ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 mar 2015
Takvim: 03 Mart 2015

03 Mart 2015

1/3 PAZAR 2° P.H.D. B Y覺l覺 [II]
Yar 22,1-2.9.10-13.15-18; Mez 115; Rom 8,31-34; Mk 9,2-10
Yaln覺z balar覺na yüksek bir daa götürdü Mk 9,2

襤sa, sen her birimizi, kalabal覺ktan, günlük tela ve endielerden uzak, sadece seninle olaca覺m覺z “yüksek bir daa” götürmek istiyorsun! Baba’n覺n 覺覺覺, bizi kurtarmak için çektiin ac覺y覺 biraz daha fazla anlamam覺za yard覺mc覺 olacak. Ve minnettarl覺k duyabilecek yeni bir kalple döneceiz; seninle birlikte kendimizi Baba’ya sunabileceiz!

2/3 PAZARTES襤
Dan 9,4-10; Mez 78; Lk 6,36-38 [II]
Sana kar覺 günah iledik Dan 9,8

Bu 覺覺覺 bize de verdiin için teekkürler, 襤sa: Bize yaam覺n覺 veren, senin sevgini veren, bizi kurtarmak için seni haça götürmü olan Baba’n覺n büyük sevgisini gördük; dier yandan halen kapal覺, egoist, kardeleri için kendini sunma yetisinden yoksun kalbimizin yoksulluunu görüyoruz! Alçak gönüllülere lütuf veren sen, Rab’bim, bize merhamet eyle ve bizi kurtar!

3/3 SALI
Aziz Cleonicus, Eutropius ve Basilius, †308 – Amasya
Ye 1,10.16-20; Mez 49; Mt 23,1-12 [II]
襤yilik etmeyi örenin Ye 1,17

Peki kimden? Bugünkü 襤ncil’in de dedii gibi, bunu, Öretmenimiz 襤sa’dan öreneceiz. Ondan örenirken, hayat覺m覺z tamam覺yla deiebilir, Sodom ve Gomora halk覺n覺n da bulunduu sap覺kl覺k tünelinden ç覺kabilir, Tanr覺’n覺n sevgisinin 覺覺覺ndan renk almaya balayabilir: O’nun sevgisi affetmeyi, dinlemeyi ve ihtiyac覺 olana dikkatle eilmeyi bilir.

4/3 ÇARAMBA
Aziz Fotius ve 19 arkada覺, † III–IV yy – 襤zmit
Yer 18,18-20; Mez 30; Mt 20,17-28 [II]
Rab’bim, yard覺m覺ma gel Yer 18,19

Bizleri, duaya daha çok zaman ay覺rmaya davet ettiin bu kutsal oruç devresi için teekkürler, 襤sa! Baba’n覺n bizi her zaman dinlediine dair güvence verdin, çünkü O bizim Babam覺z. Onun önünde alçakgönüllü olduumuzda, Ondan af, 覺覺k, güç ve sevgi al覺yoruz!

5/3 PEREMBE
Aziz Phocas, †320 – Antakya
Yer 17,5-10; Mez 1; Lk 16,19-31 [II]
Ne mutlu RAB'be güvenen insana Yer 17,7

Lütuf zaman覺 olan bu Karem devresinde, sessizlikte dinlenen ve üzerinde düünülen sözün, yaam覺ma 覺覺k getiriyor; hem senin büyük sevgini, hem de kendi zay覺fl覺klar覺m覺 ve günahlar覺m覺 görüyorum. “Rab’be güvenen kiiye ne mutlu”: korkmamam覺 ve sana güvenmemi söylüyorsun, 襤sa, çünkü hayat覺mda eserini tamamlamaya devam edeceksin! Teekkürler!

6/3 CUMA
Aziz Evagrius, †378 – Istanbul’un Episkoposu
Yar 37,3-4.12-13.17-28; Mez 104; Mt 21,33-43.45-46 [II]
Can覺na k覺ymay覺n Yar 37,21

Bunlar, kendisini öldürmeye niyetli kardelerinden Yusuf’u kurtarmaya çal覺an Ruben’in sözleridir.
Bu sözler, kar覺lat覺覺m insanlara kar覺 daha duyarl覺 olmama yard覺mc覺 olsun - (ehirlerimizde duyars覺zl覺k ne kadar çok!) - ve zor durumlarda bulunan kiilere daha çok yard覺m edebileyim. Benim, sevgisinin arac覺 olmam覺 bekleyen Baba, bana bar覺 ve mutluluk verecektir.

7/3 CUMARTES襤
Azize Perpetua ve Azize Felicita, ehitler, †202/203
Mika 7,14-15.18-20; Mez 102; Lk 15,1-3.11-32 [II]
Bize yine ac覺yacaks覺n Mika 7,19

Bugünün Sözü bana, iki y覺l önce, Papa Fransua’n覺n Kutsal Cuma günü söylediklerini hat覺rlatt覺: “襤sa’n覺n Haç覺, Tanr覺’n覺n, dünyan覺n kötülüklerine verdii cevap olmutur: bu Cevap sevgi, af ve merhamettir. Ayr覺ca, adalettir de, çünkü Tanr覺 bizi severek yarg覺l覺yor. O’nun sözünü kabul edersem kurtuluyorum, kabul etmezsem mahkum ediliyorum, ama O’nun deil kendi taraf覺mdan, çünkü Tanr覺 mahkum etmez, O sadece sever ve kurtar覺r”. Bugünün 襤ncil’i buna kan覺tt覺r.

8/3 PAZAR 3° P.H.D. B Y覺l覺 [III]
Ç覺k覺 20,1-17; Mez 18; 1Kor 1,22-25; Yh 2,13-25 (veya A okumalar覺)
Kendisi insan覺n içinden geçenleri biliyordu Yh 2,25

襤sa’ya inand覺覺m覺 kabul ediyorum... ama kim bilir 襤sa, benim iman yaam覺mda ne kadar tutars覺zl覺k, yüzeysellik ve hata görüyordur! O’nun bunlar覺 görmesi bir lütuftur, çünkü tüm yoksulluumu O’nun önüne alçakgönüllülük ve güvenle koyabilirim, Ondan beni ayd覺nlatmas覺n覺, O’nun daha doru bir örencisi olmam覺 salamas覺n覺 rica edebilirim. Bu alçakgönüllülük beni, “otomatik” olarak, bakalar覺n覺 yarg覺lamaktan kurtaracakt覺r.

9/3 PAZARTES襤
2Kr 5,1-15; Mez 41-42; Lk 4,24-30 [III]
Y覺kan, temizlen diyor 2Kr 5,13

Senin Sözünün ve yönlendirmelerinin ilahi gücünü, benim gibi fakir ama senin taraf覺ndan görevlendirilmi kiiler arac覺l覺覺yla, ben de tecrübe ettim. Rabbim, senin yönlendirmene alçakgönüllü olarak izin verenlerin ad覺mlar覺, kutsal ve emin ad覺mlard覺r!

10/3 SALI
Dan 3,25.34-43; Mez 24; Mt 18,21-35 [III]
Rab’bim, ad覺n覺 yücelt Dan 3,43

Azarya bu sözlerle, halk覺 için yapt覺覺 merhamet ve af yakar覺覺n覺 tamaml覺yor. Halk, Rab’den uzaklaarak, sürgün olman覺n ac覺 durumuna dümütü.
Yüzy覺llar boyunca, her zaman olduu ve olaca覺 gibi, Rab’bin Ad覺n覺n ve Babam覺z覺n an覺, bize olan merhametli sevgisidir!

11/3 ÇARAMBA
Aziz Pionius ve arkadalar覺, †250 – 襤zmir
Yasa 4,1.5-9; Mez 147; Mt 5,17-19 [III]
Size örettiim kurallara kulak verin Yasa 4,1

Kutsal Ruh, bugün bana, kar覺laaca覺m farkl覺 durumlarda, 襤sa’n覺n yaam覺ma tohum olarak serptii bilgelik dolu sözlerini hat覺rlat. 襤sa bunu, 襤ncil ve beni ruhsal olarak yönlendirenlerin tavsiyeleri arac覺l覺覺yla, kardelerimin önerileri ve yaanan deneyimler arac覺l覺覺yla yapt覺... Eylemlerimde emin ve huzurlu olaca覺m; belki de birisi için yard覺m eli olaca覺m!

12/3 PEREMBE
Aziz Petrus, †303 – 襤zmit
Yer 7,23-28; Mez 94; Lk 11,14-23 [III]
Ben sizin Tanr覺n覺z, siz de benim halk覺m olursunuz Yer 7,23

Tanr覺, O’nun bize ait olmas覺n覺 ve bizim de O’na ait olmam覺z覺 istiyor: Bu, bizi baba, anne ve daha fazlas覺 gibi kucaklamak isteyenin ve sevenin arzusudur. Göksel Baba’m, sen benim Tanr覺m ol!

13/3 CUMA
Aziz Macedonius ve Modesta, †304 – 襤zmit
Hoea 14,2-10; Mez 80; Mk 12,28-34 [III]
Onlar覺n dönekliini düzelteceim Ho 14,5

Baba’n覺n kalbinde bulunmayan günah覺n, bize yaln覺zl覺k ve hüzün verdiini anlamak duan覺n meyvesi, Rab’bin armaan覺d覺r... Günahtan da iyilemek yine O’nun lütfudur; alçakgönüllülük ve güvenle O’nun huzurunda kalmak, kardeler ile birlii sal覺yor, güç, huzur ve sevinç veriyor. Seninle kalmak Rab’bim, ite, bu Oruç devresinde benim yapaca覺m egzersiz olacakt覺r!

14/3 CUMARTES襤
Aziz Arkipius, episkopos, † VIII yy - Çanakkale
Hoea 6,1-6; Mez 50; Lk 18,9-14 [III]
Ben kurbandan deil, bal覺l覺ktan holan覺r覺m Ho 6,6

Kutsal Ruh, her an覺m覺n 襤sa’ya doru dönük olmas覺n覺 ve O’nun arzular覺na kar覺 dikkatli olmam覺 sala! O’nu sevmeyi, O’nun kalbini mutlu etmeyi öret bana; yaam覺m, kardelerimi gereksiz birçok yükten kurtaracak ve umut iareti olacakt覺r!

15/3 PAZAR 4° P.H.D. B Y覺l覺 [IV]
2Tarih 36,14-16.19-23; Mez 136; Ef 2,4-10; Yh 3,14-21
O'na iman eden herkes sonsuz yaama kavusun Yh 3,15

Göksel Babam覺z覺n temel arzusu herkesin sonsuz yaama kavumas覺d覺r: bu armaan覺 bize sunmak için Olu 襤sa’y覺 gönderdi. O bize ilahi yaam覺 sevgiyle verir, haça gerilen elleriyle verir, tamam覺yla verir, böylece bizi yarg覺lamad覺覺n覺 ve kurtarmak istediini gösterir.

16/3 PAZARTES襤
Aziz Julianus, †302 - Antakya
Ye 65,17-21; Mez 29; Yh 4,43-54 [IV]
Belirtiler görmedikçe iman etmeyeceksiniz Yh 4,48

襤sa, günlerime, sevginin ve iyiliinin say覺s覺z iaretini ektin... Ve ben hala imans覺z, umutsuz ve mutsuz anlar ya覺yorum. Rab 襤sa, beni affet!

17/3 SALI
Hez 47,1-9.12; Mez 45; Yh 5,1-16 [IV]
Kalk, döeini topla ve yürü Yh 5,8

Kalk, sana ac覺 veren o durumda hareketsiz durma, geçici olarak teselli edici bir destekle yetinme. 襤sa’ya yönel, daha dorusu O’nu dinle: O sana konumakta, seni yürütmek için ve durumunu bir sevgi sunuu olarak yaaman için elini uzatmaktad覺r.

18/3 ÇARAMBA
Ye 49,8-15; Mez 144; Yh 5,17-30 [IV]
Ben seni asla unutmam Ye 49,15

Maalesef kendi çocuklar覺n覺 unutmak isteyen anne örnekleri mevcut. Belki biz de bu güzel sözleri birilerinden duyduk ama sonra söyleyen kii bizi unuttu. Ama bugün bize bunu söyleyen, bir kad覺n veya bir erkek deil, Tanr覺’d覺r; 襤sa’n覺n kendi ve bizim babam覺z olarak ça覺rd覺覺 Tanr覺'd覺r; kalbimizin tüm yaralar覺n覺 iyiletirmek isteyen ve bizi hiçbir zaman hayal k覺r覺kl覺覺na uratmayan Baba’d覺r.

19/3 PEREMBE Aziz Yusuf, Bakire Meryem Ana'n覺n ei
2Sam 7,4-5.12-14.16; Mez 88; Rom 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24 veya Lk 2,41-51 [Ö]
O’na 襤sa ad覺n覺 vereceksin Mt 1,21

Baba’n覺n senden istedii küçük bir görevdi, ama senin onu yapabilmen bütün yaam覺na mal oldu! Aziz Yusuf, imdi sen tüm Kilise’nin koruyucusu, tüm babalar覺n koruyucususun! Bugün onlar için dua et ve bize göksel Baba’n覺n arzular覺n覺 sevgi ile yapmam覺z覺 öret!

20/3 CUMA
Bilgelik 2,1.12-22; Mez 33; Yh 7,1-2.10.25-30 [IV]
Öldürmek istedikleri adam bu deil mi? Yh 7,25

Seni öldürmeye çal覺覺yorlard覺, 襤sa! Sen zengin, fakir, küçük, büyük herkese iyilikten baka bir ey yapmam覺t覺n! I覺k ve bar覺 veren sözün, hala dümanl覺k bulmuyor mu? Senin korunmaya ihtiyac覺n olmad覺覺n覺 biliyorum, Kurtar覺c覺m, ama tüm gücümle seni kalbimde saklamama izin ver, bunu sana itaat etmeye çal覺arak yapay覺m.

21/3 CUMARTES襤
Azize Kalinis, ehit, †303 - Antakya
Yer 11,18-20; Mez 7; Yh 7,40-53 [IV]
Hiç kimse hiçbir zaman bu adam覺n konutuu gibi konumam覺t覺r Yh 7,46

襤sa, senin sözlerin sadece Baba’n覺n sevgisi ile dolu yüreinden geliyordu; bu sevgi her insan için, en uzak olan için bile, yaam ve sevinçtir. Kalbimde, sadece bu sevgiyi kabul etmemi sala: Senin gibi konumay覺 öreneceim!

22/3 PAZAR 5° P.H.D. B Y覺l覺 [I]
Yer 31,31-34; Mez 50; 襤br 5,7-9; Yh 12,20-33 (veya A Y覺l覺 okumalar覺)
Bana hizmet etmek isteyen, ard覺mdan gelsin Yh 12,26

襤sa, sen hizmet veya itaat etmemi kendin için istemiyorsun! Sen, yaam覺m覺n her an覺n覺 sana verdiimde, onu bar覺, sevinçle dolduraca覺n覺 ve bakalar覺 için kutsama olaca覺n覺 biliyorsun. 襤sa, senin ard覺ndan gelmek ve sana hizmet etmek istiyorum!

23/3 PAZARTES襤
Aziz Domice ve arkadalar覺, †300 - Diyarbak覺r
Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Mez 22; Yh 8,1-11 [I]
Aran覺zda günahs覺z olan, ona ilk ta覺 ats覺n Yh 8,7

Kim bilir, zina yapm覺 kad覺n覺 talamak için baz覺lar覺 taraf覺ndan ele al覺nan talar, yara alm覺 gururlar覺ndan ve sinirden mi, ya da Papa Fransua’n覺n dedii gibi “kutsal utanç”tan m覺 ellerinden dütü! Rab 襤sa, bakalar覺n覺n suçunu göreceime kendi hatalar覺m覺 görmemi salayan o “kutsal utanç” ve alçakgönüllülük ver.

24/3 SALI
Say 21,4-9; Mez 101; Yh 8,21-30 [I]
Beni gönderen benimledir Yh 8,29

襤sa, sevincin ve denenmelerde, zulümlerde, ac覺lardaki gücün, Baba’n覺n sevgisidir ve O’nun sende kald覺覺na ve seni terk etmediine dair inanc覺nd覺r. Senin beni böyle, yani Baba’dan örendiin gibi, sevdiine inan覺yorum; ben de sadece senin sevgin için sevinç içerisinde büyümek istiyorum!

25/3 ÇARAMBA Müjde Bayram覺
Ye 7,10-14; 8,10c; Mez 39; 襤br 10,4-10; Lk 1,26-38 [Ö]

Erden k覺z gebe kal覺p bir çocuk douracak Ye 7,14

Ey Meryem, Baba’n覺n tasar覺s覺n覺 tam güven ve gerçek alçakgönüllülükle kabul ettiinde, Olun 襤sa ile birlikte, sevgisinin gücünün büyük iareti oldun. Anne, senden, inanmay覺 ve sevmeyi örenmek istiyorum, böylece sana öyle söyleyebileceim: “Sevin, Meryem! Selam sana!”.

26/3 PEREMBE
Aziz Petrus, †390 - Sivas
Yar 17,3-9; Mez 104; Yh 8,51-59 [I]
Sözüme uyan, ölümü asla görmeyecektir Yh 8,51

襤sa’n覺n bu sözlerinin gerçekliini, yaam覺m覺z覺n sonunda Rab’bimizle kar覺lat覺覺m覺zda tam olarak anlayabileceiz. O zaman, sözünün kararlar覺m覺z覺, düünme eklimizi ve yaam覺m覺z覺 yönlendirmesine izin vermi olmam覺z覺n ne kadar deerli olduunu anlayaca覺z. Biz Rab için çok önemliyiz: O da bizim için önemli olmal覺!

27/3 CUMA
Yer 20,10-13; Mez 17; Yh 10,31-42 [I]
Rab güçlü bir savaç覺 gibi benimledir Yer 20,11

Alçakgönüllülükle, uysall覺kla, sevgide yaayarak, tüm gücümle sana yak覺n kalmaya çal覺aca覺m, 襤sa! O zaman, dümanlar覺mdan kurtuluum, senin eserin olacakt覺r. Dümanlar覺m, sadece d覺ar覺dan sald覺rmakla kalmay覺p yüreimde konaklayan ve bana ac覺 veren kibir, egoizm, kendini beenmiliktir.

28/3 CUMARTES襤
Aziz Castor ve Doroteas, ehit - Tarsus
Hez 37,21-28; Yer 31,10-13; Yh 11,45-56 [I]
Konutum aralar覺nda olacak Hez 37,27

Rab, sen bizimleysen, bizim neyimiz eksiktir? “Tanr覺 bizim için s覺覺nak ve güçtür, zorluklarda hem yard覺mc覺m覺zd覺r, bu yüzden dünya y覺k覺lsa bile korkmay覺z” der mezmur. Sen, Sevgi, Yaam ve Bar覺’s覺n. Önümüzdeki Kutsal Hafta’da, sevgin bizi ar覺nd覺rs覺n, 襤sa! Yeni güçle, Kutsal Ruh’un bereketiyle bize geleceksin!

29/3 PAZAR MES襤H ISA’NIN KÜDÜ’E G襤R襤 BAYRAMI B Y覺l覺
Mk 11,1-10 veya Yh 12,12-16; Ye 50,4-7; Mez 21; Fil 2,6-11; Mk 14,1-15,47 [Ö]
Uyan覺k durup dua edin ki, ayart覺lmayas覺n覺z Mk 14,38

襤sa’ya itaat ederek ve O’nu örnek alarak, bu Kutsal Hafta’da, hem cemaat hem de kiisel olarak cömertlikle dua edeceiz. Böylece, 襤sa, bize, her tür denenme ve ayartmada Kutsal Ruh’u armaan edebilecektir: O bizi her zaman Baba ile birlik içerisinde koruyacak ve O’nun sevgisinden emin ve mutlu k覺lacakt覺r!

30/3 PAZARTES襤 KUTSAL PAZARTES襤
Ye 42,1-7; Mez 26; Yh 12,1-11
Yoksullar her zaman aran覺zdad覺r, ama ben her zaman aran覺zda olmayaca覺m Yh 12,8

Kurtar覺c覺m, 襤sa, kalbimin öncelii sensin, sevgimin öncelii sensin! Bu kutsal haftada, senin her eyden ve herkesten daha önemli olduunu sana gösterme f覺rsat覺m olacak... Seninle geçireceim dua zaman覺, kar覺laaca覺m fakirleri sevmem için, bana güç ve sevinç verecektir.

31/3 SALI KUTSAL SALI
Ye 49,1-6; Mez 70; Yh 13,21-33.36-38 [II]
Sizden biri beni ele verecek Yh 13,21

襤sa, seni ele veren kii, senin seçtiin, sevdiin ve özen gösterdiin biriydi... Bu sebeple, senin ac覺n daha da büyük oldu. Kutsal Ruh, yard覺m覺m覺za gel! 襤sa’n覺n kalbini yaralamam覺za izin verme, çünkü bizi seven O’dur!