Yılı [I]

Yar 2,7-9; 3,1-7; Mez 50; Rom 5,12-19; Mt 4,1-11

İsa, Ruh tarafından çöle götürüldü Mt 4,1

İsa, Baba tarafından daha yeni "Oğlum" olarak ilan edilmişti. Üzerine inen Ruh, şimdi Onu yönetiyor ve çöle çekiyor. O, bu yalnızlık, yoksulluk ve esasiyet mevkiinde oruç tutar. Bu, Peder’in kendini göstermesi için uygun olan ortamdır. Burada İsa ona olan tüm sevgisini ifade edebilir.
İsa, ben de bu Karem döneminde, sevgini almak ve vermek için kendimi bu duruma getirmek istiyorum.

27/2 PAZARTESİ

Aziz Basilius ve Procopius, †741 – İstanbul

Lev 19,1-2.11-18; Mez 18; Mt 25,31-46 [I]

Tüm uluslar Onun önünde toplanacak Mt 25,32

İsa, dünyanın sonunda yargının nasıl olacağını söylüyor. Her milletten ve dinden her insan, yaşamış olduğu merhamete göre İsa tarafından yargılanacaktır. O zaman ben de merhameti öğrenmek istiyorum ve o yargıda doğrular arasında bulunabilmek için öyle yaşamaya karar veriyorum.

Ey Kutsal Ruh, içimizde yaşayan ve bizi Peder’in acı çekenlere karşı olan sevgisini göstermeye iten sensin!

28/2 SALI

Yeş 55,10-11; Mez 33; Mt 6,7-15 [I]

Ayartılmamıza izin verme Mt 6,13

Bunlar, İsa'nın bize dua etmeyi öğrettiği değerli sözlerdir. Göklerdeki Peder’e tam bir güven ve kararlılıkla söylenirlerse, ne kadar etkili olduklarını göreceğiz. Peder bize güç verecektir, öyle ki biz Onun gözünde kötü olanı yapmayalım. Onları bize armağan ettiğin için teşekkürler, İsa.

In primo piano