ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 lug 2017
Takvim: 07 Temmuz 2017

07 Temmuz 2017


1/7  CUMARTES襤 

Yar 18,1-15; ezgi: Lk 1,46-55; Mt 8,5-17 [IV]

Gelip onu iyiletireceim  Mt 8,7

Biz de seni ça覺r覺yoruz, 襤sa: Gel! Kalbimize gel, sevdiklerimizin kalbine gel, her insan覺n kalbine gel! Kutsal Ruh’un kuvvetiyle iyiletir, yenile, kuvvetlendir. Göksel Baba’n覺n olunun mutlu, huzurlu, uysal ve merhametli yüzünü bize geri ver.

2/7  PAZAR  13° O.D.  A Y覺l覺  [I]

2Kr 4,8-11.14-16; Mez 88; Rom 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42

Sizi kabul eden beni kabul etmi olur Mt 10,40

襤sa, örencilerine konuuyor; onlara, O’nu kalbinde ilk s覺raya koyan覺n sadece O’nun gerçek örencisi olduunu söylüyor. 襤sa’y覺 kabul edersek, sözlerini dinlemeye çal覺aca覺z ve kardelerimiz, bizle kar覺lat覺klar覺nda, 襤sa’n覺n kendisi ile kar覺lam覺 gibi olacaklar; bizim arac覺l覺覺m覺zla O’nun 覺覺覺n覺 ve yaam覺n覺 alacaklar.

3/7  PAZARTES襤  Aziz Tomas, Havari

Ef 2,19-22; Mez 116; Yh 20,24-29 [Ö]

Çivilerin izini görmedikçe inanmam Yh 20,25

Bunlar, Tomas’覺n sözleridir.

襤sa, bu havarine büyük merhamet gösterdin; inanmas覺 için gereken iareti verdin. Ama ona seni görmeden inanan覺n gerçekten mutlu olaca覺n覺 bildirdin. Bize de havarilerini gönderdiin için teekkürler. Biz onlar覺n müjdesine inan覺yoruz ve iman sayesinde mutluyuz, imdiden seninleyiz.

4/7  SALI 

Yar 19, 15-29; Mez 25; Mt 8,23-27 [I]

Rab, kurtar bizi, yoksa öleceiz Mt 8,25

Kay覺kta, f覺rt覺na an覺nda gölde, örencilerin yan覺nda 襤sa vard覺. Bugünün f覺rt覺nal覺 dünyas覺nda, Kilisede 襤sa’n覺n yan覺nda olarak O'na s覺k覺ca tutunmak istiyoruz; O bizi kurtarabilir !

5/7  ÇARAMBA 

Yar 21,5.8-20; Mez 33; Mt 8,28-34 [I]

Kent halk覺 襤sa'y覺 kar覺lamaya ç覺kt覺 Mt 8,34

Yaz覺k ki, o kent, 襤sa’y覺, onlarla kalmas覺 için deil, topraklar覺ndan uzaklamas覺 için davet etmek üzere kar覺lamaya ç覺kt覺! Onlarla kalm覺 olsayd覺, o ehirde yaam ne kadar güzel olurdu! ahsi veya ailevi yaam, hatta sosyal yaam da 襤sa’n覺n sevgisi ve bilgeliiyle yönlendirilmi olsayd覺, dünya cennet olurdu. 襤sa’y覺 reddeden düünce ve davran覺 tarz覺ndan uzaklaaca覺m ve kar覺laaca覺m kiilere sevgi, merhamet ve bar覺 getirmek için O’nun beni yönlendirmesine izin vereceim.

6/7  PEREMBE 

Yar 22,1-19; Mez 114; Mt 9,1-8 [I]

Adam kalk覺p evine gitti  Mt 9,7

Bir vekilinin arac覺l覺覺yla, Rabbin aff覺n覺 ald覺ktan sonra evimize döndüümüzde, biz de aynen o felçlinin iyiletii gibi oluyoruz. Afla birlikte, kalbimizde Baba taraf覺ndan sevildiimizi ve kabul edildiimizi bilmenin sevincini hissediyoruz ve kardelerimize hizmet etmeye devam edecek gücü buluyoruz.

7/7  CUMA 

Yar 23,1-4.19; 24,1-8.10.62-67; Mez 105; Mt 9,9-13 [I]

Kurban deil, merhamet isterim  Mt 9,13

Evet, Baba’n覺n bizim dini törenlerimize ihtiyac覺 yoktur! Kalbimizde, tüm insanlara olan sevgisini ta覺mam覺z覺 arzu eder, nitekim 襤sa onlar için geldi. Törenlerin amac覺, içimizdeki bu sevgiyi beslemek olmal覺. Aziz Pavlus, Korintoslulara yazarken, içimizde Tanr覺 sevgisi yoksa tüm yapt覺klar覺m覺z覺n bir deeri olmad覺覺n覺 yazm覺t覺. Ve Aziz Augustinus da öyle özetlemiti: “Sev ve ne istiyorsan yap”. Merhamet y覺l覺 bitemez!

8/7  CUMARTES襤 

Yar 27,1-5.15-29; Mez 134; Mt 9,14-17 [I]

Yeni arap yeni tulumlara konur Mt 9,17

襤sa, sen kalbimdeyken, her ey yeni! Sen her an benimle konuuyor, beni yönlendiriyor ve Baba’n覺n arzusunu, dakikas覺 dakikas覺na gösteriyorsun... Kendi isteklerime, hatta dini al覺kanl覺klar覺ma da, bal覺 olmamal覺y覺m! 襤sa, sen benim hazinem, benim kurtar覺c覺m olmak istiyorsun!

9/7  PAZAR  14° O.D.  A Y覺l覺  [II]

Zek 9,9-10; Mez 144; Rom 8,9.11-13; Mt 11,25-30 [II]

Babam her eyi bana teslim etti Mt 11,27

襤sa, Baba tüm sevgisini senin ellerine koydu çünkü sadece sen sevgisini tan覺y覺p gerçekletirmeye haz覺rs覺n. 襤sa, ölümün ve diriliin ile bunu gerçekletirdin, u anda da bunu benim ve tüm insanl覺k için gerçekletirmeye devam ediyorsun, teekkür ederim. Bu sebeple, bugün, senin gününde, kardelerin ve kardelerimle birlikte Efkaristiya Ayinine kat覺l覺yorum: Sen Baba’y覺 daha çok tan覺mam覺 ve alçakgönüllü kalbinde dinlenmemi salayacaks覺n.

10/7  PAZARTES襤 

Aziz Apollonius, †303 - Konya

Yar 28,10-22; Mez 90; Mt 9,18-26 [II]

Seninle birlikteyim  Yar 28,15

Daha önceleri atalar覺m覺z覺n tecrübe ettikleri, Rabbin koruyucu varl覺覺 imdi tam ve harika bir ekilde yan覺m覺zda ve içimizdedir: 襤sa, bunu kendi Kilisesi’ne vereceine söz verdi. Rabbin gerçekten bizimle olduunu güvenimizle, zorluklardaki azmimizle ve ondan ald覺覺m覺z sevgiyi kardelerimize vererek ilan edeceiz.

11/7  SALI 

Aziz Benediktus, †547, Avrupa’n覺n koruyucusu

Özd 2,1-9; Mez 33; Mt 19,27-29 [Ö]

Sonsuz yaam覺 miras alacak Mt 19,29

Sevgin uruna senin ard覺ndan gelip, kariyer hedeflerini veya ekonomik güvencelerini, mallar覺n覺 ve maneviyatlar覺n覺 b覺rakan kiilere, 襤sa, sen pek çok kardele birlikte yeni bir birliin sevincini söz veriyorsun; ölüm tan覺mayan “sonsuz”, gerçek bir yaam覺 vaat ediyorsun.

Aziz Benediktus, gençlerimizin, 襤sa’y覺 aramalar覺, O’nunla kar覺lamalar覺, O’nu dinlemeleri ve cesaretle takip etmeleri için ve böylece mutlu olmalar覺 için onlar覺 senin dualar覺na emanet ediyoruz!

12/7  ÇARAMBA 

Aziz Proclus ve aziz Hilarion, † II yy. - Ankara

Yar 41,55-57; 42,5-7.17-24; Mez 32; Mt 10,1-7 [II]

襤sa onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi   Mt 10,1

Sana gelme davetini kabul ettiimde, bazen söz bile söylemeden senin ayaklar覺n覺n dibine oturduumda, beni Kutsal Ruh armaan覺n ile zenginletirdiini fark ediyorum. Senden ve kardelerden beni uzaa götürmek isteyen eyi yenebilmek için kendimi daha güçlü hissediyorum. Sana teekkür ederim, Rab 襤sa!

13/7  PEREMBE 

Yar 44,18-21.23-29; 45,1-5; Mez 104; Mt 10,7-15 [II]

Kar覺l覺ks覺z ald覺n覺z, kar覺l覺ks覺z verin Mt 10,8

Sevgi her zaman kar覺l覺ks覺zd覺r, yoksa sevgi olmaz. Biz H覺ristiyanlar, sevginin kayna覺n覺n Baba’n覺n kalbi olduunu biliyoruz. Ve 襤sa da bizim için Meryem’den vücut alm覺 Baba’n覺n sevgisidir. 襤sa içimize gelip bizi besliyor ve ayn覺 zamanda bize yaklaana, kendini sunuyor.

14/7  CUMA 

Yar 46,1-7.28-30; Mez 36; Mt 10,16-23 [II]

Arac覺l覺覺n覺zla konuan, Baban覺z覺n Ruhu olacak Mt 10,20

Bu Söz bize büyük yard覺mda bulunabilir. 襤sa’ya iyi ahitlik edebilmek için hem günlük kar覺lama ve konumalarda, hem de bize verilmi olan özel f覺rsatlarda, sözlerimizi deil kalbimizi haz覺rlamam覺z gerekir: Baba onda her zaman var olsun ve bizim arac覺l覺覺m覺zla konusun! 

15/7  CUMARTES襤 

Aziz Bonaventura, †1274

Yar 49,29-33; 50,15-26; Mez 104; Mt 10,24-33 [II]

Korkmay覺n, birçok serçeden daha deerlisiniz Mt 10,31

襤sa, hiçbir zaman zor anlar yaamayaca覺m覺, yaam覺mda her eyin iyi gideceini, her iin sakin olaca覺n覺 kastetmiyor. Hay覺r O, ba覺ma gelebilecek her eyin üzerinde Baba’n覺n bak覺覺 olduunu söylüyor. 襤çinde bulunabileceim en karanl覺k durumda bile, beni terk etmeyen eli vard覺r. Bu dünyadaki yaam覺mdan kopar覺lsam da O beni s覺k覺 s覺k覺 tutacak ve kendi Yaam覺na götürecektir.

16/7  PAZAR  15° O.D.  A Y覺l覺  [III]

Ye 55,10-11; Mez 64; Rom 8,18-23; Mt 13,1-23

Ne mutlu size ki, gözleriniz görüyor  Mt 13,16

Rab 襤sa, bizi seçtiin için teekkürler! Senin sevgini, gerçek ve tam olan tek sevgiyi tan覺yoruz. I覺k veren ve yaam覺m覺z覺n her an覺na anlam katan sözlerin kalbimizdedir. Seninle ölüme doru deil, Baba’ya doru yürüyoruz.

襤sa, senin armaan覺n覺 en büyük varl覺覺m olarak korumak ve böylece dierlerine de 覺覺k olmak istiyorum!

17/7  PAZARTES襤 

Ç覺k覺 1,8-14.22; Mez 123; Mt 10,34-11,1 [III]

Can覺n覺, uruma yitiren onu kurtaracakt覺r  Mt 10,39

襤sa, senin için biraz erken kalk覺yorum ve dua ediyorum. 襤sa, senin için, sevgisiz cevap vermemek için dilimi tutuyorum. 襤sa, senin için, dinlenme günümün bir saatini yaln覺z olan bir kiiye ziyaret ile geçiriyorum. 襤sa senin için, oyuncak bebeimi hasta olan küçük k覺z kardeime veriyorum. 襤sa, senin için... H覺ristiyan ebeveynler, çocuklar覺n覺n hayatlar覺na 襤sa’y覺 ta覺maktan korkmuyorlar; bunun, çocuklar覺n覺 gerçekten sevmek, onlara ölümsüz bir yaam覺n kap覺lar覺n覺 açmak olduunu biliyorlar!

18/7  SALI 

Azize Theodosia, ehit, †745 - 襤stanbul

Ç覺k覺 2,1-15; Mez 68; Mt 11,20-24 [III]

Vay haline, ey Beytsayda! Mt 11,21

襤sa, iki ehri azarl覺yor, çünkü büyük mucizeler göstermi olmas覺na kar覺n, onlar inanmaya bile balamam覺lard覺. Bugün, unutkan olmak istemiyorum: 襤sa’n覺n, bana armaan etmi olduu yaam覺mdaki eserini minnettarl覺kla hat覺rlamak istiyorum. 襤man yürüyüümde tembel olmayaca覺m, O’nun sonsuz sevgi olan ellerine kendimi güvenle emanet edeceim!

19/7  ÇARAMBA 

Ç覺k覺 3,1-6.9-12; Mez 102; Mt 11,25-27 [III]

Seninle birlikte olaca覺m Ç覺k 3,12

Kaç kez, belki bu sabah bile uyand覺覺m覺zda, yaayaca覺m覺z günümüzü, kar覺laaca覺m覺z durumlar覺 düündüümüzde içimizde büyük bir a覺rl覺k hissettik. “Ben seninle birlikte olaca覺m” diyor, bize Rab; ‘korkma, zor olduunu, yapamayacaks覺n gibi geldiini biliyorum: Bana güven, ben müdahale edeceim. Ben, küçük ve zay覺f olanla, büyük eyler yapmay覺 biliyorum’.

20/7  PEREMBE 

Aziz Flavianus, †512 - Antakya

Ç覺k覺 3,13-20; Mez 104; Mt 11,28-30 [III]

Beni size atalar覺n覺z覺n Tanr覺s覺 yollad覺 Ç覺k 3,13

Rab 襤sa, dedelerime ve ebeveynlerime vermi olduun iman ve sevgi için sana teekkür ediyorum. Senin her zaman onlarla birlikte olduunu ve onlara destek olduunu biliyorum; onlar覺n hala seninle olduklar覺n覺 biliyorum. Sen her zaman benim de Çoban覺m, Rabbim, Tanr覺’m ol! Nesiller boyunca sevgin müjdelensin!

21/7  CUMA 

Ç覺k覺 11,10 - 12.14; Mez 115; Mt 12,1-8 [III]

Ben kurban deil, merhamet isterim  Mt 12,7

襤sa’n覺n fedakârl覺覺na ben de baz覺 sabahlar kahve almayarak katk覺da bulunmak isterdim ama yapam覺yordum; kendimi yorgun, sinirli hissediyor veya müsait hissetmiyordum... 襤sa, kahve içmemek yerine, daha merhametli, anlay覺l覺 ve hizmet dolu küçük davran覺lar覺m覺n O’nu mutlu edeceini anlamam覺 salad覺. imdi, sabahlar覺 kahvemi içtiimde 襤sa’ya kalbimde teekkür ediyorum ve gün içinde O’nun merhametini cidden yaamaya çal覺覺yorum.

22/7  CUMARTES襤  Azize Mecdelli Meryem

Ezg 3,1-4 veya 2Kor 5,14-17; Mez 62; Yh 20,1-2.11-18 [III]

Kad覺n kimi ar覺yorsun? Yh 20,15

Sen Aziz Mecdelli Meryem, bize 襤sa’y覺 aramay覺 öretiyorsun: O’nun bizim için her ey olduunu anlam覺t覺n. Yaad覺覺n tecrübeye bakt覺覺m覺zda, tüm kalbimizle O’nu arad覺覺m覺zda 襤sa’n覺n gelip bizi teselli edeceine eminiz!

 

23/7  PAZAR  16° O.D.  A Y覺l覺  [IV]

Bilgelik 12,13.16-19; Mez 85; Rom 8,26-27; Mt 13,24-43

Düman geldi, delice ekti  Mt 13,25

Düman覺n delice ektiini bilmek ona f覺rsat vermememe yard覺m etmelidir. O halde dedikoducu mahalleliden, bir akrabam覺n cimriliinden, i arkada覺m覺n iman覺mla dalga geçmesinden ve iime engel oluundan, kap覺m覺n önünü isteyerek kirleten komumdan, etkilenmeyeceim. Rab 襤sa, delice otu deil, senin sevginin sabr覺 meyve verecektir. Sen o düman覺 yendin; ben sana bal覺 kalaca覺m!

24/7  PAZARTES襤 

Aziz Charbel Makhlüf, † 1898 – Lübnan

Ç覺k覺 14,5-18; ezgi: Ç覺k覺 15,1-6; Mt 12,38-42 [IV]

Korkmay覺n! Güçlü olun Ç覺k 14,13

Musa, M覺s覺rl覺lar覺n takiplerinden korkmu ve bu sebeple geriye dönmek isteyen 襤sraillileri yüreklendiriyor. Kaç kez, zor zamanlarda, baz覺 kardeler taraf覺ndan cesaretlendirildim. Her zaman, 襤sa’n覺n yard覺m ettiini, denenme sonras覺nda rahatlatt覺覺n覺 gördüm. O’nun ard覺ndan gitmek kolay deil ama güzel! Çünkü sadece O, kalpleri doldurur.

25/7  SALI  Aziz Yakup, Havari

2Kor 4,7-15; Mez 125; Mt 20,20-28 [Ö]

襤man ettim, bu nedenle konutum 2Kor 4,13

Bu söz, birçok kardein 襤sa’ya olan imanlar覺na tan覺kl覺k ederken gösterdikleri cesareti düündürüyor. Bu cesarete, Aziz Yakup gibi dier Havariler de sahipti. ehit olarak an覺lan pek çok ilk akirtlerde vard覺. Günümüzde de dünyan覺n birçok yerinde, zulüm edilen birçok H覺ristiyan’da da bu cesaret vard覺r. u anda çevremde de birçok cesur tan覺k var. Ben de sözlerimle ve özellikle yaam覺mla çevreme, Baba’n覺n bana 襤sa arac覺l覺覺yla verdii sevgiye tan覺kl覺k etmek istiyorum.

26/7  ÇARAMBA 

Aziz Yoakim ve Anna, Meryem Anan覺n ebeveynleri

Ç覺k覺 16,1-5.9-15; Mez 77; Mt 13,1-9 [IV]

Gökten ekmek yad覺rmak üzereyim  Ç覺k 16,4

Çölde, kendisine kar覺 söylenen halka, Baba’n覺n tüm kalbiyle verdii cevapt覺r. Baba’m, bu yaam çölünde, sen beni yönlendiriyor, koruyor, bana her gün, 襤sa’da “gökten bir ekmek” veriyorsun. Bunu benim için, beni tamam覺yla doyurmak için haz覺rlad覺n; tüm sevgini katarak haz覺rlad覺n! Art覺k söylenmek istemiyorum, Peder’im. Beni affet!

27/7  PEREMBE 

Ç覺k覺 19, 1-2.9-11.16-20; ezgi: Dan 3,52-56; Mt 13,10-17 [IV]

Ne mutlu size ki, kulaklar覺n覺z iitiyor Mt 13,16

“Körlerin gözünü ve sa覺rlar覺n kulaklar覺n覺 açan” 襤sa, beklenen Mesih sensin! Sen bize Baba’n覺n çehresini gösteriyor ve bizi içsel olarak doyuruyorsun, yaam sözlerini anlamam覺z覺 sal覺yorsun.

Bu mutluluu kime armaan ediyorsun? Seni ve senin kurtulu eserini kabul ederek sana güvenmeye çal覺anlara armaan ediyorsun.

28/7  CUMA 

Azize Acacius, †310 - Milet

Ç覺k覺 20,1-17; Mez 18; Mt 13,18-23 [IV]

Rabbin ad覺n覺 bo yere az覺na alma Ç覺k 20,7

Musa arac覺l覺覺yla, Tanr覺 taraf覺ndan verilmi olan emirlerden biridir; bugün ayinde, birinci okumada bizim dinlememiz öneriliyor. Tüm Emirler, insan vicdan覺nda doal bir yank覺 buluyor; en büyük eseri olan insan覺n “iyi çal覺mas覺” için Yaratan覺m覺z覺n verdii ‘talimatlard覺r.' Onlar覺 uygulayan insan, gerçekten düzenli ve huzurlu bir yaam sürecek ve Yasa’n覺n taml覺覺 ve tamamlanmas覺 olan 襤sa’y覺 kabul etmeye haz覺r olacakt覺r.

29/7  CUMARTES襤 

Azize Marta

1Yh 4,7-16; Mez 33; Yh 11,19-27 veya Lk 10,38-42 [IV]

Bana iman eden, ölse de yaayacakt覺r  Yh 11,25

 

Azize Marta ve tüm Azizlerin ile birlikte ben de 襤sa, senin, Baba’n覺n bana verdii armaan olduunu biliyorum. Zay覺f覺m ve senin Kutsal Ruh’un bana destek oluyor; günahkâr覺m ve bir vekilin arac覺l覺覺yla bana aff覺n emin sözünü veriyorsun; kafam kar覺覺k durumda, sözün beni ayd覺nlat覺yor. Küçümseniyorum, anlay覺s覺zl覺klar ve yaln覺zl覺klarla kar覺la覺yorum ve kuvvetim her gün azal覺yor; bana sar覺lmanla, güç kazan覺yor, gerçek yaam覺 al覺yorum. 襤sa, seninle kalmaya çal覺aca覺m!

30/7  PAZAR  17° O.D.  A Y覺l覺  [I]

1Kr 3,5.7-12; Mez 118; Rom 8,28-30; Mt 13,44-52

Melekler kötüleri dorulardan ay覺racaklar Mt 13,49

O zaman bu görev meleklerindir ve bize ne yarg覺lamak ne de d覺lamak düer: Bizim görevimiz sevmek, hizmet etmek, her zaman ve her eyden önce insan覺n kurtuluunu isteyen Baba’n覺n kalbinin ve 襤sa’n覺n haç覺n覺n arac覺 olmakt覺r.

31/7  PAZARTES襤 

Aziz Loyola'l覺 襤gnatius, †1556

Ç覺k覺 32,15-24.30-34; Mez 105; Mt 13,31-35 [I]

Bana kar覺 günah ileyenin ad覺n覺 sileceim  Ç覺k 32,33

Çöldeki halk, Tanr覺’y覺 terk etmi, kendisine bir put yaratm覺, ona tap覺yordu. Her tür putperestlik – bizim yaad覺klar覺m覺z da dahil olmak üzere – bizi Tanr覺’n覺n ‘kitab覺ndan’ ç覺kar覺yor yani O’nunla olan birlikteliinden ay覺r覺yor. Bizi diriltmek için Baba’n覺n sevgisi yolu buldu: Yaam olan O’nun Kelam覺 yan覺m覺za geldi, ölümümüzü payla覺p yendi! Peder, Oul ve Kutsal Ruh, tek Tanr覺’m sana tap覺yor ve sana teekkür ediyorum!

In primo piano