ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 mag 2023
Takvim: 05 Mayıs 2023

05 Mayıs 2023

1/5 PAZARTESİ

İşçi Aziz Yusuf'un Bayramı

Hav 11,1-18; Mez 41-42; Yh 10,11-18 [IV]

Bunun için Baba beni sever Yh 10,17

Bugün Aziz Yusuf’u bir işçi olarak anıyoruz. Baba tarafından sevilen O, İsa'nın babası olmak için O'na itaat etti ve eşi Meryem ile İsa’yı hem imana eğitti, hem de çalışmayı öğretti. Yusuf, işini Allah’a sevgiyle ve ailesine hizmet olarak yaşadı. O, her işçi için bir örnek ve teşvik edicidir.

2/5 SALI

Aziz Atanasius, episkopos ve Kilise Doktoru, †373

Hav 11,19-26; Mez 86; Yh 10,22-30 [IV]

Babam'ın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor Yh 10,25

İsa bu sözlerle karşıtlarına, yüreklerini gerçeğe açmaya çalışarak, iyilikle karşılık verir.

İsa, şeytanın gücünden kurtarmak istediğin her adama yönelttiğin merhametli bakışın için teşekkür ederim.

3/5 ÇARŞAMBA Aziz Filipus ve Yakup, Havariler

1Kor 15,1-8; Mez 18; Yh 14,6-14 [Ö]

Söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum Yh 14,10

İsa, "Bize Baba'yı göster" diyen Filipus'a yanıt veriyor. Ona diyor ki "Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür" çünkü o, Baba'nın yapıldığını gördüğü ve söylediğini işittiği her şeyi yapar ve söyler. Böylece, İsa'ya bakarak, Göksel Baba'yı görüyoruz ve Ona itaat ederek Onun çocukları olarak yaşıyoruz. Aziz Havariler Filipus ve Yakup, aynı itaatinizi bizim de yaşamamız için dua edin!

4/5 PERŞEMBE

Aziz Antonius, İznik

Hav 13,13-25; Mez 88; Yh 13,16-20 [IV]

Gönderdiğim kimseyi kabul eden... Yh 13,20

“...beni kabul etmiş olur.”
Bugün de İsa, Müjde'yi duyurmak ve kutsal Gizemleri bağışlamak için öğrencilerini dünyaya sevgisini vermek üzere gönderir.
Havarileri kabul eden, onlar aracılığıyla kendini veren İsa'yı gerçekten kabul etmiş olur.

5/5 CUMA

Hav 13,26-33; Mez 2; Yh 14,1-6 [IV]

Size yer hazırlamaya gidiyorum Yh 14,2

İsa, bizi sonsuzlukta bekleyen Baba'ya ve sana yakın, "bir yer" hazırladığın için sana teşekkür ederiz. Şimdiden, her gün Kilisende bir sevgi hizmeti, bir “yer” atayarak onu bizim için hazırlıyorsun.

6/5 CUMARTESİ

Aziz Lucius, I yy – Antakya

Aziz Evodius, episkopos ve şehit, †62 - Antakya

Hav 13,44-52; Mez 97; Yh 14,7-14 [IV]

Benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım Yh 14,13

İsa'nın bu sözlerinin gerçekleştiğini pek çok kez gördük. Birlik olmamızı ve Baba'dan kendisini hoşnut eden şeyler istememizi istiyor; böylece duamız kabul olabilir.
Teşekkürler İsa!

7/5 PAZAR 5° P.D. A Yılı [I]

Hav 6,1-7; Mez 32; 1Pt 2,4-9; Yh 14,1-12

Beni tanısaydınız, Babam'ı da tanırdınız Yh 14,7

Sana iman edenlere ne mutlu, İsa! Bunlar, Sözün ve Kilisende alınan kutsal Gizemler aracılığıyla seni yaşamlarına kabul ederek, Baba'ya ulaşırlar. Yaşamları dinginleşir, huzurla ve sonsuza dek şükranla dolar.

8/5 PAZARTESİ

Aziz Acathius, †303 - İstanbul

Hav 14,5-18; Mez 113; Yh 14,21-26 [I]

İşittiğiniz söz benim değil, Baba'nındır Yh 14,24

İsa, Allah’ın Oğludur, her zaman itaatkardır. Bize Baba'dan duyduklarını anlatır. Onu dinleyip itaat ederek O'nu örnek alırsak, biz de Allah'ın sözünü ve hikmetini, yani kutsal ve gerçek sevgiyi herkese aktarmış oluruz.

9/5 SALI

Hav 14,19-28; Mez 144; Yh 14,27-31 [I]

Size kendi esenliğimi veriyorum Yh 14,27

O zamanki öğrencilerinden ayrılmak üzereyken, insanlık tarihinin en karanlık ve zor anında – çünkü Yaradan’ını öldürmek üzereydi – verdiğin o esenliği, bugünkü senin öğrencilerin olan bize de vermek istiyorsun. Biz onu koruyacağız, İsa, senin gerçek tanıkların olmak için.

10/5 ÇARŞAMBA

Aziz Dioscoride - İzmir

Hav 15,1-6; Mez 121; Yh 15,1-8 [I]

Babam çok meyve vermenizle yüceltilir Yh 15,8

İsa'yı örnek alarak, misafirperver ve merhametli bir kalbe sahip olarak, Onun gerçek öğrencileri olacağız ve Baba'yı onurlandıracağız, çocukları olan tüm insanları kötülükten kurtarmak isteyen Onu yücelteceğiz.

11/5 PERŞEMBE

Aziz Muçius, şehit, †II-III yy - İstanbul

Hav 15,7-21; Mez 95; Yh 15,9-11 [I]

Buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız Yh 15,10

İsa, yalnızca bir sevgi armağanı olan buyruklarınla bizi desteklediğin için teşekkür ederiz. Bize bağışlamayı ve yaşamımızı sunmayı öğretiyorsun. Bunu bize kendi örneğinle ve Azizlerin örneğiyle öğretiyorsun. Ruhunla da sevginde kalmamız için bize somut bir yardım sunuyorsun.

12/5 CUMA

Aziz Germanus, †732, İstanbul’un Patriği

Hav 15,22-31; Mez 56; Yh 15,12-17 [I]

Buyruğum şudur: birbirinizi sevin Yh 15,12

İsa gibi severek, sevilmeye izin vererek ve kardeşlerime itaat ederek Onun bu sözlerini yaşadığımda, kalbimde huzur ve neşe var. Ben de Onun misyoneri ve tanığı olurum ve dünya biraz iyileşir.

13/5 CUMARTESİ

Fatima’da Meryem Ana Bayramı - 1917

Hav 16,1-10; Mez 99; Yh 15,18-21 [I]

Dünya sizden nefret ederse... Yh 15,18

“...sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin.”
İsa'nın dostları bizler, bazı akrabalarımız tarafından bile reddedildiğimizde ve onlar tarafından sevilmediğimizde şaşırmıyoruz; dünyayı ve zenginliklerini sevenler, fakir ve alçakgönüllü İsa'yı hoş karşılayamıyorlar... Ama O güçlüdür, öyle ki bize zulmedenleri bile sevmenin ve kutsamanın sevincini bize iletir!

14/5 PAZAR 6° P.D. A Yılı [II]

Hav 8,5-8.14-17; Mez 65; 1Pt 3,15-18; Yh 14,15-21

Sizi öksüz bırakmayacağım Yh 14,18

Biz Hristiyanlar neden en zor anlarda bile, en azından yüreklerimizin derinliklerinde sevinç duyarız? Çünkü Rabbimiz İsa sözünü tutuyor; üzerimize bizim için baba gibi olan teselli edici, koruyucu, canlandırıcı, Ruhunu üflemeye devam ediyor:...

15/5 PAZARTESİ

Hav 16,11-15; Mez 149; Yh 15,26 16,4 [II]

Bunları size şimdiden bildiriyorum.... Yh 16,4

“...öyle ki, saati gelince bunları size söylediğimi hatırlayasınız.”
Bize kaç yaşam sözü, kaç kutsal örnek verdin İsa! Her günün başlangıcında, kendimizi bulacağımız çeşitli durumlarda bize onları hatırlatması için Kutsal Ruh'a yürekten dua edelim; bize ışık, güç ve rahatlık verecekler.

16/5 SALI

Hav 16,22-34; Mez 137; Yh 16,5-11 [II]

Dünyayı suçlu olduğuna ikna edecek Yh 16,8

Sen geldiğinde, Kutsal Ruh, her şey aydınlanır; insanın gerçek günahı, onu Baba ile bir oğul olarak ilişki kurmaktan alıkoyan ve Oğul İsa'yı hayatının merkezi olarak kabul etmesine izin vermeyen şeydir. Seni bekliyorum Kutsal Ruh, kendim ve tüm kardeşlerim için!

17/5 ÇARŞAMBA

Aziz Solocanus ve arkadaşları, †305 - İstanbul

Hav 17,15.22 18,1; Mez 148; Yh 16,12-15 [II]

Gerçeğin Ruhu sizi tüm gerçeğe yöneltecek Yh 16,13

Bugün İsa bize bu iyi haberi veriyor. Kutsal Ruh zaten içimizdedir; vaftiz edilip, Oğul ve Baba'nın yaşamına daldık. Her an, özellikle Efkaristiya ile beslendiğimizde ve günahlarımızı itiraf ettiğimizde, İsa’ya hizmet etmemiz ve sevgisini almamız için bizi Ona yönlendirir. Bizi İsa'ya ulaştırmak için Kutsal Ruh, kendisine itaat edenleri de kullanır.

18/5 PERŞEMBE

Hav 18,1-8; Mez 97; Yh 16,16-20 [II]

Kederiniz sevince dönüşecek Yh 16,20

Bu nedenle, özellikle İsa'yı takip etmemizle bağlantılı olanlar olmak üzere, yaşamın karşımıza çıkardığı üzüntü ve deneme anlarını memnuniyetle karşılayalım. İsa bu durumları neşeye dönüştürecektir; Onu üçüncü gün ölümden dirilten Babasından öğrenir. Alleluya!

19/5 CUMA

Azize Cyriaca, †307, İzmir

Hav 18,9-18; Mez 46; Yh 16,20-23 [II]

Sizi yine göreceğim… Yh 16,22

İsa, şunu yapabilirdin ama yüzünün bizden saklı kaldığı acı anları hayatımızdan çıkarmak istemedin. Ancak bizi, onları güvenle yaşamaya davet edersin; seni tekrar göreceğiz ve Baba'ya sunulan acımız Kilisede ve dünyada tövbenin meyvelerini verecek.

20/5 CUMARTESİ

Aziz Talalea, †280 - Cilicie

Hav 18,23-28; Mez 46; Yh 16,23-28 [II]

Baba'dan geldiğime iman ettiniz Yh 16,27

Havariler halktan, basit insanlardı, ancak yaşamlarını, Onun gökten, Allah’tan geldiğine inanarak, Rab olan İsa'ya dayanarak inşa etmeye başladılar. Bu, Baba'yı sevindirdi ve sevgisini üzerlerine çekti.

Gel, Kutsal Ruh, dünyayı ve her kalbi, İsa'ya iman armağanıyla doldur; yeryüzü bir cennet olacak!

21/5 PAZAR MESİH İSA’NIN GÖĞE YÜKSELİŞİ A Yılı [Ö]

Hav 1,1-11; Mez 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

İsa'nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler Mt 28,16

On bir öğrenci o dağda Efendilerinin şanını gördüler. Kaç defa bana da sana da İsa'nın bize gösterdiği “dağda”, Ona somut bir itaat sayesinde, Onun varlığını tatmamızı ve yüceliğini hayranlıkla görmemizi bağışladı! Göğe çıkmış İsa, Sözünü yaşayanlarla birliktesin. Sana tapıyoruz!

22/5 PAZARTESİ 7° P.D.

Pentekost için dua süreci başlıyor

Kaşyalı Azize Rita, 1457

Hav 19,1-8; Mez 67; Yh 16,29-33 [III]

Ben dünyayı yendim! Yh 16,33

Seninle birlikte İsa, merhametin sayesinde, biz de birçok yönden bizi koşullandırmak isteyen dünyanın üstesinden gelebiliriz. Sözün bizi aydınlatır ve her türlü aldatmacadan korur, yeryüzüne bağlı olmayan Kutsal Ruhun bizi güçlendirir.

Azize Rita, İsa'ya aşık olan sen, bizim için dua et!

23/5 SALI

Kapadokyalı Şehitler, †303

Hav 20,17-27; Mez 67; Yh 17,1-11 [III]

Bana verdiklerin için istekte bulunuyorum Yh 17,9

İsa, Havarilerine veda ederken Babasıyla bir olmalarını, düşüncelerini ve insanlık için kurtuluş planını tamamen kabul etmelerini diliyor. Ona iman edenler için bunu isteyebilir, ancak "dünya" için yani sözlerini reddedenler için "istekte bulunamaz" yani Baba’nın önünde onlarla birleşemez. İsa, dünya senin büyük sevgine inanıp onu tanısın diye kardeşlerle birlik olma armağanı için teşekkürler.

24/5 ÇARŞAMBA

Aziz Zellus ve arkadaşları, şehitler, † II-III yy. - Hatunsaray

Hav 20,28-38; Mez 67; Yh 17,11-19 [III]

Sevincimin onlarda tamamlanması için… Yh 17,13

İsa, tüm öğrencileri için Babasına dua ediyor. Tek yürek olmaları için Onun eşsiz ve sonsuza dek süren gerçek sevincin kaynağı olan sevgisini deneyimlemeleri için dua ediyor. Böylece Onu ve Onu gönderen Baba’yı tanımak için yardımcı ve vesile olacaklardır.

25/5 PERŞEMBE

Hav 22,30; 23,6-11; Mez 15; Yh 17,20-26 [III]

Senin adını onlara bildirdim Yh 17,26

Son Akşam Yemeği sırasında İsa Baba’ya dua ediyor. Onu “Adil Baba” çağırıyor, çünkü O her zaman bir Babadır ve çocukları için gerçek besin kaynağıdır. Aslında İsa, ekmekleri çoğaltmak için Baba’ya bakmıştı. Lazarus'un mezarının önünde de tekrar yukarıya baktı ve "Beni dinleyeceğini biliyordum" dedi. İsa, bu hareketleriyle de Baba'yı bana tanıttığın için teşekkür ederim.

26/5 CUMA

Aziz Filipus Neri, †1595

Hav 25,13-21; Mez 102; Yh 21,15-19 [III]

Ardımdan gel! Yh 21,19

Petrus, kardeşi Andrea ile göle ağlarını atarken bu daveti almıştı. Şimdi Dirilmiş İsa bunu tekrarlıyor; ona üç kez Onu, Allah gibi özel bir sevgiyle sevip sevmediğini sorar ve bunun her zaman arkasında olmasını gerektireceğini hatırlatır. Böylece Kiliseye ilahi planlara göre rehberlik edebilecektir. Petrus için bu sıkça "ölmek" anlamına gelecektir. İsa, Havarine olan davetin için teşekkürler; onunla birlikte ben de senin ardından geleceğim.

27/5 CUMARTESİ

Hav 28,16-20.30-31; Mez 10; Yh 21,20-25 [III]

Onun tanıklığının doğru olduğunu biliyoruz Yh 21,24

İsa'nın, imanlıları çobana bir sürü gibi emanet ettiği Petrus'la karşılaşmasına tanıklık eden, havari Yuhanna'dır. Episkoposumuzu dinlediğimizde, Rab İsa'yı tanımamızı, sevmemizi ve Ona hizmet etmemizi sağlayan bir havarinin tanıklığını dinleriz.

28/5 PAZAR PENTEKOST BAYRAMI A Yılı [Ö]

Hav 2,1-11; Mez 103; 1Kor 12,3-7.12-13; Yh 20,19-23

Kutsal Ruh'u alın! Yh 20,22

Dirilmiş İsa, havarileriyle barışını paylaştıktan sonra, onlara Ruhunu üfleyerek onlarla hayatını da paylaştı.

İsa, bu büyük bayramda Onu bize de üflediğin için teşekkürler. Sana taptığımızda bize bahşettiğin bu armağan için teşekkür ederiz. Ruhunla günahları bağışlamakta ve merhamete tanık olmakta bizi yetenekli kıldığın için teşekkür ederiz.

29/5 PAZARTESİ 8° P.D.

Meryem Ana, Kilisenin Annesi

Hav 1,12-14 veya Yar 3,9-15.20; ezgi: Yudit 13,18-19; Yh 19,25-27 [Ö]

Trento’da: Vahiy 7,9-17; Mez 125; Yh 12,24-26

Baba, bana hizmet edeni onurlandıracak Yh 12,26

İsa'ya kim hizmet etti? Her şeyden önce, Meryem Ana. Bugün Baba ile birlikte, hayatlarını Oğul'a adayan havariler ve şehitler de dahil olmak üzere tüm Kilise'nin Annesi olarak Ona saygı duyuyoruz. Bugün ayrıca İsa adında birleşmiş olan üç şehidi hatırlıyoruz, onlar O'nun gerçeği için öldürüldüler. Baba onları tüm Kilisenin hürmetiyle onurlandırır. İsa, Annen ve Annemiz Meryem'in örnek olduğu sevgiyi içimde büyüterek ben de sana hizmet edeceğim.

30/5 SALI

Aziz Basilius, †349 ve Emmelia, †372 - Kapadokya

Sirak 35,1-12(1-15); Mez 49; Mk 10,28-31 [IV]

Yüz kat fazlasına kavuşmayacak kimse yok Mk 10,29-30

İsa, kendisini takip etmek için her şeyi bırakmasının karşılığında ne alacağını soran Petrus'a yanıt verir. Böylece, Petrus’a güzel bir söz verme fırsatına sahip olur. Bu söz, Azizlerin yaşamlarında harika bir şekilde yerine getirilmiştir. İsa için kendimi bırakmaya yeni başlamış olmama rağmen, İsa benim için de bu sözünü tuttu.

31/5 ÇARŞAMBA Meryem’in Elizabet’i Ziyareti

Sef 3,14-17 veya Rom 12,9-16; ezgi: Yeş 12,2-6; Lk 1,39-56 [Ö]

Kulu İsrail'in yardımına yetişti Lk 1,54

Bugünkü bayramda Meryem, yaşlı akraban Elizabet'in yardımına koşan seni düşünüyoruz. Ona ilk yardımın, inancını uyandırman ve ona duada destek olman olmuştur. İsa'yı ilk karşılayan sen, Ona benzer oldun ve tıpkı Atalarının Allah’ı gibi yardım etmekte hazır ve cömert oluyorsun. Çok tatlı Annemiz, senden sevinçle öğreniyoruz.

In primo piano