ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 apr 2020
Takvim: 04 Nisan 2020

04 Nisan 2020

1/4  MER  V° T.Q. [I] 

Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Dn 3,52-56; Gv 8,31-42   Vers.

Eer benim sözüme bal覺 kal覺rsan覺z, gerçekten örencilerim olursunuz Gv 8,31

襤sa, kendisini yeni dinlemeye balayan ama henüz emin ve sabit olmayan örencilere konumaktad覺r. 襤sa’n覺n örencisi olmak ne demektir? Ben öyle miyim? Onun dedikleri hakk覺nda tereddüt hissettiimde ve onun sözlerini düündüümde onu kendi yarg覺ma tabi tutuyorum demektir, yani onu dierleri gibi bir öretmen olarak görüyorum ama Rabbim olarak görmüyorum demektir.
襤sa, seninle ilgili tereddüttüm olmas覺n! Sen, Baba’n覺n Sözüsün!

 

2/4  GIO  V° T.Q. [I] 

(mf: S. Francesco da Paola, eremita, † 1507)

Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59  

Bir kimse sözüme uyarsa, ölümü asla görmeyecektir    Gv 8,51

Rab 襤sa, senin Sözün saf ve kutsal olan kalbinin büyük sevgisinden ç覺kmaktad覺r. O kesin ve güçlüdür, deerini hiçbir zaman kaybetmeyen Sözdür. Benim sana olan itaatimin kararl覺l覺覺n覺 ve deerini belirtir!

 

3/4  VEN  V° T.Q. [I] 

Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42  

Ama RAB güçlü bir savaç覺 gibi benimledir   Ger 20,11

Yeremya 襤sa’ya büyük bir güven ile bakmama yard覺mc覺 olmaktad覺r. 襤sa’n覺n kendisini yakalamak isteyen Yahudilerin dümanl覺覺na, tamamen Baba’ya güvenerek göüs gerdii gibi, Peygamber de Allah’覺n gücüne ve sevgisine güveniyor. Böylece ben de her zor durumda bana güven veren iyi çoban 襤sa’ya güveniyorum.

 

4/4  SAB  V° T.Q. [I]  (comm: S. Isidoro, vesc. e dott., † 636)

Ez 37,21-28; Ger 31,10-13; Gv 11,45-56  

Konutum aralar覺nda olacak Ez 37,27

Hezekyel, kendisini gösterecei yer olarak 襤srail halk覺n覺 seçiyor ve onlara duyduu bu güvenden bahsediyor. Kaybolmu Allah’覺n oullar覺n覺 bir araya getirmek için kendi yaam覺n覺 sunarak Baba’n覺n sevgisinin taml覺覺n覺 gösterecek olan da 襤sa’d覺r. Ben de onun gözlerinde deerli olan Kilisesi’nde toplanmak için hevesliyim.

 

 

5/4  DOMENICA DELLE PALME Anno A [P] 

Mt 21,1-11; Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Passione: Mt 26,14 - 27,66  

Rabbin ad覺yla gelene övgüler olsun! Mt 21,9

襤sa’n覺n Krall覺覺n覺 ilan etmek için bugün zeytin dal覺n覺 almaya gideceksin. O dal覺 evine götüreceksin: sana tüm y覺l boyunca kral覺n覺n, sevginin ve düüncelerinin kral覺n覺n o olduunu ve de hep o olaca覺n覺 hat覺rlatacak. Bu, her zaman onun Kilisesi’ne örettii gibi düüneceini gösterir. Çünkü Kilise onun isteiyle, sad覺k ve kutsal sevgiyle dolu gerçeklerin eiticisi ve bar覺nd覺覺 yerdir. 

 

 

6/4  LUNEDI' SANTO  [II] 

Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11 

Kad覺n覺 rahat b覺rak, bunu benim gömüleceim gün için saklas覺n Gv 12,7

Bu Yahuda’n覺n eletirisine 襤sa’n覺n verdii cevapt覺r. Yahuda onun örencisiydi, ama kendi fikirlerini Rabbinden daha fazla seviyordu. Meryem susuyor ve sessizliiyle sevgi eylemine devam ediyor. Bu, 襤sa için, büyük bir tesellidir ve ölümüne sebep olan komplonun ac覺s覺n覺 telafi ediyor.

 

7/4  MARTEDI' SANTO [II] 

Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38  

Senin için can覺m覺 veririm!  Gv 13,37

Petrus iyi bir izlenim b覺rakmak istiyor. O, yapamayaca覺 eyleri üstleniyor ve onlar için söz veriyor. Halbuki onun yerine 襤sa’dan alçakgönüllülükle ona sad覺k olma armaan覺n覺 isteseydi ne güzel ve verimli olurdu!

 

8/4  MERCOLEDI' SANTO [II] 

Is 50,4-9; Sal 68; Mt 26,14-25

Egemen RAB bana yard覺m ediyor Is 50,7

Peygamber, Yahve’nin Kulunun az覺na bu güven duygusunu koyuyor. Paskalya’ya ve onu örencileri ile kutlamaya haz覺rlarken 襤sa’n覺n yaad覺覺 da bu güvendir. Bunlar覺n aras覺nda, onu dümanlara teslim edecek olan kii de vard覺r. 襤sa,  Baba’n覺n varl覺覺ndan ve sevgisinden emin, bu yüzden ihanetten bile özgürlükle konuabiliyor.

 

9/4  GIOVEDI' SANTO [P] 

Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26;  Gv 13,1-15 (Messa “in Coena Domini”)  

Sonuna kadar sevdi  Gv 13,1

襤ncil yazar覺, bize en güzel s覺rlar覺 aç覺kl覺yor. Son akam yemei olduunu bilen 襤sa, Yemek an覺n覺 nas覺l ya覺yordu? Her eyi bir sevgi armaan覺 olarak ya覺yordu, çevresinde ve ona kar覺 gerçekleen hiçbir eyden etkilenmiyordu. 襤sa’n覺n sevgisinin s覺n覺rlar覺 yok,  engel tan覺m覺yor, yavalama ve azalma gibi bir durumlar覺 yok. Hareketleri ve sözleri, hatta önsezileri sevgi armaan覺d覺rlar.

 

10/4  VENERDI' SANTO [P] 

Is 52,13 - 53,12; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9;  Gv 18,1 - 19,42 

Kimi ar覺yorsunuz?  Gv 18,4

襤sa onu yakalamak isteyenlere kendini sunuyor. Korkmuyor. Kutsal Yaz覺lardan, ac覺 çekmesinin ve insanlar覺 günahlar覺ndan kurtarmak için ölmesinin Baba’n覺n arzusu olduunu biliyor.

Rab 襤sa, sana teekkür ediyor ve sana tap覺yoruz. Biz de seni sevmek ve seninle birlikte kalmak için seni ar覺yoruz.

 

11/4  SABATO SANTO [P] 

Ya Rab, yaam覺m senin ellerinde Sal 15

Bugünün duas覺nda sunulan Mezmur,

襤sa ile birlik olmam覺za yard覺m ediyor ve Baba’ya öyle diyor: “ruhumu senin ellerine teslim ediyorum ”. Aynen Meryem’e, dier kad覺nlara ve Rab ve Öretmenlerini daha anlamay覺 beceremeyen örencilere yapt覺覺 gibi bize de bugünün sessizliini yaamam覺za yard覺mc覺 oluyor.

 

12/4  PASQUA di RISURREZIONE Anno A [P] 

At 10,34.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8; Gv 20,1-9 opp. Lc 24,13-35

Rab gerçekten dirildi  Lc 24,34

Emayus’daki iki örenci ve on bir havari birbirlerine ayn覺 tan覺kl覺覺 ettiler. Birileri de dierleri de dirilmi 襤sa’n覺n varl覺覺na a覺rm覺lard覺, aynen f覺rt覺nal覺 gölde yürürken onu gördüklerinde a覺rd覺klar覺 gibi.

Bizim onu görmeye ihtiyac覺m覺z yok: onlar覺n sevinci kalbimize girdi! Alleluya!

 

13/4  LUNEDI’ dell’ANGELO [P] 

At 2,14.22-33; Sal 15; Mt 28,8-15 

Tanr覺, 襤sa’y覺 ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tan覺klar覺y覺z  At 2,32

Bugün “bu kiiler” aras覺nda ben de var覺m, sen de vars覺n. 襤sa’n覺n yaad覺覺na tan覺k olmam bana büyük sevinç veriyor. Ve nas覺l tan覺k oluyorum? Hiçbir eyden ikayet etmediimde, ürkütücü haberler kar覺s覺nda huzurlu kald覺覺mda, hastal覺k beni umutsuzlua düürmediinde, bana kendini düman olarak göstereni sevmeye devam ettiimde.

 

14/4  MARTEDI’ di PASQUA [P] 

At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18  

Tövbe edin   At 2,38

Haça gerilmi 襤sa’n覺n dirilmi olduu haberini duyanlar覺n sorusuna cevap veren bu sefer Petrus’tur: “Ne yapmam覺z gerekiyor?”. Havari emin bir ekilde cevap veriyor. Onlar覺n affedilmeye ihtiyac覺 var; af ise pimanl覺k ve gerçek kurtar覺c覺 襤sa’ya tam olarak bal覺 olmaktan gelir.

 

15/4  MERCOLEDI’ di PASQUA [P] 

At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35 

Bizimle kal, nerdeyse gece olacak  Lc 24,29

Bu cümle bizim en sevdiimiz dualardan biri haline geldi. 襤kisi, davet ettikleri kiinin kim olduunu daha bilmiyorlard覺. Biz biliyoruz, bu sebeple sadece “Bizimle kal” demekle yetinmiyoruz, ama 覺srar etmeye haz覺r覺z: seninle kal覺yoruz, seninle geliyoruz!

 

16/4  GIOVEDI’ di PASQUA [P] 

At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48  

Size esenlik olsun!  Lc 24,36 

Son Akam Yemeinde bunun sözünü vermiti: “Size benim huzurumu veriyorum”. imdi onu gerçekten armaan ediyor: 襤sa’n覺n huzuru arkadalar覺n覺n emrinde. Onun huzuru, onun varl覺klar覺n覺 paylamakt覺r, yani ona verilen görevi gerçekletirmesi için gerekli olan Baba ve Ruh ile birliidir.

 

17/4  VENERDI’ di PASQUA [P] 

At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14  

Baka hiç kimsede kurtulu yoktur At 4,12

Petrus büyük bir cesaretle, 襤sa’y覺 ölüme mahkum eden ve onu haça gerilmesi için Pilatus’a teslim eden üst kurul Sanhedrin’e konuuyor. Biz bu güvenden mutlu oluyoruz. “Baka hiç kimsede”: baka dinler aramayaca覺m. Onlar hakk覺nda bilgi ediniyorsam sadece onlar覺 kurtarabilecek olan覺n Ad覺n覺 nas覺l ilan edeceimi anlamak içindir!

 

18/4  SABATO di PASQUA [P] 

At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15 

Dünyan覺n her yan覺na gidin, Müjdeyi bütün yarat覺l覺a duyurun Mc 16,15

Gerçekten bu emir gerekliydi, çünkü iyi birer Musevi olan örenciler, sadece putperestler taraf覺ndan yaan覺lan yerlere girmeye hiçbir zaman yeltenmeyeceklerdi. 襤sa onlar覺 herkese gönderiyor, Baba’n覺n sevgisiyle – sözler ve eylemler ile - herkesi sevmeye ve her eylerini vermeye. Bugün de tekrar ediyor: herkese gidin, dier tüm dinlerden olan insanlara ve hiçbir dinden olmayan insanlara da gidin, çünkü onlara da yaam覺m覺 vermek istiyorum!

 

19/4  DOM “della Divina Misericordia” II° T.P. Anno A [P] 

At 2,42-47; Sal 117; 1Pt 1,3-9; Gv 20,19-31  

Baba beni gönderdii gibi, ben de sizi gönderiyorum  Gv 20,21

Allah’覺n insanlara kar覺 merhametli eylemi, 襤sa’n覺n ölümü ile sonlanmad覺, hatta, onunla birlikte yeni bir tevik kazand覺. imdi tüm havariler yaam verebilirler, Baba’dan konuabilirler, insani sefaletleri 襤sa’n覺n ad覺na iyiletirebilirler. Hatta, ald覺klar覺 覺覺k ile dünyay覺 ayd覺nlatabilirler.   

 

20/4  LUN  II° T.P. [II] 

At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,1-8 

Yeniden domal覺s覺n覺z  Gv 3,7

Nicodemus için, ama benim için de garip bir söz. Domak yaam elde etmektir: dünyaya hükmeden duygular veya içgüdüsel tepkilerden deil, yaam覺n覺z覺 “göklerden”, yani Baba’n覺n kalbinden alman覺z gerekir. O, her düüncenin, her eylemin ve tüm içsel eylemlerin kayna覺 olmal覺d覺r.

 

21/4  MAR  II° T.P. [II]  (mf: S. Anselmo, vesc. e dott., † 1109)

At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15 

襤nananlar topluluunun yürei ve düüncesi birdi At 4,32

Böyle radikal bir deiiklik nas覺l olur? Bu dünyada imkans覺zd覺r, hatta bu Musevi dünyas覺 için de bir yenilikti. 襤sa’ya inananlar, Kutsal Ruh’u al覺yorlard覺 ve Kutsal Ruh ortakl覺k ve birlik kayna覺d覺r. Dünyay覺 deitirmenin s覺rr覺 odur!

 

22/4  MER  II° T.P. [II] 

At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21 

Gerçei uygulayan kii 覺覺a gelir Gv 3,21

襤sa, kötülük yapan覺n suçlanma korkusuyla 覺覺覺 aramad覺覺n覺 söylemiti. Bu ekilde devam edeceini bekliyordum: «iyilik yapan» ayd覺nl覺ktan korkmaz. Hay覺r, «iyilik yapan» demiyor ama «gerçei yapan» diyor. 襤yilik yapmak yanl覺 anlamalara sebep olabilir. Gerçei yapan, eylemleriyle Baba’n覺n sevgisini gösterendir!

 

23/4  GIO  II° T.P. [II]  (mf: S. Giorgio, mart., † 303 ca; S. Adalberto, vesc. e mart., † 997)

At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36

Tanr覺 Onu Önder ve Kurtar覺c覺 olarak kendi sa覺na yükseltti  At 5,31

襤sa hakk覺nda konumak her zaman bir armaand覺r, konuan ve dinleyen için de armaand覺r. Onunla ilgili konuan, onun lütfünü al覺r ve onu dinleyen de Allah’覺n gizemlerinin tad覺na var覺r. 襤sa’n覺n Baba’n覺n sa覺nda olduunu söylemek, tam ve can veren sevgisinin gücünü gösterdiini söylemektir. Bunu söylemek, imdiden deneyimlemek demektir!

 

24/4  VEN  II° T.P. [II]  (mf: S. Fedele da Sigmaringen, † 1622)

At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15 

Elçileri içeri ça覺rt覺p kamç覺latt覺lar

At 5,40

襤sa nas覺l sebepsiz yere kamç覺land覺ysa  - Pilatus onu suçsuz bulmutu – aynen havariler için de öyle oldu. Sanhedrin onlarda herhangi bir suç görmüyor ama yine de onlar覺 kamç覺latt覺r覺yor. Onlar ikâyet etmiyorlar, hatta oradan sevinçli uzakla覺yorlar: 襤sa’n覺n ad覺 için ac覺 çekmilerdi!

 

25/4   SAB  S. MARCO, Ev. [P] 

1Pt 5,5-14; Sal 88; Mc 16,15-20 

Sizlere, Mesih'e ait olan herkese esenlik olsun  1Pt 5,14

Petrus, Galatya’da 襤ncil’i örettii cemaate yazarken, Markos onunla birlikte Roma’dayd覺 ve onu teselli ediyordu. Hatta ona, “olum” diyordu. Bugün onun bayram覺n覺 kutluyoruz: o bize, 襤sa’y覺 “Allah’覺n Olu” olarak tan覺mam覺za yard覺m etmek için yazd覺覺 incili armaan etti. Bu imanda sabit kalmak istiyoruz, böylece bar覺 içinde olaca覺z ve kurtulaca覺z.

 

26/4  DOM  III° T.P. Anno A [III] 

At 2,14.22-33; Sal 15; 1Pt 1,17-21; Lc 24,13-35

O zaman onlar覺n gözleri aç覺ld覺 ve kendisini tan覺d覺lar  Lc 24,31

O ana kadar, onun herhangi bir gezgin olduunu san覺yorlard覺. imdi, Kutsal Yaz覺lar覺 ciddiye almaya balad覺lar ve ekmei bölmenin küçük hareketiyle ite büyük yenilik parl覺yor: 襤sa dirildi ve de burada! Gözler bak覺yor ama görmüyor, sanki kapal覺lar. Sözü dinle ve küçük hareketlere dikkat et: senin gözlerin de aç覺lacakt覺r.

 

27/4  LUN  III° T.P. [III] 

At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29 

Yüzünün bir melek yüzüne benzediini gördüler At 6,15

I覺kla parlayan yüz, 襤sa’ya olan sevgisi yüzünden iftiraya urayan ve suçlanan Stefano’nun yüzüdür. O kin veya intikam ruhu ile tepki vermiyor ama Rabbini sevmeye devam ediyor. Yüzü de gerçein tan覺覺d覺r!

 

28/4  MAR  III° T.P. [III]  (mf: S. Luigi Maria de Montfort, sac., † 1716; S. Pietro Chanel, sac. e mart., † 1841; S. Gianna Beretta Molla, † 1962)

At 7,51 - 8,1; Sal 30; Gv 6,30-35 

Yaam ekmei Benim Gv 6,35

Rab, bayatlayacak ekmei deil, sonsuz yaam verecek olan覺 aramalar覺n覺 önermiti. imdi hangi ekmein bu kadar deerli hatta art olduunu söylüyor: kendisi. Onu yiyeceiz, böylece o içimize girecek ve onda deieceiz. Evkaristiya ekmeini yiyeceiz ve 襤sa’y覺 tamamen kabul etmi olaca覺z: yani sözlerini, öretilerini, tedbir ve sevgi dolu hareket etme ekillerini.

 

29/4  MER  S. CATERINA da SIENA, († 1380), Patrona d’Italia e d’Europa [P] 

1Gv 1,5 - 2,2; Sal 102; Mt 11,25-30 

Boyunduruumu yüklenin, benden örenin  Mt 11,29

Birinin boyunduruunu yüklenmek tabii ki, ona itaat etmek ve onun için çal覺mak demektir. Bugün Katerina’n覺n örnei bize yard覺mc覺 oluyor. O gerçekten gençliinden itibaren 襤sa’n覺n boyunduruunu üzerine ald覺. Cesaretli yaam覺, eletirileri görmezden gelerek, zorluklara göüs gererek ve hayal k覺r覺kl覺klar覺n覺 aarak kendini tamamen Rabbe armaan etti. Ona a覺k idi!

 

30/4  GIO  III° T.P. [III]  (mf: S. Pio V, papa, † 1572; Proprio dioc. TN: m: S. Massenza)

At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 

Son günde dirilteceim  Gv 6,44

Kimi? Baba’ya itaat ederek 襤sa’ya geleni! O, sonsuz yaam覺, Allah ile birletiren yeni yaam覺 al覺r. 襤sa’ya gelmek: Etiyopya kraliçesinin memurunun 襤sa’dan bahseden Filippus’a inanarak ve vaftiz olarak tamamlad覺覺 ad覺md覺r. Yaam覺 sevinçle doldu: dirilie girmiti!

 

In primo piano