ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 gen 2023
Takvim: 01 OCAK 2023

2023

2023

OK

1/1 PAZAR MERYEM ANA, ALLAH’IN ANNESİ

Say 6,22-27; Mez 66; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21 [Ö]

Çocukla ilgili anlatılanları bildirdiler Lk 2,17

Melek çobanlara şöyle demişti: "Size büyük sevinç kaynağı olacak bir müjde getiriyorum... bugün size bir Kurtarıcı doğdu. O Rab olan Mesih’tir." Çobanlar da bu müjdeyi bebek İsa'ya bakan Meryem'e getiriyorlar. Allah’ın Annesi ve bizim annemiz Meryem, senin örneğin yüce Oğlun İsa'nın sevinçli tanıkları olmamıza yardım ediyor!

2/1 PAZARTESİ N.D.

Aziz Basilius M., †379, Aziz Gregorius N., †390, Kapadokya

1Yh 2,22-28; Mez 97; Yh 1,19-28 [Ö]

Rab'bin yolunu düzleyin Yh 1,23

Vaftizci Yahya, peygamber Yeşaya'nın sözlerini tekrarlayarak, bizi Rab'bin yolunda yürümeye kararlılıkla davet ediyor. Rab'bin yolu, iman, alçakgönüllülük, hizmet yoludur. Bugün, İsa'ya olan sevgileriyle Kapadokya’lı Aziz Basilius ve Gregorius bizi teşvik etmektedirler. Yürüdükleri yol tam olarak Rab’bin yoludur.

3/1 SALI

İsa’nın çok Kutsal Adı

1Yh 2,29 3,6; Mez 97; Yh 1,29-34 [Ö]

Kutsal Ruh'la vaftiz eden O'dur Yh 1,33

Vaftizci Yahya İsa’yı öğrencilerine bu şekilde tanıtıyor. Bu tanıklık, Kilisesinde Sözü, Efkaristiya ve toplanmış imanlılar aracılığıyla etkili bir şekilde mevcut olan Dirilmiş Rab ile birleşmemiz için bir davettir.

4/1 ÇARŞAMBA

1Yh 3,7-10; Mez 97; Yh 1,35-42 [Ö]

Kefas diye çağrılacaksın Yh 1,42

İsa, ilk havarilerinden birine yeni bir isim veriyor: Kefas-Petrus. Kilisesinde kendisine emanet edeceği görevi ilan eden bir isim. Simun Petrus bir 'kaya' olacak, kardeşlerinin inancına kesin bir destek olacak.

Senin için de İsa'nın kalbinde yeni bir isim hazır; onu keşfetme sevincini zaten yaşadın mı?

5/1 PERŞEMBE

Aziz Simeon Stilit, †459 - Cilicie

1Yh 3,11-21; Mez 99; Yh 1,43-51 [Ö]

Gel de gör Yh 1,46

Ben de İsa, oturduğun yani hüküm sürdüğün yeri gördüm. Orada kardeşler birbirini sever ve birbirleri için yaşarlar ve sen onların Rabbi ve Efendisisin. Her gün Havarilerin öğretilerini dinlerler, ekmeğin bölünmesine ve dualara katılırlar. Senin sevgin adına bir arada yaşarlar ve ortak her şeye sahiptirler.

6/1 CUMA EPİFANYA BAYRAMI

Yeş 60,1-6; Mez 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 [Ö]

Yıldız onlara yol gösteriyordu Mt 2,9

Bu büyük Bayramda her şey ışıktan söz eder; geceleri yükselen küçük bir ışık, gerçek ışığa, İsa'ya götürür.

Her zaman yeni yollarla kalpleri İsa'ya yönlendiren Kutsal Ruh'a şükürler olsun çünkü bu harika eylem, en güzelidir. Ben de İsa, Sana birilerini yönlendirmek için kendimi sunuyorum!

7/1 CUMARTESİ

Antakyalı Aziz Lukianus, Şehit †312 - İzmit

1Yh 3,22 - 4,6; Mez 2; Mt 4,12-17.23-25 [Ö]

Büyük kalabalıklar O'nun ardından gidiyordu Mt 4,25

"Büyük kalabalıklar O'nun ardından gidiyordu " çünkü çektikleri ıstırapların ve şaşkınlıklarının karanlığında, İsa'da gerçekten büyük bir ışık görmüşlerdi; umudun ışığını görmüşlerdi çünkü O'nda Allah tarafından sevilmeyi deneyimlemişlerdi. Sen de bunu tecrübe ettin mi? Dikkatim dağılmazsa, bugün ben de bunu deneyimleyeceğim.

8/1 PAZAR MESİH İSA’NIN VAFTİZİ BAYRAMI A Yılı

Yeş 42,1-4.6-7; Mez 28; Hav 10,34-38; Mt 3,13-17 [Ö]

Allah’ın Ruhu'nun üzerine konduğunu gördü Mt 3,16

İsa vaftiz suyundan yeni çıktı. Rab olan O, günahımızı üzerine alarak, kendini alçalttı. Peder bunun karşısında göğü açar, İsa'yı sevgisiyle, Kutsal Ruh'la doldurur.

Bazı kardeşlerinin günahını sessizce taşıdığın zaman, gökteki Pederinin sevincini sen de hissetmedin mi? Kutsal Ruh senin kalbinde gezindi.

9/1 PAZARTESİ 1° O.D.

Aziz Eustratius, †846 - Bursa

İbr 1,1-6; Mez 96; Mk 1,14-20 [I]

Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım Mk 1,17

Kalkütalı Azize Teresa kendini Allah’ın elinde küçük bir kalem olarak görüyordu. Ve gerçekten O çok güzel bir resim çizdi!

O, zavallı ve basit balıkçılarla insanlığın kurtuluşu için harikalar yaptı.

Sen de Onun elinde değerlisin. O sadece hazır olmanı bekliyor.

10/1 SALI

Nissalı Aziz Gregorius, †395 - Kapadokya

İbr 2,5-12; Mez 8; Mk 1,21-28 [I]

Halk O'nun öğretişine şaşıp kaldı Mk 1,22

İsa'nın öğretisi, Peder Allah'ın sevgisini gösterdiği için, kalbe dokunan bir öğretidir. Ve onu sadece kelimelerle ifade etmekle kalmaz, aynı zamanda kurtarıcı, özgürleştirici gücünü deneyimlemeyi mümkün kılar.

Teşekkürler İsa! Sözün bize sevildiğimizi hissettirir ve bizi pek çok yükten ve kölelikten kurtarır.

11/1 ÇARŞAMBA

Aziz Theodosius, †412 - Antakya

İbr 2,14-18; Mez 104; Mk 1,29-39 [I]

Havralarında Allah sözünü duyurarak dolaştı Mk 1,39

İsa, görevini yerine getirirken seni izliyoruz. Görevin, insanları Baba ile bir karşılaşmaya getirmekten ibarettir. Bunu, insanların canlarını ve neşelerini ellerinden almak isteyen düşmandan kurtuluş olan Sözün ve dua ile yaparsın.

Ben de elimden geldiğince günlük hayatımda, Baba’ya ve kardeşlere olan bağlılığında seni örnek alayım!

12/1 PERŞEMBE

İbr 3,7-14; Mez 94; Mk 1,40-45 [I]

İsterim, temiz ol! Mk 1,41

İsa'nın, önünde diz çöküp kendisine "İstersen beni arındırabilirsin!" diyen cüzamlıya verdiği bu yanıt, bana çok huzur veriyor, çünkü İsa'nın sevgisini, bizim için kurtuluş iradesini açıkça gösteriyor.

Bugün bile İsa sadece benim iyiliğimi istiyor; bağışlanmak ve arınmak için Ona yaklaşacağım.

13/1 CUMA

İbr 4,1-5.11; Mez 77; Mk 2,1-12 [I]

Huzur diyarına girmeye gayret edelim İbr 4,11

Zorluğu ve yorgunluğu kim bilmez? İsa dedi ki: “Hepiniz bana gelin. Size huzur veririm”. Bu nedenle, İsa'ya gidelim, küçüklerimizi de Ona getirelim, öyle ki yaşam ve barış yolunu çabuk öğrensinler. Ve Onun armağanlarını, Kilisenin Gizemlerini memnuniyetle karşılayalım; onlara gerçekten ihtiyacımız var.

14/1 CUMARTESİ

Azize Macrina, †340 - Niksar

İbr 4,12-16; Mez 18; Mk 2,13-17 [I]

Günahkârları çağırmaya geldim Mk 2,17

Kendimi günahkar mı hissediyorum? Kendini günahkar mı hissediyorsun? Ben gerçekten öyleyim, sen de öylesin. İsa tam olarak bizim için geldi, bunu kendisi söylüyor. Bu nedenle, ne içeriden ne de dışarıdan kimse bizi alıkoyamaz; her zaman Ona, tam Ona gidelim! Kirli ve hırpalanmış da olsak, bize sarılıyor çünkü bizi her zaman seviyor!

15/1 PAZAR 2° O.D. A Yılı [II]

Yeş 49,3.5-6; Mez 39; 1Kor 1,1-3; Yh 1,29-34

‘Allah’ın Oğlu budur’ diye tanıklık ettim Yh 1,34

İsa'nın şahidi olmak her Hristiyan'ın görevidir, benim de görevim.

Bugün, Ayine katılımım bir tanıklıktır; İsa'nın, toplanmış Kilisesinde canlı ve mevcut olduğuna, hayatımın kaynağı olduğuna, çalışmamın ve emeğimin temeli olduğuna, Onun her adımıma rehberlik eden merkez olduğuna, Rabbim ve Kurtarıcım olduğuna tanıklık ederim.

16/1 PAZARTESİ

İbr 5,1-10; Mez 109; Mk 2,18-22 [II]

Oğul olduğu halde söz dinlemeyi öğrendi İbr 5,8

Sen, İsa, sonsuzlukta "Oğul"sun! Hayatın, Baba tarafından sevilmektir ve Ona sevinçle şöyle demektir: Evet!

İnsan oldun ve dünyanın günahının varisi olan her insanın yorgunluğunu yaşayarak evlatlığı öğrendin. Şimdi bu zorluğu biz yaşıyoruz ve sen İsa, bizi destekliyor ve muzaffer kılıyorsun. Seni seviyoruz İsa, bizim gerçek kardeşimizsin!

17/1 SALI

Aziz Antonius Keşiş, 356)

İbr 6,10-20; Mez 110; Mk 2,23-28 [II]

İsa... sonsuza dek başkâhin oldu İbr 6,20

“İsa, Melkisedek düzeni uyarınca sonsuza dek başkâhin oldu”.

Melkisedek, Allah ile olan ilişkisinde ona yardım eden beklenmedik ve gizemli bir hediye olarak İbrahim ile karşılaştı. İsa da bize bu şekilde armağan edildi: Baba ile gerçek bir evlat ilişkisi geliştirmemize yardım eden bir Başkâhin olarak.

18/1 ÇARŞAMBA

Hristiyanların Birliği için sekiz günlük dua süreci

Aziz Cosconius, Zenon ve Melanippus, †III-IV yy. – İznik

İbr 7,1-3.15-17; Mez 109; Mk 3,1-6 [II]

Elini uzat! Mk 3,5

Gerçek bir sevgi eylemi her zaman fedakarlık gerektirir! İsa'ya bakın; Allah’a adanan günde yoksul bir adamın elini iyileştirdiği için Onu öldürmeye karar verdiler!

Hristiyanların birliği için dua sürecidir; ben de birlik için acı çekmeye hazır olacağım, her şeyden önce yanımda yaşayan kardeşimle birliği arayacağım!

19/1 PERŞEMBE

Hristiyanların Birliği için sekiz günlük dua süreci

Aziz Germanikus, †156 - İzmir

İbr 7,25 - 8,6; Mez 39; Mk 3,7-12 [II]

Açıklamamaları için onları sıkı sıkıya uyardı Mk 3,12

Kötü ruhlar, işitenlerde imanı uyandırmak için değil, öfke için İsa’nın Allah’ın Oğlu olduğunu haykırıyorlardı. Bağırışlarında sevgi değil, nefret vardı. Aslında İsa, tanrısallığını ancak ve ancak severek, kendisini tamamen armağan edecek kadar severek gösterecektir. Bu sevgiyi gören yüzbaşı, çarmıhın dibinde, İsa'nın gerçekten Allah’ın Oğlu olduğuna inanacaktır.

Sözlerime sevgi eşlik etmezse, Rab'bi gücendirirler.

20/1 CUMA

Hristiyanların Birliği için sekiz günlük dua süreci

Aziz Neofitus, †IV yy. - İznik

İbr 8,6-13; Mez 84; Mk 3,13-19 [II]

On iki kişiyi yanında bulundurmak üzere seçti Mk 3,14

On İki'lerin ilk görevi yanında bulundurmak, İsa! Güzel bir görev! Zorlu bir görev! Benim için de senin için de en önemli görev budur! Bugün onu özel bir sevgiyle yaşayacağız, onu Hıristiyanların birliği için sunacağız.

21/1 CUMARTESİ

Hristiyanların Birliği için sekiz günlük dua süreci

Azize Agnes, şehit, †304

İbr 9,2-3.11-14; Mez 46; Mk 3,20-21 [II]

Kendini lekesiz olarak Allah’a sundu İbr 9,14

Günahlarımın bağışlanması için kendi kanını benim için kurban olarak sunan İsa, teşekkür ederim. Tek günahsız olan sen, günahkar olan hepimizi kurtardığın için teşekkür ederim. Kutsal Ruh tarafından harekete geçirilen, ilahi sevginle ve Baba’nın sevgisiyle hareket eden İsa, bunu yapmak istediğin için teşekkür ederim.

22/1 PAZAR 3° O.D. A Yılı [III]

Hristiyanların Birliği için sekiz günlük dua süreci

Yeş 8,23-9,3; Mez 26; 1Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23

Hemen tekneyi bırakıp İsa'nın ardından gittiler Mt 4,22

İsa Nasıra'dan yeni ayrıldı ve işte, ilk öğrencileri babalarını ve işlerini bırakarak Onu takip ediyorlar. Biz de Göksel Baba'nın ışığını, sevgiyi, getirmek için sevinçle bir şeyleri, hatta kendimizi bırakıyoruz. Bu, Hristiyanların Birliği için Dua'ya en gerçek katkı olacak.

23/1 PAZARTESİ

Hristiyanların Birliği için sekiz günlük dua süreci

Aziz Clemens ve Agathangelus, †310 - Ankara

İbr 9,15.24-28; Mez 97; Mk 3,22-30 [III]

Kutsal Ruh'a küfreden asla bağışlanmayacak Mk 3,29

Gerçekten de böyledir! Kim, İsa'nın sevgisini tanıdıktan sonra, bile bile, onu reddeder, - Kutsal Ruh'a bu şekilde küfrederek -, kimden bağışlanabilir, kurtulabilir? "Göğün altında bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur!"

24/1 SALI Hristiyanların Birliği için sekiz günlük dua süreci

Sales’li Aziz Francesko, 1622

İbr 10,1-10; Mez 39; Mk 3,31-35 [III]

İşte annem, işte kardeşlerim! Mk 3,34

İsa'nın sevgi dolu bakışları hala üzerimizde. Bu günlerde Kilisesinin Birliği için ettiğimiz dua gerçek ailesi olarak tanınmamızı sağlasın. Onunla ve Çok Kutsal Annesiyle, tüm insanların kurtuluşu olan Peder'in sevgisini gerçekleştiren bir aile!

Aziz Sales’li Francesko, örneğin ve duanla bize yardımcı oluyorsun.

25/1 ÇARŞAMBA Aziz Pavlus’un İhtidası

Hristiyanların Birliği için sekiz günlük dua sürecinin kapanışı

Hav 22,3-16 veya 9,1-22; Mez 116; Mk 16,15-18 [Ö]

Zehir içseler bile, zarar görmeyecekler Mk 16,18

İsa'nın sevgisi tarafından sarılmış olan Aziz Pavlus, çok büyük tehlikeler ve zorluklar karşısına çıkarak, artık İsa’yı kardeşlerine duyurmaktan başka bir şeyi umursamıyordu. İsa'nın sevgisi onu koruyordu!

Aziz Pavlus, bizim için ve bugün, özellikle de İsa'nın kutsal Kilisesinden istediği birlik tanıklığı için dua et!

26/1 PERŞEMBE

Aziz Timoteus ve Titus

2Tim 1,1-8 veya Titus 1,1-5; Mez 95; Lk 10,1-9 [Ö]

Sizi kuzular gibi gönderiyorum Lk 10,3

Biz İsa'ya tanıklık ederken ve Onu ilan ederken bize karşı çıkanlar kurtlar gibi olabilir, ama ben gerçekten kuzu muyum? Bunu hafife almamalıyım, çünkü muhtemelen ben de bazen Allah Kuzusu'nun bir öğrencisinden ziyade bir kurt gibi davranıyorum.

İsa'yı, canınızı verecek noktaya kadar ilan etmiş olan Aziz Timoteus ve Titus, bugün benim tanıklığım için dua edin.

27/1 CUMA

İbr 10,32-39; Mez 36; Mk 4,26-34 [III]

Öğrencilerine her şeyi açıklardı Mk 4,34

İsa her şeyi bana, sana, açıklamaya hazırdır. O sadece bizim Kutsal Ruh'ta olgunlaşmamızı bekliyor; aslında O'nun Sözü bize, içimizde, günlerimizde bir sevgi hayatı olsun diye verilmiştir.

28/1 CUMARTESİ

Aziz Aquino'lu Tomas, †1274

İbr 11,1-2.8-19; ezgi: Lk 1,68-75; Mk 4,35-41 [III]

İbrahim nereye gideceğini bilmeden yola çıktı İbr 11,8

Göklerdeki Pederimiz bize hayat vererek bizi bugün de gönderiyor. Yapacağımız toplantılarda, yerine getireceğimiz görevlerde, katlanacağımız zorluklarda O'nun tarafından gönderilmiş olduğumuzu hissedeceğiz. Her şeyi bilmiyoruz ama güvenle ve keyifle gidiyoruz, O bizimle!

29/1 PAZAR 4° O.D. A Yılı [IV]

Sef 2,3;3,12-13; Mez 145; 1Kor 1,26-31; Mt 5,1-12

Göklerdeki ödülünüz büyüktür Mt 5,12

İsa, senin ardından gelirken karşılaşacağımız sıkıntılı durumlarda sen bize neşeyi "emrediyorsun".

Biliyorsunuz ki ebedi Vatanda ve şimdiden tadımlık olarak burada yeryüzünde de bizleri büyük bir ödül bekliyor.

Vaadine inanıyorum, İsa, bu yüzden sevinçle acı çekiyorum!

30/1 PAZARTESİ

İbr 11,32-40; Mez 30; Mk 5,1-20 [IV]

İsa'nın neler yaptığını duyurmaya başladı Mk 5,20

Benim için de İsa, harikalar yarattın: zavallı ve sefil, şaşkın ve üzgün olan beni sevdin. Beni sonsuz ölümden kurtarmak için çarmıhta öldün. Bu dünyanın karanlığında seni görebileyim diye gözlerimi açtın. Herkese, onları sevdiğini söylemek istiyorum!

31/1 SALI

Aziz Yuhanna Bosko, †1888

İbr 12,1-4; Mez 21; Mk 5,21-43 [IV]

Acıların son bulsun Mk 5,34

Acı çeken kadın gibi kalabalığın arasında yol alıyoruz ve İsa'ya gidiyoruz. Koşumuzu bir süreliğine durduruyoruz - düşünceler, endişeler, iş ... - ve Onun ayaklarına kıvrılıyoruz. Bir süre sevgisinin şefkatinin ve gözlerinin ışığının tadını çıkaracağız. Sonra da bizi yeni ve verimli bir barışla dolu olarak 'görevimize' geri gönderecek olan kendisi olacaktır.

In primo piano