ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 mag 2021
Takvim: 05 Mayıs 2021

05 Mayıs 2021

1/5  CUMARTESİ 

İşçi Aziz Yusuf'un Bayramı

Hav 13,44-52; Mez 97; Yh 14,7-14  [IV]

Bize Baba’yı göster, bu bize yeter  Yh 14,8

 

Bugün başladığımız mayıs ayında, Meryem’in anaç ilgisi bize refakat ediyor. Bu ilk günde Meryem’in ve İsa’nın yanında olduğu için Aziz Yusuf’a teşekkür ediyoruz. Meryem’le birlikte o, Baba’nın iyiliğine, şefkatine ve merhametine şahitlik ediyorlar; o Baba ki biz de görmek ve sevgisini ebediyen tatmak istiyoruz.

 

2/5  PAZAR  5° P.D.  B Yılı  [I]

Hav 9,26-31; Mez 21; 1Yh 3,18-24; Yh 15,1-8

Bende kalın, ben de sizde kalayım  Yh 15,4

 

Hayatımız İsa için önemli, o yüzden, bizim kendisine ve Baba’ya bağlı olmamızı istiyor. Önemini anlamamız için asma ve çubuklar örneğini veriyor. Onsuz kuru bir dal olurum. Onunla, hayatım, birçokları için faydalı, bütün dünya için Baba’nın armağanı olacaktır.

 

3/5  PAZARTESİ  Aziz Filipus ve Yakup, Havariler

1Kor 15,1-8; Mez 18; Yh 14,6-14  [Ö]

Baba’nın bende olduğuna inanmıyor musun?  Yh 14,10

 

Filipus’un İsa’ya sorduğu soruya değerli bir cevap gelir: Baba kendisini Oğlu aracılığı ile gösterir. Bunun için Oğlunu tanımak için, sözleri hakkında düşünmek ve kalbimde Ona tapmak için daha dikkatli olacağım. İsa’ya olan dikkatim Baba’nın sevgisine tamamen dalmak olacaktır!

 

4/5  SALI 

Aziz Antonius, İznik

Hav 14,19-28; Mez 144; Yh 14,27-31  [I]

Size kendi esenliğimi veriyorum  Yh 14,27

 

Kavga ettikten sonra İsa’ya koştum. O Beni aydınlattı. Kardeşime tekrar yakınlaşmak için yeni sözler ve yeni bir tavır edindim. Bunu sadece İsa yapabilir.

 

5/5  ÇARŞAMBA 

Hav 15,1-6; Mez 121; Yh 15,1-8  [I]

Meyve vermeyen çubuğu kesip atar  Yh 15,2

 

Bazen soruyorum kendime. Baba’nın beni “budaması” için hazır mıyım? Bazı tavır ve arzularım Allah’ın hükümdarlığına hizmet etmiyor; bunlar benden koparıldığında ağlamamam gerekir. Köylü, meyve veren dalları da budadığına göre, Baba yeteneklerimi kısıtlayıp düzenlediğinde de sevinmeliyim!

 

6/5  PERŞEMBE 

Aziz Lucius, I yy – Antakya

Aziz Evodius, episkopos ve şehit, †62 - Antakya

Hav 15,7-21; Mez 95; Yh 15,9-11  [I]

Geriye kalan insanlar Rab’bi arasınlar  Hav 15,17

 

Yeni kararlar için antik sözler. Yakup, Kilisede çıkan büyük tartışma için ürettiği çözümü Peygamber Amos’un sözüne dayandırıyor. Tavsiyesi herkes tarafından kabul görüp beğeniliyor. Biz de, bütün kararlarımızı, bize armağan edilmiş olan Allah’ın sözüne dayandıralım.

 

7/5  CUMA 

Aziz Flavius ve arkadaşları, †300 – İzmit

Hav 15,22-31; Mez 56; Yh 15,12-17  [I]

Birbirinizi sevin!  Yh 15,17

 

Bu buyruğu için İsa’ya çok teşekkür etmeliyim. Bu buyruk sayesinde, bu buyruğu yaşamak için sanki herkesin yarıştığı ve bunu daha iyi yaşamak için birbirini düzelttiği bir ailede ve köyde büyüdüm. Baba’nın adının bilinmesi ve sevilmesi için şimdi ben de buna itaat etmeye çalışıyorum!

 

8/5  CUMARTESİ 

Aziz Acathius, †303 - İstanbul

Hav 16,1-10; Mez 99; Yh 15,18-21  [I]

Bana zulmettilerse, size de zulmedecekler  Yh 15,20

 

İmanımızı yaşamak, her ne pahasına olursa olsun, barış ve refah aramak değildir. Her ne kadar İsa’yı henüz tanımayanlar tarafından itaatimiz anlaşılmıyor olsa da Ona ne pahasına olursa olsun itaat etmeye çalışacağız. Onların gerçek sevgiyi görmeleri önemlidir; onu görürlerse, öğrenebileceklerdir!

 

9/5  PAZAR  6° P.D.  B Yılı  [II]

Hav 10,25-26.34-35.44-48; Mez 97; 1Yh 4,7-10; Yh 15,9-17

Buyurduklarımı yaparsanız, dostlarım olursunuz  Yh 15,14

 

İsa’nın dostu olmak! Buna değer mi? Bir şey elde eder miyim? Tabi ki, İsa’nın dostu olursam, Allah’ın gözünde değerli olurum. Onun Sözünü yaşadığım zaman Baba’nın sevgisini yaşamaya başlarım ve etrafımı saran dünyaya onun yüzünü gösteririm.

 

10/5  PAZARTESİ 

Aziz Dioscoride - İzmir

Hav 16,11-15; Mez 149; Yh 15,26 - 16,4  [II]

Rab onun yüreğini açtı  Hav 16,14

 

Kim bu kadın? Lidya, Küçük Asya’da Tiyatira kentinden Makedonya’daki Filipi’ye gelmiş olan zengin bir tüccardır. Yüreği İsa’yı sevmek için açılır. İlk meyvesi de yeni bir cömertlik olur; Pavlus’la Silas’ın misafirperverliğini kabul etmeleri için ısrar eder. İsa’ya sevgi ve Onun öğretilerini kabul edebilme yeteneği her zaman Allah’ın armağanlarıdır. Bu armağanları, henüz almayanlara karşı şikayet etmek yerine kendim için ve diğerleri için isteyeceğim.

 

11/5  SALI 

Aziz Muçius, şehit, †II-III yy - İstanbul

Hav 16,22-34; Mez 137; Yh 16,5-11  [II]

Hem kendisi hem ev halkı vaftiz oldu  Hav 16,33

 

Vaftiz olan kişi, Pavlus’la Silas’ın hükmü beklerken tutulmakta oldukları hapsi korumakla görevlidir. Bir deprem her şeyi altüst etti. Bu adam, İsa’nın iki öğrencisinin yeni hayat taşımakta olduklarını anladı ve bunu onlardan istedi.

 

12/5  ÇARŞAMBA 

Aziz Germanus, †732, İstanbul’un Patriği

Hav 17,15.22 - 18,1; Mez 148; Yh 16,12-15  [II]

Gerçeğin Ruhu sizi tüm gerçeğe yöneltecek  Yh 16,13

 

Bazen, İsa’ya “Gerçek nedir?” diye sormuş olan Pilatus gibiyiz. Ondan farklı olarak, biz İsa’nın cevabını beklemek istiyoruz. Nihai ve kesin olan, bugün ve yarın geçerli olan gerçek, Baba’nın gördüğüdür. Ve O her şeyi sevgisinin ışığıyla görür. Biz ise haset, kirlilik, boş gurur gibi yanlış ışıklar kullanırız, dolayısıyla kandırılırız. Biz güvenli ışığı beklemekteyiz: Kutsal Ruh!

 

13/5  PERŞEMBE 

Fatima’da Meryem Ana Bayramı - 1917

Hav 18,1-8; Mez 97; Yh 16,16-20  [II]

Kederiniz sevince dönüşecek  Yh 16,20

 

Fatima’da gerçekleşen görünmeleri hatırlarken, günahkarların tövbe etmesi için fedakarlıklar sunan üç çocuğu gözlemliyoruz. Baba sevgisi ile yaşamış oldukları tüm küçük veya büyük acılar, dünya için bir armağana ve kendileri için ebedi şana dönüşmüştür!

 

14/5  CUMA  Aziz Mattiya, Havari

Hav 1,15-17.20-26; Mez 112; Yh 15,9-17  [Ö]

Ben sizi seçtim  Yh 15,16

 

Havari Mattiya, Rab tarafından farklı bir şekilde seçildi. Diğer havariler mütevazi bir şekilde dua edip, sonra Yusuf ve kendisi arasında kura çektiler; kura Mattiya’ya düştü. O, Rab tarafından havarilerin eliyle seçildi. Şimdi de İsa, onların aracılığıyla Kiliseye rehberlik eder. Kilise’de İsa hala mevcut ve eylemlerini gerçekleştirir.

 

15/5  CUMARTESİ 

Pentekost için dua süreci başlıyor

Hav 18,23-28; Mez 46; Yh 16,23-28  [II]

Baba’nın kendisi sizi seviyor  Yh 16,27

 

Pentekost için dua sürecine İsa’nın şu beyanı ile başlıyoruz: Baba bizi seviyor! Bizi seviyor çünkü biz Oğlunu seviyoruz ve Onunla birleşip tek oluyoruz. Bizi seviyor çünkü biz Onun gözünde değerliyiz: Oğlu İsa bizim için öldü. Baba’nın sevgisini tüm Kiliseye, Kilisenin de tüm dünyaya göstermesi için Kutsal Ruh’u çağıracağız!

 

16/5  PAZAR  MESİH İSA’NIN GÖĞE YÜKSELİŞİ  B Yılı

Hav 1,1-11; Mez 46; Ef 4,1-13; Mk 16,15-20  [Ö]

Rab belirtilerle sözünü doğruluyordu  Mk 16,20

 

İsa Havarilerini kutsamak için ellerini kaldırdı ve onları bütün dünyaya gönderdi. Sonra gözlerinin önünden kayboldu. Şimdi onlara gizemli bir şekilde, varlığının harikulade belirtilerini armağan ederek refakat ediyor. Bu belirtiler sayesinde cesaret ve güç alıyorlar. Onun Baba’nın sağında oturduğunu ve sözünün kendilerini aydınlatmaya devam ettiğini biliyorlar.

 

17/5  PAZARTESİ  7° P.D.

Aziz Solocanus ve arkadaşları, †305 - İstanbul

Hav 19,1-8; Mez 67; Yh 16,29-33  [III]

Cesur olun, ben dünyayı yendim!  Yh 16,33

 

Rab İsa, senin varlığın bizim için cesaret ve neşedir. İçerisinde yaşamakta olduğumuz ortamın, hafızamızdan senin Sözünü, yüreğimizden senin hatıranı silmek istediğini biliyorsun. Ama sen varsın, haçınla zafer haykırabilirsin!

 

18/5  SALI 

Hav 20,17-27; Mez 67; Yh 17,1-11  [III]

Bana verdiklerin için istekte bulunuyorum  Yh 17,9

 

Senin duan İsa, Baba’nın gözünde değerlidir: O seni dinler. Benim ve bütün Kilise için dua ettiğin için teşekkürler. O yüzden Kilise, tüm zamanlarda, içimizde beslemekte olduğumuz günahlara rağmen, azizlerin oluşması için dünyada bulunan tek okuldur.

 

19/5  ÇARŞAMBA 

Azize Cyriaca, †307, İzmir

Hav 20,28-38; Mez 67; Yh 17,11-19  [III]

Vermek, almaktan üstün mutluluktur  Hav 20,35

 

Vermek, Baba’nın sevgisini taklit etmektir. Almak, mütevazı ve minnettar değilse, bencilliği besleyebilir. Verirken mutluyuz çünkü verirken kendimizden ve dünyevi şeylerden uzaklaşır Baba ile birleşiriz. Baba aramızda da birleşmemizi ister. Tam da bugün İsa, kendisi ve Baba ile bir tek şey olmamız için ısrar ediyor.

 

20/5  PERŞEMBE 

Aziz Talalea, †280 - Cilicie

Hav 22,30; 23,6-11; Mez 15; Yh 17,20-26  [III]

Baba, bana verdiklerinin de...  Yh 17,24

 

“... benimle birlikte olmalarını istiyorum”.

İsa, dua etmeye ve Baba’ya, çehremizde Allah’ın şanının parlaması isteğini ifade etmeye devam ediyor. Bu, kıskançlık, haset ve boş gurur olmadan, Onunla ve kendi aramızda birlik olduğumuz zaman oluyor.

 

21/5  CUMA 

Aziz Polyeuctus, †300 – Kayseri

Konstantinuş İmparator, †337 - İstanbul

Hav 25,13-21; Mez 102; Yh 21,15-19  [III]

Simun, beni seviyor musun?  Yh 21,17

 

Pentekost’a hazırlanmaya devam ediyoruz. İsa’yı sevdiğimiz zaman Kutsal Ruh’u alacağız. İsa kendimizden daha önemli olduğu zaman, Ruhu içimizde olacak ve O bize kardeşlerimiz için faydalı olacak değerli görevler verebilecektir.

 

22/5  CUMARTESİ 

Aziz Basiliscus, †312 – İzmit

Kaşyalı Azize Rita, 1457

Hav 28,16-20.30-31; Mez 10; Yh 21,20-25  [III]

Sen ardımdan gel!  Yh 21,22

 

İsa dirildi ve son kez kendisini havarilerine gösteriyor. Onlar henüz tamamen Onun yüreğine uygun değiller. Petrus öğrenci olduğunu ve ödevinin sürekli Rabbin okulunda olmak olduğunu hatırlamayı öğrenmelidir. Başkalarına bakmadan kararlılıkla, Onun ardından gideceğinde hayatı gerçek bir örnek olacak ve Baba’ya giden yolda kardeşlerini sürükleyecektir.

 

23/5  PAZAR  PENTEKOST BAYRAMI  B Yılı  [Ö]

Hav 2,1-11; Mez 103; Gal 5,16-25; Yh 15,26-27; 16,12-15

Siz de tanıklık edeceksiniz  Yh 15,27

 

Bugün bayramdır çünkü Kiliseye Allah’ın Kutsal Ruh’u gelmiştir. Bu andan itibaren Kilise İsa’nın, gerçekten adının anlamı olduğuna tanıklık edebilir: Allah’ın kurtuluşu.

Buna herkes önünde tanıklık ediyoruz, bize acıma, küçümseme ile yaklaşanlar ve bize sitem edenler de dahil olmak üzere.

Ben İsa’ya itaat ediyorum, Sözünü yüreğimde saklıyor ve ona uyuyorum.

 

24/5  PAZARTESİ 

Meryem Ana, Kilisenin Annesi

Hav 1,12-14 veya Yar 3,9-15.20; ezgi: Yudit 13,18-19; Yh 19,25-27  [Ö]

İşte, annen!  Yh 19,27

 

Bugün bakışlarımızı Çok Kutsal Meryem’e çeviriyoruz. O, İsa’nın vadetmiş olduğu “yukarıdan gelecek olan gücü” almak için dua ederek hazırlanan havariler ile aynı odada bulunuyordu. Rabbin, haçın dibinde bulunan öğrencisine söylediği Söze itaat ederek, hepsi ona anneleri gibi bakıyorlardı.

Meryem benim de annemdir: çok müteşekkirim!

 

25/5  SALI  8° O.D.

Sirak 35,1-12(1-15); Mez 49; Mk 10,28-31  [IV]

Allah’ın katına eli boş çıkma  Sir 35,6

 

Sirak Kitabı iman hayatı ve gerçek bir bağlılık için değerli öğretiler içermektedir. Bugünkü sayfa neyin Allah tarafından gerçekten takdir edildiğini gösteriyor: Sözüne itaat etmemiz. Onun emirlerini dikkate almadığımız, bilgeliğine göre yaşamadığımız zaman ellerimiz boş, tamamen boş.

 

26/5  ÇARŞAMBA  

Aziz Filipus Neri, †1595

Sirak 36,1.4-5.10-17(1-2.5-6.13-19); Mez 78; Mk 10,32-45  [IV]

Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?  Mk 10,36

 

İki kardeşin bazı talepleri vardı. İsa onları dinlemeye hazırdır, ancak onları yerine getirmek için değil. İyi ki İsa tüm isteklerimizi yerine getirmiyor! Bugünden itibaren sadece Baba’nın isteğini yerine getirebilmeyi isteyeceğiz. Baba’nın isteği, insanların kurtuluşudur, hacın gerekli olduğu kurtuluş. Baba onu İsa ile birlikte taşımamızı sağlayacak.

 

27/5  PERŞEMBE 

Sirak 42,15-25(15-26); Mez 32; Mk 10,46-52  [IV]

İsa, halime acı!  Mk 10,47

 

Bağırarak dua eden, kördür, dilencidir. Cevap olarak İsa talebini açıkça ifade etmesini istiyor; para mı istiyor başka bir şey mi? Tekrar görmek istiyor. İsa gözleriyle çehresini görmeyi kendisine bahşediyor. Ve gözleri sayesinde Onu, Kudüs’te Golgota tepesine kadar izleyecek.

 

28/5  CUMA 

Sirak 44,1.9-13; Mez 149; Mk 11,11-25  [IV]

Allah’a iman edin!  Mk 11,22

 

Şaşırmışlardı çünkü İsa meyve bulamadığından incir ağacının kuruduğunu görmüşlerdir. Rabbin hoşuna gittiği gibi hayatımın meyve vermesi için bugün imanımı kullanacağım: sevgi, neşe, barış, sabır, nefsine hakim olmak, Ona sadık ve herkese karşı nazik olmak.

 

29/5  CUMARTESİ 

Kapadokyalı Aziz Sisinius, Martirius ve Alexander, şehit, †397 - Trento

Sirak 51,12-20(17-27); Mez 18; Mk 11,27-33  [IV]

Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun?  Mk 11,28

 

Çok barizdi, mucizeler ve bilgelik öğretileri, sadece Baba’nın sevgisinden gelebilirlerdi! Sisinio, Martirio ve Alessandro adlı üç keşişin hayatları da açıkça Allah’ın insanlar için bir armağanıydı. Ancak insanlar bazen o kadar kör ki Allah’ın sevgisini kendilerine sunanlara zulmedip öldürebiliyor.

 

30/5  PAZAR  KUTSAL ÜÇLÜ-BİRLİK BAYRAMI  B Yılı  [Ö]

Yasa 4,32-34.39-40; Mez 32; Rom 8,14-17; Mt 28,16-20

Bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin  Mt 28,19

 

Bugünkü gizem bakışlarımızı Allah’ımızın hayatına çevirmemizi sağlıyor. O, Baba sevgisidir, itaatkar Oğlun sevgisidir, gerçek kardeşler gibi birleştiren sevgidir. Allah’ımıza bakarak tek bir sevgi görürüz, kırılgan olanlara bir baba gibi yaklaşmamızı sağlar, bize rehberlik edene evlat gibi itaatkar kılar ve herkesin İsa’yı izlemesini arzularız çünkü bundan büyük iyilik yoktur.

 

31/5  PAZARTESİ  Meryem’in Elizabet’i Ziyareti

Sef 3,14-17 veya Rom 12,9-16; ezgi: Yeş 12,2-6; Lk 1,39-56  [Ö]

Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı  Lk 1,49

 

Mayıs ayını, dikkatimizi yine Meryem’e yönlendiren bu bayramla sonlandırıyoruz. O sevmeyi, dua etmeyi, yüceltmeyi, neşeyle itaat etmeyi biliyor. Elizabet’in övgü sözlerini kabul ediyor ve onunla, kendilerini halklarının ve bütün insanlığın hayrına olacak büyük görevler için seçmiş olan Allah’larından konuşuyor. Biz de Anamızdan öğrenmeyi bilecek miyiz?

 

In primo piano