ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 feb 2016
Takvim: 02 ubat 2016

02  ubat  2016

  

1/2 PAZARTES襤  

Aziz Trifon, ehit - Frijia

2Sam 15,13-14.30; 16,5-13; Mez 3; Mk 5,1-20 [IV]

Ey kötü ruh, adam覺n içinden ç覺k! Mk 5,8

 

Senin önünde, 襤sa, benim içimde de var olabilecek kötü ruhlar dayanam覺yorlar. Sen, kurtar覺c覺s覺n; bize bask覺 uygulad覺klar覺nda, sana geleceiz, onlar覺n kölesi olmu olanlar覺 da sana getireceiz. Varl覺覺n için teekkürler 襤sa!

 

2/2 SALI   Mesih 襤sa’n覺n Mabette Sunulmas覺

Mal 3,1-4 veya 襤br 2,14-18; Mez 23; Lk 2,22-40 [Ö]

Senin kalbine bir k覺l覺ç saplanacak Lk 2,35

 

Meryem’in kalbini yaralayan “k覺l覺ç”, herkesin terk ettii ve «lanetli» kabul ettii 襤sa’y覺 haç üzerinde ölürken, görmenin verdii ac覺d覺r. imeon’un dedii gibi, “uluslar覺n 覺覺覺” olmas覺na ramen, 襤sa “aleyhinde konuulacak bir belirtidir”. O’nu, Tanr覺’n覺n Olu olarak kabul eden, karanl覺k dünyan覺n nefretini çekmeye haz覺rd覺r. 襤sa’y覺 herkesten daha çok sevmi olan Meryem, bu nefret yüzünden en çok ac覺 çekmi kiidir. 襤sa, Meryem’in sevgi tan覺kl覺覺 için teekkürler: Bizi de güçlü k覺lacaks覺n.

 

3/2 ÇARAMBA  

Aziz Blasius, †320 - Sivas

2Sam 24,2.9-17; Mez 31; Mk 6,1-6 [IV]

Bunu yapmakla büyük günah iledim 2Sam 24,10

 

Bugünkü metinde anlat覺lan Davut’un günah覺; Rabbe güveneceine, askerlerin say覺s覺na güvenmi olmas覺d覺r. Ama: “Davut kalbinde pimanl覺k duydu...”. O zaman da Kral yüreine deen lütufla, piman oluyor ve halkla birlikte günah覺n覺n cezas覺n覺 kabul ediyor. Sonras覺nda daha da büyük minnettarl覺k ve alçakgönüllülükle, affeden, teselli eden Rab’bin sevgisini yüceltecek.

 

4/2 PEREMBE  

Aziz Nicolas, †863 - 襤stanbul

1Kr 2,1-4.10-12; 1Tarih 29,10-12; Mk 6,7-13 [IV]

Güçlü ve kararl覺 ol 1Kr 2,2

 

Davut, olu Süleyman’覺 taht覺n覺n varisi olarak kutsamaktad覺r. Musa’n覺n yasalar覺n覺 uygularken güçlü ve kararl覺 olmas覺n覺 söylüyor. Böylece, Tanr覺 Süleyman’覺n taht覺n覺 salamlat覺racak, varislerini tahta oturtabilecektir. 襤sa, baz覺lar覺na göre beceriksiz olsam da, Sözünü yaayabilmem için verdiin güce teekkürler. Seni izleyene, Kilise’nde sana hizmet etme ans覺 sunduun için teekkürler.

 

5/2 CUMA  

Amasya ehitleri, †310

Azize Agata, ehit, †250

Sirak 47,2-11(2-13); Mez 17; Mk 6,14-29 [IV]

Kardeinin kar覺s覺yla evlenmen Kutsal Yasaya ayk覺r覺d覺r   Mk 6,18

 

Tanr覺’n覺n bilgeliini ve arzusunu sevgi ile yan覺m覺zdakilere göstermek, büyük merhamettir. Bizi dinlerlerse, huzur bulacaklar, biz ise sevineceiz. Ancak Vaftizci Yahya gibi, dümanl覺k ve zulümle de kar覺laabiliriz.

Kutsal Ruh, 覺覺覺n覺 ve gücünü bize ver!

 

6/2 CUMARTES襤  

Aziz Pavlus Miki ve arkadalar覺 ehitler, †1597

1Kr 3,4-13; Mez 118; Mk 6,30-34 [IV]

Bana sezgi dolu bir yürek ver 1Kr 3,9

 

Süleyman bunu “iyi ile kötüyü ay覺rt edebilmek” ve böylece halk覺n iyilii için doru kararlar覺 alabilmek için istiyor.

Baba, bana da, yönlendirmelerine ve sözlerine aç覺k uysal bir yürek ver. O zaman, senin sevginin arac覺 olacak, dierlerine yard覺mc覺 olabileceim.


7/2 PAZAR 5° O.D. C Y覺l覺 [I]

Ye 6,1-2.3-8; Mez 137; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

Bal覺k tutmak için alar覺n覺z覺 at覺n Lk 5,4

 

襤sa’n覺n örencileri olan biz H覺ristiyanlar, O’nun, insanlar覺 kurtarma görevine katk覺da bulunuyoruz; 襤sa, Baba’dan uzak olan, 覺覺ks覺z, sevgisiz yaayanlar覺 düzensiz yaamlar覺ndan çekip ç覺kart覺yor. “襤birliimizde” 襤sa’n覺n yönlendirmelerine kulak veriyoruz; Söz’ünde, Kilisesi’nde, duada, kardelerin sesinde, özellikle de Çobanlarda, onlar覺 ar覺yoruz.

 

8/2 PAZARTES襤  

襤stanbul ehitleri, †485;

Azize Giuseppina Bakhita, †1947

1Kr 8,1-7.9-13; Mez 131; Mk 6,53-56 [I]

Dokunanlar覺n hepsi iyileti Mk 6,56

 

襤sa’ya hastalar覺n覺 ve ac覺 çekenlerini götüren kalabal覺覺n sevgisi büyük ve gerçektir, hatta en büyük sevgidir! Hasta olduumda ben de 襤sa’ya “dokundum”; o zaman yaam覺 ve sevinci tecrübe ettim; insan覺n sadece 襤sa’ya ihtiyac覺 olduunu anlad覺m! Kurtar覺c覺m, 襤sa, yan覺na geliyorum!

 

9/2 SALI  

1Kr 8,22-23.27-30; Mez 83; Mk 7,1-13 [I]

Tanr覺 gerçekten yeryüzünde yaar m覺? 1Kr 8,27

 

Bunlar, halk覺n önünde, inas覺 yeni tamamlanm覺 tap覺nakta, Kral Süleyman’覺n yönelttii duan覺n sözleridir. Bugün, Rabbin yeni halk覺 olan bizler, hayranl覺k ve minnettarl覺kla, Tanr覺’n覺n gerçekten bizimle olduuna ahit oluyoruz; günlük denenmelerde, kiisel dualarda, Kutsal Gizemlerde, Pazar günkü birliktelikte 襤sa’ya “dokunuyoruz”, sevgisini deneyimle ya覺yoruz. Kalbimiz de korkmuyor, sevinci görüyor!

 

10/2 KÜL ÇARAMBASI

Yoel 2,12-18; Mez 50; 2Kor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18 [IV]

Mesih’in ad覺na yalvar覺yoruz: Tanr覺’yla bar覺覺n 2Kor 5,20

 

Baz覺 kararlar, ölüm kal覺m meselesi olabilir. Aziz Pavlus’un bizi vermeye davet ettii bu karar, gerçekten de öyle, çünkü verilen karar sonsuz yaam veya ölüm karar覺d覺r. Bugün 襤sa’ya itaat edeceim ve yaam覺mda O’na yer açaca覺m, tozlanm覺 襤ncil’i yeniden okuyaca覺m, O’nunla babaa kilisede biraz vakit geçireceim, rahibe gidecek ve ondan Tanr覺’n覺n aff覺n覺 dileyeceim.

襤sa, bugün bana sunduun deerli imkân için teekkürler; onu kaybetmek istemiyorum!

 

11/2 PEREMBE  

Lourdes’te Meryem Ana’n覺n Görünüü- 1858

Yasa 30,15-20; Mez 1; Lk 9,22-25 [IV]

Can覺n覺 benim uruma yitiren onu kurtaracakt覺r Lk 9,24

 

襤sa, tüm yaam覺m覺z覺 sana adamak, seni tüm kalbimizle sevmek, sözlerine korkusuzca ve kimseye utanç duymadan itaat etmek; bizim için kurtulutur, her türlü korkudan kurtulu ve gerçek yaamd覺r. Bize sunduun bu imkân için teekkürler.

 

12/2 CUMA  

Aziz Meletius, †381 - Antakya

Ye 58,1-9; Mez 50; Mt 9,14-15 [IV]

Doruluunuz önünüzden gidecek Ye 58,8

 

Benim “doruluum”, yani, bir H覺ristiyan’覺n doruluu, Baba’n覺n arzusunu gerçekletirmektir, O’nun bizi ça覺rd覺覺 yerde, lütfu sayesinde, O’na ve kardelerimize olan sevgi görevimizi yerine getireceimize emin olabiliriz.

 

13/2 CUMARTES襤  

Ye 58,9-14; Mez 85; Lk 5,27-32 [IV]

Ben doru kiileri deil, günahkârlar覺 tövbeye ça覺rmaya geldim Lk 5,32

 

Bense her zaman kendimi doru göstermeye, eksiklerimi az görmeye, kendimi yeterince iyi ve benden kötü olanlara kar覺n daha üstün görmeye yatk覺n覺m. Böyle yapt覺覺mda, kap覺y覺 kapat覺yorum ve beni affetmeye gelmi, Baba ve kardeler ile yine birlik olmam için gelmi olan 襤sa’y覺 d覺ar覺da b覺rak覺yorum. Papa Fransua’n覺n ninesi öyle derdi: “Bin kez sar覺 olmaktansa, bir kez k覺rm覺z覺 olmak daha iyidir”! Evet, 襤sa, ben günahkâr覺m, beni affet!

 

14/2 PAZAR   1° P.H.D. C Y覺l覺 [I]

Yasa 26,4-10; Mez 90; Rom 10,8-13; Lk 4,1-13

襤nsan yaln覺z ekmekle yaamaz Lk 4,4

 

Rab 襤sa, Paskalya’ya doru bu yolda sen benim “ekmeim” olacaks覺n! Her an seni kalbimde tutaca覺m: senin efkatin beni doyuracak, sözün 覺覺覺m olacak... Halen ihtiyac覺m olan maddi eyleri, Baba’n覺n ellerinden minnettarl覺kla alacak ve onlara balanmayaca覺m! 襤sa, seninle çölde kalmak güzel olacak!

 

15/2 PAZARTES襤  

Lev 19,1-2.11-18; Mez 18; Mt 25,31-46 [I]

Komunu kendin gibi seveceksin Lev 19,18

 

Bu Söz, doam覺za uygun bir oruç eklidir ve azizlie doru herkes için mümkün bir yürüyütür. Hatta bir cimnastik salonu gibidir! Orada yapt覺覺m覺z egzersizlerden 襤sa memnun: Kalbimizi kontrol alt覺nda tutmak, sadece sevgiyi kabul etmek, Baba’dan gelen sab覺rl覺, efaatli, payla覺mc覺 olmay覺 getiren sevgiyi kabul etmek...

 

16/2 SALI  

Ye 55,10-11; Mez 33; Mt 6,7-15 [I]

Dua ettiinizde, bo sözler tekrarlay覺p durmay覺n Mt 6,7

 

Bugün bize dua etmeyi örettiin için teekkürler 襤sa. Bizim Baba’ya yönelmemizi salayan gerekli sözleri bize armaan ediyorsun, evlat güvenini, karde sevgisini, sana inanan kardelerle olan birlik ruhunu veriyorsun. Teekkürler!

 

17/2 ÇARAMBA  

Aziz Teodorus, †IV yy. – Amasya

Yunus 3,1-10; Mez 50; Lk 11,29-32 [I]

Herkes Tanr覺’ya yakars覺n Yun 3,8

 

Peygamber Yunus’un, ehrin y覺k覺m覺na dair kehanetinden sonra, Ninova kral覺, tüm halk覺n tövbe etmesini ve piman etmesini emretmiti. Herkes Tanr覺’ya inanm覺, tövbe etmi ve cezadan kurtulmutu.

Merhametin için teekkürler, iyi Baba!

 

18/2 PEREMBE  

Aziz Tarasius, †806 – 襤stanbul’un Patrii

Est 4,17 n.p-r.aa-bb.gg-hh; Mez 137; Mt 7,7-12 [I]

Dileyin, size verilecek Mt 7,7

 

Köyümde, her hafta üç bayan覺n toplan覺p tespih duas覺n覺 söyledikleri ve Meryem Ana’n覺n efaatiyle, Baba’dan, y覺llard覺r var olmayan, bir rahibin gelmesini istedikleri anlat覺l覺r! Rahip azl覺覺ndan böyle bir arzunun gerçeklemesi imkâns覺z görünüyordu. Ancak on y覺ll覺k bir sebattan sonra, rahip geldi.

Sana sad覺k olanlar覺n duas覺n覺 dinlediin için teekkürler, Baba!

 

19/2 CUMA  

Hez 18,21-28; Mez 129; Mt 5,20-26 [I]

Git önce kardeinle bar覺 Mt 5,24

 

Deerli öretilerin için teekkürler, 襤sa! Sen, kardelerimle bar覺 içerisinde olduumda, yaam覺mdan honut oluyorsun. Bana kar覺 bir sorunu olan覺 aramam覺 ve onunla bar覺mam覺 istiyorsun: Senin yard覺m覺na güveniyorum, 襤sa!

 

20/2 CUMARTES襤  

Aziz Tyrannius ve Zenobius, †311 – Antakya

Yasa 26,16-19; Mez 118; Mt 5,43-48 [I]

Rab kutsal bir halk olaca覺n覺z覺 aç覺klad覺 Yasa 26,19

 

Yasan覺n Tekrar覺-Tesniye kitab覺, Tanr覺’y覺 tüm kalple, tüm ruhla ve güçle sevmenin, her türlü putperestlii inkâr etmenin üzerinde çok duruyor. Tanr覺’n覺n yollar覺nda kararl覺l覺kla yürüyen ve sesine itaat eden halk覺n Tanr覺 taraf覺ndan kutsanaca覺n覺 s覺k s覺k tekrar ediyor. Bu itaatkârl覺k, özellikle ac覺 çekenlere ve fakirlere özen göstermektir.

襤sa, bu Karem döneminde, ba覺 verme konusunda, yani paylamada, bizi eittiin için teekkürler.

 

 

21/2 PAZAR 2° P.H.D. C Y覺l覺 [II]

Yar 15,5-12.17-18; Mez 26; Fil 3,17 - 4,1; Lk 9,28-36 [II]

Burada bulunmam覺z ne iyi oldu! Lk 9,33

 

Aziz Petrus, bir cennet an覺 yaamaktad覺r. Yakup ve Yuhanna ile birlikte, Tanr覺’n覺n an覺n覺 襤sa’da görüyor.

襤sa, senin önünde uzun süre duranlara verdiin mutluluklar için teekkürler. O anlardaki sevgi ve tatl覺l覺k için teekkürler. Çünkü bunlar denenme günlerinde ümit ve güven olacaklar.

 

22/2 PAZARTES襤 Aziz Petrus’un Kürsüsü

1Petrus 5,1-4; Mez 22; Mt 16,13-19 [Ö]

Göklerin Egemenliinin anahtarlar覺n覺 sana vereceim Mt 16,19

 

襤sa, onu “Mesih” olarak tan覺yan Petrus’un iman覺n覺 duyduunda, Baba’dan gelen bu ilham覺 onayl覺yor ve Petrus’a Kilise’de yetkisini, anahtar sembolü ile veriyor. Petrus; onun gibi ard覺ndan gelenleri, imanl覺lar覺 Göklerin Egemenliine kabul edecek veya etmeyecek yetkiye sahip olacakt覺r. Onun karar verdii her ey, göklerde de, Tanr覺 taraf覺ndan onaylanm覺 olacakt覺r.

 

23/2 SALI  

Aziz Polikarpus, episkopos ve ehit, †155 - 襤zmir

Ye 1,10.16-20; Mez 49; Mt 23,1-12 [II]

襤yilik etmeyi örenin Ye 1,17

 

Tanr覺, Yeaya peygamberin arac覺l覺覺yla, Karem’in bu haftas覺nda, bizi “iyilik etmeye” davet ediyor. Bu, “ezilenlere, öksüzlere ve dullara” kar覺 cömert olmam覺z anlam覺na geliyor. Bizi, onlar覺n ihtiyaçlar覺na dikkatli olmaya tevik ediyor. Bunu, muhakemeyle ahsen ya da, Kilise’nin çeitli derneklerinin giriimleri arac覺l覺覺yla yapaca覺z: Caritas, Yaam Hareketi… Aziz Petrus böyle diyecektir: “Sadaka birçok günah覺 kapat覺r”.

 

24/2 ÇARAMBA  

Aziz Evetius, †303 – 襤zmit

Yer 18,18-20; Mez 30; Mt 20,17-28 [II]

Büyük olmak isteyen, ötekilerin hizmetkâr覺 olsun Mt 20,26

 

襤sa’n覺n büyüklük mevhumu, mevcut anlay覺tan çok farkl覺. Büyük olmak çou zaman, toplumda onur verici makamlarda veya görevlerde olmak, fakirlerin zarar覺na bile olsa zengin olmak anlam覺na geliyor. Ancak 襤sa için, büyüklük kardelere ne kadar hizmet ettii ve haç覺n bilgeliini yaad覺覺 anlam覺na geliyor. Büyük, dierlerinin düüncelerini dikkate alan, dierlerinin günahlar覺n覺 örtmeye ve 襤sa’n覺n yapt覺覺 gibi affetmeye haz覺r oland覺r.

 

25/2 PEREMBE  

Aziz Cesarius, †369 – Kapadokya

Yer 17,5-10; Mez 1; Lk 16,19-31 [II]

Ne mutlu Rab’be güvenen insana Yer 17,7

 

Bu sözler, her eyi b覺rak覺p 襤sa’n覺n çar覺s覺na cevap vermem gereken günleri hat覺rlat覺yor. Bir tereddüttüm vard覺: 襤sa, yaam ihtiyaçlar覺m覺 kar覺layabilecek miydi? “Öncelikle Tanr覺’n覺n Hükümdarl覺覺n覺 ve adaleti aray覺n, geri kalan her ey size fazladan verilecektir”! Bu sözü ciddiye alan bakalar覺n覺 görünce, evet diyebilme cesaretine sahip oldum. Teekkürler, 襤sa: ne piman oldum ne de dü k覺r覺kl覺覺na urad覺m!

 

26/2 CUMA  

Magydosl覺 Aziz Nestor, †251 - Perge

Yar 37,3-4.12-13.17-28; Mez 104; Mt 21,33-43.45-46 [II]

Mirasç覺 bu; onu öldürelim Mt 21,38

 

Bac覺lar meselinde, bac覺lar açgözlülüklerinden dolay覺 gözleri karard覺覺nda sahiplerinin olunu güzel kar覺layacaklar覺na öldürmeyi planlarlar, böylece baa sahip olabileceklerini düünürler. 襤sa’y覺 dinlemekte olan halk覺n bakanlar覺yla yaad覺覺 durum ayn覺d覺r. Bakanlar覺 襤sa’dan nefret ediyorlard覺, çünkü halk覺 yönetirken yapt覺klar覺 entrikalar覺 ve menfaatleri ortaya ç覺karm覺t覺. Peygamberler gibi, O da Tanr覺’ya yürekten tapmalar覺 için çabal覺yordu. Fakat onlar için 襤sa’n覺n, sadece ölüme mahkûm edilmesi gerekiyordu.

 

27/2 CUMARTES襤

Aziz Basilius ve Procopius, †741 – 襤stanbul

Mika 7,14-15.18-20; Mez 102; Lk 15,1-3.11-32 [II]

Bize yine ac覺yacaks覺n Mi 7,19

 

Babil sürgününden dönen halk, Yerualim çevresinde, kendisini, çok fakir bir bölgede buluyor. Peygamber Mika, halk覺 ad覺na, Tanr覺’n覺n M覺s覺r’da gerçekletirdii mucizeleri hat覺rlayarak Tanr覺’ya duas覺n覺 yöneltiyor. Antlamas覺na sad覺k olan ve “sad覺k olmaktan holanan” Rab, mutlaka halk覺na yine ac覺yacakt覺r.

 

28/2 PAZAR   3° P.H.D. C Y覺l覺 [III]

Ç覺k覺 3,1-8.13-15; Mez 102; 1Kor 10,1-6;10-12; Lk 13,1-9 (veya A Y覺l覺 Okumlar覺)

Tövbe etmezseniz, mahvolacaks覺n覺z Lk 13,5

 

襤sa ve sözüyle iletiime girmi olan, fakat O’na güvenmeyip O’nu kabul etmeyen kii, devaml覺 tehlikededir, insan覺n düman覺 olan eytana kar覺 korumas覺zd覺r. 襤sa yaam覺ma gel, sana güveniyorum; seni kabul etmek ve tek kurtar覺c覺m olan sana kendimi tamamen emanet etmek istiyorum!

 

29/2 PAZARTES襤  

2Kr 5,1-15; Mez 41-42; Lk 4,24-3 [III]

Hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul görmez Lk 4,24

 

襤sa ile birlik içerisinde yaamak, sözüne bal覺 olmak, Kutsal Ruh taraf覺ndan yönlendirilmek, beraberinde bazen insanlar, hatta akrabalar taraf覺ndan reddedilmeyi getiriyor, 襤sa’n覺n da ba覺na geldii gibi. Ancak kararl覺l覺kla çabalarsak, bakalar覺na Rab’be yaklamalar覺 için yard覺mc覺 olabiliriz.