ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 gen 2022
Takvim: 01 OCAK 2022

2022

1/1 SAB SS.ma MADRE di DIO [P]

Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,47; Lc 2,16-21

Meryem ise bütün bu sözleri yüreğinde saklıyordu. Lc 2,19

İşitmiş olduğu tüm sözler ve görmüş olduğu tüm gerçekler Meryem'in yüreğinde kalır: Oğlu İsa ile ilgili sözler ve gerçekler, yüreğine barış, huzur, cömertlik ve alçakgönüllü sadakat meyveleri verir. Bundan mutlu olabiliriz, çünkü o bizim için de bir annedir. Bu yeni yılda dünya için de bir nimet olması için bunu taklit etmeye çalışacağız.

2/1 DOM II° dopo Natale [II]

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno

Sir 24,12.8-12; Sal 147; Ef 1,36.15-18; Gv 1,1-18

Söz, insan olup aramızda yaşadı. Gv 1,14

Allah’ın yanında olan, Peder’e sadece kendisine gösterdiği şeyi yapmak için yakın olan ve her şeyin kendisi için yapılmış olduğu Söz; tüm içerdikleriyle yeryüzü ve gökyüzü; hayat veren ve gerçekten Allah’a yakınlaşmayı mümkün kılan Söz. Meryem Ana'nın rahminden beden aldı. İsmine şan ve şeref olsun Rab İsa!

3/1 LUN T.N. [P]

Ss. Nome di Gesù, s. Genoveffa

1Gv 2,29 3,6; Sal 97; Gv 1,29-34

Benden sonra biri geliyor, O benden üstündür. Gv 1,30

Bugün Vaftizci Yahya'nın İsa'ya verdiği tanıklığı dinliyoruz: O, her zaman yaşamış ve bizimle birlikte olan Allah’ın Kuzusu olduğunu söylüyor. Onun sözleriyle İsa'ya şükrederiz, onu çağırırız, sevgisine tanıklık ederiz.

4/1 MAR T.N. [P]

1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42

İşte Tanrı Kuzusu! Gv 1,36

Yuhanna, bu görüntünün dinleyicileri tarafından anlaşılabileceğini biliyordu. Diğer şeylerin yanı sıra, Tanrı'nın İbrahim'e oğlu İshak'ın yerine sunacağı kurbanla değiştirmesi için teklif ettiği kuzunun, İsa’yı kehanet ettiğini de anlayabilirler. İsa, biz günahkarların yerine, kendisini kurban olarak sunar ve bizim için kurtuluş ve takdis alır.

5/1 MER T.N. [P]

1Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51

Nasıra’dan iyi bir şey çıkabilir mi? Gv 1,46

Bu itirazı Filipus’a ifade eden kişi Nathanael'dir. Mesih'in Beytüllahim'den, Davut'un soyundan geleceğini biliyor. İsa Kutsal Yazılara olan sevgisini takdir etti ve sonra Nathanael'in artık şüphesi kalmadı. O, önemsiz de olsa, Tanrı'nın kendisini dünyaya duyuracak olan Kutsanmış Filizini Nasıra'dan aldığını kabul eder.

6/1 GIO EPIFANIA del SIGNORE [P]

Is 60,16; Sal 71; Ef 3,23a.56; Mt 2,1-12

O’nun yıldızını gördük. Mt 2,2

Krallar emin olarak konuşurlar. Yeni "Yahudilerin Kralı" ile tanışmaya gelmezlerse ne kendi hayatlarının ne de herkesinkinin tam olmadığından ve mutlu olamayacaklarından eminler. O çok yeni bir kral çünkü yıldızlar bile onun için hareket ediyor. Kralların aksine, benim onun sevgisini, adaletini ve merhametini biliyor olmam ne büyük bir lütuf!

7/1 VEN T.N. [P]

(mf: S. Raimondo di Peñafort, sac., † 1275; Proprio dioc. TN: mf: S. Valentino, vesc.)

1Gv 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25

Tövbe edin! Çünkü Göklerin Egemenliği yaklaştı. Mt 4,17

Tanrım, sözün bize gidilmesi gereken yolu gösteriyor. Bizimle sevgiyle konuşuyorsun, rehberimiz olmak istiyorsun, bize hayatını vermek istiyorsun. Sen, göksel babanın sevgisini tattıran yumuşak ve iyi Kralsın. Teşekkür ederim, kalbim sana dönecek ve böylece kralı olduğun krallığa gireceğim.

8/1 SAB T.N. [P]

1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44

Büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Çobansız koyunlara benziyorlardı… Mc 6,34

Kendisinden önce gelen kalabalığı görünce, İsa dinlenmekten vazgeçer ve onlara Kutsal Yazıları, yani Peder’in sevgisini öğretmeye başlar. Yetki ile konuşur ve onu duyan insanların yüreklerinde, Tanrı'nın krallığı için umutlar canlanır. Üstelik İsa İyi Çoban olarak açlıklarını gidermek için doyasıya ekmek ve balık sağlar. Seni izleyenlere rehberlik eden ve onları besleyen İsa, teşekkür ederim.

9/1 DOM BATTESIMO DEL SIGNORE Anno C [P]

Is 40,15.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14; 3,47; Lc 3,15-16.21-22

Sen benim sevgili Oğlum’sun, senden hoşnudum. Lc 3,22

"Gökten gelen bir ses" bu sözleri söyler. Bugün onları ben de hayretle dinliyorum. Krala hitaben yazılmış olan bir mezmur duasında, cümlenin ilk bölümünü, oğluyla kurban dağına çıktığında İbrahim'in ağzında ise ikinci bölümünü farketmiş olduğumu hatırlıyorum. Şimdi bu sözler İsa içindir: O, kurban edileceği dağa tırmanmaya başlayan kraldır!

10/1 LUN I° T.O. [I]

1Sam 1,1-8; Sal 115; Mc 1,14-20

Yakup’la Yuhanna’yı gördü. Hemen onları çağırdı. Mc 1,20

İsa, kralı olduğu Tanrı'nın krallığını ilan ediyor. Bu krallığın alametlerinden biri de oluşturduğu yeni topluluktur. Bunu, insanları kendisini takip etmeye çağırarak yapar çünkü o Yol, Gerçek ve Yaşam olandır. Bunu ilk yapanlar zaten kardeştirler, çünkü krallığında teba olarak değil kardeş olarak yaşanacaktır.

11/1 MAR I° T.O. [I]

1Sam 1,9-20; 1Sam 2,1.48; Mc 1,21-28

Yaşamı boyunca onu sana adayacağım. 1Sam 1,11

Bu kelime bana bir rahibin bize söylediklerini hatırlatıyor. Anne babasını ziyarete gittiğinde babası onu kenara çekerek şöyle dedi: “Bak, şimdi sen Tanrı'nın rahibisin; ona hayatını sunduğun gibi ben de seni sundum. Hizmetini yap. Beni ziyarete gelmeni beklemeyeceğim. Sen Rabbinsin”. İsa, çocuklarını sana sunan tüm ana babaların imanı için teşekkür ederim.

12/1 MER I° T.O. [I]

1Sam 3,1-10.19-20; Sal 39; Mc 1,29-39

Çeşitli hastalıklara yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi, birçok cini kovdu. Mc 1,34

Orada olduğun için teşekkürler İsa. Bugün bile, bir kilisenin sessizliğinde veya Kutsal Ayin'de veya bazılarının seni dinlemek, sana dua etmek veya seni takip etmek için toplandığı yerde seninle karşılaşabiliyoruz. Merhametli olduğun, bizi şeytanın tuzaklarından ve her hastalıktan kurtarabildiğin için teşekkür ederim.

13/1 GIO I° T.O. [I]

1Sam 4,1-11; Sal 43; Mc 1,40-45

İsa dışarıda, ıssız yerlerde kalıyordu. Mc 1,45

İsa'ya itaat etmediğimizde, onu bizden uzak durmaya zorlarız. Onu kabul etmeyenler, krallığının gelişini engelliyor; ama O kendini yoksul ve muhtaç hissedenleri

kendisine çekmeye devam ediyor.

14/1 VEN I° T.O. [I]

1Sam 8,4-7.10-22; Sal 88; Mc 2,1-12

Kalk, şilteni topla, evine git! Mc 2,12

İsa, sen büyüksün: basit bir sözünle bir felçliyi yürütebiliyorsun! İsa, sen Güçlü olansın: seni çarmıha kadar getiren sevgi beni günahtan, kötü olana bağlanmaktan kurtarır ve beni, beni isteyen ve yaratan o sevgiye 'daldırır': Peder’in kalbinde bulunan, o neşe ve huzur denizine. İsa, hayatımın hayatı!

15/1 SAB I° T.O. [I]

(Proprio dioc. TN: m: S. Romedio, eremita)

1Sam 9,14.17-19; 10,1; Sal 20; Mc 2,13-17

Ben doğru kişileri değil, günahkârları çağırmaya geldim. Mc 2,17

İyi bir çoban olarak görevini bize açıkladığın için teşekkürler İsa. Günahkarlarla yemek yemek için oturuyorsun, onlara Peder’e giden doğru yolu işaret ederek sevgini gösteriyorsun. Ben de onlardan biri olduğum için benimle de ilgileniyorsun. Teşekkür ederim.

16/1 DOM II° T.O. Anno C [II]

Is 62,15; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-12

Size ne derse onu yapın. Gv 2,5

O hizmetliler için, arınma için kullanılmakta olan suyu nikah masasına getirmek tamamen mantıksız bir eylemdi. Yine de bu itaat sayesinde İsa, Mesih olduğunu gösterebildi. İsa, bana her seferinde sözüne itaat etmeği armağan ettiğin için teşekkür ederim. Ayrıca, Kilise tarihi boyunca annen olan Meryem'in şefaat eylemleri için de teşekkür ederim.

17/1 LUN II° T.O. [II]

(m: S. Antonio, abate, † 356)

1Sam 15,16-23; Sal 49; Mc 2,18-22

Söz dinlemek kurbandan, sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir.

1Sam 15,22

Tapınakta alışılageldiği gibi hayvan kurbanları sunmak, kiliseye bağış yapmak, oruç tutmak veya başka dini eylemler yapmak, Rab'bin isteklerine uygun olmayan bir hayatta sadece dışa dönük eylemler olabilir. Öte yandan, ona itaat etmek, bazen zor olsa da, ona bir şey vermek değil, ona kendimizi vermektir: bu daha gerçek bir sevgidir, çünkü bu kişinin kendisinden gelen bir armağandır.

18/1 MAR II° T.O. [II]

INIZIO OTTAVARIO di PREGHIERA per l'UNITA' dei CRISTIANI

1Sam 16,1-13a; Sal 88; Mc 2,23-28

Kalk, onu meshet. Seçtiğim kişi odur. 1Sam 16,12

Peder Allah, peygamberi Samuel ile konuşur, onu öğütler ve Davut'u İsrail halkının kralı olarak meshederek isteğini yerine getirmesi için ona rehberlik eder. İsa, sen ki yeni halkın olan Allah’ın oğullarının gerçek Kralısın, onları dua etmiş olduğun birliğe doğru yönelt.

19/1 MER II° T.O. [II]

Ottavario di PREGHIERA per l’UNITA’ dei CRISTIANI

1Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143; Mc 3,1-6

Elini uzat!”. Adam elini uzattı, eli yine sapasağlam oluverdi. Mc 3,5

İsa, her şeye kadir sevgi eylemlerin yalnızca Allah’a aittir. Ancak, bize seni taklit edebimeyi armağan ediyorsun; sözlerimizin, hareketlerimizin ve hatta duygularımızın ve sözlerimizin sadece sevgi olmasını istiyorsun. Bunun için çalıştığımızda, Hristiyan birliği için sana en güzel duayı sunmuş olacağız.

20/1 GIO II° T.O. [II]

Ottavario di PREGHIERA per l’UNITA’dei CRISTIANI; (mf: S. Fabiano, papa e mart., † sec. III; S. Sebastiano, mart., † 304)

1Sam 18,69;19,17; Sal 55; Mc 3,7-12

Kim olduğunu açıklamamaları için onları sıkı sıkıya uyardı. Mc 3,12

İsa, kötü ruhlara kim olduğunu göstermelerini yasaklıyorsun: onlar bunu sana ve seni dinleyenlere olan sevgilerinden yapmıyorlar. Sadece seni sevenler hakkında doğru bir şekilde konuşur. Bize ışığınla rehberlik et öyle ki sözlerle değil hayatla tanıklık edelim.

21/1 VEN II° T.O. [II]

Ottavario di PREGHIERA per l’UNITA’ dei CRISTIANI; (m: S. Agnese, verg. e mart., † 304)

1Sam 24,3-21; Sal 56; Mc 3,13-19

İsa, dağa çıkarak istediği kişileri yanına çağırdı. Mc 3,13

Tanıklığın için teşekkürler İsa. Geceyi dua ederek geçirdin ve Pederinden aldığın ışıkla öğrencilerin arasından Oniki Havariyi seçtin. Seninle birlikte olmak için bir araya gelmeleri gerekiyordu. Kilisenin birliği için sana dua edenleri kutsa ve dinle.

22/1 SAB II° T.O. [II]

Ottavario di PREGHIERA per l’UNITA’ dei CRISTIANI; (mf: S. Vincenzo, diac. e mart., † 303)

2Sam 1,14.11-12.17.19.23-27; Sal 79; Mc 3,20-21

Kardeşim Yonatan. Benim için çok değerliydin. 2 Sam 1,26

Yonatan, babası Kral Saul'un yanında ölerek halkı için hayatını vermişti. O, saf bir kalbi olan "sevimli ve nazik" bir adamdı. Bunu Davut'a da kanıtlamış ve Saul'un kendisine karşı yaptığı komplolar konusunda onu birkaç kez uyarmıştı. İsa, bugünlerde adın yüzünden ölen çeşitli mezheplerden olan tüm Hıristiyanlar için teşekkür ederim. Teşekkürler, çünkü kardeşlerimizin kanı, Adında birliğin kehanetsel bir işaretidir.

23/1 DOM III° T.O. Anno C [III]

Ottavario di PREGHIERA per l’UNITA’ dei CRISTIANI

Ne 8,24.56.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,14; 4,14-21

İsa, Ruh’un gücüyle donanmış olarak Celile’ye döndü. Lc 4,14

Kutsal Ruh'un rehberlik ettiği İsa, uzun bir süre yalnızlık içinde yaşamış, tamamen Peder’e yönelmişti. Şimdi çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği yerlere geri dönüyor. Bu dua zamanı ona, Ruhu için yeni bir güç, sevgi gücü, tüm acı çekenlere rahatlık ve yeni bir yaşam getirme gücü kazandırmıştı. İsa, ben de ıssız yerlerde, seninle yalnız geçireceğim zamanları değerli ve verimli zamanlar olarak göreceğim...

24/1 LUN III° T.O. [III]

Ottavario di PREGHIERA per l’UNITA’ dei CRISTIANI; m: S. Francesco di Sales, vesc. e dott., † 1622)

2Sam 5,17.10; Sal 88; Mc 3,22-30

Kutsal Ruh’a küfreden asla bağışlanmayacak. Mc 3,29

İsa, her zaman sevgiyle konuştun, sadece Tanrı'nın yapabileceği harikalar yarattın ve insanlar sana hayran kaldı; ama bazıları, kıskanç ve gücün köleleri olanlar, sana iftira atıyorlardı, böylece senin tarafından kurtarılmayı reddettiler. İsa, birlik ruhunu tüm Hıristiyanlara ver ki dünya sana inanabilsin.

25/1 MAR CONVERSIONE di S. PAOLO AP. [P]

FINE OTTAVARIO di PREGHIERA per l'UNITA' dei CRISTIANI

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18

İman edip vaftiz olan kurtulacak. Mc 16,16

Rab'bin bu sözleri Aziz Pavlus'u koşmaya, birçok insana ulaşıp İncil'i onlara duyurmaya itti. İsa tarafından sevilmiş olan o, kurtaran Adı onlara getirerek herkesi sevmeye çalıştı. İsa'nın adını kim çağırırsa, tek bir Bedenin parçası olur. Hiçbirinin onu unutmaması için dua etmeye devam edelim.

26/1 MER Ss. Timoteo e Tito, VESCOVI (m) [P]

2Tm 1,18 opp. Tt 1,15; Sal 95; Lc 10,19

O’nun uğruna tutuklu bulunan benden de utanma, Müjde uğruna benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. 2Tim 1,8

Aziz Pavlus'un iki öğrencisi, itaatleriyle, müjdenin gerçekliğine tanıklık etmek için bugün birlik oldular. Kendilerini Paskalya gizemiyle ilişkilendirerek müjdeyi gerçekten de yaşadılar. Günahkar insanlara Dirilmiş olanın sevincini vermek için acı çektiler.

27/1 GIO III° T.O. [III]

(mf: S. Angela Merici, verg., † 1540)

2Sam 7,18-19.24-29; Sal 131; Mc 4,21-25

İşittiklerinize dikkat edin! Mc 4,24

İsa, kendi Sözünün doğru olduğunu ancak onu kabul etmeme eğiliminin de güçlü olduğunu bilir. Bu nedenle bizi dikkatli olmaya, öğretisini ciddiye almaya çağırıyor.

28/1 VEN III° T.O. [III]

(m: S. Tommaso d’Aquino, sac. e dott., † 1274)

2Sam 11,1-10a.13-17; Sal 50; Mc 4,26-34

Tanrı’nın Egemenliği, toprağa tohum saçan adama benzer. Kendisi nasıl olduğunu bilmez ama, tohum filizlenir, gelişir. Mc 4,27

Bu, dünyada kurulacak olan yeni krallığın bir yönünü bize gösteren birçok benzetmeden biridir. İsa'yı işitenler kalplerinde bu ismi duymaya devam edecekler ve eğer dikkatleri dağılmış, ilgisiz ya da haksız değillerse, düşüncelerinde ve hareketlerinde önemli değişiklikler meydana gelecek.

29/1 SAB III° T.O. [III]

(Proprio dioc. TN: m: S. Giuseppe Freinademetz, sac., † 1908)

2Sam 12,17.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41

Bu adam kim ki, rüzgar da göl de O’nun sözünü dinliyor? Mc 4,41

İsa ile teknede olmak ister miydin? Dizler ve bacaklar ıslanıncaya kadar dalgaların içeri girdiğini görmek pek de hoş değildi. Pekala, şimdi Kilise'nin acı çekip inlediği o teknedesin ve dünya tekneye yalanlarıyla giriyor. İsa'yı uyandıracak mısın? Elbette, ama telaş etme. Uyuyorsa bile oradadır. Uyanacak ve deniz ve rüzgar yine de ona itaat edecek.

30/1 DOM IV° T.O. Anno C [IV]

Ger 1,45.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31-13,13; Lc 4,21-30

İsa onların arasından geçerek oradan uzaklaştı. Lc 4,30

İsa, tanıdıkları tarafından reddedilmekten ve onların şiddetinden korkmadı. Bunun kendini sunacağı zaman olmadığını biliyordu, ama vakit yaklaşıyordu. Fedakarlığı hayatında her zaman mevcut oldu, başka türlü olamazdı, çünkü o bu dünyadan değildi. Şimdi onu başka bir yerde deneyimlemeye gidiyor.

31/1 LUN IV° T.O. [IV]

(m: S. Giovanni Bosco, sac., † 1888)

2Sam 15,13-14.30; 16,5-13; Sal 3; Mc 5,1-20

Cine tutulan adamı giyinmiş, aklı başına gelmiş, oturmuş gördüler. Mc 5,15

Nihayet acı çeken ve insanlara acı çektiren adam artık acı çekmiyor ve insanlara acı çektirmiyor. İsa ile karşılaştı. Ona hakim olan ve onu şartlandıran ruhlar, Rab'bin sesini işitince dışarı çıktılar. Benden, senden, tüm insanlardan daha kaç tane ruh çıkmalı! Sevginin İsa'nın ağzından çıkarmış olduğu Sözü duyalım ve duyuralım.

In primo piano