ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani TR

01 mar 2014
Takvim: 03 Mart 2014

03 Mart 2014

1/3 CUMARTES襤
Yakup 5,13-20; Mez 140; Mk 10,13-16 [III]
B覺rak覺n çocuklar bana gelsin Mk 10,14

Çocuklar iyi insanlara yak覺n olmaktan seviniyorlar, onlar覺 gönüllü olarak dinlerler ve onlarla zorluk ç覺kartmadan oynarlar. 襤sa’ya çok daha fazla yak覺n olmak istiyorlar, O’nu tan覺may覺 arzularlar ve O’nun için büyük fedakârl覺klar yapabilirler. 襤sa, en iyi çocuk eitmenidir ve bu sebeple ebeveynler çocuklar覺n覺 O’na memnuniyetle götürürler.

2/3 PAZAR 8° O.D. A Y覺l覺 [IV]
Ye 49,14-15; Mez 61; 1Kor 4,1-5; Mt 6,24-34
Siz önce O'nun Egemenliinin ard覺ndan gidin Mt 6,33

襤sa, endielenmemizi istemiyor, çünkü bizi tan覺yan, bizi seven ve bak覺lar覺 ve elleriyle bizi takip eden bir Babam覺z var. Her eyden endielenirsek, O’na Baba gibi davranmas覺 için f覺rsat b覺rakamay覺z! Dierlerinin O’nu sevmesi ve tan覺mas覺 için yard覺m etmeye çal覺t覺覺mda, maddi eyleri, O, benden de çok, düündü.

3/3 PAZARTES襤
Aziz Cleonicus, Eutropius ve Basilius, †308 – Amasya
1Petrus 1,3-9; Mez 110; Mk 10,17-27 [IV]
Tanr覺 için her ey mümkün Mk 10,27

Tanr覺 için, zenginlerin, yani paraya ve mülke en çok deer veren insanlar覺n bile tövbe etmesi ve O’na önem vermeye balamas覺 mümkündür.
Ey Baba, zenginliin hükümranl覺覺ndan beni de kurtar ki ben de yaamaya balayabileyim!

4/3 SALI
Aziz Fotius ve 19 arkada覺, † III–IV yy – 襤zmit
1Petrus 1,10-16; Mez 97; Mk 10,28-31 [IV]
Kutsal olun, çünkü ben kutsal覺m 1Pt 1,16

Aziz Petrus, Levililer Kitab覺n覺n bir sözünü hat覺rlat覺yor ve bunu tekrar ediyor. Bu sözlerle, egoist ve bunun sonucunda k覺skanç ve kötü olduumuz önceki yaam覺m覺zdan farkl覺 olan yeni yaam覺m覺zda istikrarl覺 olmam覺za yard覺mc覺 olmak istiyor. 襤sa sayesinde, imdi, Babam覺z olan gerçek Tanr覺’n覺n yüzünü görüyoruz ve O’na benzemeye çal覺覺yoruz.

5/3 ÇARAMBA KÜL ÇARAMBASI
Yoel 2,12-18; Mez 50; 2Kor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18 [Ö]
Gizlilik içinde yap覺lan覺 gören Pederiniz... Mt 6,6

“...sizi ödüllendirecektir”. Bugün Karem-Oruç devresine bal覺yoruz. 襤sa, kardelik sevgisi içerisinde yaamam覺z覺, cömert olmam覺z覺 ve kalbimizi Tanr覺’n覺nkine bal覺 tutmakta kararl覺 olmam覺z覺 söylüyor. Kendisi, k覺rk günlük oruç devresiyle, yorgunluumuza destek oluyor. 襤çimizdeki ve dünyadaki kötülüü yeneceiz.

6/3 PEREMBE
Aziz Evagrius, †378 – Istanbul’un Episkoposu
Yasa 30,15-20; Mez 1; Lk 9,22-25 [IV]
Can覺n覺 benim uruma yitiren, onu kurtaracak Lk 9,23

Yaam覺 yitirmek, bir izlenimdir! Her eyi 襤sa için yapan, yani O’na tamam覺yla itaat eden, yaam覺 yitiriyor gibi gözükse de, asl覺nda kendisi bar覺 ve kimseyi k覺skanmas覺na gerek kalmayacak bir bütünlük kazand覺覺n覺n fark覺na var覺r!

7/3 CUMA
Azize Perpetua ve Azize Felicita, ehitler, †202/203
Ye 58,1-9; Mez 50; Mt 9,14-15 [IV]
RAB'bin yücelii artç覺n覺z olacak Ye 58,8

Peygamber, gerçek orucun ne olduunu öretti. Gerçek oruç, iyi olduumuzu düündürerek kendimizden memnun olmam覺z覺 salayan oruç deildir, dierlerine kalbimizi açmam覺z覺 salayan oruçtur. Bunu yapmak için çaba sarf eden de Tanr覺’n覺n sevgi olduunu gösterir: Tanr覺’n覺n yücelii onu giydirir!

8/3 CUMARTES襤
Aziz Teofilaktus, †845 – 襤zmit
Ye 58,9-14; Mez 85; Lk 5,27-32 [IV]
O da kalkt覺, 襤sa'n覺n ard覺ndan gitti Lk 5,28

Levi bize harika bir örnek sunar. O, Rabbin kendisinin yan覺ndan bouna geçmesine veya sözünün az覺ndan bouna ç覺kmas覺na izin vermiyor. Kendisini 襤sa’ya adamak için, zenginlii dahil tüm geçmiini terk ediyor. Ve sevinci büyüktür, o kadar büyüktür ki bu olay覺 bir ziyafet ile kutluyor.

9/3 PAZAR 1° P.H.D. A Y覺l覺 [I]
Yar 2,7-9; 3,1-7; Mez 50; Rom 5,12-19; Mt 4,1-11
襤nsan yaln覺z ekmekle yaamaz Mt 4,4

襤sa, Baba’n覺n isteini dinlemesine kar覺n kolay takip edilebilecek düüncelere uymas覺 için tevik etmeye çal覺an eytana bu ekilde cevap veriyor.
Vücudun arzular覺 kendini düünmeye ve Tanr覺’y覺 bir yana b覺rakmaya zorlar. Gerçek yaam, bizi seveni ve bizi aldatmadan her zaman sevecek Olan’覺 itaatkâr ekilde dinlememizi gerektirir.

10/3 PAZARTES襤
Lev 9,1-2.11-18; Mez 18; Mt 25,31-46 [I]
Uluslar覺n hepsi O'nun önünde toplanacak Mt 25,32

Çevremizden birçok öretmen ç覺k覺yor! Hepsi de, sal覺k ve güzel yaam için sihirli denee sahip olduklar覺n覺 inand覺rmak isterler. Sal覺k bizi sonsulua götürmeyecektir. Sonunda tek bir yarg覺c覺n olaca覺n覺 biliyoruz; bu sebeple, sadece O’nun öretisine, bizi aldatmayan tek ey olan Sözüne yöneliyoruz.

11/3 SALI
Aziz Pionius ve arkadalar覺, †250 – 襤zmir
Ye 55,10-11; Mez 33; Mt 6,7-15 [I]
Baban覺z, nelere gereksinmeniz olduunu bilir Mt 6,8

Dorudur, Baba bizim gerçek ihtiyaçlar覺m覺z覺 bilir.Bu yüzden O’nun bize hayat ve kurtulu vermek için yollad覺覺 Olu’nu dinlemeye çal覺al覺m. Duam覺z O’nun bilmekte olduu ihtiyaçlar覺m覺z覺 düünmek olmas覺n, ama bize sevinç armaan eden sevgisini kabul etmemizi salas覺n.

12/3 ÇARAMBA
Aziz Petrus, †303 – 襤zmit
Yoel 3,1-10; Mez 50; Lk 11,29-32 [I]
Yunus'tan daha üstün olan buradad覺r Lk 11,32

Kim houna gidiyor? Bir futbolcu mu? Bir dünya güzeli mi? Bir aktör mü? Bir bilim adam覺 m覺? Hepsini been, ama Sözüyle herkesi yarg覺layacak Olan’覺n bouna konumamas覺n覺 sala!

13/3 PEREMBE
Aziz Macedonius ve Modesta, †304 – 襤zmit
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Mez 137; Mt 7,7-12 [I]
Kap覺y覺 çalana kap覺 aç覺l覺r Mt 7,8

Kap覺y覺 çalmak bir alçakgönüllülük göstergesidir. Kap覺y覺 çalan, yard覺ma ihtiyac覺 olduunu bilir ve alçakgönüllü olur. Alçakgönüllü olana Tanr覺 lütfunu verir!

14/3 CUMA
Aziz Eutichius ve arkadalar覺, †741 – Harran
Aziz Arkipius, episkopos, † VIII yy - Çanakkale
Hez 18,21-28; Mez 129; Mt 5,20-26 [I]
Git, önce kardeinle bar覺 Mt 5,24

Bar覺mak her zaman mümkün deildir, çünkü bazen kardeimiz aff覺 kabul etmez ve affetmez. Ancak, kardeimiz için Tanr覺’n覺n kurtuluunu, 襤sa ile kar覺lamas覺n覺 ve Kutsal Ruh’un 覺覺覺n覺 almas覺n覺 dilemek ve arzulamak daima mümkündür.

15/3 CUMARTES襤
Aziz Loncinus, ehit, † I yy - Kapadokya
Yasa 26,16-19; Mez 118; Mt 5,43-48 [I]
Baba’n覺z gibi mükemmel olun Mt 5,48

襤sa, bir gün, mezmurdan al覺nt覺 yaparken, “siz tanr覺s覺n覺z” dedi. Bu yüzden, Baba’ya benzeyebiliriz, sevgisinin mükemmelliinden örenebilirsiniz. Mükemmel sevgi merhamettir, sevmeyi örenememi olanlar覺 sevmektir.

16/3 PAZAR 2° P.H.D. A Y覺l覺 [II]
Yar 12,1-4; Mez 32; 2Tim 1,8-10; Mt 17,1-9
Kalk覺n ve korkmay覺n Mt 17,7

襤sa, dua ettikten sonra ve üç havarisine nurlu gözüktükten sonra onlar覺 ayaa kalkmalar覺 için ça覺r覺yor. Onlar korkmu ve yere dümülerdi. O olaanüstü deneyimden sonra, bir an için ald覺klar覺 覺覺覺n ve sadece bir kez için duyduklar覺 sesin yard覺m覺yla, O’nunla tekrar yürümeye balamalar覺, zorluklar ve ac覺larla yüzlemeleri gerekiyor.

17/3 PAZARTES襤
Dan 9,4-10; Mez 78; Lk 6,36-38 [II]
Bakas覺n覺 ba覺lay覺n, siz de ba覺lan覺rs覺n覺z Lk 6,37

Rab 襤sa, aff覺n sevgimizin önemli bir ad覺m覺 olduunu biliyorsun, bizi sana en çok benzeten sevgi ad覺m覺d覺r. Baba beni kollar覺n覺n aras覺na kabul edebilsin diye, beni Baba’ya yaklat覺ran bu büyük sevgiyi bana da armaan et!

18/3 SALI
Ye 1,10.16-20; Mez 49; Mt 23,1-12 [II]
Bir tek önderiniz var, O da Mesih'tir Mt 23,10

襤sa, birbirimizi karde gibi görmemize önem veriyor, çünkü o zaman aram覺zda sadece sevgi olur. Bu yüzden, en ufak dahi hiçbir üstünlük hissine sahip olmamam覺z gerekir. Asl覺nda, hepimiz 襤sa’n覺n okulunday覺z, Onun hepimizi elimizden tutmas覺 gerekiyor.

19/3 ÇARAMBA Aziz Yusuf, Bakire Meryem Ana'n覺n ei
2Sam 7,4-5.12-14.16; Mez 88; Rom 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24 veya Lk 2,41-51 [II]
Yusuf Rabbin meleinin buyurduu gibi yapt覺 Mt 1,24

Aziz Yusuf’u anarken, hangi davran覺覺n覺n Tanr覺’n覺n dikkatini çekmesine lay覺k k覺ld覺覺na bakal覺m. Bu davran覺覺 sayesinde, yani itaatkarl覺覺 sayesinde kendisi hala bizim için efaatte bulunabiliyor. 襤taat etme alçakgönüllülüün sembolüdür; alçakgönüllüye Tanr覺 saf olma lütfu verir ve dualar覺 kabul olsun diye kula覺n覺 yaklat覺r覺r!

20/3 PEREMBE
Yer 17,5-10; Mez 1; Lk 16,19-31 [II]
Ne mutlu RAB'be güvenen insana Yer 17,7

Yeremya Peygamber, mezmurun öretisini hat覺rlat覺yor. Kendisini Allah’覺n bilgeliine emanet eden, Onun taraf覺ndan kutsan覺r ve lütfunu kazan覺r. 襤nsanlara, güçlü olan insanlara güvenenin sonu ise kötüdür.
Ben Tanr覺 taraf覺ndan kutsanmak istiyorum, bu yüzden O’na güveniyor ve O’na itaat ediyorum!

21/3 CUMA Azize Kalinis, ehit, †303 - Antakya
Yar 37,3-4.12-13.17-28; Mez 104; Mt 21,33-43.45-46 [II]
Halk, O'nu peygamber say覺yordu Mt 21,46

Bakanlar ve halk aras覺nda s覺k s覺k büyük mesafeler görülür. Halk s覺k s覺k kolayca, Tanr覺’n覺n bir ey yapt覺覺n覺 anlamaktad覺r ve Yukar覺’dan gelen öretileri ve uyar覺lar覺 daha büyük cömertlikle kabul eder. O zaman büyüklerin ak覺ll覺 olmalar覺ndan etkilenmemeye dikkat etmeliyim, beni esas küçüklerin sevgisi etkilemeli!

22/3 CUMARTES襤
Aziz Basilius, †362 - Ankara
Mika 7,14-15.18-20; Mez 102; Lk 15,1-3.11-32 [II]
Kalk覺p babas覺n覺n yan覺na dönmü Lk 15,20

Olan覺n çektii k覺tl覺k ve ac覺lar, onun için düünme ve babas覺n覺n sevgisini hat覺rlama f覺rsat覺 oldu. Gururumuzu yenmek için, bizi seven ve bekleyen bir Baba’m覺z olduunu hat覺rlamak için, çok kez ac覺 ve s覺k覺nt覺 gerekir!
Günahlar覺m覺z覺 görüp af dilememizi ve diz çökmemizi salayan ac覺lar için teekkürler!

23/3 PAZAR 3° P.H.D. A Y覺l覺 [III]
Ezra 17,3-7; Mez 94; Rom 5,1-2.5-8; Yh 4,5-42
Bana su ver Yh 4,7

Kuyudan su almaya gelen kad覺n, ömründe hiç, kendisinden sadece su isteyecek kadar alçakgönüllü bir insanla kar覺lamad覺. Kad覺n覺n ak覺nl覺覺 sayesinde, 襤sa mutsuzluklar覺n覺 düünmesine yard覺mc覺 oldu ve kendisini ona ve tüm ehre, dünyan覺n Kurtar覺c覺s覺 olarak tan覺tma f覺rsat覺n覺 buldu.

24/3 PAZARTES襤
2Kr 5,1-15; Mez 41-42; Lk 4,24-30 [III]
eria Irma覺'nda yedi kez y覺kan 2Kr 5,10

Aram ordusunun askeri Naaman, düman ülke 襤srail’e geliyor ve cüzamdan iyilemeyi diliyor. Ondan sadece alçakgönüllülük isteniyor; itaat etme, k覺yafetlerinden soyunma, kullar覺na ç覺plak görünme, k覺sacas覺 ondan görünüte gereksiz gözüken bir eylem yapma alçakgönüllülüü isteniyor. Vaftizin sembolü olan bu eylem, onu hastal覺覺ndan ve özellikle de, her kötülüün kayna覺 olan gururundan kurtar覺yor.

25/3 SALI Müjde Bayram覺
Ye 7,10-14; Mez 39; 襤br 10,4-10; Lk 1,26-38 [Ö]
O sonsuza dek egemenlik sürecek Lk 1,33
Melek Cebrail, Meryem’e 襤sa ile ilgili konuuyor. Yüreini ve akl覺n覺 O’nunla megul etmeye balamas覺 ve tüm enerjisini O’na sarf etmesi gerekiyor. 襤sa’y覺 kabul etmeyi, kendimizi tamam覺yla O’na adamay覺 ve O’nu sevmeyi Meryem’den örenelim; o zaman içimizde de O sonsuza dek egemenlik sürecek.

26/3 ÇARAMBA Aziz Petrus, †390 - Sivas
Yasa 4,1.5-9; Mez 147; Mt 5,17-19 [III]
O, Göklerin ülkesinde büyük say覺lacak Mt 5,19

“Bu buyruklar覺 kim yerine getirir ve bakalar覺na öretirse, o, Göklerin ülkesinde büyük say覺lacak”. Bizim küçük gördüümüz eyler veya eylemler ile ilgili de olsa, Tanr覺’n覺n arzusu önemlidir. Bizim itaat ediimiz her zaman büyüktür, çünkü alçakgönüllülük ve güven ifade eder, bunlar覺 küçük eylerde gösterirsek daha bile güzel!

27/3 PEREMBE
Yer 7,23-28; Mez 94; Lk 11,14-23 [III]
Ben sizin Tanr覺’n覺z, siz de benim halk覺m olursunuz Yer 7,23

Ne güzel bir söz! Tanr覺’m覺z olduunu ilan ederek, koruyuculuunu, rehberliini ve yararlar覺n覺 garanti ediyor. O’na itaatkâr olmaya söz veriyoruz, böylece bizi daima kendisinin olarak görebilecek!

28/3 CUMA
Aziz Castor ve Doroteas, ehit - Tarsus
Hoea 14,2-10; Mez 80; Mk 12,28-34 [III]
Komunu kendin gibi sev Mk 12,31

襤sa bu emirle, Tanr覺’y覺 tüm kalbimizle sevdiimizi göstermemiz için ne yapmam覺z gerektiini söylüyor. Bunun için Tanr覺’n覺n yan覺m覺za koyduu oullar覺 için yorulmadan çal覺maktan daha iyi bir ey olamaz. Ne kadar küçük ve yard覺ma muhtaçlarsa, herkesin Babas覺’na olan sevgimiz bir o kadar gerçektir. Biz onlar覺 sevdiimizde, onlar Tanr覺’ya ükredebilirler!

29/3 CUMARTES襤
Hoea 6,1-6; Mez 50; Lk 18,9-14 [III]
Gösünü döverek, 'Ben günahkâra merhamet et' Lk 18,13

Dua etmeyi biliyor musun? Dua etmeyi biliyor muyum? imdi öreniyorum. Bu sözlerle kendimi Tanr覺’n覺n önünde küçültüyorum ve bu eylemle insanlar覺n önünde alçakgönüllü kal覺yorum. Dua etmek kurtuluu arzulamakt覺r, her eyden önce benim kurtuluumu arzulamakt覺r, çünkü herkesten daha gururlu olan, benim.

30/3 PAZAR 4° P.H.D. A Y覺l覺 [IV]
1Sam 16,1.4.6-7.10-13; Mez 22; Ef 5,8-14; Yh 9,1-41
Gözlerini kimin açt覺覺n覺 bilmiyoruz Yh 9,21

Gözleri aç覺lan körün ebeveynleri konumuyorlar, korkuyorlar. Onlar 襤sa ile kar覺lamad覺lar. Art覺k kör olmayan kör, 襤sa’n覺n belirttii yerde y覺kanmaya giderek O’na itaat etti ve O’nu gördü. imdi, onun cesareti var; 襤sa’n覺n ve kurtuluunun ahidi olma cesareti var.

31/3 PAZARTES襤
Ye 65,17-21; Mez 29; Yh 4,43-54 [IV]
Git, olun yaayacak Yh 4,50

襤sa, ümit veren kesin bu sözleri söylüyor! O adam, 襤sa’ya gerçek iman gösterdi, bu yüzden de 襤sa mucize yaratabildi. 襤nsanda iman olmazsa, O hiçbir ey yapamaz. Tanr覺 bizim izleyici olmam覺z覺 deil, ibirlikçi olmam覺z覺 istiyor; bu da iman sayesinde olur.