ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 lug 2015
Takvim: 07 Temmuz 2015

07 Temmuz 2015

1/7 ÇARAMBA
Yar 21,5.8-20; Mez 33; Mt 8,28-34 [I]
Bize ikence etmeye mi geldin? Mt 8,29

Böyle konuan, hem senin, hem bizim düman覺m覺zd覺r; o seni ve insanlar覺 sevmez; o Senin varl覺覺ndan rahats覺z oluyor ve kendisine ikence edilmi gibi hissediyor. Ama sen 襤sa, insana “ikence etmeye” gelmedin, onu kurtarmaya, bereketli bir yaam vermeye geldin. 襤sa gel, daima yüreimizde hükmet!

2/7 PEREMBE
Yar 22,1-19; Mez 114; Mt 9,1-8 [I]
Rab’bin da覺nda salanacakt覺r Yar 22,14

Rab, 襤brahim’in en çok denendii anda yüreine bak覺yordu. O anda da 襤brahim hiçbir eyi Rab’bin önüne koymad覺, hatta olunu bile. Böylece 襤brahim, yaln覺z ve fakir olarak, tek ba覺na kendi Tanr覺’s覺 ile birlikte bulundu; Tanr覺 da, gecikmeden, 襤brahim’e kendisini gösterdi ve kurban için kuzuyu salad覺.

3/7 CUMA
Aziz Tomas, Havari
Ef 2,19-22; Mez 116; Yh 20,24-29 [Ö]
Görmeden iman edenlere ne mutlu! Yh 20,29

Bu sözü 襤sa, dirildikten sonra, Aziz Tomas’a söylemek mecburiyetinde kald覺. Ancak bunu büyük bir merhametle ve sevgiyle söyledi, aynen u an yüreimize konutuu gibi. 襤sa, cevab覺nla bize cesaret veriyorsun; zay覺f olduumuzda, senin yard覺m覺n覺 bekliyoruz. Sen, bize, ard覺ndan gitmemizi salayacak sevgi iaretleri vereceksin!

4/7 CUMARTES襤
Yar 27,1-5.15-29; Mez 134; Mt 9,14-17 [I]
Sen gerçekten olum Esav m覺s覺n? Yar 27,24

Yal覺 ve zay覺f olan Yakup, kar覺s覺ndakinin ilk olu Esav olduuna emin olmak istemektedir; verecei kutsaman覺n çok önemli olduunu bilmektedir. Bir kii kutsamalar覺 ve görevlerini Allah’tan gelmi gibi kabul ettiinde, Rabbin kendisi onun içinde yaar, sevgi eylemlerini gerçekletirir; bu sadece tüm yaam覺 etkileyen seçimlerde deil, günlük, ufak seçimlerde de geçerlidir: O’nun 覺覺覺n覺 ve bar覺覺n覺 etrafa saçar!

5/7 PAZAR 14° O.D. B Y覺l覺 [II]
Hez 2,2-5; Mez 122; 2Kor 12,7-10; Mk 6,1-6
Halk覺n imans覺zl覺覺na a覺yordu Mk 6,6

Belki benim H覺ristiyan olmam, ne yüreimi ne de yaam覺m覺 etkiler... Bunun doru olmad覺覺n覺, 襤sa’n覺n bundan memnun olmad覺覺n覺 biliyorum! O, gözlerimi daima O’na dikmemi, O’na bugünün ve yar覺n覺n kurtar覺c覺s覺 olarak bakmam覺 istiyordu ve bunu istemeye yetkisi var! O’nun yolunda sevinçle ve kararl覺l覺kla yürüyeceim!

6/7 PAZARTES襤
Yar 28,10-22; Mez 90; Mt 9,18-26 [II]
Rab burada, ama ben fark覺na varamad覺m Yar 28,16

Yakup, kardeinden kaç覺yordu ve babas覺n覺n evinden uzakt覺. Gece ba覺n覺 bir taa yaslayarak dinlenirken, bir rüya gördü ve Rab ona konutu. Bugün bu sözleri okuyal覺m: Rab bunlar覺 her birimiz için de söyledi. Bu sözler “gecelerde” ve denenme günlerinde bize cesaret verecektir: “Rab buradad覺r”, korkmayal覺m.

7/7 SALI
Yar 32,23-33; Mez 16; Mt 9,32-38 [II]
Rab’be yalvar覺n; içiler göndersin Mt 9,38

襤sa, iyi Çoban, bugün de dünyada gördüü fakirlik, karanl覺k, kaybolma, yaam arzusu, sevinç ve gerçek sevgi aray覺覺 kar覺s覺nda duygulan覺yor. Rab’bim, bugün senin istediin gibi dua etmek istiyorum, çünkü birilerinin senin ürününle ilgilenmesi Kutsal Ruh’un eseridir!

8/7 ÇARAMBA
Yar 41,55-57; 42,5-7.17-24; Mez 32; Mt 10,1-7 [II]
Yusuf kardelerini görünce tan覺d覺 Yar 42,7

Yusuf, kardeleri taraf覺ndan tüccarlara sat覺lm覺t覺. Kendisini seven babas覺ndan uzakta olan Yusuf, Rabbe sad覺k kalmaya devam etmiti ve Rab onunla birlikteydi. Onu birçoklar覺 ve kardeleri için kutsama ve yaam arac覺 yapt覺. Hikâyesi, 襤sa’n覺n ve birçok örencisinin kehanetidir.

9/7 PEREMBE
Yar 44,18-21.23-29; 45,1-5; Mez 104; Mt 10,7-15 [II]
O çocuu bana getirin, gözümle göreyim Yar 44,21

Yusuf’un kardeleri zor bir denenmeden geçiyorlar; iledikleri kötülük yaamlar覺na ac覺 ve s覺k覺nt覺 getirmektedir. Ancak Yusuf onlar覺 affediyor. Baba’n覺n aff覺n覺n 襤sa arac覺l覺覺yla bize ulamas覺na izin verdiimizde günah覺m覺z覺n sebep olduu ac覺 çok daha hafif oluyor. Baba’n覺n bizi hala çok sevdiini hissediyoruz!

10/7 CUMA
Aziz Apollonius, †303 - Konya
Yar 46,1-7.28-30; Mez 36; Mt 10,16-23 [II]
Benim ad覺mdan ötürü herkes sizden nefret edecek Mt 10,22

襤sa, senin ad覺n ne deerlidir! Bu adda, Baba’n覺n tüm sevgisi sakl覺d覺r. O’na s覺rt覺n覺 çeviren bizleri, tekrar yaatmak uruna bizim için ölen bir sevgidir; egoizmin ve kibrin esirleri olanlar bu ada tahammül edemez! Senin ad覺n 襤sa, hep yüreimde olsun!

11/7 CUMARTES襤
Aziz Benediktus, †547, Avrupa’n覺n koruyucusu
Özd 2,1-9; Mez 33; Mt 19,27-29 [Ö]
Kalkan覺d覺r dürüst yaayanlar覺n Özd 2,7

Bugün and覺覺m覺z Aziz Benediktus, Kutsal Ruh ile, yani Rab sevgisi ile doluydu, dolay覺s覺yla Rab’bin yolunda yaamaya çal覺an birçok kii için kalkan, baba, arkada, rehber oldu.
Rab’bin yan覺nda güçlü efaatçi olan Aziz Benediktus sen, Rab’be hep sevgiyle hizmet ettin, bize de azizlik yolunu, yaam yolunu göster. Avrupa senin efaatine muhtaç!

12/7 PAZAR 15° O.D. B Y覺l覺 [III]
Amos 7,12-15; Mez 84; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13
On ikileri yan覺na ça覺rd覺... Mk 6,7

“...onlar覺 ikier ikier halk aras覺na göndermeye balad覺”. 襤sa’n覺n yan覺nda olmak ve yürei sevinçle dolduran sözünü dinlemek çok hotur. O’nun taraf覺ndan, sevgisinin bir armaan覺 olarak gönderilmek de çok güzeldir. O’nun verdii görevi de bir karde ile birlik içersinde yürütmek, sadece sözlerle deil de, yaamla Baba’n覺n sevgi olduunu göstermektir; bu da harikad覺r!

13/7 PAZARTES襤
Ç覺k覺 1,8-14.22; Mez 123; Mt 10,34-11,1 [III]
Uruma can覺n覺 yitiren onu kurtaracak Mt 10,39

襤sa’ya ait olmam bazen zor; egoizmimi, kendimi inkâr etmem çok zor! Ama sonra “ölmemin”, yüreime giden ve yüreimden ç覺kan damarlar覺 temizlediini anl覺yorum ve art覺k bunlarda Kutsal Ruh’un neeli, susuzluu gideren canl覺 suyu ak覺p geçebilir.

14/7 SALI
Aziz Kamillo de Lellis, rahip, †1614
Ç覺k覺 2,1-15; Mez 68; Mt 11,20-24 [III]
Firavun'un k覺z覺 çocuu evlat edindi Ç覺k 2,10

Baba’n覺n eli, Musa’y覺 doduu ilk günlerden beri koruyordu; bunun için Musevilerin düman覺 Firavun’un k覺z覺ndan bile faydaland覺. Aynen bizler, alçakgönüllülük ve sevgiyle Rab’bi takip etmeye, arzular覺n覺 gerçekletirmeye karar verdiimizde, O beklenmedik bir ekilde de bizi korumay覺 bilmektedir!

15/7 ÇARAMBA
Aziz Bonaventura, †1274
Ç覺k覺 3,1-6.9-12; Mez 102; Mt 11,25-27 [III]
Oul'u, Peder’den baka kimse tan覺maz Mt 11,27

Sadece Baba ile Oul aras覺nda gerçek tan覺ma, yaam birlii olan tan覺ma var. O’nunla bizim aram覺zda ise sonsuz bir uzakl覺k var: O Tanr覺’d覺r biz ise yarat覺lanlar. Fakat O, bize Kutsal Ruh’u vererek, bu mesafeyi yok eder; bizim kendi yaam覺na kat覺lmam覺z覺 salar, bizi kendi birlii içerisine al覺r. Bu büyük bir gizem ve sonsuz bir armaand覺r!

16/7 PEREMBE
Aziz Athenogenes, †305 - Sivas
Ç覺k覺 3,13-20; Mez 104; Mt 11,28-30 [III]
Beni size atalar覺n覺z覺n Tanr覺s覺 gönderdi Ç覺k 3,13

Rab’bin beni Kilisesi arac覺l覺覺yla göndermesini kabullendiimde yüreimde yeni bir cesaret duydum; Ayin esnas覺nda Sözünü ilan etmem, çocuklara din dersinde öretmem veya aile içersinde hizmet etmem gibi... 襤sa hep yan覺mdayd覺!

17/7 CUMA
Ç覺k覺 11,10 - 12.14; Mez 115; Mt 12,1-8 [III]
Bu Rab’bin F覺s覺h Kurban覺'd覺r Ç覺k 12,11

“F覺s覺h” veya “Paskalya” sözcüü “geçi” demektir: M覺s覺r’da o gece Rab geçecekti, kaybedilecek zaman yoktu, O’nu durduracak bir engel de yoktu! 襤sa, sen hala aram覺zdan geçiyorsun; bazen beklememe izin veriyorsun, özellikle güvene dönüen sevgime bak覺yorsun, sonra da geliyorsun! Geçiin bar覺, sevinç getiriyor; ayn覺 zamanda Seninle yeni bir sevgi yaayaca覺m覺z覺n getirdii güven de var!

18/7 CUMARTES襤
Azize Theodosia, ehit, †745 - 襤stanbul
Ç覺k覺 12,37-42; Mez 135; Mt 12,14-21 [III]
Ayn覺 gece Rabbi yüceltmek için uyan覺k olunmal覺d覺r Ç覺k 12,42

Tanr覺’n覺n yeni halk覺 Kilise, kurban ediliiyle kendisini ölümden yaama geçirten Rab’bini, Paskalya arifesinde kutlamaya devam ediyor. Ama her Rab’bin Gününün, yani her Pazar Günü arifesi de, cemaatlerimizin toplan覺p dua etmesi için güzel bir f覺rsatt覺r. Rab’bin bizim için yapt覺klar覺na minnettar olmak, kurtulu için halen yapacaklar覺na güvenmek ve ükretmek gereklidir.

19/7 PAZAR 16° O.D. B Y覺l覺 [IV]
Yer 23,1-6; Mez 22; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34
Bu insanlara ac覺d覺 Mk 6,34

襤sa, sen insanlara ac覺yorsun çünkü yüreinde Baba’n覺n sevgisini hissediyorsun ve bunu herkese kar覺 hissediyorsun, bu sevgiyle herkesin sevgi ihtiyac覺n覺 kar覺l覺yorsun. 襤yi çoban 襤sa, bu haftaki alçakgönüllü itaatimiz sayesinde birileri seni tan覺yabilsin!

20/7 PAZARTES襤
Aziz Flavianus, †512 - Antakya
Ç覺k覺 14,5-18; ezgi: Ç覺k覺 15,1-6; Mt 12,38-42 [IV]
Siz sakin olun yeter Ç覺k 14,14

襤srailliler gerçekten büyük bir tehlike ile kar覺 kar覺yayd覺lar: M覺s覺rl覺lar yaklam覺t覺 ve önlerinde deniz, bir bariyer gibi duruyordu! Ama Rab ite bu denizi bile onlar覺n kurtuluuna bir sebep yapt覺! 襤sa, kaç kere benim de çar覺m覺 duydun; vekilin arac覺l覺覺yla bana bar覺, huzur sözü verdin ve bu bar覺 gerçekten geldi! Benim için de büyük eyler yapt覺n, Rab’bim!

21/7 SALI
Ç覺k覺 14,21-31; ezgi: Ç覺k覺 15,8-12.17; Mt 12,46-50 [IV]
Rab onlar覺 denizin ortas覺nda silkip att覺 Ç覺k 14,27

Rab, ölüm gibi gözüken o denizi kendi halk覺 için kurtulua çevirdi! Sular ise düman覺 yuttu. O halde daima Rab’be güvenelim!

22/7 ÇARAMBA
Aziz Mecdelli Meryem
Ezg 3,1-4 veya 2Kor 5,14-17; Mez 62; Yh 20,1-2.11-18 [IV]
Kardelerime git Yh 20,17

襤sa, seni seviyorum ve sana tap覺yorum! Sen Rab’bim, özellikle küçüklere, bir sevgi görevi veriyorsun! Zamanlar覺n覺 ayaklar覺n覺n dibinde oturarak ‘kaybetmek’ isteyen örencilerini havari ve tan覺k yap覺yorsun! 襤sa beni yan覺nda tuttuun zamanlar ve kardelerime gönderdiin zamanlar için de teekkürler!

23/7 PEREMBE
Azize Birgitta, †1373, Avrupa’n覺n Koruyucusu
Gal 2,19-20; Mez 33; Yh 15,1-8 [Ö]
Bende kal覺n, ben de sizde kalay覺m Yh 15,4

Bu dünyaya, ancak ve ancak Mesih ile birlik içinde yaamakla kurtulu meyveleri getiriyoruz. Sadece O’nun yan覺nda deil, O’nda kalmam覺z覺 isteyen bir Tanr覺, bir Rab, bir E’ten nas覺l mutlu olmay覺z? Daima ve her zaman teekkür edebiliriz.

24/7 CUMA
Aziz Charbel Makhlüf, † 1898 – Lübnan
Ç覺k覺 20,1-17; Mez 18; Mt 13,18-23 [IV]
Tanr覺n Rab Ben’im Ç覺k 20,2

On emri ezberlediimizde bu söz hep listenin en ba覺ndayd覺; imdi sebebini anl覺yoruz: Her emrin önünde ve ba覺nda, onlar覺 deerli ve özel k覺lmak için tan覺d覺k bir çehre, bizi seven bir yürek vard覺. Baba’n覺n yürei bizi istedi ve yaratt覺, kurtard覺 ve bekliyor.

25/7 CUMARTES襤 Aziz Yakup, Havari
2Kor 4,7-15; Mez 125; Mt 20,20-28 [Ö]
Aran覺zda böyle olmayacak Mt 20,26

Havariler bile dierlerinden farkl覺 deildi! Bu bana cesaret veriyor. Y覺llard覺r gerçek bir H覺ristiyan olmaya çal覺覺yorum, ama halen kardelerimin ihtiyaçlar覺 kar覺s覺nda eilmekte, onlara hizmet etmekte zorlan覺yorum... Ama cesaretimi kaybetmiyorum. 襤sa’n覺n gerçek Yol olduunu biliyorum, o gerçek Yaamd覺r ve Azizlerin yard覺m覺yla da O’nun yan覺nda kalmaya çal覺覺yorum!

26/7 PAZAR 17° O.D. B Y覺l覺 [I]
2Kr 4,42-44; Mez 114; Ef 4,1-6; Yh 6,1-15
Be bin erkek vard覺 Yh 6,10

Çok büyük bir kalabal覺k vard覺! 襤sa’n覺n ellerinden ç覺kan ekmek çok bereketliydi, herkesi doyuruyor, destekliyor, sevinç ve kardelik içerisinde tutuyordu! Aynen günümüzde de 襤sa, Kutsal Efkaristiya’da Ekmek ile her Pazar Günü bizi doyuruyor. Rab bize kendi yaam覺n覺 veriyorsun, teekkürler!

27/7 PAZARTES襤
Ç覺k覺 32,15-24.30-34; Mez 105; Mt 13,31-35 [I]
Günahlar覺ndan ötürü onlar覺 cezaland覺raca覺m Ç覺k 32,34

“Ziyaret edeceim gün onlar覺 günahlar覺 için cezaland覺raca覺m”. 襤sa, senin arac覺l覺覺nla Baba bizi ziyaret ettiinde, O’na s覺rt覺n覺 çevirmeyen kimseyi bulamad覺... Sen ise günah覺m覺z覺 üzerine ald覺n ve kan覺nla y覺kad覺n. Kurtar覺c覺 襤sa, senin dünkü, bugünkü ve gelecekte beklediimiz ziyaretin kutsald覺r!

28/7 SALI
Azize Acacius, †310 - Milet
Ç覺k覺 33,7-11;34,5-9.28; Mez 102; Mt 13,36-43 [I]
Bizi kendi miras覺n olarak benimse Ç覺k 34,9

Bu, Musa’n覺n halk覺 için yapt覺覺 duad覺r. Bu halk “dik kafal覺”! Seçilmi, korunmu, Rab taraf覺ndan çok sevilmi bir halk ama her seferinde O’na güvenememi, kendini O’na emanet edememi bir halk! Baba, ben de aynen böyleyim! Baba’m bana 襤sa’y覺 bugün de gönder; bendeki O, senin honutluun olsun!

29/7 ÇARAMBA
Azize Marta
1Yh 4,7-16; Mez 33; Yh 11,19-27 veya Lk 10,38-42 [I]
Gerekli olan tek bir ey var Lk 10,42

Evet, sadece bir eye ihtiyaç vard覺r; o da 襤sa’y覺 dinlemektir! Benim ne yapmam覺n en iyi olaca覺n覺 Ondan iyi kim bilebilir? Yan覺mda yaayan için en gerekli eyin ne olaca覺n覺, ac覺 çeken bu dünya için en faydal覺 eyin ne olaca覺n覺 Ondan baka kim bilebilir ki? 襤sa, durup seni dinliyorum, sonra da bana söylediini yapaca覺m; yapabileceim en doru ey bu olacakt覺r! O zaman yaam覺m senin sevginin armaan覺 olacakt覺r!

30/7 PEREMBE
Azize Julitta, †303 - Kayseri
Ç覺k覺 40,16-21.34-38; Mez 83; Mt 13,47-53 [I]
Rabbin görkemi konutu doldurdu Ç覺k 40,34

Halk覺n çölden uzun ve zor geçii esnas覺nda, Tanr覺’n覺n onlar覺n yan覺nda kalmas覺 için bir çad覺ra elbet ihtiyac覺 yoktu. Ancak halk覺n, Tanr覺’s覺n覺n güçlü ve sevgi dolu mevcudiyetini yak覺n hissetmeye çok ihtiyac覺 vard覺. Bu sebepten de Tanr覺 onlara “görkemi”nin, yani mevcudiyetinin görünür bir iaretini veriyor öyle ki halk güvensin Rab’bine. Rab, bize ne kadar çok iaret vermeye devam ediyor!

31/7 CUMA
Aziz Loyola'l覺 襤gnatius, †1556
Lev 23,1.4-11.15-16.27.34-37; Mez 80; Mt 13,54-58 [I]
O gün Rab’be yeni tah覺l sunusu sunacaks覺n覺z Lev 23,16

Tanr覺, 襤srail halk覺na, bir baban覺n oullar覺n覺 eittii gibi davrand覺. Niçin onlardan hayvan kurban etmelerini, turfanda ve baka eyler sunmalar覺n覺 istedi? Halk覺n, onlar覺 kölelikten kurtaran覺n Tanr覺 olduunu ve her eyin O’nun sevgisinin armaan覺 olduunu hat覺rlamas覺 gerekiyordu. O’na devaml覺 olarak güvenmeleri ve teekkür etmeleri gerekiyordu. Biz de Efkaristiya Ayini esnas覺nda ayn覺 eyleri yap覺yoruz: yeni, canl覺, kutsal ve ebedi Kurban覺, yani günahlar覺m覺z için ölen 襤sa’y覺 sunarak ükrediyoruz.