ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 lug 2021
Takvim: 07 Temmuz 2021

07 Temmuz 2021

1/7  PERŞEMBE 

Yar 22,1-19; Mez 114; Mt 9,1-8  [I]

Bu yetki veren Allah’ı yücelttiler  Mt 9,8

 

Bir felçlinin kalkıp yürüdüğünü her gün görmüyoruz. Bu mucizeyi, Allah’ın Oğlu İsa gerçekleştirdi. Ona inananların imanı da aynı şekilde ödüllendirilebilir. Azizlerin hayatlarında bir çok mucize var ve bunları mütevazı bir kalple görenler Allah’ı yüceltirler.

 

2/7  CUMA 

Yar 23,1-4.19; 24,1-8.10.62-67; Mez 105; Mt 9,9-13  [I]

İsa oradan geçerken birini gördü  Mt 9,9

 

İsa, sen, Baba ile Kutsal Ruh’u dinleyerek, her şeyi ve herkesi sevgi dolu bakışlarınla izliyorsun. Sen seni bekleyen ve senin ardından gelmeye hazır olan mütevazi kişileri çağırıyorsun.

Sen gerçek hayatsın ve göklere giden yolsun; var olduğun için teşekkürler.

 

3/7  CUMARTESİ  Aziz Tomas, Havari

Ef 2,19-22; Mez 116; Yh 20,24-29  [Ö]

İmansız olma, imanlı ol!  Yh 20,27

 

İsa, senin için her öğrencin kıymetli. Senin dirilmiş olduğunu gören diğer havarilerin şahitliklerine inanmayan Tomas’a kendini gösterdin. Ona şefkat ile sitem ettin, yaralarını tutmasını sağladın, imansız olma inadından onu vazgeçirttin. Teşekkürler: ihtiyaç gördüğünde beni de terbiye et.

 

4/7  PAZAR  14° O.D.  B Yılı  [II]

Hez 2,2-5; Mez 122; 2Kor 12,7-10; Mk 6,1-6

Orada birkaç hastayı iyileştirdi  Mk 6,5

 

Bugün Pazar ayininde belki biz de sadece birkaç kişi olacağız… Ancak İsa yine de orada olacak! Dolayısıyla, neşeyle ve özellikle imanla, aramızda ve canlı olduğunu bilerek Onunla buluşmaya ve Onu dinlemeye gidebiliriz. O bizi yenileyip iyileştirebilecek, besleyebilecek… Gücü bizde ve aracılığımızla hüküm sürecek ve eylemlerini gerçekleştirebilecek.

 

5/7  PAZARTESİ 

Yar 28,10-22; Mez 90; Mt 9,18-26  [II]

İmanın seni kurtardı  Mt 9,22

 

Teşekkürler İsa, herkes için kurtuluş ve barış olan sen, bize sana iman etmeyi armağan ettin. Bizi izlediğin ve sana iman ettiğimiz zaman mutlu olduğun için teşekkürler. Umut ve barıştan yoksun olduğum zaman Sen beni kurtardın.

 

6/7  SALI 

Yar 32,23-33; Mez 16; Mt 9,32-38  [II]

Rab’be yalvarın, işçiler göndersin!  Mt 9,38

 

Teşekkürler İsa, bizim gibi insan ama günahsız olarak dünyaya geldiğin için. Sefaletimizi görüp merhamet ettiğin için teşekkürler. Bize Peder’e güven armağan ettiğin ve onun yüreğine göre yaşayabilmemiz için bize yardım eden senin “işçilerini” gönderdiğin için teşekkürler.

 

7/7  ÇARŞAMBA 

Yar 41,55-57; 42,5-7.17-24; Mez 32; Mt 10,1-7  [II]

Böylece kötü ruhları kovacaklardı  Mt 10,1

 

Seni dinlememizi ve sevmemizi engelleyen kötü ruhları içimizden ve yakınlarımızdan kovmak elimizde olan bir şey değil, senin armağanındır İsa. Bize de bu lütfu bağışla! Öyle ki bir nasihat, bir teşvik, bir dua aracılığıyla kardeşlerimize yardımcı olabilelim.

 

8/7  PERŞEMBE 

Yar 44,18-21.23-29; 45,1-5; Mez 104; Mt 10,7-15  [II]

Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin  Mt 10,8

 

İsa, sen, Peder’e itaat ederek, hiçbir şey beklemeden, dünyaya hizmet etmek ve kendini sunmak için geldin. Öğrencilerini, senin gibi kutsal sözler ve sevgi hizmetlerini karşılıksız sunarak yaşamaya teşvik ettiğin için teşekkürler.

 

9/7  CUMA 

Yar 46,1-7.28-30; Mez 36; Mt 10,16-23  [II]

İçinizde konuşan Babanız’ın Ruhu’dur  Mt 10,20

 

Keşke Onun konuşmasına izin versem! Halbuki düşünce ve muhakemelerimde hemen ne diyeceğim, nasıl cevap vereceğim, nasıl çözeceğim diye endişeleniyorum. Af dilerim Baba, çünkü senden çok kendime güveniyorum ve bana rehberlik etmesi, beni cesur bir şahit yapması için bana Ruhunu armağan ettiğini unutuyorum.

 

10/7  CUMARTESİ 

Aziz Apollonius, †303 - Konya

Yar 49,29-33; 50,15-26; Mez 104; Mt 10,24-33  [II]

Korkmayın,... değerlisiniz  Mt 10,31

 

Teşekkürler İsa, öğrencilerin olan bizlere, kendi Baban’a olan güvenini aşılıyorsun. O tüm yarattıklarını korur ve onlara özen gösterir. Her zaman, alay ve zulüm karşısında dahi, güven ve sadakat içerisinde yaşayabilmem için bana yardım et.

 

11/7  PAZAR  15° O.D.  B Yılı  [III]

Amos 7,12-15; Mez 84; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13

Birçok cin kovdular  Mk 6,13

 

Öğrenciler, İsa’ya itaat ettiler; her şeyden önce, Gökler Hükümdarlığının varlığını, yani Baba tarafından gönderilen kralın gelişini ilan ediyorlardı ve böylece cinler uzaklaşmak zorunda kalıyorlardı.

Birinin yüreğinde veya bir ailede İsa olduğunda, kıskançlıklar, nefretler, kirlilikler, anlaşmazlıklar ve cimrilikler ortadan kalkar. İsa’nın geldiği yerde sevgi ve uyum hüküm sürmeye başlar.

 

12/7  PAZARTESİ 

Aziz Proclus ve Aziz Hilarion, † II yy. - Ankara

Çıkış 1,8-14.22; Mez 123; Mt 10,34 - 11,1  [III]

... bana layık değildir  Mt 10,37

 

“Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir”.

Seni her şeyden ve her kişiden fazla seven, bencillik ve zayıflıkları kendisini şartlandırmadan, ebeveynlerine de gerçek sevgi armağan edebilir.

İsa, seni herhangi birisine tercih etmek istiyorum.

 

13/7  SALI 

Çıkış 2,1-15; Mez 68; Mt 11,20-24  [III]

Çocuğu evlat edindi  Çık 2,10

 

Mısır firavununun kararları gereği ölmesi gereken Musevi bir bebek, Allah’ın arzusu doğrultusunda, firavunun kızı tarafından kurtarılmış, onu kendi evladı gibi tutmuş ve ona Musa adını vermişti. Allah insanların kararlarını işte böyle değiştirir! Hiçbir zaman ümitsizliğe düşemeyiz!

 

14/7  ÇARŞAMBA  

Çıkış 3,1-6.9-12; Mez 102; Mt 11,25-27  [III]

Babam her şeyi bana teslim etti  Mt 11,27

 

İsa, sen her şeyi Baba’dan aldığını biliyorsun. O sana sevgisini, tüm sevgisini ve sadece sevgisini verdi. Biz de senden, başka bir şey değil, ancak ve ancak Baba’nın sevgisini isteyeceğiz.

Teşekkürler, çünkü bizi senin bütünlüğüne müdahil ediyorsun!

 

15/7  PERŞEMBE 

Aziz Bonaventura, †1274

Çıkış 3,13-20; Mez 104; Mt 11,28-30  [III]

Bana gelin, size rahat veririm  Mt 11,28

 

Daha önce yapmamış olsan da, dene. Bir yarım gününü, huzurlu bir yerde, bir kilisede, bir şapelde İsa’ya ayır. Sevgisine ve nezaketine bakarak birçok ağırlık hafifleyecektir; özellikle de senin veya başkasının gururundan kaynaklananlar. Kendini hafif, rahat fakat özellikle de İsa tarafından yönlendirilmiş hissedeceksin.

 

16/7  CUMA 

Aziz Athenogenes, †305 - Sivas

Çıkış 11,10 - 12.14; Mez 115; Mt 12,1-8  [III]

Kanını, evin kapı sövelerine sürecekler  Çık 12,7

 

Allah’ın Oğlunun, Allah’ın Kurbanı’nın kanını temsil eden o kuzunun kanı, ölüm meleğinin girip öldürmesini engelliyordu. Tek kurtarıcı olan İsa’nın çağrılmış ve alınmış olan kanı,

yüreğimin kapısını, ölüm getiren düşman istilalarına karşı korur: anlaşmazlık, kıskançlık, cimrilik, kirlilik... ve orada sadece Baba’nın sevgisinin ve şefkatinin barınmasını sağlar.

 

17/7  CUMARTESİ 

Çıkış 12,37-42; Mez 135; Mt 12,14-21  [III]

İşte Kulum, O’nu ben seçtim  Mt 12,18

 

İsa oradan uzaklaşıyor. Birçok kişi Onu yine de takip ediyor ve O onların hastalarını iyileştiriyor. Ancak O bunu yaymamalarını emrediyor. Onun Mesih olduğunu sadece bu işaretlerden değil, Peygamber Yeşaya’nın yazdıklarından da anlayacaklardı: “İşte kulum...”. İsa, rakipleriyle yarışmayan, ikna etmek için bağırmayan, herkes adına umut bağlasın diye hayatını sunan “Rabbin Kulu”dur.

 

18/7  PAZAR  16° O.D.  B Yılı  [IV]

Yer 23,1-6; Mez 22; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34

Yemek yemeye bile vakit bulamıyorlardı  Mk 6,31

 

Kendilerini İsa’ya sunmuş olanların devamlı olarak hizmet etmeye çağrıldıklarını, kendileri için ve dinlenmek için zorlukla vakit bulduklarını günümüzde de görebiliyoruz.

Teşekkürler İsa, çünkü sen sadakat ile hizmet edenleri mükafatlandırıyorsun.

 

19/7  PAZARTESİ 

Çıkış 14,5-18; ezgi: Çıkış 15,1-6; Mt 12,38-42  [IV]

Süleyman’dan daha üstün olan buradadır  Mt 12,42

 

Bir kraliçe, sadece bir adam olan Süleyman’ın bilgeliğini dinlemek için çok uzaktan gelmişken, İsa kendi kutsal sözünün kabul görmediğini görünce acı çekiyor.

İsa, sen Allah’ın bilgeliğisin; seni açık yürekle dinlemek, sana itaat etmek istiyorum: önümde deniz açılacak ve kurtuluşunu göreceğim.

 

20/7  SALI 

Aziz Flavianus, †512 - Antakya

Çıkış 14,21-31; ezgi: Çıkış 15,8-12.17; Mt 12,46-50  [IV]

Babam’ın isteğini yerine getiren, kardeşim odur  Mt 12,50

 

İsa, Baba’yı sever ve evlat olarak, her zaman Baba’nın istediğini yapar.

Ben de Baba’nın arzularını benimseyip, gerçekleştirmeye çalışırsam, İsa ile birlikte ben de evlat olurum. O beni kardeşi olarak kabul eder ve ben de bu göksel akrabalık bağının tadını çıkarırım!

 

21/7  ÇARŞAMBA 

Çıkış 16,1-5.9-15; Mez 77; Mt 13,1-9  [IV]

Kulağı olan işitsin!  Mt 13,9

 

İsa bize Sözünü armağan etti ve bugün Kilisesinde armağan etmeye devam ediyor. Sözünü dinlemek ve yürekte muhafaza etmek için vakit ayıranlar, ışık, barış ve onu yaşayabilmek için sevgi ve güç gibi büyük faydalar elde edeceklerdir.

Teşekkürler yeni hayat kaynağı, İsa!

 

22/7  PERŞEMBE  Azize Mecdelli Meryem

Ezg 3,1-4 veya 2Kor 5,14-17; Mez 62; Yh 20,1-2.11-18  [Ö]

Rab’bi gördüm!  Yh 20,18

 

Bugün, dirilmiş İsa’yı ilk ilan eden kişi olan Mecdelli Meryem’i kutluyoruz. Bu her Hristiyan’ın yankılanmaya devam etmesini sağlayabileceği bir ilandır.

Dikkatli olursam, her gün şöyle diyebileceğim: “Rab’bi gördüm!” Evet, bir dua anında, bir tesadüfte, bir görüşmede veya aksilikte... pek çok olayda!

 

23/7  CUMA  Azize Birgitta, †1373, Avrupa’nın Koruyucusu

Gal 2,19-20; Mez 33; Yh 15,1-8  [Ö]

Bende kalın, ben de sizde kalayım  Yh 15,4

 

Azize Birgitta sen, İsa’nın bu sözünü yaşayarak, Ona itaat ettin. Senin örneğin, gayretli bir şekilde Onu dinleyerek, sebatla dua ederek ve Kutsal Ayine katılarak, Istırabını göz önünde tutarak Onunla birlik içinde kalmamız için ve kardeş sevgisi içinde yaşamamız için bize yardım ediyor.

 

24/7  CUMARTESİ 

Aziz Charbel Makhlüf, † 1898 – Lübnan

Çıkış 24,3-8; Mez 49; Mt 13,24-30  [IV]

Antlaşma kitabını halka okudu  Çık 24,7

 

Kutsal Yazılar, Allah’ın halkı ve tüm insanlar için sevgisini gösterirler. O, kendisini dinleyenler ve kendisine itaat edenler için kendisini bir müttefik olarak sunuyor. Musa, halka Kutsal Kitabı okuyor; biz de, onun herkese okunduğunu bildiğimiz zaman, onu dinlemeye koşalım!

 

25/7  PAZAR  17° O.D.  B Yılı  [I]

2Kr 4,42-44; Mez 114; Ef 4,1-6; Yh 6,1-15

Halkı yere oturtun  Yh 6,10

 

Büyük bir kalabalık İsa’yı dinlemek için Onu takip ediyor. O açlıkları, yani hayatları ile ilgileniyor ama özellikle kendisini tanıtmak istiyor. Ondan sadece hastalıklarda iyileşme beklemeleri ama Onu Allah’ın Oğlu olarak kabul etmemeleri kolaydır. O zaman, kolay bir itaat eylemi talep ediyor: yere oturmalarını. İtaat eden, biraz iman etmiş olacak ve o zaman, Onu tanıması mümkün olabilecektir.

 

 

26/7  PAZARTESİ 

Aziz Yoakim ve Anna, Meryem Ananın ebeveynleri

Çıkış 32,15-24.30-34; Mez 105; Mt 13,31-35  [I]

Göklerin Egemenliği, hardal tanesine benzer  Mt 13,31

 

Az kişi miyiz? Küçük müyüz? Evet ama İsa’ya itaat ediyoruz. “Göklerin Egemenliği”yiz, birçokları için faydalıyız, çünkü bizde gerçek hayat hüküm sürer. Neredeyse anlamsız olan fakat dünyayı dönüştüren bir sevgi enerjisi yayan bir gerçeğiz.

 

27/7  SALI 

Çıkış 33,7-11;34,5-9.28; Mez 102; Mt 13,36-43  [I]

Günaha düşüren her şeyi kızgın fırına atacaklar  Mt 13,41-42

 

Kilisede bulunan ve şeytan tarafından ekilen deliceler dünyanın sonuna kadar her zaman olacaktır. Yalnız o zaman melekler tarafından ortadan kaldırılacaktır.

İsa, lütfen günaha sürükleyen her şeyi yüreğimizden uzak tutmamız ve sevginde kalmamız için bize yardım et!

 

28/7  ÇARŞAMBA 

Azize Acacius, †310 - Milet

Çıkış 34,29-35; Mez 98; Mt 13,44-46  [I]

Varını yoğunu satıp tarlayı satın aldı  Mt 13,44

 

İsa, paha biçilmez bir hazine gibi olan Göklerin Hükümdarlığından bahsediyor. Birileri onu birçokları için görünüşte anlamsız ve yoksul “bir yerde” bulabilir. İsa’nın Adında beraberce yaşanan o yerde, bu hazine, yani İsa’nın mevcudiyeti, harika parlar. Onu keşfeden, bu hazineyle zenginleşmek için her şeyden vazgeçer.

 

29/7  PERŞEMBE 

Azize Marta

1Yh 4,7-16; Mez 33; Yh 11,19-27 veya Lk 10,38-42  [I]

Diriliş günü onun dirileceğini biliyorum  Yh 11,24

 

Marta, Lazar’ın mezardan çıktığını gördü.

Biz de İsa’nın sözü sayesinde, korkudan, anlamsız bir hayattan, günahlarının mezarından çıkan birçok kişi görüyoruz.

Teşekkürler İsa, sen benim dirilişimsin!

 

30/7  CUMA 

Azize Julitta, †303 - Kayseri

Lev 23,1.4-11.15-16.27.34-37; Mez 80; Mt 13,54-58  [I]

İmansızlıklarından çokça mucize yapmadı  Mt 13,58

 

İsa, her zaman, hayatımızda mevcuttur. Ancak mütevazı olduğumuz zaman Ona güven ve sevgi ile yöneliyoruz; gururlu olduğumuz zaman ise Onu tanıyamıyoruz, sevgisinden ve bilgeliğinden mahrum kalıyoruz.

 

31/7  CUMARTESİ 

Aziz Loyola'lı İgnatius, †1556

Lev 25,1.8-17; Mez 66; Mt 14,1-12  [I]

Allahınız’dan korkacaksınız  Lev 25,17

 

Allah’tan korkmak, Onu üzmemeye çalışmaktır, tereddüt etmeden öğretilerine dikkatlice itaat ederek sevgisine cevap vermektir. Allah’tan korktuğum zaman, Ona her zaman neşe ile müteşekkir olurum.

 

In primo piano