ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 lug 2013
Takvim: Temmuz 2013

2013 

1/7  PAZARTES襤 

Yar 18,16-33; Mez 102; Mt 8,18-22 [I]

Gölün kar覺 yakas覺na geçilmesini buyurdu Mt 8,18 

Senin için birini ya da bir eyi b覺rakmaya beni davet ettiinde, o zaman bana “dier k覺y覺ya geçmeyi” emrediyorsun. Bu ad覺mlar覺, benden önce senin att覺覺n覺 ve Baba’n覺n sevgisinin seni hayal k覺r覺kl覺覺na uratmad覺覺n覺 biliyorum! 

 

2/7  SALI 

Yar 19,15-29; Mez 25; Mt 8,23-27 [I]

Ard覺ndan akirtleri de gitti Mt 8,23 

Her gün kimin ard覺ndan gitmek istediimize dair kararlar vermek durumunda kal覺yoruz: ya 襤sa’n覺n, ya kendimizin. 襤sa’ya güvenerek, O’nun nas覺l müdahale edebildiini göreceiz. O zaman akirtler gibi öyle diyebileceiz: “Bu nas覺l biridir ki, rüzgâr da, deniz de buyruuna uyuyor?

 

3/7  ÇARAMBA 

Aziz Tomas, Havari

Ef 2,19-22; Mez 116; Yh 20,24-29 [Ö]

襤mans覺z olma, imanl覺 ol!  Yh 20,27 

Tomas, 襤sa’n覺n yaralar覺na parmaklar覺yla dokunarak ve çektii ikencenin yaralar覺na bakarak, imans覺zl覺ktan, yaayan ve dirilmi 襤sa’ya iman sevincine geçti. Biz de, 襤sa’n覺n bizim için çektii ac覺lar覺 düünerek her zaman iman armaan覺n覺 daha fazla alabiliriz. 

 

4/7  PEREMBE 

Yar 22,1-19; Mez 114; Mt 9,1-8 [I]

Sesime itaat etti Yar 22,18 

襤brahim, daima Rab’be itaat etti; Rab ondan tek olunu kurban etmesini istediinde bile! Bu yüzden Tanr覺 onu kutsad覺. Bizim için de Rabbe olan sevgiye itaat her zaman bir kutsama kayna覺 olacakt覺r. 

 

5/7  CUMA 

Yar 23,1-4.19; 24,1-8.10.62-67; Mez 105; Mt 9,9-13 [I]

Ard覺mdan gel Mt 9,9 

Bugünkü 襤ncil metninde, 襤sa Matta’ya öyle diyor: “Ard覺mdan gel”. «O da kalkt覺 ve ard覺ndan gitti». Hemen sonras覺nda, 襤sa Matta’n覺n evinde sofrada oturmaya gitti. 襤te, bu detay ile, 襤ncil yazar覺 Matta’n覺n bize söylemek istedii budur: 襤sa’n覺n ard覺ndan giderek, O’nun Varl覺覺 ile insanlar覺 besleyebilir ve onlar覺n susuzluklar覺n覺 giderebiliriz, çünkü O, dünyan覺n yaam覺 için gökten gelen ekmektir. 

 

6/7  CUMARTES襤 

Yar 27,1-5.15-29; Mez 134; Mt 9,14-17 [I]

Yeni arap yeni tulumlara konur Mt 9,17 

襤sa’ya iman etme lütfüne sahip olan, O’na kar覺 sevgi dolu itaatle, yeni bir yaam yaar; birçok insani kuraldan kurtulmu olur, Kutsal Ruh’u uysalca dinler.

襤sa, sen benim hayat覺ms覺n!

 

7/7  PAZAR  14° O.D.  C Y覺l覺  [II]

Ye 66,10-14; Mez 65; Gal 6,14-18; Lk 10,1-12.17-20

Adlar覺n覺z gökte yaz覺lm覺 Lk 10,20 

Çok kii, kimlik ve aidiyet krizleri yaar. Biz H覺ristiyanlar Tanr覺’ya ait olmaktan gurur duyar覺z, ellerinden bizi kimsenin alamayaca覺ndan da mutluyuz, çünkü O herkesten güçlüdür. Adlar覺m覺z gökte yaz覺l覺 ve biz O’nun kalbindeyiz. Önemli olan, 襤sa’ya itaat etmek ve sadece bundan mutlu olmakt覺r, ellerimizin eseri olan çok eylerde becerikli olmaktan deil... 襤sa bizi yaam覺n覺n araçlar覺 yapacakt覺r. 

 

8/7  PAZARTES襤 

Yar 28,10-22; Mez 90; Mt 9,18-26 [II]

K覺z覺n elini tuttu, k覺z ayaa kalkt覺 Mt 9,25 

Tanr覺’n覺n merhameti taraf覺ndan 襤sa’n覺n yaat覺c覺 gücüne daha çok iman etmeye davetliyiz: Onun arac覺l覺覺yla her ey var oldu ve Onsuz hiçbir ey olmad覺. O’na, yaam kayna覺 olarak, tapmay覺 örenelim. Etraf覺m覺zda ruhani olarak ölmü birçok kiiyi gördüümüzde, iman ve sevgi ile onlar için dua edelim, böylece O, onlar覺 da ellerinden tutacak ve onlara yaam覺n覺 verecektir.

 

9/7  SALI 

Yar 32,23-33; Mez 16; Mt 9,32-38 [II]

Kalabal覺klar ak覺n ve periand覺lar Mt 9,36 

Alçakgönüllü ve zor hizmetine son verdiinde, bir kei, hücresinde halsiz olarak kendisini 襤sa’n覺n ayaklar覺na at覺yordu. Ben de örendim... S覺k s覺k kendimi 襤sa’n覺n kuca覺na at覺yorum: korkular覺m, yaad覺覺m denenmeler, yorgunluklar覺m, ac覺lar覺m, Onun huzurlu, sessiz ve sevgi dolu varl覺覺n覺n önünde sakinleiyor. Hala bizimle beraber olduun için teekkürler, 襤sa!

 

10/7  ÇARAMBA 

Aziz Apollonius, †303 - Konya

Yar 41,55-57; 42,5-7.17-24; Mez 32; Mt 10,1-7 [II]

Göklerin Egemenliinin yaklat覺覺n覺 duyurun Mt 10,7

Bu sözler, 襤sa’n覺n örencilere bir emridir, yani bunlar her H覺ristiyan’a hitaben yaz覺lm覺t覺r. Herkese kar覺 merhamet ve sayg覺yla yaayarak, Tanr覺’n覺n Egemenliinin aram覺zda mevcut olduunu ilan ederiz. Tanr覺, sevgidir, bu yüzden O’nun Egemenlii ise küçük ve büyük sevgi hareketleri ile gerçekleir. 

 

11/7  PEREMBE 

Aziz Benediktus, †547, Avrupa’n覺n koruyucusu

Özd 2,1-9; Mez 33; Mt 19,27-29 [Ö]

Sonsuz yaam覺 miras alacak  Mt 19,29 

Teekkürler, 襤sa! Ard覺ndan gelmek için, senin yard覺m覺nla, her eyi b覺rakt覺覺m覺zda, çok daha fazlas覺na sahip oluyoruz; bize kendi kutsal yaam覺n覺, bar覺, gerçek özgürlük ve sevme yeteneini armaan ediyorsun. Aziz Benediktus, 覺覺k saçan bir örnek: Senin ard覺ndan sadakatle geldi ve sen onu gerçek ve kutsal yaam覺n öretmeni yapt覺n.

 

12/7  CUMA 

Aziz Proclus ve aziz Hilarion, † II yy. - Ankara

Yar 46,1-7.28-30; Mez 36; Mt 10,16-23 [II]

Sizde Baban覺z’覺n Ruhu konuacakt覺r Mt 10,20 

襤sa’y覺 tüm kalbimiz ve tüm kuvvetimizle sevmeye çal覺t覺覺m覺zda, baz覺 zulümlerle kar覺la覺yoruz. Bugün 襤sa bize, kendimizi nas覺l korumam覺z gerektii hakk覺nda endielenmememizi söylüyor, çünkü ne dememiz ya da ne yapmam覺z gerektiini bize Kutsal Ruh söyleyecektir. 襤sa, örnein ve Kutsal Ruh’un 覺覺k ve yard覺m覺 için teekkürler!

 

13/7  CUMARTES襤 

Yar 49,29-33; 50,15-26; Mez 104; Mt 10,24-33 [II]

Onlardan korkmay覺n  Mt 10,26 

Yaam覺m覺z覺 kaybetme ya da mahvetme korkusundan dolay覺 endie içerisinde yaar覺z. 襤sa’ya s覺k覺ca tutunarak, O’nu kalbimizin ve akl覺m覺z覺n dayanak noktas覺 olarak görerek, varl覺覺n覺n hat覺ras覺n覺n bizi korkulardan nas覺l kurtard覺覺n覺 ve sevgisi uruna her eye katlamam覺za nas覺l yard覺m ettiini kefedecek, kar覺l覺覺nda büyük meyveler elde edeceiz.

 

14/7  PAZAR  15° O.D.  C Y覺l覺  [III]

Yasa 30,10-14; Mez 18; Kol 1,15-20; Lk 10,25-37

Bunu yap ve yaayacaks覺n  Lk 10,28 

襤sa, “Tanr覺n Rab’bi bütün yüreinle... seveceksin” olan ilk ve en önemli emri yerine getirmenin, güvenli ve bolluk olan yaama götürdüünü söyler: “Yaayacaks覺n”. Bu yolu izlemi olanlar, bize sadece doruluunu onaylamazlar, ama öyle de derler: “Beklediimden çok daha fazlas覺n覺 ald覺m!”

 

15/7  PAZARTES襤 

Aziz Bonaventura, †1274

Ç覺k覺 1,8-14.22; Mez 123; Mt 10,34-11,1 [III]

Sizi kabul eden, beni kabul etmi olur  Mt 10,40 

akirdi, sadece 襤sa’y覺 kabul ederek, dünyaya yaam ve kutsama getirir. Rabbin akirdini kabul eden ve onu seven kutsamay覺 yayar ve çevresindeki bar覺覺 kuvvetlendirir, çünkü Rabbin akirdini sevmek, canl覺 ve somut bir ekilde Rabbi sevmektir. Senin lütfunla ben de akirtlerini sevmek ve böylece seninle birlik içerisinde olmak istiyorum, 襤sa! 

 

16/7  SALI 

Aziz Athenogenes, †305 - Sivas

Ç覺k覺 2,1-15; Mez 68; Mt 11,20-24 [III]

Ona ac覺d覺  Ç覺k覺 2,6 

Firavunun k覺z覺, sazlar覺n aras覺nda, sepetin içinde alayan, ufak, yaln覺z ve terk edilmi bebek Musa’y覺 görünce ona ac覺d覺. Biz de, bak覺lar覺ndan hiçbir ey kaçmayan Baba’n覺n gözleri önünde, küçük ve muhtaç olarak, kalal覺m. O, zavall覺 oullar覺na merhamet duyuyor ve onlarla büyük bir sevgiyle ilgileniyor.

 

17/7  ÇARAMBA 

Ç覺k覺 3,1-6.9-12; Mez 102; Mt 11,25-27 [III]

Bu gerçekleri küçük çocuklara açt覺n Mt 11,25 

O’na ihtiyac覺 olduunu kabul eden alçakgönüllülere, bir baban覺n oullar覺na yapt覺覺 gibi, Tanr覺, sevgisini ve bakalar覺n覺 sevme isteini tan覺t覺yor. Teekkürler, 襤sa, sen bu küçüklerin ilkisin! Bizim de öyle olmam覺za yard覺m et.

 

18/7  PEREMBE 

Azize Theodosia, ehit, †745 - 襤stanbul

Ç覺k覺 3,13-20; Mez 104; Mt 11,28-30 [III]

Canlar覺n覺z huzura kavuur Mt 11,29 

Sevgili kardelerim, bugün 襤sa’n覺n bu sözlerini yüreimizde s覺k s覺k tekrar edelim: «Benden örenin. Ben yumuak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlar覺n覺z huzura kavuur”. Kim bilir, belki de 襤sa, merhameti sayesinde, bize, kendisinin yaratt覺覺, alçakgönüllü ve uysal duygular dolu yeni bir kalp armaan edecektir!

 

19/7  CUMA 

Ç覺k覺 11,10–12,14; Mez 115; Mt 12,1-8 [III]

Burada tap覺naktan daha üstün bir ey var  Mt 12,6 

襤sa, bize Kilise ve toplumun yaam覺nda var olan her kural ve kanunun üzerinde O’nun var olduunu öretiyor. O’nunla olan ilikimizden, içimizde, her kural覺n temeli olan sevgi doar ve büyür. 襤sa, teekkürler, sende, yaam覺m覺z için 覺覺k, bar覺 ve gerçek özgürlük buluruz!

 

20/7  CUMARTES襤 

Aziz Flavianus, †512 - Antakya

Ç覺k覺 12,37-42; Mez 135; Mt 12,14-21 [III]

Uluslar O'nun ad覺na ümit balayacak Mt 12,21 

襤sa, sevgin ve kurtuluun herkes içindir. Bunlar覺n, tüm insanlara, hem seni henüz tan覺mayan, hem de deersiz say覺lan insanlara sunulduklar覺n覺 gördüümde, çok mutlu oluyorum... Kilisen olan bizler, her insana öyle demek istiyoruz: 襤sa seni seviyor! Sevinçle yaa!

 

21/7  PAZAR  16° O.D.  C Y覺l覺  [IV]

Yar 18,1-10; Mez 14; Kol 1,24-28; Lk 10,38-42

Gerekli olan tek bir ey var Lk 10,42 

襤sa’n覺n Marta’ya söylemekte olduunu bana da söylüyor. Benim önemli ya da gerekli gördüüm her ey, 襤sa’n覺n bana olan sevgisinden ve O’na cevap verebileceim sevgiden, daha az önemli ve daha az gereklidir. O’nun sevgisine, Sözünü dinleyerek ve yaayarak cevap veriyorum!

 

22/7  PAZARTES襤 

Aziz Mecdelli Meryem

Ezgi 3,1-4 veya 2Kor 5,14-17; Mez 62; Yh 20,1-2.11-18 [IV]

Bizi zorlayan, Mesih'in sevgisidir 2Kor 5,14 

Azize Mecdelli Meryem, seni and覺覺m覺z bu günde dile getirilen bu söz, dirilmi 襤sa ile tecrübeni hat覺rlat覺yor. O sabah sen O’nu ar覺yordun: O’nun ölü olduunu, hatta cesedinin çal覺nd覺覺n覺 düünüyordun, O’nun sana, gözyalar覺na, kokulu merhemlerine ihtiyac覺 olduunu düünüyordun. O ise, oradayd覺, ayakta, seni ad覺nla ça覺rd覺. Sevgisiyle seni kazand覺; sana yaam, sevinç ve Hükümranl覺覺nda bir görev verdi!   

 

23/7  SALI 

Azize Birgitta, †1373, Avrupa’n覺n Koruyucusu

Gal 2,19-20; Mez 33; Yh 15,1-8 [Ö]

Bensiz hiçbir ey yapamazs覺n覺z Yh 15,5 

襤nsan özgürdür ve çok ey yapabilir, ama onu deerli k覺lan, kalbine ve etraf覺ndakilere bar覺 veren sadece Rab 襤sa’dan ald覺覺 lütuftur. Bu sebeple, ben her eyden önce 襤sa’yla birlik içerisinde kalmaya çal覺覺yorum. Var olduun için teekkürler, 襤sa!

Ac覺 çeken 襤sa’y覺 çok sevmi olan Azize Birgitta, Avrupa halklar覺 için efaatte bulun!

 

24/7  ÇARAMBA 

Ç覺k覺 16,1-5.9-15; Mez 77; Mt 13,1-9 [IV]

Kula覺 olan iitsin  Mt 13,9 

襤sa’n覺n sözünü derinden duyma yetisi alçakgönüllülere sunulmu bir armaand覺r; kalbimizde, 襤sa, öncelie sahip olduunda, verilir! Asl覺nda O’nu dinlemek, O’nu sevdiimizin iaretidir, o zaman 襤sa da bizim kendisine benzememizi ve O’nu görebilmemizi salar.

Lübnanl覺 kei, Aziz arbel, gerçek alçakgönüllülüün örneidir, çünkü onun kalbinde 襤sa hükmediyordu!

 

25/7  PEREMBE 

Aziz Yakup, Havari

2Kor 4,7-15; Mez 125; Mt 20,20-28 [Ö]

Sizin aran覺zda böyle olmayacak Mt 20,26 

Aziz Havariler Yakup ve Yuhanna’n覺n anneleri 襤sa’ya yakla覺yor ve Ondan oullar覺ndan birini sa覺na, dierini soluna oturtmas覺n覺 istiyor. Ancak, 襤sa’ya yaklaan ve Onu dinleyen herkes, iki havari gibi, deiiyor ve üstün olma eiliminden kurtuluyor. 襤sa’dan 覺覺k ve doruluk al覺yor; kendi ç覺karlar覺n覺 gözetmek yerine insanlar覺n iyilii için hizmet etmeye bal覺yor, yani Tanr覺’n覺n her zamandan beri yaad覺覺 yaam覺 tan覺t覺p sunuyor.

 

26/7  CUMA 

Aziz Yoakim ve Anna, Meryem Anan覺n ebeveynleri

Ç覺k覺 20,1-17; Mez 18; Mt 13,18-23 [IV]

Tanr覺n Rab benim  Ç覺k覺 20,2 

襤brahim’den beri kendisini tan覺tmaya balayan Tanr覺, 襤sa’da kendisini tam olarak gösterdi. O, baba gibi seven, bize yaam veren ve bize bakan, tam sevince götürecek olan yolda bizi yönlendiren Tanr覺’d覺r. Gerçek’in 覺覺覺, 襤sa, senden honudum! Ve bugün, kutsal dede ve ninen Yoakim ve Anna’n覺n temsil ettii mütevazi ve sad覺k 襤srail’e, bize seni armaan ettii için teekkür ediyorum!

 

27/7  CUMARTES襤 

Ç覺k覺 24,3-8; Mez 49; Mt 13,24-30 [IV]

Buday覺 ise toplay覺p ambar覺ma koyun Mt 13,30 

O buday delicelerin içerisinde, zorlukla büyümütü, ama efkatiyle onu koruyan Rabbin elini de tan覺m覺t覺. imdi melekler onu özenle Rab’binin “ambar覺na” koyuyorlar; orada birlik, bar覺 ve sonsuz sevinç bayram覺 var!

 

28/7  PAZAR  17° O.D.  C Y覺l覺  [I]

Yar 18,20-32; Mez 137; Kol 2,12-14;
Lk 11,1-13

Kap覺y覺 çalana aç覺l覺r Lk 11,10 

襤sa büyük bir sevinçle, Tanr覺’n覺n, güçsüz doam覺z覺 tan覺yan, ihtiyaçlar覺m覺zda yard覺m覺m覺za koan Baba olduunu müjdeliyordu ve hala müjdeliyor! Bize, duaya ilikin çok önemli bir ey de söylüyor: Baba’n覺n kalbinde yatan en önemli ey bize Kutsal Ruh’u vermektir; O’nu alan, kalbinde sonsuz yaam覺 ta覺r.

 

29/7  PAZARTES襤 

Azize Marta

1Yh 4,7-16; Mez 33; Yh 11,19-27 veya Lk 10,38-42 [I]

Marta 襤sa'y覺 evinde konuk etti Lk 10,38 

Azize Marta, 襤sa’y覺 kabul etmek senin için ne büyük mutluluk oldu! Kutsal Efkaristiya’da O’nu içimize ald覺覺m覺zda, ya da bir sözünü sevgi ile kabul ettiimizde, O, her birimize ayn覺 mutluluu veriyor. 襤sa, kalbimin tercih ettii misafir her zaman Sen ol!

 

30/7  SALI 

Azize Julitta, †303 - Kayseri

Ç覺k覺 33,7-11;34,5-9.28; Mez 102; Mt 13,36-43 [I]

Rab, sevgisi engin ve sad覺k Tanr覺 Ç覺k覺 34,6 

Tanr覺, tüm halk için on emri Musa’ya teslim etmeden önce, kendisini ona tan覺t覺yor. 襤sa, sonra Tanr覺’n覺n baba, sevgi olduunu bildirecektir. Bu ekilde O’nu tan覺mak, O’na güvenmemizi, O’na gönüllü olarak itaat etmemizi ve yürekten teekkür etmemizi salar.

 

31/7  ÇARAMBA 

Aziz Loyola'l覺 襤gnatius, †1556

Ç覺k覺 34,29-35; Mez 98; Mt 13,44-46 [I]

O tarlay覺 sat覺n ald覺 Mt 13,44 

Göklerin Egemenlii, tarlada saklanm覺 bir hazineye benzer; bir adam onu bulur, sonra da, büyük sevinç ile tüm varl覺klar覺n覺 satar ve bu tarlay覺 sat覺n al覺r. Tanr覺 kendisini birisine tan覺tt覺覺nda, ona tüm sevgisinin deeri ve güzelliini gösterir. O kii de, art覺k sadece onu arzu eder ve tüm kalbiyle Tanr覺’ya ait olmay覺 ister. Bugün Rabbin, bu armaan覺 birine verebilmesi için, 覺srarla dua edelim. 

 

In primo piano